HACETTEPE HIV/AIDS GÜNLERİ
Değerli meslektaşlarım,
Son yıllarda HIV pozitif hasta sayısında görülen artış artık neredeyse her infeksiyon
hastalıkları uzmanını HIV hastası takip ve tedavi eder hale getirmiştir. Birçok ülkede
tamamen ayrı bir alt bilim dalı olacak kadar komplike bir immün yetmezlik durumu
olan HIV/AIDS hastalığı ile ilgili tecrübelerimizi paylaşmak amacı ile Hacettepe
Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı olarak, “Hacettepe
HIV/AIDS Günleri”ni düzenleme kararı aldık. Özellikle günlük uygulamalara yönelik
olmasını planladığımız bu eğitim programının detaylarını aşağıda bulabilirsiniz.
Programa katılmak isteyen meslektaşlarımızın öz geçmişleri, HIV/AIDS deneyimleri
ve bu programa neden katılmak istediklerini belirten bir yazı ile
[email protected] e-mail adresine 25 Ekim 2014 tarihine kadar başvurmaları
gerekmektedir.
Saygılarımla.
Dr. Serhat ÜNAL
HACETTEPE HIV/AIDS GÜNLERİ
Tarih: 19-21 Kasım 2014
Yer:
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,
İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı
Programa 5 uzman hekim davet edilecektir.
Katılımcı Şartları:
Müracaat için adayların;
- En az 30 HIV/AIDS hastası takip eden bir klinikte çalışıyor olması,
- En fazla 5 yıllık uzman olması ve
- Eğitim sırasında tartışmak üzere 2 vaka sunumu hazırlaması şartlarını sağlıyor
olmaları gerekmektedir.
PROGRAM
19 Kasım 2014 Ankara’ya varış
09:00-09:30 İnfeksiyon hastalıkları departmanında tanışma
09:30-10:30 Dünyada ve Türkiye’de HIV/AIDS epidemiyolojisi
Dr. Aygen TÜMER
Dr. Serhat ÜNAL
10:30-12:00 Hasta ile ilk görüşme
Dr. Aygen TÜMER
Dr. İrem YILDIZ
12:00-13:00 Yemek
13:00-16:30 Klinik pratik: Hasta sunumları (Katılımcılar)
Dr. Aslı KURNE
Dr. Gonca ELÇİN
Dr. Koray BAŞAR
Dr. Ahmet Çağkan İNKAYA
Dr. Serhat ÜNAL
16:30-17:30 HIV/AIDS klinik inciler
Dr. Serhat ÜNAL
Dr. Ahmet Çağkan İNKAYA
20 Kasım 2014
08:30-09:30 HIV/AIDS ve yaşlanma
Dr. Ahmet Çağkan İNKAYA
09:30-11:00 İnfeksiyon hastalıkları büyük vizit
11:00-12:00 Genel değerlendirme
12:00-13:00 Yemek
13:30-16:30 Pediatrik infeksiyon departmanı: Klinik uygulamalar
Dr. Ateş KARA
21 Kasım 2014
09:00-11:00 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Viroloji Referans Laboratuvarı
HIV/AIDS tanı
Dr. Tülay YALÇINKAYA
Dr. Nuriye ÜNAL
“Klinik HIV/AIDS Sempozyumu 2014” Kuşadası-İzmir gidiş 21-23 Kasım 2014
Download

Degerli meslektaslarim, - Hacettepe Üniversitesi HIV / AIDS Tedavi