Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3)
Akreditasyon Kapsamı
MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Maden Analizleri Ve Teknolojisi Dairesi Laboratuvarları
Akreditasyon No: AB-0394-T
Revizyon No: 03 Tarih: 21-Nisan-2014
Deney Laboratuvarı
AB-0394-T
Adresi : Üniversiteler Mah. Dumlupınar
Bulvarı
No:139 ÇANKAYA 06800
ANKARA / TÜRKİYE
Tel
: 0312 201 1000
Faks
: 0312 287 5409
E-Posta : [email protected]
Website : www.mta.gov.tr
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
KÖMÜR, KOK
BİTÜMLÜ KÖMÜR, ANTRASİT
SU
DOĞAL TAŞLAR VE DOĞAL TAŞ
ÜRÜNLERİ
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Analiz İçin Kömür Numunesi
Hazırlama ve Standart
Uygulaması
ASTM D2013
Makro Termogravimetrik Metot
İle Nem, Uçucu Madde ve Kül
Tayini
ASTM D7582
Yüksek Sıcaklıktaki Tüp
Fırınında Yakma Metodu İle
Kükürt Tayini
ASTM D4239
Üst Isıl Değerin Tayini Ve Alt
Isıl Değerin Hesaplanması
ASTM D5865
TS ISO 1928
Enstrümental Metot İle Karbon,
Hidrojen ve Azot Tayini
ASTM D5373
Petrografik Analiz İçin Kömür
Numunelerini Hazırlama
TS 6807
Vitrinit Yansıtmasının
Mikroskopla Tayini
TS ISO 7404-5
Metal Analizleri(ICP-OES)
Bor (B)
Sodyum (Na)
Magnezyum (Mg)
Potasyum (K)
Kalsiyum (Ca)
Silisyum(SiO2)
SM 3120 B
Anyon Analizleri (IC)
Florür (F-)
Klorür (Cl-)
Nitrit (NO2-)
Bromür (Br-)
Nitrat (NO3-)
Sülfat (SO42-)
Fosfat (PO43-)
SM 4110 B
İletkenlik Tayini
SM 2510 B (Laboratuvar Metodu)
pH Tayini
SM 4500 H+B (Elektrometrik Metod)
Tek Eksenli Basınç Dayanımı
Tayini
TS EN 1926
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/3)
Akreditasyon Kapsamı
MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Maden Analizleri Ve Teknolojisi Dairesi Laboratuvarları
Akreditasyon No: AB-0394-T
Revizyon No: 03 Tarih: 21-Nisan-2014
AB-0394-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
(DOĞAL TAŞLAR VE DOĞAL
TAŞ ÜRÜNLERİ Devam)
Kılcal etkiye bağlı su emme
katsayısının tayini
TS EN 1925
Atmosfer Basıncında Su
emme tayini
TS EN 13755
Dona Dayanım Tayini
TS EN 12371 (Madde 7.3.1)
Teknolojik deney (deney A), Madde
7.3.1.2 Don Öncesi ve Sonrası
Yoğun Yük Altında Eğilme ve Tek
Eksenli Basınç Dayanımı Deneyleri
Yoğun yük altında eğme
dayanımı tayini (3 nokta)
TS EN 12372
Gerçek Yoğunluk, Görünür
Yoğunluk, Toplam ve Açık
Gözeneklilik Tayini
TS EN 1936 Madde 8.1 (Görünür
yoğunluk ve açık gözeneklilik) ve
Madde 9.5 (Toplam gözeneklilik)
Özgül Kütle deneyi
ASTM D5550
Sabit Moment Altında Eğilme
Dayanımının Tayini (4 nokta)
TS EN 13161
Doğaltaş Mamullerinin
Geometrik Özelliklerinin Tayini
TS EN 13373 Madde 4.2
Aşınma direnci tayini
TS EN 14157 Metot A
Termal şok etkisiyle
yıpranmaya direncin tayini
TS EN 14066 Madde 8.1, Madde 8.2
Pandül deney donanımıyla
kayma direncinin tayini (Kuru
ve Islak zeminde)
TS EN 14231
Saplama Deliğinde Kırılma
Yükünün Tayini
TS EN 13364, Tanımlama deneyi
X Işını Floresans Yöntemi
Kullanılarak Elementel
Bileşimin Tayini
TS EN 15309
(CaO, Al2O3, MgO, Fe2O3, SiO2)
Petrografik Tanımlama
TS EN 12407
XRF Cihazıyla Kimyasal Analiz
(Cr2O3, Fe2O3)
TS EN 15309
KROM CEVHERİ
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/3)
Akreditasyon Kapsamı
MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Maden Analizleri Ve Teknolojisi Dairesi Laboratuvarları
Akreditasyon No: AB-0394-T
Revizyon No: 03 Tarih: 21-Nisan-2014
AB-0394-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
JEOLOJİK ÖRNEKLER
(Kayaç, Toprak ve Kum)
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Altın (Au) Analizi için
Önişlemler
İşletme İçi Metot
AA.TL.5.4/M2
Fire Assay Yöntemi (Eritiş)
ve sonrasında
Hall G.E.M, AA.TL.5.4/M8
Asitle Çözündürme
ICP/MS Yöntemi İle
TS EN ISO 17294 (1/2), ISO/TS
16965
Altın (Au) Analizi
JEOLOJİK ÖRNEKLER
(Kayaç, Toprak)
Elek Analizi
(9 mesh ve 100 mesh
eleklerden)
TS 3479 ISO 2591-1
Altının Fire Assay Yöntemi
Kullanılarak Gravimetrik Tayini
İşletme İçi Metot
AA.TL.5.4/M2
Eritiş Yöntemi ile SiO2 Tayini
İşletme İçi Metot
A.A.TL.5.4/M7
Dikromat Titrasyon Metodu ile
Fe+2 ve Fe+3 ve Toplam Fe
Tayini
İşletme İçi Metot
AA.TL.5.4/ÇH2, AA.TL.5.4/M4,
AA.TL5.4/M5
Ateş Zayiatı (Kızdırma Kaybı)
Tayini
İşletme İçi Metot
AA.TL.5.4/M6
ICP-OES ile Cu, Zn ve As
Jeokimyasal Tayini
AJ.TL.5.4 (İşletme İçi Metot)
S.M. 3120 B
ICP-OES ile Metallerin Tayini;
(Sb, As, Cd, Co, Mn, Mo, Ni,
Se, Zn, Pb, Fe, Cu)
KAPSAM SONU
TS ISO 14869-1
S.M. 3120 B
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Download

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı