KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı
Uzm. Hülya DEMİRBAŞ
Ünvan
Ziraat Mühendisi
Telefon
Doğum Tarihi-Yeri
0 (232) 3880030-126
[email protected]
[email protected]
1985 - Osmaniye
Bölümü
Bitki Zararlıları (Entomoloji)
Birimi
Nematoloji Laboratuvarı
Çalışma Konusu
Bitki Paraziti Nematodlar
E-mail
EĞİTİM BİLGİLERİ
Yüksek Lisans
Üniversite Adı
Akademik Birim/Mezuniyet Yılı
Lisans
Üniversite Adı
Akademik Birim/Mezuniyet Yılı
Çukurova Üniversitesi
Entomoloji Anabilim Dalı / 2011
Çukurova Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü / 2008
YABANCI DİL BİLGİSİ
Yabancı Dil/Derecesi
İngilizce
KPDS
61,25
ÜDS
YDS
TOEFL
IELTS
GÖREV YERLERİ (Tarih/Ünvan/Kurum)
2011-Devam / Mühendis / Bornova Zirai Mücadele Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
YAYINLARI
MAKALELER & BİLDİRİLER
DEMİRBAŞ, H., (2008). Doğu Akdeniz Bölgesi Turunçgil Bahçelerindeki Karınca Türlerinin
(Hymenoptera: Formıcıdae) Saptanması Ve Bazı Hemıptera Türleri İle İlişkilerinin Araştırılması,
(Yüksek Lisans Tezi), Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Anabilim Dalı,
Sarıçam-Adana.
MISIRLIOĞLU, B., ULUTAŞ E., KAŞKAVALCI G., DEMİRBAŞ, H., (2012). Determination of efficiency of
alternative methods to control root-knot nematodes (Meloidogyne spp.) in cucumber grown
greenhouses, 31st International Symposium of the European Society of Nematologists, September
23-27,2012, Adana, Turkey,198 p.
Projenin Adı
:
Başlama / Bitiş Tarihi
Destekleyen Kuruluş
Projedeki Görevi
Projenin Adı
:
:
:
:
Başlama / Bitiş Tarihi
Destekleyen Kuruluş
Projedeki Görevi
:
:
:
YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER
Örtüaltı Hıyar Yetiştiriciliğinde Kök-ur Nematodları (Meloidogyne
spp.) İle Mücadelede Alternatif Yöntemlerin Etkinliğinin
Belirlenmesi
2011-2012
TAGEM
Yardımcı
Aydın, Muğla ve Denizli illerinde Süne (Eurygaster spp. Lap.
Hem.: Scutelleridae) Popülasyon Yoğunluğunu Etkileyen
Faktörlerin Belirlenmesi
2013- Devam ediyor
TAGEM
Yardımcı
Download

Meloidogyne Eurygaster spp. Lap.