ERZURUM VALİLİĞİ
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
S.NO
1
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı Düzenlenmesi
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1- Dilekçe 2- 2 Adet Nüfus Cüzdan Fotokopisi 3- İkametgah (1 suret aslı, 1 suret
fotokopisi) 4- Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası 5- Diploma Fotokopisi 6- Parmak İzi
Çıktısı 7- Silahlı/Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Olabilir İbareli Doktor Raporu 8- 3
Adet Fotoğraf 9- Özel Güvenlik Ruhsat Harcı Makbuzu 10- 2 Adet Güvenlik
Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu(Bilgisayarda Doldurularak İlgili Mahalle
Muhtarından Onaylı)
1- Dilekçe 2- 2 Adet Nüfus Cüzdan Fotokopisi 3- 1 Adet İkametgah 4- Özel
30 gün
Güvenlik Eğitim Sertifikası 5- Diploma Fotokopisi 6- Parmak İzi Çıktısı 72
Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı Düzenlenmesi
Silahlı/Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Olabilir İbareli Doktor Raporu 8- 3 Adet
Fotoğraf 9- Özel Güvenlik Ruhsat Harcı Makbuzu 10- 1 Adet Güvenlik
30 gün
Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu(Bilgisayarda Doldurularak İlgili Mahalle
3
Özel Güvenlik Komisyonu Tarafından Özel Güvenlik İzni
Verilmesi
4
Özel Güvenlik Komisyonu Tarafından Özel Güvenlik
Uygulamasının Sona Erdirilmesi
5
Özel Güvenlik Komisyonu Tarafından Personel ve Silah
Kadrolarının İndirimi, Artırımı ve Yeniden Belirlenmesi
6
Özel Güvenlik Komisyonu Tarafından Unvan Değişikliği
Muhtarından Onaylı)
a)Kamu Kurum ve Kuruluşlarından İstenilecek Belgeler: 1- Talep Yazısı 2Bağlı Bulunduğu Bakanlığın/Genel Müdürlüğün görüş yazısı, Üniversiteler için
YÖK'ün görüş yazısı, Kurum KİT ise Hazine Müsteşarlığının görüş yazısı
b)Özel Kuruluşlar ve Özel Bankalardan İstenilecek Belgeler: 1- Kuruluşun
Talep Yazısı 2- Özel Kuruluşların Yönetim Kurulu Kararı veya Ortaklarının özel
güvenlik uygulaması için almış olduğu karar 3- Ticaret Sicil Gazetesinde
yayımlanmış olduğu bir örneği, Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmamış ise
Ticaret Sicil Memurluğundan alınacak olan Ticaret Sicil Tasdiknamesi, özel
bankaların açılan şubelerine ait Ticaret Sicil Gazetesi 4- İmza yetkisine sahip
şaphısların imza sirküleri.
1-Talep Yazısı 2- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Bakanlığın/Genel Müdürlüğün
30 gün
görüş yazısı 3- Özel kuruluşlarda yönetim kurulu kararı veya ortakların almış
30 gün
olduğu karar
1- Talep yazısı 2- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında silah ve personel artırımında
Bakanlığın/Genel Müdürlüğün ve Rektörlüğün görüş yazısı
1- Talep yazısı 2- Özel Kuruluşlarda unvan değişikliğine ilişkin yönetim kurulu
kararı ve Ticaret Sicil Gazetesenin yayımlanmış olduğu bir örneği, Ticaret Sicil
Gazetesi yayımlanmamış ise Ticaret Sicil Memurluğundan alınacak olan Ticaret
30 gün
30 gün
Sicil Tasdiknamesi
1- Talep Yazısı 2- Kuruluş ve Özel Güvenlik Şirketi arasında yapılan sözleşme
7
Geçici Özel Güvenlik İzni Verilmesi
fotokopisi 3- Görevlendirilecek özel güvenlik görevlilerinin kimlik kartı fotokopisi 4Görevlendirilecek özel güvenlik görevlilerine ait yaptırılan mali sorumluluk sigortası
1 gün
5- Hizmet verilecek yerin basit krokisi.
1- Talep Yazısı( Mutemedin Adı Soyadı Ve Unvanı Belirtilecek) 2- Özel Güvenlik
8
Silah Satın Alma Yekti Belgesi Düzenlenmesi
9
Silah Taşıma/Bulundurma Belgesi Düzenlenmesi
10
Fişek Satın Alma Yetki Belgesi Düzenlenmesi
11
Özel Güvenlik Görevlileri için Görev Belgesi Düzenlenmesi
12
Silah Nakilleri için Silah Nakil Belgesi Düzenlenmesi
Komisyon Kararı fotokopisi 3- Mutemedin 2 Adet Fotoğrafı 4- Mutemedin Nüfus
Cüzdanı Sureti
1- Talep Yazısı 2- Özel Güvenlik Komisyon Kararı fotokopisi 3- Silahın Faturası 4Belge düzenlenecek silah Kurum Demirbaşına kayıtlı sayfasının fotokopisi.
1- Talep Yazısı 2- Fişekleri Satın Almaya Yetkilendirilen mutemedin nüfus cüzdan
fotokopisi 3- Bir önceki alınan fişeklerin sarf tutanağı 4- Bir önceki satın alınan
fişeklerin faturası 5- 4 adet fotoğraf
1- Talep Yazısı (özel güvenlik görevlisinin görevlendirileceği güzergahların
belirlenmesi) 2- Özel güvenlik görevlilerinin nüfus cüzdan fotokopisi 3- Özel
güvenlik görevlisi kimlik kartı fotokopisi 4- Görevde kullanılacak silahların silah
taşıma/bulundurma belge fotokopisi 5- Görevlendirilecek personelin 2 adet
fotoğrafı
1- Kurumun Üst Yazısı 2- Silahlara Ait Fatura (Faturanın Aslı Veya Onaylı
Fotokopisi) 3- Arıza Ve Tamir İçin MKE’e Gönderilen Silahın Arıza Tutanağı 4Nakil Yapacak Memurun 2 Adet Fotoğrafı 5- Nakil Yapacak Memurun Nüfus
Cüzdanı Sureti
1- Kurumun Üst Yazısı 2- Hibe Hakkında Yönetim Kurulu Kararı 3- Kuruluşun
1 gün
1 gün
1 gün
1 gün
1 gün
Kanun Kapsamının İptali veya Silahın Kadro Fazlası Olduğuna Dair İl Özel
13
Hibe Edilecek Silahlar için Yapılacak İşlem
Güvenlik Komisyon Kararı 4- Kadro Fazlası Silahın Fatura Aslı 5- Kadro Fazlası
30 gün
Silahlar (Şarjörlü) ve Her Silah İçin (5) Beşer Adet Mermi (Kriminal Laboratuar
Ekspertiz Raporu İçin)
1- Kurumun Üst Yazısı 2- Devir Hakkında Yönetim Kararı 3- Kanun Kapsamından
Çıkma Onayı Veya Silahın Kadro Fazlası Olduğuna Dair Komisyon Kararı 414
Devir Edilecek Silahlar için Yapılacak İşlem
Kadro Fazlası Silahın Fatura (Aslı Veya Onaylı Fotokopisi) 5- Kadro Fazlası
30 gün
Silahlar Ve Her Silah İçin Beşer Adet Mermi ( Kriminal Laboratuar Ekspertiz
Raporu İçin) 6- Mutemedin Nüfus Cüzdanı Sureti
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat
yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim: Mehmet KARAOĞLAN
Unvan: 4.Sn.Emn.Müd.
Adres: Emniyet Müd. Ek Hizmet Binası Kat:3
Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü
Tel: 0 442 233 2428
Faks:
E-Posta:
İkinci Müracaat Yeri
İsim:
Unvan:
Adres:
Tel:
Faks:
E-Posta:
Kamil Ersin ERSOY
2. Sınıf Emniyet Müdürü
Emniyet Müd. Ek Hizmet Binası Kat:4
0 442 233 2428
Download

Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü