Download

i : 44 7 Şubat 1326 C : 2 dan kanaati kâmile hâsıl ettik. İşte bunu, şu