GAZİANTEP İLİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI KAMU
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
1
SOSYAL DESTEK
YARDIMLARI
(Bir Defaya Mahsus
Para/Periyodik Nakit)
2
3
İSTENEN BİLGİ VE BELGELER
İLK
MÜRAACAT
YERİ
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
Sosyal
1-Başvuru Dilekçesi (matbudur)
Yardımlaşma
1-3 GÜN (İl Dışından gelen müracaatçılar için)
2-Nüfus cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi
ve
Gaziantep içinde ikamet eden vatandaşlar ilçe Vakfına
3- Sevk Belgesi
Dayanışma
müracaat edeceklerdir.
4-Varsa Sağlık Kurulu Raporu
Vakfı
1-2 GÜN(Gaziantep’te ikamet
etmeyen üniversite öğrencilerinden
mağduriyeti tespit edilenlere)
Gaziantep içinde ikamet eden
vatandaşlar ilçe Vakfına
müracaat edeceklerdir.
EĞİTİM
YARDIMLARI
Sosyal
1-Başvuru Dilekçesi (matbudur)
Yardımlaşma
2-Nüfus cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi
ve
3-Öğrenci Belgesi
Dayanışma
Vakfı
YOL YARDIMI
Sosyal
1-Başvuru Dilekçesi (matbudur)
1 GÜN
Yardımlaşma
2-Nüfus cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi
(Gaziantep’e tedavi amacıyla gelen G0 olan
ve
3-Sevk Belgesi
müracaatçılar) Gaziantep içinde ikamet eden vatandaşlar
Dayanışma
4- Varsa Sağlık Kurulu Raporu
ilçe Vakfına müracaat edeceklerdir.
Vakfı
4
NAKDİ YARDIMLARI 1-5GÜN (Gaziantep’e tedavi
1- Başvuru Dilekçesi (matbudur)
amacıyla gelen, sosyal güvencesi bulunmayan hastaların
2-Nüfus cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi
Sosyal
tedavileri süresince ihtiyaç duyulan sağlık yardımları)
3- Sevk Belgesi
Yardımlaşma
SAĞLIK YARDIMI
Gaziantep içinde ikamet eden vatandaşlar ilçe Vakfına
4-Medikal Malzeme kullanımı
ve
(Özürlü Yardımları vb.)
müracaat edeceklerdir.
gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu
Dayanışma
AYNİ YARDIMLARI BİLGİSİ: 1-10 GÜN ancak
5- Malzemenin Yeşil Kart tarafından
Vakfı
cihazın ve/veya malzemenin siparişi, bulunamaması gibi
karşılanmadığına dair yazı
sebeplerden süreç uzayabilir.
5
Sosyal
Yardımlaşma
1-Başvuru Dilekçesi (matbudur)
BARINMA YARDIMI
ve
2-Nüfus cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi
Dayanışma
Vakfı
6
7
1-Başvuru Dilekçesi (matbudur)
AFET DESTEKLERİ 2- Nüfus cüzdanı Önlü Arkalı
(Deprem,Yangın,Sel Fotokopisi
vb.)
3-Hasar tespit Raporu/ Yangın Raporu
vb.)
TERÖR ZARAR
YARDIMI
Sosyal
Yardımlaşma
ve
Dayanışma
Vakfı
Sosyal
1-Başvuru Dilekçesi (matbudur)
Yardımlaşma
2-Nüfus cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi
ve
3- Şehit veya Gazi Belgesi
Dayanışma
4-Zarar Tespit Tutanağı
Vakfı
1-3 GÜN
(Gaziantep sınırları haricinde yaşayan ilimize yeni
gelmiş kişilerin Sosyal İncelemeler doğrultusunda
değerlendirilmektedir)
1-2 GÜN
(İlçelerle iletişim sonucunda
uygun görülen talepler)
1-5 GÜN
(Mütevelli Heyeti uygun gördüğü durumlarda
yapılmaktadır.)
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi veya başvuru eksiksiz yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İkinci Müracaat Yeri
İsim
Ali KALKAN
İsim
Zübeyde TEKİN
Unvan
Vakıf Müdür Yardımcısı
Unvan
Vakıf Müdürü
Adres
İncilipınar Mah. Valilik Binası Z15
Adres
İncilipınar Mah. Valilik Binası Z15
Tel
342 231 4407
Tel
342 231 4407
Faks
342 220 9471
Faks
342 220 9471
E-Posta
[email protected]
E-Posta
[email protected]
Download

GAZİANTEP İLİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI