Boğaziçi Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Tanıtımı
Endüstri Mühendisliği Bölümü
2013
Boğaziçi Üniversitesi
Sunum Akışı
•
Endüstri Mühendisliği Nedir? Neler Yapar?
•
Endüstri Mühendisliği’ne Olan Yüksek Talebin Nedenleri Nelerdir?
•
Endüstri Mühendisliği Eğitiminin Kazandırdığı Özellikler Nelerdir?
•
Dünyada Endüstri Mühendisliği Uygulamaları
•
Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Programı
•
Öğrencilerin / Mezunların Tercihleri
•
ÖSS Puan ve Dereceleri
Endüstri Mühendisliği Bölümü
2
Boğaziçi Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği Nedir?
Endüstri Mühendisliği, üretim ve servis
sistemlerinin daha verimli, düşük
maliyetli ve daha az hatalı çalışmaları için
çeşitli bilimsel yöntemler geliştirir ve
uygular.
Endüstri Mühendisliği Bölümü
3
Boğaziçi Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği Nedir?
• Endüstri
Mühendisliği, sistemleri salt fiziksel yönleriyle
değil; planlama, karar süreçleri, organizasyon, eşgüdüm,
malzeme-iş-bilgi akışı, insan-makina ilişkileri, kalite güvencesi
gibi açılardan ele alır.
• Çok esnek ve geniş bir uygulama alanına sahiptir.
• Yönetim ile teknik işlemler arasında köprü işlevi görür.
Endüstri Mühendisliği Bölümü
4
Boğaziçi Üniversitesi
Endüstri Mühendisleri Neler Yapar?
Çalışma Alanları
Üretim
Otomotivden Elektroniğe
Enerjiden Tarıma
Beyaz eşyadan Gıdaya…
Hizmet
Hastanelerden Bankacılığa
Ulaşımdan İletişime
Sigortacılıktan Turizme
Akademisyenlikten Danışmanlığa...
Görev Çeşitleri
Üretim Kontrol/Planlama
Tedarik Zinciri/Lojistik
Kalite Güvence
Ürün Tasarımı
Üretim Mühendisi
Süreç / Sistem Analisti
Proje Yönetimi
Pazarlama / Satış
Satın Alma
Satış Sonrası Hizmet
Kamu ve Özel Sektörde…
Endüstri Mühendisliği Bölümü
5
Boğaziçi Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği’ne Olan
Yüksek Talebin Nedenleri
• Verimlilik artışının her sektörde önem kazanması,
• Küreselleşme ile birlikte, kişinin yaşamında çok kez meslek
değiştirmesi,
• Organizasyonların ve ürünlerin yapılarının daha karmaşık
hale gelmiş olması,
• Yönetimin, operasyonlar ve işleyiş üzerinde daha fazla bilgi
ve denetim sahibi olmasının gerekliliği.
Endüstri Mühendisliği Bölümü
6
Boğaziçi Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği Eğitiminin
Kazandırdığı Özellikler
•
Araştırma ve bilgiyi yorumlama,
•
Problem çözme,
•
Matematiksel modelleme ve analiz yapabilme,
•
Takım çalışması,
•
Disiplinlerarası yaklaşım ve çalışma,
•
Sistem yaklaşımı ve tasarımı,
•
Kaynakların etkin yönetimi,
•
Bilgisayar destekli çalışma,
•
Sorgulama ve yaratıcılık,
•
Öğrenmeyi öğrenme.
Endüstri Mühendisliği Bölümü
7
Boğaziçi Üniversitesi
BÜ Endüstri Mühendisliği Programı
Endüstri Mühendisliği Bölümü
8
Boğaziçi Üniversitesi
BÜ Endüstri Mühendisliği Programı
4 sene süren lisans eğitimi (139 kredi)
60 iş günü staj
Birinci ve ikinci sınıf:
Temel dersler (matematik, fizik, kimya)
Temel mühendislik dersleri
Seçmeli sosyal dersler
Üçüncü ve dördüncü sınıf:
Endüstri Mühendisliği meslek dersleri
Teknik uzmanlaşma ve sosyal seçmeli dersler
Endüstri Mühendisliği Bölümü
9
Boğaziçi Üniversitesi
BÜ Endüstri Mühendisliği Programı
• Bölüm misyonu:
misyonu: “Öğrencilere, üretim, hizmet ve sosyo-ekonomik sistemlerin
tasarımına, yönetimine ve karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik temel
bilimsel yöntemleri sunmak; öğrencilerde sistem yaklaşımı, yaratıcı-eleştirel
düşünce, takım çalışması ve liderlik kavramlarını geliştirmek; etik, sosyal ve
çevresel bilinçlenmeyi yeşertmek; bilimsel gelişme için gerekli bilgi ve
araştırma temelini sağlamak ve tüm bu beceri ve bilgileri topluma yaymak”
• Disiplinlerarası eğitim anlayışı
• Sosyal seçmeli dersler
• Teknik seçmeli dersler
• Uzmanlık seçmeli dersler
Endüstri Mühendisliği Bölümü
10
Boğaziçi Üniversitesi
BÜ Endüstri Mühendisliği Programı
Dersler
Zengin Uygulamalar
Vaka Analizleri
Tartışma / Sorgulama
Takım Çalışması, Proje ve Sunuşlar
Endüstri Mühendisliği Bölümü
11
Boğaziçi Üniversitesi
BÜ Endüstri Mühendisliği Programı
Laboratuvar desteği
Altı adet laboratuvarda yaygın bilgisayar,
donanım ve yazılım kullanımı
Endüstri Mühendisliği Bölümü
12
Boğaziçi Üniversitesi
BÜ Endüstri Mühendisliği Programı
Laboratuvarlar ve Araştırma Grupları
BUFAIM Esnek Otomasyon ve Zeki İmalat Sistemleri
Laboratuvarı
MMS
Üretim Yönetim Sistemleri Laboratuvarı
SESDYN Sosyo-Ekonomik Sistem Dinamiği Laboratuvarı
ErgoLab Ergonomi Laboratuvarı
ESML
Enerji Sistemleri Modelleme Laboratuvarı
Endüstri Mühendisliği Bölümü
13
Boğaziçi Üniversitesi
BÜ Endüstri Mühendisliği
Yurtdışı Üniversite Değişim Olanakları
Arizona State University
Boston University
Columbia University
Rice University
University of California
University of Texas at Austin
University of Washington
…
University of Queensland
University of South Australia
…
University of Alberta
University of Toronto
…
City University of Hong Kong
Shanghai University
Indian Institute of Technology Bombay
Tokyo University of Foreign Studies
…
Hanyang University
…
American University in Cairo
A.B.D.
A.B.D.
A.B.D.
A.B.D.
A.B.D.
A.B.D.
A.B.D.
…
AVUSTRALYA
AVUSTRALYA
…
KANADA
KANADA
…
ÇİN
ÇİN
HİNDİSTAN
JAPONYA
…
KORE
…
MISIR
Exchange
Toplam 66 üniversite
Erasmus
Technische Universitat Berlin
…
Ecole Centrale Paris
Ecole Nationale Superieure des Mines de Paris
…
Politecnico di Milano
Technische Universiteit Delft
Technische Universiteit Eindhoven
…
Danmarks Tekniske Universitet
Universidad Complutense de Madrid
ALMANYA
…
FRANSA
FRANSA
…
İTALYA
HOLLANDA
HOLLANDA
…
DANİMARKA
İSPANYA
www.intl.boun.edu.tr
Endüstri Mühendisliği Bölümü
14
Boğaziçi Üniversitesi
BÜ Endüstri Mühendisliği Programı
Matematik
Çift Anadal
Programları: Kimya Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Makina Mühendisliği
Yandal
Programları:
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
Makina Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği Bölümü
15
Boğaziçi Üniversitesi
BÜ Endüstri Mühendisliği Programı
Sosyal Faaliyetler
Kültürel/Sanatsal Etkinlikler
Toplantı/Konferans Etkinlikleri
Fabrika Ziyaretleri
İş Arama/Staj/Lisansüstü Eğitim
Konularında Dayanışma
Endüstri Mühendisliği Bölümü
16
Boğaziçi Üniversitesi
Öğrencilerin / Mezunların Tercihleri
4. Sınıf Öğrencilerinin Çalışmak İstedikleri Alanlar
18%
15%
12%
9%
6%
3%
0%
Endüstri Mühendisliği Bölümü
17
Boğaziçi Üniversitesi
Öğrencilerin / Mezunların Tercihleri
4. Sınıf Öğrencilerinin Mezuniyet Sonrası Tercihleri
Lisansüstü Eğitimi
İş Hayatı
69,23%
Yurtdışı
56,53%
Yurtiçi
43,47%
Master
94,44%
Doktora
5,56%
30,77%
Endüstri Mühendisliği Bölümü
18
Boğaziçi Üniversitesi
Mezunlarımızın İş Pozisyonları
Müdür
Analist / Uzman
Proje Yöneticisi
Araştırma Görevlisi
Girişimci / Ortak
Genel Müdür
Direktör / Koordinatör
Danışman
Yönetici Adayı
Genel Müdür Yrd
Süpervisör / Şef
Bilim İnsanı / Öğretim Üyesi
Müdür Yardımcısı
Ürün Yöneticisi
21,61%
10%
9,29%
6,79%
6,79%
5,71%
5,54%
4,11%
3,57%
3,39%
3,21%
3,04%
2,86%
2,50%
Kaynak: BÜMED
Endüstri Mühendisliği Bölümü
19
Boğaziçi Üniversitesi
Mezunlarımızın Çalıştığı Departmanlar
Kaynak: BÜMED
560 Mezun
Endüstri Mühendisliği Bölümü
20
Boğaziçi Üniversitesi
ÖSS Puan ve Dereceleri
Yıl
Kontenjan
Tavan Puan
Derece
Taban Puan
Derece
2014
60+2
554.386
3
526.082
740
2013
60+2
548.038
50
521.944
778
2012
60+2
554.064
16
536.022
615
2011
55+2
567.297
40
550.799
868
2010
55+2
569.307
8
550.784
959
2009
55+2
376.373
24
366.755
973
2008
55+2
378.148
7
368.718
595
2007
50+2
379.709
2
371.208
433
2006
60+2
373.986
32
365.597
526
2005
50+2
378.680
22
373.815
473
2004
50+2
378.245
27
372.439
490
2003
50+2
377.121
25
370.645
494
2002
50+2
223.939
19
221.1
331
2001
50+2
229.621
1
225.296
282
2000
50+2
230.338
1
226.133
230
Endüstri Mühendisliği Bölümü
21
Boğaziçi Üniversitesi
ÖSS 2013 Endüstri Mühendisliği Giriş İstatistikleri
3.TERCİH;
8%
İstanbul
27%
Kız
24%
2.TERCİH;
19%
Erkek
76%
İstanbul
dışı
73%
1.TERCİH;
73%
İlk 100; 5
700-800; 8
Özel Fen
Lisesi
23%
100-200; 3
200-300; 5
Anadolu
Lisesi
31%
600-700; 8
300-400;
11
500-600;
11
Özel Lise
19%
Fen Lisesi
27%
400-500;
11
Endüstri Mühendisliği Bölümü
22
Boğaziçi Üniversitesi
Dünyada Endüstri Mühendisliği
Uygulamaları
2012 Nobel Ekonomi Ödülü
Alvin E. Roth
Lloyd Shapley
«Stable Matching» Algoritması
•
Evlilikler, Partner Seçimi
•
Doktor-Hastane Eşleştirmesi
•
Öğrencilerin Liselere Yerleştirilmesi
•
Böbrek Nakilleri
Endüstri Mühendisliği Bölümü
23
Boğaziçi Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü
www.ie.boun.edu.tr
Endüstri Mühendisliği Bölümü
24
Boğaziçi Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü
25
Download

(Microsoft PowerPoint - End\374stri_M\374hendisligi_2014.pptx)