O ph
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
r
/
EXP02016
ANTALYA
O ^./05/2014
Sayı : 90852262-301.03- T * l . u
Konu: Konyaaltı 4290 ada 3 p. UİP.
BAŞKANLIK MAKAMINA
Konyaaltı Belediye Meclisinin 07.03.2014 gün ve 28 sayılı kararı ile uygun bulunan,
19İ-2C nolu imar paftasında yer alan Arapsuyu Mahallesi 4290 ada 3 parsele kütle nizamı
yapılaşma durumu verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin
incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.
EK: -İlçe Belediye Meclis Karan
-1/1000 ölçekli UİP. Değ. fot.
M E C L İS ’E
M e nd e re s T Ü R E L
A dres: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A.Lale DARICI
T e l : 0 242 241 28 66
Fax : 0 242 243 06 28
W eb: www.antalva.bel.tr
E-posta: info@.antalva-bld.gov.tr
[email protected]
KO N Yj^LTI
•w.
BELEDİYESİ
T.C.
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
f î ^ 2L0Y
15
MART/2014
DONEMİ
MECLİS BAŞKANI: Edip Kemal BAHADIR TARİHİ
07/03/2014
DİVAN KATİBİ
: Murat DENIZDELEN BİRLEŞİM
1
OTURUM
1
DİVAN KATİBİ
: Hacet KAVAK
KATILAN ÜYE SAYISI
18
MÜDÜRLÜĞÜ Plan ve Proje Müdürlüğünün 03/03/2014 tarih ve 217 sayılı yazısı.
Öğretmenevleri Mahallesi 4290 ada 03 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar
planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.
ÖZÜ
GÜNDEM NO
07
KARAR NO
28
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYE M ECLİSİ’NİN 07/03/2014 TARİH,
28 SAYILI KARARIDIR
Konu: İlgi: 21.01.2014 gün ve 1644 evrak kayıt numaralı dilekçe,
İlgi dilekçe ile 4290 ada 03 nolu parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
yapılması talep edilmektedir.
Konu 05.02.2014 gün ve 22 sayılı Konyaaltı Belediye Meclis karan ile imar komisyonuna
havale edilmiştir.
İmar Komisyonu toplantı tutanağı yazımız ekinde olup konunun görüşülmek üzere Meclise
havalesini arz ederim.” İfadeli, Plan ve Proje M üdürlüğü’nün 03/03/2014 tarih ve 217 sayılı yazısı.
İMAR KOMİSYON RAPORU
KOMİSYONA HAVALE EDİLEN
KOMİSYON TOPLANTISININ
MECLİS KARARININ
05.02.2014
Karar Tarihi
28.02.2014
Karar Tarihi
Karar No
22
84
Karar No
Plan ve Proje Müdürlüğü
Müdürlüğü
4290 ada 03 nolu parselde talep edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar
ÖZÜ
planı değişikliği.
Mahallesi/Köyü
Ada Parsel/No
İmar Paftası
Öğretmenevleri
4290/3
19İ-2c
KARAR
:
1/1000 ölçekli uygulama imar planında A-4, 0,20/0,80 yapılanma koşullu konut alanı olarak
planlı 4209 ada 3 nolu parsele mevcut çekme mesafeleri uygulandığında plan ile öngörülen inşaat
alanını kullanamadığı görülmektedir.
Talep edilen plan değişikliği ile parsele kütle yapı nizamı verilerek bu problemin çözülmesi
94003877.FR.15/R.01/ 9.22
mesafesi 11,50 metreden 10 metreye çekilmiştir. Yapılanma koşulları; H=4 kat, E=0,80 olarak
yeniden tanımlanmıştır.
4290 ada 3 nolu parsele yönelik talep edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
Komisyonumuzca incelenmiş ve MaxTAKS=0,20 yapılanma koşulunun plana eklenmesi şartıyla
uygun bulunmuştur.” İfadeli, 28/02/2014 tarihli İmar Komisyonu Başkanı Deniz FİLİZ (imzalı), Üye
Orhan BUDAK (imzalı), Ünal CANKO (imzalı), Üye İbrahim ÇOBAN (imzalı), Üye İbrahim
YÜKSEKVİCDAN (imzalı) İmar Komisyonu toplantı tutanağı.
Belediye Başkan V. Edip Kemal BAHADIR; konuyu müzakereye açtı. Yapılan müzakereler
sonucunda oylamaya geçildi.
Yapılan oylama sonucunda;
Öğretmenevleri Mahallesi 4290 ada 03 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı
94003 877. FR. 15/R.01/10.22
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ
PAFTA NO
ADA NO
191 2C
4290
PARSEL NO
ALANI
:3
: 690m2
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMASI
A-4 (ayrık nizam dört kat) ve 0.20/0.80 (TAKS=0.20, KAKS=0.80) yapılaşma koşullarına sahip parselde
mevcut çekme mesafeleri ile taban alanı ve kat alanlarındaki inşaat alanı kullanılamadığından, kütle nizam
verilerek problemin çözülmesi amaçlanmaktadır.
MEVCUT PLAN
ÖNERİ PLAN
I
;ÇQGÜK
iABÇ.ESI
K
1/1000
S B K İ E B ) GÖSTERİM
M il t j j t
O O O
-b 2 = l t 5ur^ ^
p l a n o n a m a s in ir i
------------ YAPI YAKLAŞMA SINIRI
Download

Tam sayfa fotoğraf - Antalya Belediyesi