AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
2014-2015 ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM VE STAJ
HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
Öğrenci Öğrenim Hareketliliği:
Başvuru Şartları
1. Üniversitemizin kayıtlı öğrencisi ve tam zamanlı öğrenci olmak.
Tam zamanlı öğrenci, henüz diploma/derecesinin gerektirdiği çalışmalarını tamamlamamış ve bir yarıyılda
30 AKTS kredisi karşılığı ders yükü olduğu öngörülen öğrencidir.
2. Hazırlık öğrencileri ve uzaktan eğitim programlarında öğrenim gören öğrenciler dışında, üniversitemize
kayıtlı tüm öğrenciler başvuru yapabilir. Ancak, son sınıf öğrencileri, 2013-2014 akademik yılının
sonunda mezun olacakları için başvuru yapamazlar.
3. Önlisans ve Lisans öğrencileri için 2,20; Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için 2,50 veya üstü
genel not ortalamasına sahip olmak (MUTLAKA EN SON DÖNEM TRANSKRİPTLERİ “20132014 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ” DAHİL ORTALAMALARI İLE BAŞVURU
YAPILMASI GEREKMEKTEDİR).
4. Genel başarı notu hesaplanırken aşağıdaki değerlendirme kriterleri uygulanacaktır.
- Ağırlıklı ders ortalaması % 50
- Yabancı dil bilgisi % 50 (Yazılı Sınav %75 ve Sözlü Sınav %25)
- Bir öğrenci aynı eğitim seviyesinde (lisans, yüksek lisans veya doktora) sadece bir kez Erasmus öğrenim
hareketliliği hibesi alabilir. Daha önceki bir akademik yılda öğrenim hareketliliğinden faydalanmış bir
öğrenci hibe almamak şartı ile faaliyetten tekrar yararlanabilir. Staj hareketliliği hibesi alınmış olması, bir
kez de öğrenim hareketliliği hibesi alınmasına engel değildir. Ancak hibe konusunda öncelik daha önce
Erasmus faaliyetinden yararlanmamış olan öğrenciye verilir. Erasmus öğrenim faaliyetinden yararlanmış
öğrenciler, farklı bir eğitim seviyesinde (lisans, yüksek lisans veya doktora) hibeli olarak bir kez daha
Erasmus öğrenim öğrencisi olabilir.
5. Tüm öğrenciler aynı tür değerlendirmeye tabi olacaklardır.
6. İsteyen öğrenciler asil seçildikleri takdirde hibe almadan da faaliyetten yararlanabilir.
7. Öğrencilerin üniversite tercihlerini yaparken üniversite hakkındaki bilgileri internetten, daha önce giden
öğrencilerden, Ulus. İliş. Uyg. ve Araş. Merkezi’den veya bölümdeki hocalarından elde etmeleri tavsiye
edilir.
8. Başvurmayı düşündüğünüz üniversitelerin
1) başvuru şartlarını incelemeli,
2) dil şartlarını öğrenmeli (eğitim dili, istenen dil seviyesi, gerekli ise dil sertifikası alınması, vb.)
3) akademik takvimlerini incelemeli,
(Özellikle Almanya ve Avusturya üniversitelerini tercih eden öğrencilerin “bahar” dönemi tercihi
yapmaları akademik takvim çakışmalarından kaynaklanan sorunların önüne geçilmesi açısından
önerilmektedir.)
4) İngilizce alabileceği dersleri incelemeli,
(Bir dönem için; 30 ECTS, İki Dönem için; 60 ECTS alınması zorunludur)
5) ders uyumluluklarını Erasmus bölüm/fakülte rehberlerine danışmalısınız.
9. Başvuruların http://www.kimoerasmus.com/ linkinden yapılması gerekmektedir. Başvuru yapan
öğrenciler başvuru çıktılarını Fakülte/MYO/YO Erasmus Rehberlerine imzalattıktan sonra transkript ve
öğrenci belgeleri ile birlikte Ulus. İliş. Uyg. Arş. Merkezine teslim edeceklerdir. Başvuru formuna
fotoğraf yapıştırılması zorunludur.
Öğrenci Staj Hareketliliği:
1. Üniversitemizin kayıtlı öğrencisi olmak. Tam zamanlı öğrenci olma şartı aranmaz.
(Tam zamanlı öğrenci, henüz diploma/derecesinin gerektirdiği çalışmalarını tamamlamamış ve bir
yarıyılda 30 AKTS kredisi karşılığı ders yükü olduğu öngörülen öğrencidir).
2. Hazırlık öğrencileri ve uzaktan eğitim programlarında öğrenim gören öğrenciler dışında, üniversitemize
kayıtlı tüm öğrenciler başvuru yapabilir. Son sınıf öğrencileri de başvuru yapabilir.
3. Önlisans ve Lisans öğrencileri için 2,20; Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için 2,50 veya üstü genel
not ortalamasına sahip olmak (MUTLAKA EN SON DÖNEM TRANSKRİPTLERİ “2013-2014
AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ” DAHİL ORTALAMALARI İLE BAŞVURU YAPILMASI
GEREKMEKTEDİR).
4. Genel başarı notu hesaplanırken aşağıdaki değerlendirme kriterleri uygulanacaktır.
- Ağırlıklı ders ortalaması % 55
- Yabancı dil bilgisi % 45 (Yazılı Sınav %75 ve Sözlü Sınav %25)
- Bir öğrenci sadece bir kez Erasmus staj hareketliliği hibesi alabilir. Daha önceki bir akademik yılda staj
hareketliliğinden faydalanmış bir öğrenci hibe almamak şartı ile faaliyetten tekrar yararlanabilir. Öğrenim
hareketliliği hibesi alınmış olması, bir kez de staj hareketliliği hibesi alınmasına engel değildir. Öğrencilere
her iki faaliyet türünde de yalnızca birer kez hibe verilebilir. Ancak hibe konusunda öncelik daha önce
Erasmus faaliyetinden yararlanmamış olan öğrenciye verilir.
5. Staj hareketliliği en az 2 ay olabilmektedir.
6. Tüm öğrenciler aynı tür değerlendirmeye tabi olacaklardır.
7. İsteyen öğrenciler asil seçildikleri takdirde hibe almadan da faaliyetten yararlanabilir.
8. Staj anlaşmaları dosyasından, üniversitenin anlaşmalı olduğu staj yerlerine ulaşılabilir. Ayrıca,
öğrenciler staj yerlerini kendileri de ayarlayabilir. Staj yapılacak bir kurum mevcut olmadan bu öğrenciler
faaliyete seçilemez.
9. Başvuruların http://www.kimoerasmus.com/ linkinden yapılması gerekmektedir. Başvuru yapan
öğrenciler başvuru çıktılarını Fakülte/MYO/YO Erasmus Rehberlerine imzalattıktan sonra transkript ve
öğrenci belgeleri ile birlikte Ulus. İliş. Uyg. Arş. Merkezine teslim edeceklerdir. Başvuru formuna
fotoğraf yapıştırılması zorunludur.
10. Daha önce Erasmus Staj hareketliliği hibesi alan öğrenciler yeniden Erasmus staj hibesi alamazlar.
ÖNEMLİ NOT: 2014-2015 Akademik Yılı Erasmus+ başvuruları için öğrencilerin iki faaliyetten (öğrenim
ve staj) birini seçmeleri gerekmektedir. Her iki faaliyete başvuru mümkün değildir.
2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS TAKVİMİ
TARİH
19 Şubat 2014
İÇERİK
İlan başlangıç tarihi
27 Şubat - 13 Mart Online başvurular: http://www.kimoerasmus.com/
2014
15 Mart 2014
Cumartesi
22 Mart 2014
Cumartesi
26 Mart 2014
Çarşamba
29 Mart 2014
Cumartesi
30 Mart 2014
Pazar
Yabancı Dil Sınavı Yazılı Sınav
(Sınav yeri ve saati Ulus. İliş. Uyg. Arş. Mer. web adresinden ilan edilecektir)
Yabancı Dil Sözlü Sınav
(Sınav yeri ve saati Ulus. İliş. Uyg. Arş. Mer. web adresinden ilan edilecektir)
Aday asil ve yedeklerin internetten duyurulması (Ulus. İliş. Uyg. Arş. Mer. Web adresi)
Oryantasyon
(Oryantasyon yeri ve saati Ulus. İliş. Uyg. Arş. Mer. web adresinden ilan edilecektir)
Erasmus İngilizce Kursunun başlaması
1. Gerekli görülen hallerde tarihler Uluslararası İlişkiler Merkezi tarafından değiştirilebilir.
2. Sınav yerleri ve saatleri daha sonraki tarihlerde web sayfasında ilan edilecektir.
3. Söz konusu tarihler Erasmus+ öğrenci öğrenim ve staj hareketliliği için geçerlidir.
Hibe Miktarları
Hayat pahalılığına göre
ülke türleri
Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler
Aylık Öğrenci
Öğrenim Hibesi
(€)
Aylık Öğrenci
Staj Hibesi (€)
1. Grup Program
Ülkeleri
Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa,
İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç,
İsviçre, Birleşik Krallık
500
600
2. Grup Program
Ülkeleri
Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs
Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda,
Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya,
İspanya, Türkiye
400
500
3. Grup Program
Ülkeleri
Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya,
Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya,
Makedonya
300
400
Download

afyon kocatepe üniversitesi 2014-2015 erasmus+ öğrenci öğrenim