Download

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince tüvenan