DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ A.D. 2014‐2015 GÜZ YARIYILI SINAV PROGRAMI
Dersin Kodu
Fin/Büt Saat
Sorumlu Öğretim Üyesi Final TarihiBütünleme T
Sınav Salonu
İSB101 Sosyal Bil.Tem. I A-B şub.
Yrd.Doç.Dr. H.YILDIZ
7.1.2015
21.1.2015
09:00
1102-2108
İSB103 Sosyal Psikoloji A-B şub.
öğr.Gör.S.ATAK
14.1.2015
28.1.2015
11:00
1102-2108
İSB105 Arkeoloji -A-
Yrd.Doç.Dr.Enver AKIN
16.1.2015
30.1.2015
11:00
D-16 (Edeb.Fak.)
İSB105 Arkeoloji -B-
Yrd.Doç.Dr.Enver AKIN
16.1.2015
30.1.2015
10:00
D-16 (Edeb.Fak.)
İSB107 Sosyoloji -A-B
Öğr.Gör.Mahmut ALTUNHAN
5.1.2015
19.1.2015
09:00
1202-1203
İSB131 Eğitim Bilimine Giriş (A-B)
Yrd.Doç.Dr.Fatih YILMAZ
13.1.2015
27.1.2015
15:00
3102-3103-3104
İSB161 Türkçe Yazılı Anlatım A-B şub.
Öğr.Gör.A.GÜMGÜM
9.1.2015
23.1.2015
09:00
1102-2108
İSB163 Atatürk İlk.veİnk.Tar. (A-B)
Yrd.Doç.Dr. R. YARDIMCI
12.1.2015
26.1.2015
15:00
3101-3102
İSB165 Yabancı Dil I
Okt. Z. YALÇINKAYA
6.1.2015
20.1.2015
13:00
4208-1203
İSB167 Bilgisayar I -A-
Yrd.Doç.Dr. Cemil İNAN
8.1.2015
22.1.2015
09:00
LAB
İSB167 Bilgisayar I -B-
Yrd.Doç.Dr.Cemil İNAN
8.1.2015
22.1.2015
14:00
LAB
Doç.Dr.S. KARADOĞAN
14.1.2015
21.1.2015
10:00
1202-1203
-A-B
İSB201 Türkiye Fiz.Coğ.
A-B şubeleri
İSB203 İslam önc.Türk.Tar.ve K. A-B şubeleri
Yrd.Doç.Dr.Serdar ERKAN
15.1.2015
29.1.2015
10:00
1202-4208
İSB205 Siyaset Bilimine Giriş A-B şubeleri
Doç.Dr.S. ASLAN
5.1.2015
19.1.2015
10:00
1202-1203
İSB207 Temel Hukuk
A-B şubeleri
Prof.Dr. H.TANRIVERDİ
12.1.2015
26.1.2015
10:00
1202-4208
İSB209 Sanat ve Estetik
A-B şubeleri
Öğr.Gör. Emine D. YALÇIN
8.1.2015
22.1.2015
10:00
1102-2108
İSB221 Tarih Bilimine Giriş (A-B)
Öğr.Gör.Kürşat KORKUT
9.1.2015
23.1.2015
13:00
1202
İSB223 Türk.Böl.Coğrafyası
Öğr.Gör.A.ÇİMEN
13.1.2015
27.1.2015
09:00
1202-1203
Öğr.Gör.Havva TAŞLI
5.1.2015
19.1.2015
15:00
4208-1102
Yrd.Doç.Dr.H.A. EFE
9.1.2015
23.1.2015
11:00
4208-1207
İSB281 Avrupa bir.ve Kürese. A-B)
Öğr.Gör.Kadri YAKA
14.1.2015
28.1.2015
17:00
3101-3001
İSB301 Osm.Tarihi ve Uyg. B.Ö
İSB231 Eğitim Psikolojisi
İSB261 Bilimsel Araş.Yönt.
A-B şubeleri
A-BA-B şubeleri
Yrd.Doç.Dr.HATİP YILDIZ
7.1.2015
21.1.2015
11:00
3101-3102-3103-3104
İSB303 Türkiye Beş.ve Ek.Coğ. A-B şubeleri
(A-B)
Yrd.Doç.Dr. A. MEŞELİ
8.1.2015
22.1.2015
11:00
1102-2108
İSB305 Yeni veYakınçağlar Tarihi
Öğr.Gör.Kürşat KORKUT
12.1.2015
26.1.2015
11:00
1202-4208
Öğr.Gör.Kadri YAKA
14.1.2015
28.1.2015
08:00
3101-3001
İSB309 Ülkeler coğ. A-B şubeleri
Öğr.Gör.A.ÇİMEN
13.1.2015
27.1.2015
10:00
1202-1203
İSB331 Öğretim Tekn.ve Mat.Tas.- AB- şubesi
Yrd.Doç.Dr.M. Ö.SÜNKÜR
9.1.2015
23.1.2015
17:00
1202-1203
4208-2108
A-Bşubeleri
İSB307 İnsan Hak.ve demokrasi A-B
İSB333 Sınıf Yönetimi - A- B şub.
Yrd.Doç. Cemal AKÜZÜM
6.1.2015
20.1.2015
15:00
İSB381 Araştırma Teknikleri -A-B- şub.
Yrd.Doç.Dr.H.A. EFE
6.1.2015
20.1.2015
11:00
3101
İSB383 Siyasal Düşünce Tarihi - A-B şubeleri
Doç.Dr.S. ASLAN
5.1.2015
19.1.2015
11:00
1102-2108
İSB401 Türkiye Cum.Tarihi B.Ö-İ.Ö A-B şub
Yrd.Doç.Dr. R. YARDIMCI
13.1.2015
27.1.2015
16:00
1202-1203-4208-1207
İSB403 Sos.bil.ders.kitb.i(B.Ö-İÖ) A-B şub
Yrd.Doç.Dr.HATİP YILDIZ
8.1.2015
22.1.2015
15:00
4208-2108-1102-1207
İSB405 Günümüz Dün.Sor. B.Ö -İ.Ö A-B ş
Öğr.Gör.Ahmet ÇİMEN
13.1.2015
27.1.2015
11:00
1102-2108-4208-1207
İSB431 Özel Eğitim (B.Ö -A- ve İ.Ö -A-
Öğr.Gör.Havva TAŞLI
5.1.2015
19.1.2015
16:00
3102-4208
İSB431 Özel Eğitim (B.Ö -B- ve İ.Ö -B- ş
Yrd.Doç.Dr. C.AKÜZÜM
6.1.2015
20.1.2015
16:00
1203-4208
İSB435 Özel öğret.yönt.II İ.Ö B- şubesi
Doç.Dr.İlhami BULUT
15.1.2015
29.1.2015
16:00
4208
İSB435 Özel öğret.yönt.II (B.Ö A-B İ.Ö A- şubeler
Yrd.Doç.Dr. Meral Ö.SÜNKÜR
5.1.2015
19.1.2015
08:00
1202-4208-1203-2108
İSB461 Program geliştirme B.Ö- İ.Ö A- şubeleri
Yrd.Doç.Dr. Meral Ö.SÜNKÜR
9.1.2015
23.1.2015
10:00
1202-4208
İSB461 Program geliştirme B.Ö-İ.Ö B şubeleri
Doç.Dr. İlhami BULUT
12.1.2015
26.1.2015
14:00
1102-2108
Program Sorumlusu
Arş. Gör. Özcan EKİCİ
Program Komisyon Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Cihat DEMİR
Bölüm Başkanı V.
Yrd. Doç. Dr. Fatih Yılmaz
Anabilim Dalı Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Hatip YILDIZ
Download

İFÖ Final.xlsx - Dicle Üniversitesi