1)- KAMP STAJI SÜRESİNCE ÖĞRENCİLERİN
UYMASI GEREKEN GENEL KURALLAR
•
İlan edilen “Günlük Program”a (Madde 2) tamamen uyulması gerekmektedir.
•
Günlük programa uyulup uyulmadığını kontrol etmek amacıyla, staj sürecinin herhangi bir
anında (kahvaltı, akşam yemeği, arazi çalışması, ders-etüd, yatakhane) ve sıkça yoklama
yapılabilir.Devam mecburiyeti %100 dür.
•
Arazi çalışması (Madde 3a) ve Rapor yazımı (Madde 3b) sırasında yanınızda bulunması
gereken malzemeler ilan edilmiştir. Bunlar çalışmalar sırasında eksiksiz olarak
bulundurulmalıdır.
•
Doğal yaşama, bitki-ağaçlara, evcil veya yabani hiçbir canlıya kesinlikle zarar
verilmeyecektir.
•
Yerli halkın şikayet etmesini gerektirecek herhangi bir davranışta bulunulmamalıdır. Hiçbir
şekilde başkasının malına, özel arazilere, ekili ürünlere, çitlere zarar verilmemelidir.
•
Kamp Stajı süresince içki içilmeyecek veya bulundurulmayacaktır.
•
Öğrencilerin, birlikte çalışmanın ve yaşamanın gerektirdiği tüm kurallara uymaları esastır.
•
İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsünden Gökçeada’ya hareket 11.07.2014 tarihinde saat
07:00’ de olacaktır. Geç kalanlar Gökçeada’ya kendi imkanları ile gelecektir.
YUKARIDA YAZILI OLAN KURALLARDAN HERHANGİ BİRİNİN
İHLALİ, O ÖĞRENCİ VEYA ÖĞRENCİLER İÇİN
STAJIN ERTELENMESİ ANLAMINA GELİR.
2)- GÜNLÜK PROGRAM
06:45
07:00 – 07:30
08:00
17:30 – 18:00
19:15 – 20:00
23:00
:
:
:
:
:
:
Sabah Kalkış
Sabah Kahvaltısı
Araziye Hareket
Dönüş İçin Servis Aracının Beklenmesi
Akşam Yemeği
Gece Yoklaması
Sayfa 1 / 3
3)- KAMP STAJINDA GEREKLİ MALZEMELER
3a)- Arazi çalışması sırasında her öğrencinin bulundurması zorunlu olanlar
•
Jeolog Çekici
•
Pusula (Her Gruba Belli Bir Sayıda Dağıtılacaktır)
•
Jeolog Çantası veya Sırt Çantası
•
Çalışılan Alanın 1/25.000 Ölçekli Topoğrafya Haritası (Her gruba yeterli sayıda dağıtılacaktır.)
•
Saha Defteri (Sert Kapaklı, Kareli)
•
Lup (X10)
•
%10 Seyreltik HCl Asit
•
Numune Poşeti
•
Kırtasiye Malzemeleri
İnce ve Yumuşak Uçlu Kurşun Kalem,
Yumuşak Bir Silgi,
Birkaç Farklı Renkte Boya Kalemi,
Sudan Etkilenmeyen Renkli Kalem (Numune Üzerine Yazmak İçin)
•
Fotoğraf Makinesi ( Her Grupta En Az 1 Adet)
3b)- Rapor yazımı sırasında bulundurulması zorunlu olanlar
•
Çizgili ve çizgisiz dosya kağıdı (en az 40 adet).
•
A4 boyutunda aydınger kağıdı (en az 5 adet)
•
Milimetrik kağıt (en az 5 adet)
•
Aydınger kağıdı üzerine yazabilecek, farklı kalınlıklarda siyah uçlu ve dağıtmayan mürekkepli
kalem.
•
Cetvel, açı ölçer
•
Kuru boya kalemi takımı (6 renkli)
Sayfa 2 / 3
4)- ARAZİ ÇALIŞMASI SIRASINDA
ÖĞRENCİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR
Arazi çalışması sırasında yanınızda bulunması zorunlu olanlar malzemeler (Madde
3a) eksiksiz olarak bulundurulmalıdır.
Arazi çalışması sırasında uygun kıyafet kullanılmalıdır (Sağlam-yumuşak tabanlıiri dişli yürüyüş ayakkabısı, fazla dar olmayan pantolon ve gömlek). Arazi çalışması
sırasında şort, sandalet, terlik, askılı tişört, atlet kullanılmayacaktır.
Doğal yaşama,
verilmeyecektir.
bitki-ağaçlara,
evcil
veya
yabani
hiçbir
canlıya
zarar
Özel arazilerden, ekili alanlardan geçerken, arazi sahibinden izin alınmalı, izinsiz
sebze- meyve koparılmamalı ve Yerli halkın şikayetini gerektirecek davranışlardan
kaçınılmalıdır.
Günlük Programda (Madde 2) belirtildiği gibi, sabah saat 8.00 de servis araçları
araziye hareket edeceklerdir ve kesinlikle herhangi bir sebeple araçlar
durmayacaktır. Belirlenen güzergah üzerinde, her grup toplu halde ve mutlaka
çalışma bölgelerinde ineceklerdir. Güzergah değişikliği yapılmayacaktır.
Günlük Programda (Madde 2) belirtildiği gibi, saat 8.00 ile 18.00 arası, öğrencilerin
arazide bulunmaları gereken süredir. Bu süre içerisinde öğrenciler grup arkadaşları
ile birlikte çalışacakları alan içerisinde bulunmak zorundadırlar.
Günlük Programda (Madde 2) belirtildiği gibi, saat 17.30 – 18.00 arası öğrenciler
kampa dönüş için, belirlenen yol üzerinde servis araçlarını bekleyeceklerdir.
Araziden dönüş, güzergah değişikliği olmadan ve zamanında kesin olarak kamp
alanına yapılacaktır.
5)- RAPOR YAZIMI SIRASINDA
ÖĞRENCİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR
Grup arkadaşları arasında dayanışma ve ortak çalışma, saha çalışması sırasında
beklenmektedir. Rapor yazımı sırasında da, grup içerisinde ortak bir görüşün olması
gerekmekle birlikte, her öğrenci kendi raporunu kendisi yazmak ve çizimlerini kendisi
yapmak zorundadır. Her öğrenci, “Rapor Yazım Kurallarına” sadık kalarak, raporunu, el
yazısı ile hazırlayacaktır. Harita, enine kesit, taslak arazi kesiti v.b. gibi çizimler el ile
hazırlanacaktır. Grup içerisinde ortak fotoğraf kullanımı mümkündür.
Sayfa 3 / 3
Download

1)- kamp stajı süres nce ö ğrenc ler n uyması gereken genel kurallar