T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEVLET KONSERVATUVARI
MÜZİK BÖLÜMÜ
KOMPOZİSYON VE ORKESTRA ŞEFLİĞİ ANASANAT DALI BAŞKANLIĞI
KOMPOZİSYON VE ORKESTRA ŞEFLİĞİ ANASANAT DALI
BAŞVURU VE SINAV KOŞULLARI
Giriş Sınavları, Her Yıl Üniversitenin İlan Ettiği Günlerde Yapılır. Sınav, 1. (baraj)
ve 2. (Kesin-kabul) Aşama olarak iki ayrı günde uygulanır. 1. Aşamada başarılı olan adaylar,
ertesi gün 2. Aşama sınavına alınırlar. Sınavlarda adayların sorumlu olacakları konu başlıkları
aşağıda belirtilmiştir.
1. 1. AŞAMA SINAVLARI (Baraj Sınavı)
1.1. DİKTE (Yazılı Sınav) – 20 Puan
1.1.1. Tek Sesli Dikte: 1 adet
1.1.2. İki Sesli Dikte: 1 adet
1.2. SOLFEJ (Sözlü Sınav) - 20 Puan
A. Lavignac 2/C Solfej Kitabı ve/veya seviyesinde solfej okuma.
1.3. DEŞİFRE /İlk Okuma (Sözlü Sınav) - 10 Puan
Değişik seviyelerde 2 adet deşifre (ilk okuma)
1.4. İŞİTME (Sözlü Sınav) - 20 Puan
Aralıklar, Akorlar ve Modülasyon Bilgilerinin İşitsel Olarak Değerlendirilmesi.
1.5. KURAMSAL BİLGİLER: (Yazılı Sınav) - 20 Puan
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
1.5.5.
1.5.6.
Aralıklar
Ölçüler
Diziler
Aktarım
Akorlar
Müzik Terimleri (Tempo, Nüans Terimleri – Müzik Biçim ve Stilleri)
1
1.6. ENSTRÜMAN ÇALMA (Performans) - 10 Puan
1.6.1. Zorunlu Eserler: Barok, Klasik ve Romantik olmak üzere üç farklı müzik
döneminden seçilecek birer müzik parçasının seslendirilmesi. (Tercihen
Piyano ile seslendirilmesi)
1.6.2. Serbest Eser: Adayın kendi seçeceği serbest bir parçanın seslendirilmesi.
Baraj sınavından 100 üzerinden, 70 puan alan adaylar, kesin kabul sınavına
girmeye hak kazanırlar.
2. 2. AŞAMA SINAVLARI (Kesin Kabul Sınavı)
2.1. YAZILI SINAV: (40 puan) Adaylara, sınav komisyonu tarafından değişik
tarzlarda müzik fikirlerinin başlangıçları yazılı olarak verilecektir. Adaylar, bu
müzik fikirlerini istenilen ölçü sayısına göre tamamlayıp verilen süre içinde yazılı
olarak komisyona sunacaklardır.
2.2. SÖZLÜ SINAV (MÜLAKAT): (60 puan) Adaylar, en az iki adet bestesini
notası ile birlikte (beş kopya halinde çoğaltarak) sınav komisyonuna sunmalıdır.
Bu besteler, sınavda canlı ya da kayıttan seslendirilmelidir.
Kesin-Kabul sınavından 100 üzerinden, 70 puan alan adaylar, okula kayıt
yaptırmaya hak kazanırlar.
2
PİYANO LİSANS MÜFREDATI
12. SINIF (LİSE 4)
YIL İÇİ ÇALIŞMA PROGRAMI:
1. Teknik Alıştırmalar: Büyük Pisschna, Beringer, Cortot, Dohnany v.b. egzersizler.
2. Cramer: Etüd’ler, Moskovski: Sol el Etüd’leri, VirtüoziteEtüd’leri, Clementi:Gradus ad
Parnassum, Czerny: Ecole de Virtüosite, Moscheles:op.70 Etüd’ler, Kessler:op.100
Etüd’ler, Chopin:Etüd’ler, Saint-Saens:Sol el Etüd’leri, Mayer: Etüd’lerop.168, Liszt:
Konser Etüd’leri, PaganiniEtüd’leri, Transandantal Etüd’ler.
3. Bach:FransızSuitleri, İngiliz Suit’leri, Partitalar,İtalyan Konçertosu, Prelüd ve Füg’ler.
4. Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert:Sonat’lar.
5. Schumann: Papillons,Fantasiestücke, Chopin: Polonez’ler, Noktürn’ler, Prelüd’ler,
Impromptular, Grieg: Sonat, Mendelssohn: Prelüd ve Füg, RondoCapriccioso, Brahms:
Balad’lar, Rapsodiler.
6. Faure:Impromtu’ler, Debussy: Prelüd’ler, Etüd’ler, Suite Bergamasque,
Reger:AusMeinemTagebuch, Ravel:Sonatin, Prokofyef:12 parça (ya da bu düzeyde
Öğretmenin seçeceği bir modern eser)
7. Saygun:Prelüd’ler, Etüd’ler, Sonatin, Anadolu’dan, Akses:10 piyano parçası, Rey:10
Halk Türküsü, Alnar:Oyun Havaları, Erkin:Duyuşlar, Usmanbaş: 6 Prelüd.
YIL SONU SINAV PROGRAMI:
 1 Etüt
 1 Bach (Süit veya Partita çalanlar, PreludeAllemande, Courante, Sarabande ve Gique
bölümlerini çalacaklardır)
 1 Sonat (tüm bölümleri çalınacaktır)
 1 Romantik eser
 1 Modern eser
 1 Türk eseri
 Zorunlu Eser: Weber:Perpetium Mobile
Lisans Giriş Sınavı’nda, Okulumuzun Lise devresinden mezun öğrencilerimiz Yıl
Sonu Sınavından sonra Jürinin belirleyeceği ‘Zorunlu Eseri’ çalacaklardır. Lisans Giriş
3
Sınavı’na dışarıdan katılan adaylar ise, yukarıda belirtilen sınav programının tümünü
ayrıca her yıl haziran ayında jüri tarafından belirlenen ‘Zorunlu Eseri’ çalacaklardır.
‘Zorunlu Eser’ konservatuvarın resmi internet sayfasından duyurulacaktır.
4
GİTAR SANAT DALI LİSANS GİRİŞ PROGRAMI
ZORUNLU ESERLER:
1) Francisco Tarrega
2) Leo Brouwer
Capricho Arabe
Danza Caracteristica
Okulumuzun lise devresinden mezun öğrencilerimiz yılsonu sınavından sonra
Lisans Giriş Sınavına girdiklerinde yukarıdaki zorunlu eserleri çalacaklardır. Lisans Giriş
Sınavı’na dışarıdan katılan adaylar ise sınavda, yukarıda belirtilen zorunlu eserlere ek olarak
aşağıdaki A,B,C,D,E gruplarından birer eser seçerek oluşturdukları programı da çalacaklardır.
A – Ludovico RONCALLI
B – Etütler:
Fernando SOR
Leo BROUWER
Mario GANGI
Emilio PUJOL
Francisco TARREGA
Suit La min. No:5
Robert de VISEE
( Tamamı )
Re min. Suit ( Tamamı )
Op.29 No:13(XIX)
No: 19,20
No:3,4,5 ( 22 Etüt)
El Abejerro
No:4 La maj.
C – Anton DIABELLI
Fernando SOR
Domenico CIMAROSA
Andante Sostenuto&Menuet-Scherzo(La maj.Sonat)
Rondo Do maj. Op.22
Sonat No:1 Re min.
Sonat No:2 La maj.
Sonat No:3 Si min.
D – A. BARRIOS-MANGORE
Manuel M. PONCE
Antonio LAURO
Julia Florida
Balleto
Valse Venezolano No:3,4 ( Natalia, Yacambu)
Carora
Prelude No:2
Heitor VILLA-LOBOS
E - Leo BROUWER
Roland DYENS
Vincent LINDSEY-CLARK
John RUTTER
William WALTON
Preludio
Berceuse
Tango En Skai
Descent from La Coupee ( 5 Pictures of Sark)
Rondeau Caprice
Bagatelle No:2
* Tüm eserler istisnasız ezber çalınacaktır
5
ÜFLEME ve VURMA ÇALGILAR ANASANAT DALI
LİSANS GİRİŞ SINAV MÜFREDATI
Lisans Giriş Sınav Müfredatı
VURMALI ÇALGILAR
XYLOPHONE:
1) Haskell HARR
Santa Lucia
2) Frederic CHOPIN
Valse
3) Franz KREUGER
Ungarische Weisen
4) A. THOMAS
Raymond
5) A. SANAEV
Volga Nehirleri
MARİMBA:
1) Keith LARSON
Suite Mexicano
2) Mitchell PETERS
Yellow After The Rain
VİBRAFON:
1) Bir Solo Eser
TİMPANİ:
1) Eckehardt KEUNE
Pauken Timpani Etüd No: 132 ( 3 Timpani)
2) Eckehardt KEUNE
Pauken Timpani Etüd No: 142 ( 4 Timpani)
TRAMPET:
1) Siegfried FINK
No: 2 Toccata
2) Jacques DELECLUSE
Methode De Caisse Claire Etüd No: 25
3) Jacques DELECLUSE
Twelve Studies for Snare Drum Etüd No: 9
4) Jacques DELECLUSE
Initium 4 Etüd No: 78
6
LİSANS GİRİŞ SINAV MÜFREDATI
KORNO
1. W.A.MOZART – 2./ 3./ 4. Konçertolardan bir tanesi veya J.HAYDN – Konçerto
No: 2 ReM.
2. Adayın belirleyeceği farklı karakterde 2 etüd.

Çalınacak eserler Dokuz Eylül
Kütüphanesinden temin edilebilir.
Üniversitesi
Devlet
Konservatuvarı
Gerek görülürse sınav komisyonu tarafından adaya gam, deşifre vb. sorulabilir.
7
LİSANS GİRİŞ SINAV MÜFREDATI
TROMPET
Etüd 1. J.ARBAN 14 caracteristic etütlerden No: 2 Mi major Allegro moderato
Etüd 2. Kendisi seçecek
Konçerto: J.HAYDN – Konçerto mib major 1. bölüm yada
N.HUMMEL – Konçerto mib major 1.bölüm
Piyanolu Parça: J.B.ARBAN – “Brilliant Fantazi” yada
W.SCHEOLOKOV – Etüt No: 1 Sib minör
Gerek görülürse sınav komisyonu tarafından adaya gam, deşifre vb.
sorulabilir.
8
LİSANS GİRİŞ SINAV MÜFREDATI
TROMBON
1. Bölüm:
-
F. David – “Konzertino” ( Tenor/Bas)
-
Ernst Sachse - “Konzertino” (Tenor/Bas)
-
Georg Christoph Wagenseil – “Concerto” (Tenor trb.)
-
Alexandre Guilmant – “Morceau Symphonique Op.88 (Tenor trb.)
2. Bölüm:
-
Axel Jorgensen Romance Op.21
-
Johann Ernst Gaillard Sonata III.
-
Benedetto Marcello Sonata La minör.
3. Bölüm:
Adayın Kendi seçeceği iki etüt.

1. ve 2. Bölümlerden piyano eşlikli birer eser seçilecek ve ayrıca iki etüt
çalınacaktır. Gerek görülürse sınav komisyonu tarafından adaya gam,
deşifre sorulabilir.
9
Klarinet
LİSANS GİRİŞ SINAV PROGRAMI
Sınav Programı :
-
Etüdler
V.GAMBARO 21 Caprices
(Giampieri)
No : 18 Adagio
No : 19 Allegro
No : 20 Allegro Moderato
No : 21 Allegro Risoluto
-
ALFRED UHL 48 Etüd (1.Kitap)
No : 6
No : 7
No : 14
No : 21
C. ROSE 32 Etüd
No : 17 Adagio Cantabile
No : 18 Allegro Vivace
No : 19 Adagio
No : 26 Allegro Furioso
-
-
JEANİNE RUEFF :
QUİNZE ETÜDES (Kendi seçeceği bir etüt)
MARCEL BİTSCH :
etüt)
DOUZE ETÜDES DE RYTHME (Kendi seçeceği bir
Piyano Eşlikli Eserler :
- H. RABAUD
- C. M. Von WEBER
- C. M. Von WEBER
- Malcom ARNOLD
- A. MESSAGER
- F. POULENC
- C. M. Von WEBER
- C. M. Von WEBER
:
:
:
Solo de concours
:
Introduction, Thema und Variationnen
:
Concertino Op. 26
Sonat
Solo de concours
:
Sonat
:
Grand Duo Concertant Op. 48
:
1. Concerto Op. 73
AÇIKLAMA : 1) Yukarıda belirtilen programdan
piyanolu
eser çalınacak,
ayrı karakterde iki etüt ve bir
10
2) Jüri Üyelerinin isteği üzerine gam ve deşifre sorulabilir.
Öğr.Gör. Atıf PEYNİRCİ
Öğr.Gör. Ender GÜLENLER
Gerek görülürse sınav komisyonu tarafından adaya gam, deşifre sorulabilir.
11
LİSANS GİRİŞ SINAV MÜFREDATI
FLÜT
1- G.ENESCO – Andante and Presto
2- F.POULENC – Sonat
3- C.STAMITZ – Konçerto (1.bölüm)
4- J.QUANTZ – Konçerto (1.bölüm)
5- J.S.BACH – Sonatlardan herhangi biri tüm bölümleri ile.
6- C.CHAMINADE – Concertino
2 ETÜD:

M.MOYCE – Op.125 Bouquet Des Tons KÖHLER 3.band

G.Ph.TELEMANN – 12 Fantasia’dan herhangi biri.
Gerek görülürse sınav komisyonu tarafından adaya gam, deşifre vb. sorulabilir.
12
LİSANS GİRİŞ SINAV MÜFREDATI
OBUA
Obua sanat Dalı lisans Devresi giriş sınavı Müfredatı :
. Joseph Haydn Konçerto
. Cimarosa Konçerto
.Vivaldi la minör Konçerto
. Charles Colin “Grand Fantasie concertante”
Etütler :
. Luft 4-6-10-12
. Ferling 13-14-17-18
. Brod 2. 2-3-5-7
NOT : Sınavda yukarıda belirtilen konçertolardan 1 tanesi ve ayrı karakterde 2 ayrı
etüt çalınacaktır.
Gerek görülürse sınav komisyonu tarafından adaya gam, deşifre vb. sorulabilir.
13
LİSANS GİRİŞ SINAV MÜFREDATI
FAGOT
1) Aşağıdaki eserlerden herhangi biri:
C.M. von WEBER Andante Rondo Ungarese
A.VİVALDİ Fagot Konçertolarından biri
C.STAMİTZ Fa Majör Konçerto
2) Aşağıdaki listeden herhangi biri
L.MİLDE Konser Etüdü’lerinden No.2
L.MİLDE Konser Etüdü’lerinden No.3
L.MİLDE Konser Etüdü’lerinden No.5
L.MİLDE Konser Etüdü’lerinden No.9
3) Aşağıdaki listeden herhangi biri
E.OZİ 42 Kapris’ten
E.OZİ 42 Kapris’ten
E.OZİ 42 Kapris’ten
E.OZİ 42 Kapris’ten
E.OZİ 42 Kapris’ten
No.4
No.13
No.14
No.19
No.22
Gerek görülürse sınav komisyonu tarafından adaya gam, deşifre vb. sorulabilir.
14
LİSANS GİRİŞ SINAV MÜFREDATI
TUBA
ETÜD:
Kopprasch no:35-60 arasından 2 etüd
J.S.Bach : Sonat 2 für Tuba&Klavier
Bearbeitung : Walter Hilgers
*Üfleme ve Vurma Çalgılar Anasanat dalına bağlı sanat dalları sınavlarında
komisyon gerekli gördüğü takdirde gam, deşifre vb. sorabilir.
15
VİYOLA SANAT DALI
LİSANS DEVRESİ GİRİŞ PROGRAMI
2014-2015
- Gam: Bir Majör, bir minör üç oktav gam (yay ve arpej çeşitleri ile)
- Etüt: Aşağıdaki Etütlerden değişik karakterlerde iki etüt (biri çift sesli)
Sitt, Kreutzer, Dont, Fiorillo, Campagnoli
- J. S. Bach Süit (üç bölüm)
- Zorunlu Eser: Hoffmeister Etüt No.1 (Lisans giriş sınavında çalınır)
- Sonat: H. Eccles, A. Dvorak, J. S. Bach ya da K. D. von Dittersdorf
sonatlardan biri
- A. Hoffmeister, C. Stamitz, V. Vanhall, A. Schubert Konçertolardan biri ya
da J. N. Hummel Fantasie
16
VİYOLONSEL SANAT DALI
LİSANS DEVRESİ GİRİŞ PROGRAMI
2014-2015
1. Beş arızalı bir gam ve arpejler, çift sesli gamlar ile birlikte (3’lü, 6’lı ve
oktav)
2. Bir tanesi çift sesli iki etüt
3. Aşağıdaki Sonatlardan birinin tamamı
- Beethoven 12 Varyasyon
- Marais La Folia Varyasyonları
- Boccherini Sonat No.3 ya da No.4
- Haendel Sonat re minör ya da Sol Majör
- J. S. Bach Sonat
4. Aşağıdaki Konçertolardan birinin tamamı
- Goltermann 2. Konçerto 1. Bölüm
- Romberg
- Boelmann Senfonik Varyasyonlar
- J. C. Bach do minör
- Saint-Saens Roussel Konçertino
5. J. S. Bach Solo Süit No.1 (3 bölüm)
LİSANS DEVRESİ KABUL SINAVI, LİSE 4. SINIF BİTİRME SINAVI İLE AYNIDIR.
KONSERVATUVARIMIZ DIŞINDAN GELECEK ADAYLARDAN TAM PROGRAM İSTENİR.
17
KEMAN SANAT DALI LİSANS DEVRESİ
GİRİŞ PROGRAMI
2014-2015
1. 1 Gam
3 oktavlık 1 dizi (üçerli, altılı, çift ses ve oktav)
( 4, 8, ve 24 bağlı )
Arpejler
( 3 ve 9 bağlı )
2. 1 Etüt
Rode Etütlerden 1 adet
3. Sonat
Barok Dönem’den olmak koşulu ile 2 bölüm
(Örneğin, G. Tartini sol minör keman sonatı)
1. Bölüm – Andante
2. Bölüm – Allegro
4. Konçerto
W. A. Mozart Keman Konçertosu
- No. 3’ün 1. Bölümü
- No. 4’ün 1. Bölümü
- No. 5’in !. Bölümü (kadansı ile birlikte)
5. J. S. Bach’ın solo Sonat veya Partitalarından birisi
- Sonat No 1 (Presto)
- Sonat No. 2 (Allegro)
- Sonat No.3 (Allegro assai)
- Partita No 3 (Prelude)
18
KONTRBAS SANAT DALI
LİSANS DEVRESİ KABUL SINAVI
PROGRAMI
2014-2015
- İKİ ETÜT
- H. ECCLES Sonat (tamamı)
- K. D. von DITTERSDORF Konçerto (tamamı)
19
Download

kompozisyon ve orkestra şefliği anasanat dalı başvuru ve sınav