T.C.
EKONOMİ BAKANLIĞI
YATIRIMLARDA DEVLET
YARDIMLARI
3 Temmuz 2014
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
EKONOMİ BAKANLIĞI
YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI
 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda
Devlet Yardımları Hakkında Karar”
(19 Haziran 2012 tarih ve 28328 tarihli Resmi Gazete),
 2012/1 Sayılı Uygulama Tebliği,
(20 Haziran 2012 tarih ve 28329 tarihli Resmi Gazete)
Aşağıdaki adreste son şekli yer almaktadır;
http://www.ekonomi.gov.tr
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
2
EKONOMİ BAKANLIĞI
BÖLGESEL TEŞVİK
UYGULAMALARI
BÜYÜK ÖLÇEKLİ
YATIRIMLARIN
TEŞVİKİ
STRATEJİK
YATIRIMLARIN
TEŞVİKİ
GENEL TEŞVİK
UYGULAMALARI
- KDV İstisnası
- KDV İstisnası
- KDV İstisnası
- KDV İstisnası
- Gümrük Vergisi
Muafiyeti
- Gümrük Vergisi
Muafiyeti
- Gümrük Vergisi
Muafiyeti
- Gümrük Vergisi
Muafiyeti
- Vergi İndirimi
- Vergi İndirimi
- Vergi İndirimi
- Sigorta Primi İşveren
Hissesi Desteği
- Sigorta Primi İşveren
Hissesi Desteği
- Sigorta Primi İşveren
Hissesi Desteği
- Gelir Vergisi Stopajı
Desteği (6.BÖLGEDE)
- Yatırım Yeri Tahsisi
- Yatırım Yeri Tahsisi
- Yatırım Yeri Tahsisi
- Faiz Desteği
- Gelir Vergisi Stopajı
Desteği (6.BÖLGEDE)
- Faiz Desteği
- Sigorta Primi Desteği
(6.BÖLGEDE)
- Gelir Vergisi Stopajı
Desteği (6.BÖLGEDE)
- Gelir Vergisi Stopajı
Desteği (6.BÖLGEDE)
- Sigorta Primi Desteği
(6.BÖLGEDE)
- KDV İadesi
- Sigorta Primi Desteği
(6.BÖLGEDE)
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
3
EKONOMİ BAKANLIĞI
YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI ÜRETİMİNİN
TEŞVİKİ
 Ulusal faaliyet ve ürün sınıflaması-US 97 kodlarında yer alan
aşağıdaki yatırım konuları genel, bölgesel, büyük ölçekli ya da
stratejik yatırımların teşviki sistemleri ile desteklenebilmektedir.
 28 (metal eşya imalatı),
•Tank, boru, kazan, direk vb. imalatı.
 29 (makine teçhizat imalatı),
•Türbin, pompa, kompresör, su çarkları, vana vb. imalatı.
 31 (elektrik-elektronik teçhizat imalatı),
•Kontrol-kumanda panoları, jeneratör vb. imalatı.
 32 (radyo, televizyon, haberleşme cihazları imalatı)
•Güneş pilleri, panelleri, kollektörleri vb. imalatı.
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
4
EKONOMİ BAKANLIĞI
BÖLGESEL
TEŞVİK
UYGULAMALARI
BÜYÜK ÖLÇEKLİ
YATIRIMLARIN
TEŞVİKİ
STRATEJİK
YATIRIMLARIN
TEŞVİKİ
GENEL TEŞVİK
UYGULAMALARI
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
5
EKONOMİ BAKANLIĞI
SEGE 2011
YENİ BÖLGESEL HARİTA
6 BÖLGE
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
6
EKONOMİ BAKANLIĞI
BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI
Destek Unsurları
BÖLGELER
III
IV
I
II
KDV İstisnası
VAR
VAR
VAR
Gümrük Vergisi Muafiyeti
VAR
VAR
15
Vergi İndirimi
V
VI
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
20
25
30
40
50
20
25
30
40
50
55
OSB Dışı
2 yıl
3 yıl
5 yıl
6 yıl
7 yıl
10 yıl
OSB İçi
3 yıl
5 yıl
6 yıl
7 yıl
10 yıl
12 yıl
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
3 Puan
4 Puan
5 Puan
7 Puan
1 Puan
1 Puan
2 Puan
2 Puan
Yatırıma
OSB Dışı
Katkı Oranı
OSB İçi
(%)
Sigorta Primi İşveren Hissesi
Desteği
Yatırım Yeri Tahsisi
İç Kredi
Faiz Desteği
YOK
YOK
Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
10 yıl
Gelir Vergisi Stopajı Desteği
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
10 yıl
Döviz / Dövize Endeksli
Kredi
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
7
EKONOMİ BAKANLIĞI
ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR
5. Bölge desteklerinden yararlanan yatırım konuları.
Madencilik Yatırımları
Demiryolu ve denizyolu ile yük
veya yolcu taşımacılığına yönelik
yatırımlar,
Test merkezleri, rüzgar tüneli ve
benzeri nitelikteki yatırımlar,
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
8
EKONOMİ BAKANLIĞI
ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR
Asgari 50.000 m2 kapalı alana sahip
uluslararası fuar yatırımları
Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim
Bölgelerinde
veya
termal
turizm
konusunda
bölgesel
desteklerden
yararlanabilecek
nitelikteki
turizm
konaklama yatırımları
Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek
olan kreş ve gündüz bakımevleri ile okul
öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise
eğitim yatırımları
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
9
EKONOMİ BAKANLIĞI
ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından
desteklenen AR-GE projeleri neticesinde elde
edilen ürünlerin üretilmesine yönelik yatırımlar,
Yatırım tutarı 20 Milyon TL üzerinde olan
biyoteknolojik ilaç, onkoloji ilaçları ve kan
ürünleri üretimine yönelik yatırımlar
Yatırım tutarı 20 Milyon TL üzerinde
olan savunma, havacılık ve uzay
alanındaki yatırımlar.
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
10
EKONOMİ BAKANLIĞI
ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR
Asgari 300 milyon TL tutarındaki otomotiv ana
sanayi yatırımları, asgari 75 milyon TL tutarındaki
motor yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki
motor aksamları, aktarma organları/aksamları ve
otomotiv elektroniği yatırımları,
4-b grubunda yer alan madenlerin girdi
olarak kullanıldığı elektrik üretimi
yatırımları.
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
11
EKONOMİ BAKANLIĞI
ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR
Mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek
enerji verimliliğine yönelik yatırımlar
Bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile
elektrik üretimine yönelik yatırımlar (doğalgaza
dayalı elektrik üretim tesisleri hariç).
Asgari 50 Milyon TL tutarındaki, sıvılaştırılmış
doğalgaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğalgaz
depolama yatırımları.
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
12
EKONOMİ BAKANLIĞI
ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR
Destek Unsurları
BÖLGELER
I
II
III
KDV İstisnası
VAR
Gümrük Vergisi Muafiyeti
VAR
Yatırıma Katkı Oranı (%)
40
Vergi İndirim (%)
80
IV
V
Vergi İndirimi
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
7 yıl
Yatırım Yeri Tahsisi
VAR
Faiz Desteği
İç Kredi
5 Puan
Döviz / Dövize Endeksli
Kredi
2 Puan
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
13
EKONOMİ BAKANLIĞI
BÖLGESEL
TEŞVİK
UYGULAMALARI
BÜYÜK ÖLÇEKLİ
YATIRIMLARIN
TEŞVİKİ
STRATEJİK
YATIRIMLARIN
TEŞVİKİ
GENEL TEŞVİK
UYGULAMALARI
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
14
EKONOMİ BAKANLIĞI
BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR
Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı
Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı
Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
15
EKONOMİ BAKANLIĞI
BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR
Motorlu Kara Taşıtları Ana ve
Yan Sanayi
Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri
ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları
Transit Boru Hattıyla Taşımacılık
Hizmetleri Yatırımları
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
16
EKONOMİ BAKANLIĞI
BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR
Elektronik Sanayi Yatırımları
Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler
İmalatı Yatırımları
İlaç Üretimi Yatırımları
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
17
EKONOMİ BAKANLIĞI
BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR
Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya
Parçaları İmalatı Yatırımları
Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar
Dahil) İmalatı Yatırımları
Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
18
EKONOMİ BAKANLIĞI
BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR
Sıra
No
1
2
3
4
4-a
4-b
5
6
7
8
9
10
11
12
Yatırım Konuları
Asgari Sabit Yatırım
Tutarları (Milyon TL)
Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı
Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı
Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları
Motorlu Kara Taşıtlarının İmalatı Yatırımları
Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları
Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları
Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı
Yatırımları
Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları
Elektronik Sanayi Yatırımları
Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları
İlaç Üretimi Yatırımları
Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları
Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı Yatırımları
Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar:
Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerin cevher
ve/veya konsantresinden nihai metal üretimine yönelik yatırımlar (bu
tesislere entegre madencilik yatırımları dahil)
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
1000
200
200
200
50
50
19
EKONOMİ BAKANLIĞI
BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR İÇİN SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI
BÖLGELER
Destek Unsurları
I
II
III
IV
V
VI
KDV İstisnası
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
Gümrük Vergisi Muafiyeti
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
OSB Dışı
25
30
35
40
50
60
OSB İçi
30
35
40
50
60
65
OSB Dışı
2 yıl
3 yıl
5 yıl
6 yıl
7 yıl
10 yıl
OSB İçi
3 yıl
5 yıl
6 yıl
7 yıl
10 yıl
12 yıl
Yatırım Yeri Tahsisi
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
10 yıl
Gelir Vergisi Stopajı Desteği
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
10 yıl
Vergi İndirimi
Yatırıma
Katkı Oranı
(%)
Sigorta Primi İşveren Hissesi
Desteği
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
20
EKONOMİ BAKANLIĞI
BÖLGESEL
TEŞVİK
UYGULAMALARI
BÜYÜK ÖLÇEKLİ
YATIRIMLARIN
TEŞVİKİ
STRATEJİK
YATIRIMLARIN
TEŞVİKİ
GENEL TEŞVİK
UYGULAMALARI
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
21
EKONOMİ BAKANLIĞI
STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ
Cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak katma değeri
yüksek yatırımların desteklenmesini hedefler.
STRATEJİK YATIRIM DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Asgari sabit yatırımın 50 milyon Türk Lirasının üzerinde olması,
 Yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması,
 Katma değerin asgari %40 olması,
 Son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının 50
milyon ABD dolarının üzerinde olması.
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
22
EKONOMİ BAKANLIĞI
STRATEJİK YATIRIMLAR İÇİN SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI
BÖLGELER
Destek Unsurları
KDV İstisnası
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Yatırıma Katkı
Vergi İndirimi
Oranı (%)
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
Yatırım Yeri Tahsisi
Faiz Desteği
I
II
III
IV
V
VI
VAR
VAR
50
7 yıl (6. Bölgede 10 Yıl)
VAR
İç Kredi
5 Puan
Döviz / Dövize
Endeksli Kredi
2 Puan
Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği
10 yıl (Sadece 6. Bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar İçin)
Gelir Vergisi Stopajı Desteği
10 yıl (Sadece 6. Bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar İçin)
KDV İadesi
VAR (Sadece 500 Milyon TL ve üzeri yatırımlar için)
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
23
EKONOMİ BAKANLIĞI
BÖLGESEL
TEŞVİK
UYGULAMALARI
BÜYÜK ÖLÇEKLİ
YATIRIMLARIN
TEŞVİKİ
STRATEJİK
YATIRIMLARIN
TEŞVİKİ
GENEL TEŞVİK
UYGULAMALARI
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
24
EKONOMİ BAKANLIĞI
GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI
Bölge ayrımı yapılmaksızın;
 Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile diğer
teşvik uygulamaları kapsamında yer almayan ve
 Belirlenen asgari sabit yatırım tutarı şartını
sağlayan yatırımlardır.
DESTEKLER:
 KDV İstisnası
 Gümrük Vergisi Muafiyeti
 Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölge)
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
25
T.C.
EKONOMİ BAKANLIĞI
YATIRIMLARDA DEVLET
YARDIMLARI
www.tesvik.gov.tr/www.ekonomi.gov.tr
ANKARA
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
Download

T.C. Ekonomi Bakanlığı, Yatırımlarda Devlet Yardımları Sunumu