ÜNİTE 2 – KILAVUZ
Koçluk Süreci, Koçluk ve Hareketlilik için
Araçlar ve Beceriler
1
2
Koçluk nedir?
Koçluk,
bireysel farkındalık ve motivasyon
araçlarının uygulanmasıyla kişisel performansı ve
potansiyeli geliştirme yöntemidir.
4
Koçluk nedir?
Profesyonel Koçluk
Koçluk Tutumu
Kendinin Koçluğu
Kişisel
Gelişim
5
Koçluk nedir?
Koçluk:
-  Kişiye odaklı gelişim
-  Olumlu amaçlarla hareket etmek
-  Önyargıların olmaması
-  Güçlendirmeyi ve motive etmeyi amaçlamak
-  Pozitif dil
6
Koçluk Nedir?
Koçluk şunlar değildir:
-  Terapi
-  Eğitim
-  Danışmanlık
7
The Coach Profile
8
Sizin Merkeziniz Nedir?
Koçluk nasıl yapılır?
Çevre
Özdeşlik
Seviyeleri
Nerede ve Ne Zaman olduğum (Etrafımda ne var?)
Roller ve
aidiyetler
Davranış
Beceriler
İnançlar
Görev
Değer
Vizyon
Neyi ifade ettiğim (Başkalarına ne gösteriyorum?)
Hareketlerim (Nasıl davranıyorum?)
Kişisel Yetenekler (Niteliklerim nelerdir?)
Psikolojik Süzgeçler (Hangi paradigmalarla hareket ediyorum?)
Amaç (Hayatımın anlamı nedir?)
Psikolojik unsurlar (Değerlerim nelerdir?)
İlkeler (Ben kimim?)
Adapted from Coaching Fundamentals Manual, ISPC 2011
Koçluk nasıl yapılır?
Koçluk Yöntemi – GROW (İLERLEME) Modeli
G oals (Amaçlar)
R eality(Gerçeklik)
O ptions(Seçenekl
er)
W ill,When
İstek, Ne Zaman)
11
Koçluk nasıl yapılır?
Goals (Amaçlar) - ne istiyorsun? Ne tür sonuçlara
ulaşmak istiyorsun?
Reality (Gerçeklik) – neye sahipsin? Şu anki durumun
nedir?
Options (Seçenekler)
– ne yapabilirsin? Ne
yapabilirim? Nasıl değiştirebilirim?
Will (Gelecek)– ne yapacaksın? Ne zaman? Ne yapmayı
istiyorum? Ne zaman?
12
Koçluk nasıl yapılır?
Unaware
Vizyon
Değerler
Görev
Amaçlar
Kendini adama
Beceriler
Stratejiler
Planlar
Yeterlilik Kaynakları
Hareket
Enerji
Odak
Denge
Tutum
İletişim
Motivasyon
Farkındalık
İ
L
E
R
L
E
M
E
Değerlendirme
13
Koçluk nasıl yapılır?
How GROW Model works_WMV V8.wmv
koçluk – ilerleme modeli
In Coaching Fundamentals Training Manual, ISPC, 2011 14
Koçluk Araçları
•  Gözlem
•  Aktif Dinleme
•  Sessizlik
•  Sorular
•  Geri Bildirim
15
Koçluk Araçları
Aktif Dinleme Değerlendirmesi
16
Koçluk Araçları
Aktif Dinleme Seviyeleri
Ne söylendiği
Seçilen kelimeler ve tonlama
Ses, ritim, duruş, göz
teması, hareketler, …
Bağlantı
17 ISPC 2011
Adapted from Coaching Fundamentals Manual,
Koçluk Araçları
Koçluk Dili
Sözlü Olmayan Dilin İletişimdeki Önemi
SesTonu
Kelimeler
Beden Dili
18
Koçluk Araçları
Koçluk Dili
Sözlü Olmayan İletişim
Bana bağlı!
Kontrol etmiyorum
İlerleyebilirim/yardım
alabilirim
19
Koçluk Araçları
Koçluk Dili
Direktif verici dil
Yönerge
√
Direktif Verici
Olmayan Dil
Koçluk
Nasıl’ını biliyorum
Nasıl’ını biliyorsunuz
Size nasıl olduğunu
anlatacağım
Seçenekleriniz
nelerdir?
Benim fikrimi takip
edin…
Sorularım var…
Böyle bir durumu
tecrübe etmiştim ve
ben…
Siz karar verin…
Adapted from Coaching Fundamentals Manual, ISPC 2011
Koçluk Araçları
Koçluk Dili
Soruna
Odaklanmak
Sonuca
Odaklanmak
Sorununuz nedir?
Ne istiyorsunuz?
Kim sorumlu?
Nasıl elde edeceksiniz?
En kötü tecrübeniz neydi?
Sizi daha iyi yapan şeyler
nelerdir?
Neyi yanlış yaptınız?
Bunlara yönelik bir sonraki
adımınız nedir?
Neden başarısız oldunuz?
Ne zaman?
Adapted from Coaching Fundamentals Manual, ISPC 2011
Koçluk Araçları
Sorunları Çözümlere Dönüştürmek
Sorunları Çözümlere Dönüştürmek.wmv
22
Koçluk Araçları
Eğitimci
Koç
ile
• 
karşılaştırılması
Performansı güçlendirir
•  Potansiyeli güçlendirir
• 
Uğraşlara odaklanır
• 
Davranışa odaklanır
• 
Kısa süreli sonuca odaklanır
• 
Uzun dönemli sonuca odaklanır
• 
Gerekli olduğunda müdahale eder
• 
Müdahale etmeden hareket eder
• 
Teknik bilgi aktarır
• 
Kişisel öğrenmeyi teşvik eder
• 
Değerlendirir ve geri bildirim verir
• 
Gözlemler ve ayna tutar
• 
Yönlendirir ve kontrol eder
• 
Diğer kişinin çözümünü destekler
23
Koçluk Araçları
Koçluk Oturumu Simülasyonu
24
Takım Ruhu
25
Teşekkürler!
26
Mobility Coach
coach4mobility.net
/coach4mobility
DE/12/LLP-LDV/TOI/147 515
Bu proje Avrupa Komisyonu, Leonardo Da Vinci- Hayat
Boyu Öğrenme Programı’nın mali desteğiyle yapılmıştır.
27
Download

Koçluk Araçları - Mobility Coach