ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
(2012-2013 Güz Döneminden Önce Derse Başlayan Öğrenciler)
1.Yıl / GÜZ Yarı Yılı / 1.Dönem
Ders
Kodu
MAT 101
FİZ 121
KİM 101
MAT 103
BİL 110
Matematik I
Fizik I
Kimya
Lineer Cebir
Bilgisayara Giriş
FİZ 151
Fizik Lab I
Ders
Kodu
MAT201
ELM 221
ELM 231
MAT 210
İŞL 211
İNG 110
Ders Adı
AKTS
Kredisi
5
3
3
3
3
7
5
4
7
5
1
18
2.Yıl / GÜZ Yarı Yılı / 3.Dönem
Ders Adı
Matematik III
Devre Teorisi I
Elektronik Elemanlar
Diferan.Denklemler
Bilim Metodolojisi
Yab. Dil Okuma ve
Kon.
TÜR 101 Türkçe I
Ders
Kodu
ELM 422
ELM 461
ELM 444
………..
ELM 491
Ders Adı
MAT 202
ELM 222
ELM 232
MAT 214
İŞL 210
İNG 210
Matematik IV
Devre Teorisi II
Elektronik I
Sayısal Analiz
Ekonomi
Mesleki Yab. Dil I
2
30
TÜR 102
Türkçe II
AKTS
Kredisi
Ders
Kodu
ELM 362
ELM 342
ELM 332
ELM 324
……
İNG 320
STB 102
5
5
6
6
4
2
2
30
GYTE
Kredisi
AKTS
Kredisi
3
4
4
3
4
18
6
7
5
4
8
30
Ders
Kodu
ELM 462
ELM 441
……….
……….
ELM 492
Toplam: 155 GYTE Kredisi
240 AKTS Kredisi
*Ders bilgi formları için ders kataloğunu ziyaret edebilirsiniz.
GYTE
Kredisi
AKTS
Kredisi
5
3
3
3
3
7
5
6
5
5
1
18
2.Yıl / BAHAR Yarı Yılı / 4.Dönem
6
6
5
5
4
2
GYTE
Kredisi
Ders
Kodu
Matematik II
Fizik II
Malzeme Bilimi
Olasılık
Programlamaya
Giriş
Fizik Lab II
3
5
3
3
3
2
4
4
3
3
2
2
2
20
4.Yıl / GÜZ Yarı Yılı / 7.Dönem
Kontrol Sistemleri
Sayısal Hab. Temelleri
Anten Teorisi
Teknik Seçmeli Ders
Bitirme Çalışması I
FİZ 152
Ders Adı
AKTS
Kredisi
Lojik Devreler ve Tas.
Elektronik II
İşaretler ve Sistemler
Elektromagnetik Al.Teo.
Sosyal Seçmeli I
Mesleki Yab. Dil II
Atatürk İlk.İnk.Tarihi I
Ders Adı
2
30
Ders
Kodu
MAT 102
FİZ 122
MBM104
MAT118
BİL 112
GYTE
Kredisi
2
21
3.Yıl / GÜZ Yarı Yılı / 5.Dönem
Ders
Kodu
ELM 321
ELM 331
ELM 361
ELM 341
…..
İNG 310
STB 101
1.Yıl / BAHAR Yarı Yılı / 2.Dönem
GYTE
Kredisi
Ders Adı
GYTE
Kredisi
AKTS
Kredisi
3
5
4
3
3
2
7
6
5
5
3
2
2
22
3.Yıl / BAHAR Yarı Yılı / 6.Dönem
Ders Adı
Analog Haberleşme Sis.
Elektromagnetik Dal.Teo
Mikro İşlemciler
Elektromekanik En.Dön.
Sosyal Seçmeli II
İş Hayatı İçin Yab. Dil
Atatürk İlk.İnk.Tarihi II
GYTE
Kredisi
3
3
4
4
2
2
2
20
4.Yıl / BAHAR Yarı Yılı / 8.Dönem
Ders Adı
Sayısal İşaret İşl. Tem.
Mikrodalga Tek.ve Cihz.
Teknik Seçmeli Ders
Teknik Seçmeli Ders
Bitirme Çalışması II
2
30
2
30
AKTS
Kredisi
6
5
5
6
4
2
2
30
GYTE
Kredisi
AKTS
Kredisi
4
4
3
3
4
18
7
7
4
4
8
30
Download

2012-2013 Akademik Yılı Güz Döneminden Önce Derse Başlayan