ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA YAPILAN
AĞUSTOS/2014 DÖNEMĠ BAġVURULARININ
EKSĠK EVRAKLAR ĠÇĠN DEĞERLENDĠRME KOMĠSYON KARARI
15.10.2014
Aşağıda bilgileri verilen Üretim Tesisi bağlantı başvurusu için verilmiş olan bilgi ve belgeler eksik evraklar için değerlendirmeye alınmış olup,
eksik ve/veya yanlış evrakları süresi içerisinde tamamlanmayan başvurular reddedilmiştir.
Eksik ve/veya yanlış evrakları süresi içerisinde tamamlanan başvurular, Teknik Değerlendirmeye alınmıştır.
Sıra
No
BaĢvuru
No
BaĢvuru Sahibi
Üretim Tesisi Adresi
Kaynak
Türü
Ön Değerlendirme Sonucu
Kurulu
Güç
(kW)
1000
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
1
188107
TMK Güneş Enerjisi Üretim San.
Ve Tic. A.Ş.
Aksaray İli Merkez İlçesi
Ağzıkarahan Köyü Sarıyazı
Mevkii 584 - 589 Parsel
2
188120
ONDOKUZ Güneş Enerjisi Üretim
San. Ve Tic. A.Ş.
Aksaray İli Merkez İlçesi
Ağzıkarahan Köyü Sarıyazı
Mevkii 584 - 589 Parsel
1000
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
3
188131
YİRMİ Güneş Enerjisi Üretim San.
Ve Tic. A.Ş.
Aksaray İli Merkez İlçesi
Ağzıkarahan Köyü Taşlıbelen
Mevkii 277 Parsel
1000
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
4
188142
YİRMİBİR Güneş Enerjisi Üretim
San. Ve Tic. A.Ş.
Aksaray İli Merkez İlçesi
Ağzıkarahan Köyü Taşlıbelen
Mevkii 277 Parsel
1000
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
5
188652
İsmail Hakkı KARACA
Karaman İli Kazım karabekir
İlçesi Kazım Karabekir Köyü
Kızılkır Mevkii 0 ADA 2455
Parsel
1000
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
6
188659
Hüdaverdi YARAR
Karaman İli Kazımkarabekir
İlçesi Kazımkarabekir Köyü
Kızılkır Mevkii 0 Ada 2455
Parsel
Karaman İli Merkez İlçesi
Kırbağı Mahallesi 4501 Ada 2
Parsel
Konya İli Çumra İlçesi Erentepe
Köyü Yassı Ören Mevkii 1658
Parsel
1000
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
7
182844
Eman Enerji Elektrik Üretim San.
Ve Tic. Ltd. Şti.
950
Biyogaz
1000
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
8
165925
İleti Enerji San.ve Tic. A.Ş.
9
165932
Ural Enerji San.ve Tic. A.Ş.
Konya İli Çumra İlçesi Erentepe
Köyü Yassı Ören Mevkii 1658
Parsel
1000
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
10
165940
Melodi Enerji San.ve Tic. A.Ş.
Konya İli Çumra İlçesi Erentepe
Köyü Yassı Ören Mevkii 1658
Parsel
1000
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
11
165945
Türkmen Enerji San.ve Tic. A.Ş.
Konya İli Çumra İlçesi Erentepe
Köyü Yassı Ören Mevkii 1658
Parsel
1000
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
12
165912
Türkmen Enerji San.ve Tic. A.Ş.
Konya İli Çumra İlçesi
Yörükcamili Köyü Aktaş Mevkii
872 Parsel
1000
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
13
188801
Füsun SÖZEN
Konya İli Karapınar İlçesi
Fevzipaşa Mh. Gümülük Mevkii
1769 Ada 29 Parsel
500
GÜNEŞ
ÇED ile ilgili yazı, üretim tesisi için
başvuru yapılan parsele ait değildir.
Arazi için verilen aplikayon krokisinde
koordinat formatı belirtilmemiştir. EK1
Başvuru formunda, kurulması planlanan
santral sahası köşe koordinatları
belirtilmemiştir. Başvuru dosyasındaki
eksikliklerin ve/veya hataların süresi
içerisinde giderilmemesinden dolayı
başvuru reddedilmiştir.
14
188825
Füsun SÖZEN
Konya İli Karapınar İlçesi
Fevzipaşa Mh. Gümülük Mevkii
1769 Ada 29 Parsel
500
GÜNEŞ
ÇED ile ilgili yazı, üretim tesisi için
başvuru yapılan parsele ait değildir.
Arazi için verilen aplikayon krokisinde
koordinat formatı belirtilmemiştir. EK1
Başvuru formunda, kurulması planlanan
santral sahası köşe koordinatları
belirtilmemiştir. Başvuru dosyasındaki
eksikliklerin ve/veya hataların süresi
içerisinde giderilmemesinden dolayı
başvuru reddedilmiştir.
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
15
180229
Hasat Enerji San. Ve Tic. A.Ş.
Konya İli Karatay İlçesi
Karadona Köyü Sarnıçaltı
Mevkii 534 Parsel
1000
GÜNEŞ
16
180232
Hasat Enerji San. Ve Tic. A.Ş.
Konya İli Karatay İlçesi
Karadona Köyü Sarnıçaltı
Mevkii 534 Parsel
1000
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
17
181537
ACK Enerji Üretim A.Ş.
Konya İli Sarayönü İlçesi Gözlü
Köyü Kepir Yolu Mevkii 2374
Parsel
630
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
18
188805
Cihanbir SÖZEN
Konya Karapınar İlçesi
Fevzipaşa Mh. Gümülük mevkii
1769 Ada 30 Parsel
500
GÜNEŞ
19
188813
Cihanbir SÖZEN
Konya Karapınar İlçesi
Fevzipaşa Mh. Gümülük mevkii
1769 Ada 30 Parsel
500
GÜNEŞ
ÇED ile ilgili yazı, üretim tesisi için
başvuru yapılan parsele ait değildir.
Arazi için verilen aplikayon krokisinde
koordinat formatı belirtilmemiştir. EK1
Başvuru formunda, kurulması planlanan
santral sahası köşe koordinatları
belirtilmemiştir. Başvuru dosyasındaki
eksikliklerin ve/veya hataların süresi
içerisinde giderilmemesinden dolayı
başvuru reddedilmiştir.
ÇED ile ilgili yazı, üretim tesisi için
başvuru yapılan parsele ait değildir.
Arazi için verilen aplikayon krokisinde
koordinat formatı belirtilmemiştir. EK1
Başvuru formunda, kurulması planlanan
santral sahası köşe koordinatları
belirtilmemiştir. Başvuru dosyasındaki
eksikliklerin ve/veya hataların süresi
içerisinde giderilmemesinden dolayı
başvuru reddedilmiştir.
20
186962
BlokBims Hafif Yapı Elemanları
Mad. İnş. San. Tic. A.Ş.
Nevşehir İli Merkez İlçesi
Çardak Köyü Kırandibi Mevkii
3397 Parsel
210
GÜNEŞ
Başvuru dosyasındaki eksikliklerin
ve/veya hataların süresi içerisinde
giderilmemesinden dolayı başvuru
reddedilmiştir.
Kira sözleşmesinde, kiraya veren
tarafından imza yerine geçecek parmak
izinin noter onaylı parmak izi onayı
bulunmamaktadır. Başvuru dosyasındaki
eksikliklerin ve/veya hataların süresi
içerisinde giderilmemesinden dolayı
başvuru reddedilmiştir.
Kira sözleşmesinde, kiraya veren
tarafından imza yerine geçecek parmak
izinin noter onaylı parmak izi onayı
bulunmamaktadır. Başvuru dosyasındaki
eksikliklerin ve/veya hataların süresi
içerisinde giderilmemesinden dolayı
başvuru reddedilmiştir.
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
21
188570
Powergie Güneş Enerjisi Üretim
San. Ve Tic. A.Ş.
Niğde İli Bor İlçesi Okçu Köyü
Kır Mevkii 21 Parsel
1000
GÜNEŞ
22
188578
ON Güneş Enerjisi Üretim San. Ve
Tic. A.Ş.
Niğde İli Bor İlçesi Okçu Köyü
Kır Mevkii 22 21 Parsel
1000
GÜNEŞ
23
188588
ONBİR Güneş Enerjisi Üretim
San. Ve Tic. A.Ş.
Niğde İli Bor İlçesi Okçu Köyü
Kır Mevkii 22 Parsel
1000
GÜNEŞ
24
187871
Onaltı Güneş Enerjisi Üretim San.
Ve Tic. A.Ş.
Niğde İli Bor İlçesi Okçu Köyü
Kır Mevkii 58 Parsel
1000
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
25
187873
Onsekiz Güneş Enerjisi Üretim
San. Ve Tic. A.Ş.
Niğde İli Bor İlçesi Okçu Köyü
Kır Mevkii 58 Parsel
1000
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
26
187833
GES Güneş Enerjisi Santrali
Üretim San. Ve Tic. A.Ş.
Niğde İli Merkez İlçesi AKTAŞ
Köyü Şarbeli Mevkii 2787
Parsel
1000
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
27
187836
Oniki Güneş Enerjisi Üretim San.
Ve Tic. A.Ş.
Niğde İli Merkez İlçesi AKTAŞ
Köyü Şarbeli Mevkii 2787
Parsel
1000
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
28
187840
Onbeş Güneş Enerjisi Üretim San.
Ve Tic. A.Ş.
Niğde İli Merkez İlçesi AKTAŞ
Köyü Şarbeli Mevkii 2787
Parsel
1000
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
29
187849
Onyedi Güneş Enerjisi Üretim
San. Ve Tic. A.Ş.
Niğde İli Merkez İlçesi AKTAŞ
Köyü Şarbeli Mevkii 2787
Parsel
1000
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
30
187851
Onüç Güneş Enerjisi Üretim San.
Ve Tic. A.Ş.
Niğde İli Merkez İlçesi KİÇ
Ağaç Köyü Say Mevkii 409
Parsel
1000
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
31
187856
Ondört Güneş Enerjisi Üretim
San. Ve Tic. A.Ş.
Niğde İli Merkez İlçesi KİÇ
Ağaç Köyü Say Mevkii 409
Parsel
1000
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
32
187859
Berk Güneş Enerjisi Üretim San.
Ve Tic. A.Ş.
Niğde İli Merkez İlçesi Uluağaç
Köyü Astık Mevkii 1349 Parsel
1000
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
33
187868
Mert Güneş Enerjisi Üretim San.
Ve Tic. A.Ş.
Niğde İli Merkez İlçesi Uluağaç
Köyü Astık Mevkii 1349 Parsel
1000
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
34
165954
Ata Yenilenebilir
En.Elk.Ür.Paz.San.Tic.Ltd.Şti.
Niğde İli Ulukışla İlçesi
Şeyhömerli Köyü Topkara
Mevkii 157 Ada 8 Parsel
1000
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
35
166000
Kocalar
En.Elk.Ür.Paz.San.Tic.Ltd.Şti.
Niğde İli Ulukışla İlçesi
Şeyhömerli Köyü Topkara
Mevkii 157 Ada 8 Parsel
1000
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
36
166002
Murat
Yen.En.Elk.Ür.Paz.San.Tic.Ltd.Şti.
Niğde İli Ulukışla İlçesi
Şeyhömerli Köyü Topkara
Mevkii 157 Ada 8 Parsel
1000
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
37
166004
Kardeşler Enerji
Elk.Ür.Paz.San.Tic.Ltd.Şti.
Niğde İli Ulukışla İlçesi
Şeyhömerli Köyü Topkara
Mevkii 157 Ada 8 Parsel
1000
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
Download

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.