Download

1 6- Sistem ile birlikte aşağıda belirtilen özelliklerdeki tran