Download

4734 Sayılı Kamu ihale Kanununun 22/d Maddesine göre