YAŞAR HOLDİNG GIDA VE İÇECEK GRUBU
33. PINAR ÇOCUK RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
1. Yarışmaya 6 – 14 yaş arasındaki yarışmacılar, 25 cm x 35 cm veya 35 cm x 50 cm
ölçülerinde, resim kâğıdına yapılmış resimlerle katılabilirler.
2. Her türlü resim ve boya malzemesini kullanmak serbesttir. (Sulu boya, pastel boya, kuru
boya, yağlı boya vb.)
3. Yarışmanın konusu; “Süt İçiyorum, Sağlıklı Büyüyorum” olarak belirlenmiştir.
4. Resimlerin arka yüzünün sağ alt köşesine, yarışmacının; adı, soyadı, yaşı, ev adresi, ili coğrafi bölge bilgisi, telefon numaraları ve okulu açık olarak yazılmalıdır. Bilgileri eksik olan
yarışmacıların resimleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. Yarışmaya gönderilen resimlerin ön ve final elemeleri, konusunda uzman beş ya da yedi
kişilik bir seçici kurul tarafından, Mayıs 2014’de yapılacaktır.
6. Yaşar Holding A.Ş. ve Yaşar Holding A.Ş.’ne bağlı şirket çalışanlarının çocukları
yarışmaya katılamazlar.
7. Yarışma sonuçları 03 Haziran 2014 tarihinden itibaren “www.pinar.com.tr” web sitesinde
yayınlanacaktır.
8. Ödüllendirme;
• Tüm illerden gelen resimlerin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye çapında her coğrafi
bölgeden 3 yarışmacı, KKTC’den 1 yarışmacı ve Almanya’dan 1 yarışmacı olmak üzere
toplam 23’er asil ve 23’er yedek yarışmacı seçilecektir. Seçilen yarışmacılar, ödül olarak
İstanbul da 16-20 Haziran 2014 tarihleri arasında 5 gün boyunca Ressam Prof. Ergin İnan ve
ekibi yönetiminde, profesyonel malzemelerle Pınar Sanat Haftası’na katılmaya hak
kazanacaktır. Bu atölye çalışması sonucunda yarışmacılara birer katılım sertifikası
verilecektir. Pınar, işbu maddede yer almayan farklı ülkelerde de yarışma düzenleme hakkını
saklı tutar.
• 33. Pınar Çocuk Resim Yarışması seçici kurulu tarafından seçilen 23 asil yarışmacıya
birer adet olmak üzere toplam 23 adet ipad mini hediye edilecektir. Ipad mini ödülü,
kazanan yarışmacılara, 16 – 20 Haziran 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Pınar
Sanat Haftası organizasyonu esnasında takdim edilecektir. Sağlık sorunu dışında Pınar
Sanat Haftası’na katılmayan yarışmacı, ipad mini ödülü kazanma hakkından feragat etmiş
olduğunu kabul eder. Bu durumda yedek listeden seçilerek Pınar Sanat Haftası
organizasyonuna katılan başka bir yarışmacı, ipad mini ödülünü almaya hak kazanır. Sağlık
sorunu sebebi ile Pınar Sanat Haftası organizasyonuna katılamayan yarışmacıya, sağlık
sorunu ile ilgili raporunu derhal Resim Yarışması Sekreteryası’na ibraz etmesi halinde ipad
mini ödülü 2014 Haziran ayı içinde takdim edilecektir.
• Pınar Çocuk Resim Yarışması’na katılarak ana jüri değerlendirmesi sonucunda belirlenen
23 asil yarışmacıya, profesyonel resim malzemelerinden oluşan bir resim çantası hediye
edilecektir.
• Yarışmacıların, Pınar Sanat Haftası’na 1 velisi ile birlikte gelmesi zorunludur. Fakat atölye
çalışmalarına sadece yarışmacılar katılacaktır.
• 5 gün boyunca Pınar tarafından ağırlanacak olan yarışmacılar, sabah saatlerinde
katılacakları atölye çalışmalarının devamında, düzenlenecek geziye velileri ile katılma
imkânına da sahip olacaktır.
• Kazanan yarışmacı ve velisinin ulaşım, konaklama ve yemek masrafları Yaşar Holding
Gıda ve İçecek Grubu tarafından karşılanacaktır.
• Yarışmacılar, atölye çalışmalarına katılıp katılmayacaklarını en geç 06 Haziran 2014
tarihine kadar (0216) 528 48 00 (dah:4919) numaralı telefondan Yaşar Holding Gıda ve
İçecek Grubu Kurumsal İletişim Direktörlüğü - Pınar Resim Yarışması Sekretaryası’na
bildirmelidir.
• 06 Haziran 2014 tarihine kadar katılıma dair herhangi bir bildirim yapılmazsa, o
yarışmacının yerine yedek listeden başka bir yarışmacı, Pınar Sanat Haftası’na katılmaya ve
resim çantası hediyesini almaya hak kazanacaktır.
• Pınar Süt Mamülleri San. A.Ş, Pınar Sanat Haftası’na katılmaya hak kazanan ve katılan 23
yarışmacı içinden Ressam Prof. Ergin İnan’ın yarışmacıların beşeri ilişkileri ve sanat haftası
esnasında göstereceği performansa göre belirleyeceği başarılı 3 yarışmacıya Yaşar Eğitim
ve Kültür Vakfı aracılığı ile bir yıl burs verecektir. Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı’nın bursları
eğitim ve öğretim yılını kapsar. Burs süresi 9 ay olup, aylık burs bedeli 100TL’dir ve
karşılıksız olarak verilir.
9. Yaşar Holding Gıda ve İçecek Grubu ödül kazanan resimler ile Yarışmaya katılan tüm
yarışmacıların resimlerinin telif haklarını devralmak kapsamında, ayrıca bir ücrete tabi
olmaksızın, FSEK’ten doğan, FSEK’in 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. maddelerinde yazılı işleme,
çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma
iletim (uyduyla ve kabloyla yayın hakkı da dâhil) ve uluslararası mevzuattaki erişilebilir kılma
şeklindeki tüm mali haklarının, FSEK’de tanımlanan yasal koruma süreleri boyunca ve
Türkiye ile birlikte tüm dünyada geçerli olacak şekilde yarışmacı velilerinden devralır.
Taraflar, Yaşar Holding Gıda ve İçecek Grubu’nun söz konusu hakları dilediği gibi kullanma
ve/veya kullanmama yetkisine sahip olduğunu gayrikabili rücu kabul ve taahhüt ederler.
İşbu devrin gerçekleştirilebilmesi için ilgililer, Yaşar Holding Gıda ve İçecek Grubu talep
ettiğinde tüm mali hakların Yaşar Holding Gıda ve İçecek Grubu’na devri için derhal, Yaşar
Holding Gıda ve İçecek Grubu tarafından hazırlanmış devir sözleşmenin imzalanacağını,
ayrıca bir ücret talebi olamayacağını, sözleşmenin imzalanmasından imtina edilmeyeceğini,
aksi takdirde ödül kazanma hakkının elinden alınacağını ve ödül kazanmış olsa dahi
ödülünün aykırılık nedeni ile kendisine teslim edilmeyeceğini gayrikabili rücu kabul ve
taahhüt eder.
Bu resimler, Yaşar Holding Gıda ve İçecek Grubu ve/veya Yaşar Topluluğu Şirketlerinden
herhangi biri tarafından, dilediği zaman, sergileme amaçlı kullanılabilir.
Yarışmaya katılan resimler iade edilmez. Jüri tarafından seçilen ve ödül alan yarışmacıların
resimleri Yaşar Holding Gıda ve İçecek Grubu ve/veya Yaşar Topluluğu Şirketlerinden
herhangi biri tarafından, dilediği zaman, ürün ambalajları üzerinde görsel malzeme,
duvar takvimi, kartpostal ve iletişim malzemesi olarak değerlendirilebilecek ve şirketle ilgili
yayınlarda kullanılabilecektir. Gerektiğinde bu resimler, geliri çocuklara yardım amaçlı bir sivil
toplum kuruluşuna bağışlanmak üzere açık arttırma yapılarak satılabilir.
Ayrıca, Pınar Sanat Haftası’na katılan tüm yarışmacı ve veliler fotoğraf ve görüntüleri
(fotoğraf ve/veya kamera) ile ilgili tüm haklarını yazılı telif devri ile Yaşar Holding Gıda ve
İçecek Grubu’na devir etmiş olmayı kabul eder. Sanat haftasında çekilen söz konusu fotoğraf
ve görüntüler Yaşar Holding Gıda ve İçecek Grubu ve/veya Yaşar Topluluğu Şirketlerinden
herhangi biri tarafından, dilediği zaman, gazete, dergi, televizyon, dijital medya gibi
mecralarda reklam amaçlı kullanılabilir.
10. Yarışmacılar, yarışmaya katıldıkları sırada gönderdikleri resimlerin özgün nitelikte ve
hukuki açıdan kendileri tarafından yaratıldığını, herhangi bir şekilde 3.kişilere ait fikri
mülkiyet, özel ve kamu hukuktan doğacak haklara ya da uygulanacak genel kanun, tüzük
veya yönetmelik ile yerel hukuk uygulamalarına aykırılık teşkil etmeyeceğini, daha önce
benzer kampanyalara katılmamış ya da ödül kazanmamış olduğunu, aksi halde doğacak tüm
hukuki ve cezai yükümlülükten sorumlu olacaklarını ayrıca, Yaşar Holding Gıda ve İçecek
Grubu’nun bu tür içeriği her zaman, kullanılmış olsun ya da olmasın, tüm ilgili mecralardan
kaldırabileceğini kabul eder. Yarışmacılar bu tür yasalara aykırılıktan ve/veya üçüncü
şahısların haklarını ihlalden kaynaklanan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğun
münhasıran kendilerine ait olduğunu, bu nedenle Yaşar Holding Gıda ve İçecek Grubu ya da
Yaşar Topluluğu şirketlerinden herhangi birinin görebileceği her türlü zarar ve ziyandan
sorumlu olduklarını kabul ederler. Yaşar Holding Gıda ve İçecek Grubu’nun katılımcılara rücu
hakkı saklıdır. Belirtilen şekilde bir durumun tespiti halinde katılımcının ödül kazanma hakkı
da ayrıca elinden alınır.
11. Resimler, en geç 28 Nisan 2014 tarihine kadar “Yaşar Birleşik Pazarlama Dağıtım
Turizm ve Ticaret A.Ş. PK: 34775 – İstanbul” veya “Yaşar Birleşik Pazarlama Dağıtım
Turizm ve Ticaret A.Ş. – Yukarı Dudullu Mahallesi Kürkçüler Cad. Kanuni Sokak No:4
Dudullu – İstanbul” adresine gönderilmelidir.
12. Yaşar Holding Gıda ve İçecek Grubu, hediye edeceği tüm materyallerin marka ve
modellerini belirleme/değiştirme hakkını saklı tutar.
13. Detaylı bilgi için www.pinar.com.tr internet adresine, 444 76 27 no’lu Pınar İletişim
Merkezi’ne veya @pinarkurumsal resmi Twitter hesabına başvurabilirsiniz.
Download

YAŞAR HOLDİNG GIDA VE İÇECEK GRUBU 33. PINAR