T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DSİ ILISU PROJESİ 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
JENERATÖR YEDEK PARÇA MALZEMESİ ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ
A- GENEL ÖZELLİKLER
Tüm malzemeler TSE standartlarına uygun olacaktır. İthal malzemeler için ise
uluslararası tanınmış standartlara uygunluk aranacaktır. Parça kullanım yerine uygun olacak,
kullanım yerinde ana malzeme ve diğer parçalarla uyum sağlayacak, fonksiyonunu tam olarak
yerine getirecektir.
Satın alınacak parçalar yeni ve kullanılmamış olacak, parçaların hiçbir yerinde ezik,
kırık, çapak, çatlak, çentik, boşluk, katmer, karıncalanma, pürüz, pas, kir, yüzey kaplama
hatası ve boya kabarcığı kusurları ve imalat hatası bulunmayacaktır. Tüm malzemeler 1 (bir)
yıl garantili olacaktır.
Yüklenici, teslim ettiği malın garanti süresi içerisinde evsafını kaybetmesi halinde,
evsafını kaybeden malı yenisi ile değiştirme garantisi verecektir. Yüklenici, teklif formunu
imzalamak suretiyle bu hususu kabul etmiş sayılacak olup, fatura tarihi garanti süresi
başlangıç tarihi kabul edilecektir. Malzemeler sınıfının en kalitelisi ve istenilen amaca en
uygunu olacaktır.
B- TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Aşağıda model ve seri no’ları belirtilen 44 kw, 110 kw ve 700 kw jeneratörler için
ihtiyaç listesindeki malzemelerden belirtilen miktarlarda temin edilecektir.
Jeneratör (güç)
700 kw
110 kw
44 kw
Model
VTA28-G5
AJD44
AC110
Seri no
52071
B044949
21896045
C- MUAYENE ve KABUL ŞEKLİ
Denetim ve muayenelerde gerekli olabilecek malzeme, test cihazı, ölçü aleti ve takım
firma tarafından temin edilecektir.
Kontrol ve muayene sırasında tasarım, imalat hatası, montaj hatası gibi sebeplerle
meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici sorumludur.
Ambalajdan hasarlı veya bozuk çıkan malzemeler firmaya aittir. Hasarlı ve bozuk
çıkan her malzeme muayene ve denetim yapılmadan firma yetkilisine teslim edilecek ve 10
(on) gün içerisinde yenisi ile değiştirilecektir.
Malzemelerin Muayene ve Kabul aşamasında Muayene Kabul Komisyonu tarafından
tespit edilemeyen fakat garanti süresi içerisinde ürün kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek
eksik, kusurlu ve orijinal olmayan, uyumlu olmayan malzemeler 15 (on beş) takvim günü
içerisinde yenisi ile değiştirilecektir.
Yüklenici tarafından zamanında değiştirilmeyen malzemelerden dolayı, KİK
mevzuatına göre işlem yürütüleceği gibi Bölge Müdürlüğümüz tarafından doğrudan teminler
ile ilgili olarak söz konusu firmalardan gelecek olan 1 (bir) yıla kadar teklifler kabul
edilmeyecek ve hiçbir işle ilgili olarak teklif alınmayacaktır.
1
Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak yazılı tebliği izleyen iş günü tarihi, işe başlama
tarihi olarak kabul edilecektir.
Tüm malzemeler 30 (otuz) gün içerisinde DSİ ILISU PROJESİ 16.BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT AMBARINA tek seferde, eksiksiz olarak teslim edilecektir.
Bu teknik şartname 2 (iki) sayfadan oluşmaktadır.
İHTİYAÇ LİSTESİ
Sıra
Malzeme
Marş motoru (44kva) için
1
Su devirdaim motoru (700kva) için
2
Yakıt pompası (44kva) için
3
Yakıt pompası (110kva) için
4
Yakıt deposu kapağı (700kva) için
5
Yakıt deposu kapağı (110kva) için
6
Yakıt deposu kapağı (44kva) için
7
Birimi
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Miktarı
2
1
1
1
1
1
1
…. / … /2014
Okudum
Teklifimi Bu Şartlara Göre Verdim.
Kabul Ediyorum
İsim-Soyadı-Kaşe-İmza
2
DEVLET SU İŞLERİ ILISU PROJESİ 16.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
MAKİNE İMALAT VE DONATIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
JENERATÖR YEDEK PARÇA MALZEMESİ ALIMI
Fiyatı veren firma :.............................................
Firma adresi
...... / ..... /
2014
:.............................................
TEKLİF EDİLEN FİYAT (TL)
SATIN ALINACAK MALZEME
Sıra No.
1
2
3
4
5
6
7
Parça no
Miktarı
Birimi
Marş motoru (44kva) için
Su devirdaim motoru (700kva)
için
Yakıt pompası (44kva) için
Cinsi veya Evsafı
2
Adet
1
Adet
1
Adet
Yakıt pompası (110kva) için
Yakıt deposu kapağı (700kva)
için
Yakıt deposu kapağı (110kva)
için
Yakıt deposu kapağı (44kva) için
1
Adet
1
Adet
1
Adet
1
Adet
Birim fiyatı
Tutarı
TOPLAM
NOT1: KDV Hariç, Nakliye dahil, Malzemeler orjinal olacak.
NOT2: Teklifimiz ekli teknik şartnamede belirtilen özelliklere haiz olduğunu taahhüt ediyoruz.
Firma Kaşesi
İmza
Yetkilinin Adı ve Soyadı
3
Download

tc orman ve su işleri bakanlığı devlet su işleri genel müdürlüğü dsi