GAZİ MUSTAFA KEMAL ORTAOKULU 2014 YILI ENERJİ SARFİYATI
AYLAR
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
Yıl Toplamı
ELEKTRİK TÜKETİMİ
kWh
SU TÜKETİMİ
Ton
ISINMA
(KÖMÜR)
(Kg)
ISINMA
(ODUN)
(Kg)
820
873
539
520
500
460
536
720
708
67
25
113
104
76
35
17
12
22
1450
850
2250
0
0
0
0
0
0
50
25
50
0
0
0
0
0
0
5676
471
4550
125
ELEKTRİK TÜKETİMİ
kWh
6000
5000
4000
3000
ELEKTRİK TÜKETİMİ
kWh
2000
1000
0
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK Yıl Toplamı
SU TÜKETİMİ
Ton
500
450
400
350
300
250
SU TÜKETİMİ
Ton
200
150
100
50
0
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
Yıl Toplamı
ISINMA
(KÖMÜR)
(Kg)
5000
4500
4000
3500
3000
ISINMA
(KÖMÜR)
(Kg)
2500
2000
1500
1000
500
0
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
Yıl Toplamı
ISINMA
(ODUN)
(Kg)
140
120
100
80
ISINMA
(ODUN)
(Kg)
60
40
20
0
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
Yıl Toplamı
Download

ISINMA