MUHASEBE BÜLTENİ
DÜZCE YAVUZ SELİM
TİCARET MESLEK LİSESİ
MUHASEBE VE FİNANSMAN
ALANI
C İ L T 1 S AY I 2
01/04/2014
2014 YILI VERGİ DİLİMLERİ
GELİR VERGİSİ
11,000 TL’ye kadar
%15
27.000 TL’nin 11.000 TL ‘si için 1.650 TL, fazlası
%20
60.000 TL’nin 27.000 TL’si için 4.850 TL, (Ücret
gelirlerinde 97.000 TL’nin 27.000 TL’si için 4.850
TL), fazlası
%27
60.000 TL’ den fazlasının 60.000 TL’ si için 13.760
(Ücret gelirinde 97.000 TL’den fazlasının 97.000
TL’ si için 23.750 TL),
%35
Bu sayıda:
KURUMLAR VERGİSİ
Kurumlar Vergisi Oranı
% 20
2014 YILI ASGARİ ÜCRET
01.01.2014 - 30.06.2014 tarihleri arasında (ASGARİ ÜCRET):
ASGARĠ ÜCRET BRÜT: 1.071 TL
ASGARĠ ÜCRET NET:
846 TL
01.07.2014 - 31.12.2014 tarihleri arasında (ASGARİ ÜCRET):
ASGARĠ ÜCRET BRÜT: 1.134 TL
ASGARĠ ÜCRET NET:
891 TL
Asgari geçim indiriminden yararlanan
İndirim oranı
Çalışanın kendisi
%50
Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş
%10
1. çocuk
%7,5
2. çocuk
%7,5
3. çocuk
%5
4. çocuk
%5
2014 Vergi Dilimleri
1
Ödediğimiz Kdv’yi Biliyor
muyuz?
2
Bireysel Emeklilik
3
Ġlginç Bilgiler
4
Sayfa 2
M U H AS E B E B Ü L T E N İ
ÖDEDĠĞĠMĠZ KDV’YĠ BĠLĠYOR MUYUZ?
Kısa adı KDV olan ‘Katma Değer
Vergisi’ ülkemizde yapılan mal ve
hizmet teslimlerinde, mal veya hizmeti teslim alanın teslim edene ödediği vergi, malın üretiminden
tüketimine kadar geçen süre içinde
kazandığı katma değer üzerinden
alınan ve vergi matrahından düşülmesine imkan veren veya her
aşamadaki katma değeri vergileyen
bir yazılı muamele vergisidir diye
tanımlayabiliriz.
Kdv (Katma değer vergisi) Beyannamesi (aylık olanlar) takip eden
ayın 24. günü akşamına kadar verilmelidir. KDV ise beyanname verilen
ayın 26. günü akşamına kadar ödenmelidir.
KONUTTA KDV ORANI %1’
DEN %18’ E ÇIKTI
Maliyenin yeni uygulamasına
göre, büyükşehirlerde metrekare fiyatı 500 ile 1000 lira arasında olan
konutlardan %8, metrekaresi 1000
lira ve üzeri konutlardan %18 KDV
alınacak. Böylece yeni konutlarda
150 metrekarenin altındaki dairelere
uygulanan %1’lik KDV de bir
anlamda tarihe karışmış oldu. 150
metrekarenin üzerindeki tüm konutlarda ise KDV oranları değişmedi ve
eskisi gibi %18 olarak uygulanacak.
Yeni oranlar 1 Ocak 2013’ten sonra
ruhsatı alınan ya da ihalesi yapılan
konutları kapsayacak. Metrekare fiyatı yapı ruhsatının alındığı tarihte
üzerinde yapıldığı arsanın vergi değerine göre hesaplanacak.
Daha önce Haziran 2012 öncesi
konutlarda yeni KDV sistemine
geçileceği belirtilmişti. Buna karşılık
Maliye, bu süreyi 6 ay uzattı ve son
180 günde ruhsat alan projeleri de %
1’lik KDV avantajından
yararlanır hale getirdi. Konuttaki yeni KDV oranlarının
ruhsatını önceden alan dolayısıyla %1 KDV ile satılacak
konutların stokları eriteceği
belirtiliyor.
Maliye ilgili düzenlemede yer
alan önemli bir maddeyle
kentsel dönüşüm kapsamında
riskli bölge ya da riskli bina
ilan edilen yerlerin uygulama
dışında bıraktı. Afet Riski
Altındaki Alanların
Dönüştürülmesi Hakkında
Kanun kapsamındaki rezerv
alanların, riski alanların ve
riskli binaların eski KDV
düzenlemesine tabi olduğu
belirtiliyor. Buna göre, bu
alanlarda 150 metrekarenin
altındaki konutlarda uygulanacak KDV %1’de kaldı.
Eski sistem
Türkiye genelinde net
büyüklüğü 150 metrekarenin
altındaki konutlardan %1, 150
metrekare ve üzerindeki konutlardan % 18 KDV alınıyordu.
Yeni sistem
Büyükşehirlerde birinci sınıf
inşaat olarak yapılan, arsasının
metrekare vergi değeri 500 TL
ile 1000 TL arasında olan
konutların KDV oranı %8,
1000 TL ve üzerinde olan
konutların KDV oranı ise %18
oldu.
FİGEN YAZICI - ELİF ÖZCAN 11/V
Sayfa 3
CİLT 1 SAYI 2
BİREYSEL EMEKLİLİK
Bugünkü yaşam standartlarını sürdürebileceğiniz, ekonomik kaygılardan uzak, rahat ve mutlu bir
emeklilik dönemi yaşamak istemez misiniz? Bu soruya cevabınız kuşkusuz evettir. Peki bireysel emeklilik üyesi misiniz? Eğer cevabınız hayırsa, geç kalıyor olabilirsiniz.
Bireysel emeklilik sistemine katılarak, düzenli gelir elde ettiğiniz bugünlerde, geleceğiniz için
küçük birikimler ayırarak, o hayalini kurduğunuz emekliliğe ulaşabilirsiniz. Bireysel emeklilik size,
emeklilik döneminiz için düzenli tasarruf ve yatırım yapma fırsatı sunar. Gelecek hayallerinize uygun
olarak size özel oluşturulan bir emeklilik sistemidir. Tasarruflarınızın ne zaman, nasıl ve ne şekilde değerlendirileceğini tamamen siz belirlersiniz. %25 devlet katkısı ile çok daha avantajlı hale gelen sisteme
yatırdığınız her 100tl için devlette sizin adınıza 25tl katkıda bulunur. Yani sistemdeki her 100tl’niz
125tl olarak değerlenir. Buna fon getirilerini de eklediğinizde, emekliliğiniz için en karlı ve en doğru
yatırımı yapmış olursunuz.
Mevcut gelir durumunuzu ve emeklilik dönemine ait beklentilerinizi de göz önünde bulundurarak yatırmak istediğiniz katkı payı tutarınızı seçeceğiniz planda tanımlı olan plan katkı payında az olmamak üzere belirleyebilirsiniz. Belirlediğiniz katkı payı tutarını, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık olarak yatırabilirsiniz. Emeklilik döneminizde daha yüksek birikime sahip olmak için bugünkü gelirinizin %5-%15’i
oranında katkı payı belirleyebilir, katkı paylarınızı düzenli ödeyerek, ara dönemlerde ek ödemeler yaparak, katkı payı tutarınızı arttırarak ve fon getirilerinizi takip ederek elde edeceğiniz birikimi yüksek seviyelerde tutabilirsiniz.
Birikimleriniz emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilir. Emeklilik şirketleri tarafından kurulan bu fonlar uzman portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilir. Böylece yapacağınız düzenli tasarruflarınız için diğer yatırım fonlarında olmayan vergi avantajından ve fon yönetim şirketlerinin kurumsal hizmetlerinden yararlanırsınız.
Emeklilik sözleşmeniz, katkı payı olarak yatırdığınız ilk ödemenizin şirket hesaplarına naklen
intikal ettiği tarihte yürürlüğe girer. Teklif formunun imzalanması veya teklifin onaylanmasının takip
eden 60 gün içinde cayma hakkına sahipsiniz. Bu durumda yaptığınız ödemeler, fon toplam gider kesintisi hariç, hiçbir kesinti yapılmadan ve varsa yatırım gelirlerinizle birlikte 10 iş günü içinde size iade
edilir. Bu sürelerin dışında caymak isterseniz kesinti yapılarak size iade eder.
Günler geçiyor. Siz de hayallerinizi daha fazla ertelemeyin, geleceğiniz için en doğru kararı,
Türkiye’nin en çok tercih edilen bireysel emeklilik şirketini seçerek verin.
Cansu Çamcı-Edanur Sarıöz 11/V
TIRNAK ÜZERİNDEKİ BEYAZ LEKELERİN ANLAMI NEDİR?
Aslında bu olay halk arasında vitamin eksikliğinden kaynaklandığı iddia edilmekte ve bu tutum sürekli doğruymuş gibi insanlara sunulmaktadır. Bu beyazlıkların çıkma sebebi tırnaklarımızla ilgili herhangi bir fizyolojik olaydan doğmaz. Sadece tırnaklar arasına kaçmakta olan havaların birikmesi ile meydana gelmektedir. Meydana gelen bu hava bir beyazlığın oluşmasına neden
olmaktadır. Daha sonra uzayan tırnak o kısma geldiğinde yok olarak ortadan kaybolur.
Yani akrabalarınızın büyüklerinizin dediği gibi bu beyazların herhangi bir zararı yoktur. Bu
zararın çıkarılış amacı sadece insanların yanlış bilgilere inanması ve bunları diğer insanlara aktarmasından kaynaklanmaktadır.
İLGİNÇ BİLGİLER
İlk kalp nakli Christan Bernard tarafından yapılmıştır.
Türkiye’de ilk açık kalp ameliyatını Siyami Ersek yapmıştır.
Solunum yetmezliği ilk olarak beyni etkiler.
En tehlikeli kanama atardamar kanamasıdır.
Bir insan havasızlığa en fazla 4-6 dakika arasında dayanabilir.
Nakli en zor organımız Karaciğer’dir (çabuk donar).
Cumhuriyet hükümetinin ilk sağlık bakanı Adnan Adıvar’dır.
İlk yumurtalık ameliyatı Kutluk Oktay tarafından yapıldı.
Temiz kan toplayan damarımız Aort’tur.
Kalp naklinin başarıyla yapıldığı ilk canlı köpektir.
35 yaş altı kişilerin her yıl iskeletinin %10′u yenileniyor.
Kafamızdaki saçlar yılda ortalama 12 kilometre uzar.
Böbreklerimiz yılda 700 litre artık suyu dışarı atar.
Kalbimiz yılda ortalama 42 milyon kez atıyor.
El tırnaklarımız yılda ortalama 9.6 kat,ayak tırnaklarımız ise bunun yarısı kadar uzar.
Her yıl üç kez deri değiştiriyoruz.Her deri değişimi 120 gün sürer.
Dakikada 16 kez soluyor, 8 litre hava alıyoruz.
Yılda on milyon kez göz kırpıyoruz.
Yılda ortalama730 bin kalori harcıyoruz.
35 yaşından itibaren,beynimizde her yıl 2,5 milyon hücre bir daha dirilmemek üzere ölüyor.
Yetişkin bir insanda 206 kemik bulunurken;bir çocukta 300 adet kemik vardır.
Dünyadaki en zehirli hayvan Güney ve orta Amerika’da yaşayan bir kurbağadır.
Bir yemeğin insan vücudunda tümüyle sindirilmesi 12 saat sürer.
Bilinen ilk diş macunu M.Ö.2000′ lerde Mısırlılar tarafından kullanılmıştır (Öğütülmüş sünger
taşı ve sirkeden oluşuyor).
Ülkemizde ilk diş macunu, Necip Avni Akar tarafından,1920′ lerin başlarında üretilen Necip Diş
Macunu’dur.
Günümüzdeki diş fırçalarına benzeyen kıl fırçalar ilk kez 1498′de Çin’de yapıldı.
Download

Bülteni görmek için tıklayınız.