T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ
2013-2014 LLP/ERASMUS PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ DUYURUSU
2
2013-2014 akademik yılında Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliğinden yararlanmak isteyen akademik
personelimiz için 06.12.2013 tarihine kadar aldığımız başvurular neticesinde asil ve yedek listesi ilan edilmiştir.
Ancak, Ulusal Ajanstan talep ettiğimiz ek hibenin üniversitemize tahsis edilmesi ile birlikte 10 Öğretim
Üyesi/Elemanının daha hareketliliğe katılması mümkün olmuştur. Bu sebeple 03 Mart 2014’e kadar
bölüm/birim koordinatörlerine başvuruda bulunarak, bölüm yönetim kurulu tarafından isimlerinin yer
aldığı karar ile birlikte 1- Teaching Programme Belgesi (Hareketlilik gerçekleştirilecek üniversite imzalı olmalı), 2Kabul Mektubu (Adınıza düzenlenmiş ders verme faaliyeti ile ilgili tarihin belirtildiği yazıdır, e-mail olarak da
edinilebilinir), 3- Dil belgesi ( Dil belgesi olmayanlar için üniversitemiz tarafından dil sınavı yapılır), 4- Nüfus cüzdan
fotokopisi, 5-2 adet vesikalık fotoğrafı Uluslararası İlişkiler Birimi’ne iletenler hareketliliğe dahil edilecektir. **
Birinci ilanda yedek olarak seçilen ve başka bir üniversiteden kabul alarak başvurusunu yapan Öğretim
Üyesi/Elemanlarına öncelik verilecektir. Aşağıdaki listede ders verme hareketliliği anlaşmaları doğrultusunda
ek hibeden yararlanacak bölümler yer almaktadır.
CBÜ Erasmus Ders Verme Hareketliliği Anlaşmaları
ÜNİVERSİTE
ÜLKE
KONU
Fachhochschule Ingolstadt
Almanya Uluslararası Ticaret
Universidad de Oviedo
İspanya Endüstri Mühendisliği
Transilvania University of Brasov
Romanya Endüstri Mühendisliği
Cracow University of Technology Faculty of Civil Polonya İnşaat Mühendisliği
Engineering
Instituto Politécnico de Setúbal
Portekiz İnşaat Mühendisliği
Universitatea din Oradea
Romanya İşletme
1 Decembrie 1918 University of Alba lulia
Romanya İngiliz Dili ve Edebiyatı
Matematik
Poznan University of Life Sciences
Polonya Gıda Mühendisliği
University of Silesia in Katowice
Polonya Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
Malzeme Mühendisliği
Facchhocschule Frankfurt am Main University of
Almanya Elektrik-Elektronik
Applied Sciences, Frankfurt
Mühendisliği
Lublin University of Technology
Polonya Malzeme Mühendisliği
KONTENJAN
SÜRE
1 kişi
1 kişi
1 kişi
2 kişi
5 gün
5 gün
5 gün
5 gün
2 kişi
1 kişi
1 kişi
1 kişi
1 kişi
1 kişi
5 gün
5 gün
5 gün
5 gün
5 gün
5 gün
1 kişi
1 kişi
5 gün
5 gün
1 kişi
5 gün
Değerlendirme Kriterleri:
2013-2014 Eğitim Dönemi için Ulusal Ajans tarafından üniversitemize gönderilen ek hibe miktarı ile brilikte 30
öğretim elemanının bu hareketlilikten yararlanmasına olanak sağlamaktadır. Bu nedenle iki aşamalı bir
değerlendirme ve seçim süreci uygulanacaktır. İlk seçim anlaşmaya sahip bölümlerde Erasmus bölüm
koordinatörünün ve bölüm başkanının içinde bulunacağı bir değerlendirme komitesinin karar verdiği, yönetim
kurulunun onayladığı yukarıda yer alan kontenjan kadar asil ve yedeğin belirtileceği bir karar yazısının
ve yukarıda yer alan 5 maddeli başvuru evraklarının Uluslararası İlişkiler Birimine iletilmesi
gerekmektedir. Ardından ikinci bir değerlendirme aşağıda yer alan kriterler göz önüne alınarak Erasmus
Seçim Komisyonu tarafından gerçekleştirilecektir.
1-Hayatboyu Öğrenme Programı 2013 Yılı Ulusal Teklif Çağrısına (Ulusal Öncelikler) göre: “Hareketlilik
faaliyetinden yararlanacak üniversite personelinin seçiminde Avrupa Komisyonu kuralları aynen uygulanmakla
birlikte daha önceden hareketlilik faaliyetinde yer almamış personele, daha önce gidilmemiş
ülkelere/üniversitelere ve daha önce hareketlilik faaliyetinden yararlanmamış disiplinlere öncelik verilmesi
gerekmektedir.”
http://www.ua.gov.tr/uploads/hayatboyuogrenme/teklifCagrilari/2013_HAYATBOYU_%C3%96GRENME_P
ROGRAMI_%28LLP%29_ULUSAL_TEKLIF_CA%C4%9ERISI-FINAL.pdf
2-Ayrıca kendisi tarafından yapılmış ikili anlaşması(ları) bulunan öğretim elemanlarına ve halen bölüm veya
fakülte koordinatörlüğünü yürüten öğretim elemanlarına öncelik verilmesi hedeflenmektedir.
3-Hareketliliğe yeni başlayan bölümler ile ilan sürecinde hemen öncesinde yapılan anlaşma kontenjanlarına
öncelik verilecektir.
Başvuracak akademik personelden yabancı dil seviyesini belirten belge istenmektedir. KPDS veya ÜDS (YDS)
veya bunlara eşdeğer dil (IELTS, TOEFL gibi) puanının 65 ve üzeri olması gerekmektedir. Lisans ve
lisansüstü eğitiminin İngilizce veya gidilecek ülke dilinde yapılmış olması durumlarında dil belgesi aranmaz.
Söz konusu belgeye sahip olmayan akademik personele üniversitemiz tarafından yabancı dil sınavı
uygulanacaktır.
Ders Verme Faaliyeti; haftalık 5 saatten az olmamak kaydıyla 5 iş günü içerisinde gerçekleştirilecek
hareketlilik faaliyeti, 30 Eylül 2014 tarihinden önce tamamlanmış olmalıdır. Günlük hibe yapılabilmesi için
tam güne yakın olacak şekilde karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyet gerçekleştirilmesi ve bu
bilginin taraflarca imzalanmış öğretim programı (teaching program) ile belgelendirilmesi gerekmektedir.
Hibe:
Personel Hareketliliği faaliyetinden faydalanacak personele verilecek olan günlük hibe miktarları 28 AB üyesi
ülkenin yaşam standartları göz önüne alınarak aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Ülkeler
Avusturya
Belçika
Bulgaristan
Güney Kıbrıs Rum K.
Çek Cumhuriyeti
Almanya
Danimarka
Estonya
İspanya
Finlandiya
Fransa
İngiltere
Yunanistan
Macaristan
Günlük Hibe
Miktarı €
126
119
77
105
105
112
161
91
119
147
140
161
112
98
Ülkeler
İrlanda
Romanya
İtalya
Litvanya
Lüksemburg
Letonya
Malta
Hollanda
Polonya
Portekiz
İsveç
Slovenya
Slovak Cumhuriyeti
Hırvatistan
Günlük Hibe
Miktarı €
133
84
133
91
119
91
98
126
91
105
147
112
98
112
Değerlendirme süreci sonunda seçilen personele gideceği ülkeye göre hibe ödemesi yapılacaktır. Ancak
isteyen personel maddi destekten feragat ederek de faaliyetten faydalanabilir. Personelin seyahat giderlerinin
ekonomi sınıfı olmak şartı ile 400 Avro’ya kadar olan kısmının tamamı 400 Avro’ nun üzerinin ise % 50’si
ödenir. (Faaliyetin gerçekleşmediği ya da öğretim programında ve/veya katılım sertifikasında
yararlanıcının en az 5 saat ders verdiği açıkça görünmediği durumlarda yararlanıcıya herhangi bir hibe
ödemesi yapılmaz).
İletişim: Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Uluslararası İlişkiler Birimi İstasyon Mevkii 45040 Manisa
[email protected]
Telefon: (236) 201 11 21/11 19
Download

2013-2014 llp/erasmus personel ders verme hareketliliği duyurusu