2014 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI
Ö.D.A. NO:23
23.07.2014 14:06:59
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Ortaklığın Adresi
: Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa/İzmir
Telefon ve Faks Numarası
: 0-232- 616 12 40 - 0-232- 616 12 48 (Faks)
E-posta adresi
: [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve
Faks Numarası
: 0-232- 616 61 27 - 0-232- 616 47 64 (Faks)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının
Tarihi
: -
Özet Bilgi
:
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Sözleşmesi
imzalanması hk.
AÇIKLAMA:
Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirilmesi kapsamında, Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim
Hizmetleri A.Ş. ile 23.07.2014 tarihinde bir yıl süre ile geçerli olacak sözleşme imzalamış ve konu ile ilgili çalışmalara başlamıştır.
Ö.D.A. NO:22
18.07.2014 19:01:22
Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)
Ortaklığın Adresi
:
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağaİzmir
Telefon ve Faks Numarası
:
0-232- 616 12 40 - 0-232- 616 12 48
(Faks)
E-posta adresi
:
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
Numarası
:
0-232- 616 61 27 - 0-232- 616 47 64
(Faks)
Orjinal Açıklamanın Tarihi
:
03.02.2014
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
:
Hayır
Özet Bilgi
:
İştirakimiz Petlim Limancılık AŞ hk.
AÇIKLAMA:
Petlim Limancılık A.Ş. ile ilgili olarak Goldman Sachs International ("GSI" ve, iştirakleri ile birlikte "GS") ve SOCAR Turkey Enerji A.Ş.("STEAŞ") ile
yaptığımız görüşmeler hakkındaki 3 Şubat 2014 tarihli özel durum açıklamamızı takiben, Şirketimiz ve STEAŞ, %100 iştirakimiz olan Petlim Limancılık
A.Ş. de sahip olduğumuz hisselerin devri hususunda GS'a münhasıran müzakere hakkı tanımıştır. Tasarlanan işlem, Petlim hisselerinin %30'unun,
250 milyon Amerikan Doları bedel ile GS'a satılmasını içermektedir. Ayrıca, yapılacak sözleşmede GS'ın ilgili yatırımdan zarar görmesini engellemek
adına STEAS tarafından kendisine ilgili hisseleri satma hakkının da ("put option") da tanınması beklenmektedir.
Mevcut durumda GS, henüz imza işlemi tamamlanmamış olan tasarlanmış bu işleme ilişkin Şirketimiz ile münhasıran görüşme hakkına haizdir. Bahsi
geçen münhasırlık yetkisi haricinde, ilgili hisse devir işlemine ilişkin tarafları bağlayıcı herhangi bir anlaşma akdedilmemiştir. Öngörülen hisse devir
işleminin tamamlanması, alışılagelmiş şekilde, hukuki inceleme sürecinin kabul edilebilir şekilde tamamlanmasına, nihai sözleşmeler üzerinde
anlaşılmasına, dahili ve harici gerekli olan tüm izinlerin STEAŞ, şirketimiz ve GS tarafından alınmasına ve pazar koşullarında herhangi bir olumsuz
değişimin yaşanmamasına bağlıdır.
Ö.D.A. NO:21
08.07.2014 19:01:22
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
:
Petkim Petrokimya Holding A.Ş Aliağa/İzmir
Telefon ve Faks Numarası
:
0-232- 616 12 40 - 0-232- 616 12 48 (Faks)
E-posta adresi
:
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin
Telefon ve Faks Numarası
:
0-232- 616 61 27 - 0-232- 616 47 64 (Faks)
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
:
Hayır
Özet Bilgi
:
Etilen Fabrikamızda Yatırımın Devreye Alınması ve Etilen Üretimine
Ara Verilmesi Hk.
AÇIKLAMA:
Temel hammadde üretimi yapan Etilen Fabrikamızın kapasitesinin artırılması, enerji ve hammadde birim tüketimlerinin azaltılması ile operasyonel
verimliliklerin artırılması amacına yönelik olarak yapılan 118 milyon USD'lik yatırım devreye alınma aşamasına gelmiştir. Bu yatırım ile etilen üretim
kapasitemiz %13 oranında artarak 588.000 Ton/Yıla çıkacak, etilen üretimimizde enerji ve hammadde birim tüketimleri azalacaktır. Etilen
fabrikasındaki yatırımın devreye alınması ve aynı zamanda planlı bakım kapsamında, Etilen Fabrikamızda geçici olarak üretime ara verilecektir. Etilen
Fabrikamız tesisimizdeki diğer fabrikalara ara ürün sağlamakta olup, bu fabrikamızın üretime ara vermesi nedeniyle eksik kalan ara ürünlerin büyük
bir bölümünün ithalat yoluyla temin edilerek tesisimizdeki diğer fabrikaların üretimlerini sürdürmesi ve nihai ürün satışlarımıza devam edilmesi
planlanmaktadır. Etilen fabrikamızdaki duruşun 21 Temmuz 2014 tarihinden itibaren 105 gün sürmesi beklenmektedir.
Ö.D.A. NO:20
07.07.2014 08:09:05
Haber veya Söylentilerin Doğrulanması
Ortaklığın Adresi
:
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağaİzmir
Telefon ve Faks Numarası
:
0-232- 616 12 40 - 0-232- 616 12 48
(Faks)
E-posta adresi
:
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
Numarası
:
0-232- 616 61 27 - 0-232- 616 47 64
(Faks)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
:
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
:
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
:
Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi
:
03.02.2014
Özet Bilgi
:
Basında çıkan haberler hk.
AÇIKLAMA:
03.02.2014 tarihli özel durum açıklamamızda %100 iştirakimiz olan Petlim Limancılık AŞ ("Petlim") ile ilgili olarak, hisse devri de dahil olmak üzere
stratejik finansal opsiyonların değerlendirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında Goldman Sachs International ve SOCAR Turkey Enerji A.Ş. ile
görüşmelere başlandığını bildirmiştik. Bazı basın organlarında, bu görüşmeler kapsamında anlaşmanın sağlandığı yönünde haberler çıkmıştır.
Söz konusu görüşmeler olumlu bir şekilde devam etmekte olup, henüz tamamlanmamıştır.
Ö.D.A. NO:18
30.05.2014 08:19:54
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
:
Petkim Petrokimya Holding A.Ş Aliağa/İzmir
Telefon ve Faks Numarası
:
0-232- 616 12 40 - 0-232- 616 12 48
(Faks)
E-posta adresi
:
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
Numarası
:
0-232- 616 61 27 - 0-232- 616 47 64
(Faks)
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
:
Hayır
Özet Bilgi
:
Star Rafineri A.Ş.'nin finansmanı hk.
AÇIKLAMA:
Şirketimizin dolaylı hakim ortağı SOCAR Turkey Enerji A.Ş.'nin (STEAŞ) iştiraki olan STAR Rafineri A.Ş.'nin (STAR) Petkim Petrokimya Holding A.Ş.
Aliağa Kompleksi sınırları içerisinde sürdürdüğü STAR Rafineri projesinin dış kaynak ihtiyacı olan 3.290.000.000 USD'lik proje finansmanı kredisinin
temini için yerel ve uluslararası 23 ihracat kredi kuruluşu, ticari banka ve kalkınma bankası ile gerekli kredi sözleşmelerinin imzalandığı bilgisi STEAŞ
tarafından şirketimize bildirilmiştir.
STAR Rafineri A.Ş.'nin kullanacağı toplam kredinin 2.690.000.000 USD'lik kısmının ilk 4 yılı geri ödemesiz toplam 18 yıl vadeyle, geri kalan
600.000.000 USD'lik kısmın ise ilk 4 yılı geri ödemesiz toplam 15 yıl vadeyle temin edildiği öğrenilmiştir.
Ö.D.A. NO:17
27.05.2014 08:25:57
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
:
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa/İzmir
Telefon ve Faks Numarası
:
0-232- 616 12 40 - 0-232- 616 12 48 (Faks)
E-posta adresi
:
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve
Faks Numarası
:
0-232- 616 61 27 - 0-232- 616 47 64 (Faks)
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
:
Hayır
Özet Bilgi
:
Star Rafineri A.Ş. ile yapılan hammadde alım
sözleşmesi hk.
AÇIKLAMA:
Şirketimizin dolaylı ana hissedarı SOCAR Turkey Enerji A.Ş. 'nin ana hissedarı olduğu STAR Rafineri A.Ş. ile yapılan görüşmeler sonucunda, STAR
Rafineri A.Ş.'nin Petkim yarımadasında kuracağı STAR Rafinerisinden 20 yıl süreyle, 270.000 ton karışık ksilen ve yıllık yaklaşık 1.600.000 tona kadar
nafta alınması yönünde bir sözleşme imzalanmıştır. Nafta fiyatı, sözleşme süresi boyunca Platts tarafından yayınlanan FOB MED spot Nafta fiyatı artı
6 USD olarak, karışık ksilenin fiyatı ICIS'in açıkladığı Spot Rotterdam Paraksilen fiyatı 0,74 sabit katsayı ile çarpılarak belirlenecektir. Bu sözleşme ile
ton başına hammadde maliyetimizin 30 USD azalacağı öngörülmektedir.
Sözleşmedeki fiyatlar piyasa koşullarına uygun olup, bu sözleşme ile yaratılacak sinerji sonucunda, taşıma, stoklama ve kalite maliyetlerindeki ciddi
azalma nedeniyle şirketimize önemli maliyet avantajı sağlanacaktır.
Ö.D.A. NO:16
26.05.2014 18:07:08
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
: Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa İZMİR
Telefon ve Faks Numarası
: 0-232- 616 12 40 - 0-232- 616 12 48 (Faks)
E-posta adresi
: [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
Numarası
: 0-232- 616 61 27 - 0-232- 616 47 64 (Faks)
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
: Hayır
Özet Bilgi
:
Jeotermal enerji ruhsatı ile ilgili mahkeme kararı
hk.
AÇIKLAMA:
Şirketimiz tarafından İl Özel İdaresi aleyhine, Buhar Enerji Ltd. Şti.'nin (Buhar Enerji) Şirketimizin de faaliyet gösterdiği bölgede elde ettiği jeotermal
kaynaklar ve mineralli sular işletme ruhsatının iptaline ilişkin açılan davada, İzmir 4. İdare mahkemesinin, davanın reddi kararına yapılan temyiz
talebimiz, Danıştay 8. Dairesi tarafından kabul edilmiştir. Böylelikle dava konusu ruhsatın iptal edilmesi için açtığımız davada İdare Mahkemesinin
aleyhimize verdiği karar Danıştay 8. Dairesi tarafından bozulmuştur. Danıştay 8. Dairesi bozma kararında; ihalenin 5686 sayılı Yasanın 4. maddesi ve
ilgili Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesine aykırı olarak yapıldığı ve ayrıca söz konusu
ruhsatın Şirketimiz özel güvenlik bölgesini de içine almasına karşın ruhsat sahası belirlenirken Genel Kurmay Başkanlığından izin alınmadığı
gerekçeleriyle dava konusu ruhsatın hukuka aykırı olarak verildiğini belirtmiştir.
Ö.D.A. NO:15
30.04.2014 08:37:12
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
: Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa-İzmir
Telefon ve Faks Numarası
: 0-232- 616 12 40 - 0-232- 616 12 48 (Faks)
E-posta adresi
: [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
Numarası
: 0-232- 616 61 27 - 0-232- 616 47 64 (Faks)
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
: Hayır
Özet Bilgi
:
2014 yılı ilk çeyrek faaliyet sonuçları
açıklaması
AÇIKLAMA:
Şirketimizin 2014 yılı ilk çeyrek faaliyet sonuçlarına ilişkin basın açıklaması ektedir.
Bilgilerinizi rica ederiz.
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
BASIN BÜLTENİ (29.04.2014)
PETKİM’İN İLK ÇEYREK KARI GEÇEN YILIN TAMAMINA
YAKLAŞTI

Türkiye’nin petrokimyada tek hammadde üreticisi konumundaki Petkim, 2014 yılı ilk çeyreğinde 37 milyon
TL ile 2013 yılı tamamına (49 milyon TL) yakın net kar rakamı açıkladı. Böylece ilk çeyrek net karı geçen
yıla (3,1 milyon TL) göre 12 kat artış gösterdi. İlk 3 aylık dönemde 1,2 milyar TL ciro yapan şirketin brüt
karı 92 milyon TL olurken FAVÖK rakamı da 81 milyon TL’ye ulaştı.

Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut, yurtiçinde dövizdeki dalgalanmanın öne çıktığı bir ortamda
operasyonel verimliliğe özel önem veren ve pazar odaklı dinamik planlama stratejisine bağlı olarak ilk
çeyrekte hissedarları memnun edecek güçlü rakamlara ulaştıklarını söyledi.
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. yılın ilk çeyreğinde geçen yılın tamamına yakın net kar rakamı açıkladı. Geçen
yılın ilk çeyreğinde 3,1 milyon TL, yılsonunda 49 milyon TL net kar elde eden Petkim’in 2014 yılı ilk çeyrek net karı ise 37
milyon TL’ye ulaştı. Geçen yılın ilk çeyreğinde sıfıra yakın olan net kar marjı yüzde 3,1’e çıktı. Söz konusu dönemde 1
milyar 190 milyon TL ciro gerçekleştiren şirketin brüt karı 92 milyon TL, FAVÖK rakamı da 81 milyon TL oldu. FAVÖK
marjı geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,4 iken bu oran yüzde 55 artarak yüzde 6,8’e yükseldi. Şirketin kapasite kullanım
oranları da geçen yılın 5 puan üzerine çıkarak yüzde 86 düzeyinde gerçekleşti.
Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut, dövizdeki dalgalanmaların etkin olduğu yılın ilk çeyreğinde pazar
odaklı dinamik planlama politikasının sonucu ciro, brüt kar, net kar ve FAVÖK rakamlarında ciddi artış elde edildiğini
söyledi. Söz konusu dönemde iç piyasada genel petrokimya pazarının aksine Petkim ürünlerine olan talebin arttığını belirten
Korkut, sürdürülebilir kârlılık hedefi kapsamında son beş çeyrekte iyi bir trend yakalandığını ifade ederek, “Ciro ve pazar
payından ziyade, kâr üretmeye odaklandık. Üretimden lojistiğe kadar tüm süreçlerde operasyonel verimliliği ön planda
tutarak ve kontrol edilebilen değişkenlere ağırlık vererek karlılığı sürekli hale getirmek istiyoruz. Kâr marjlarına odaklandık
ve bunun sonuçlarını elde ettik.” dedi. Türkiye’nin tek petrokimya hammadde üretim tesisi olan Petkim’de ilk çeyrekte
görülen ciro artışının yanı sıra brüt karın ikiye katlandığını söyleyen Sadettin Korkut, brüt kar marjı ve FAVÖK’teki
artışların dikkate değer olduğunu kaydetti.
PETKİM’E DEĞER KATAN YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR
Petkim’de verimliliği sürekli arttırmaya yönelik yatırımların da devam ettiğini dile getiren Korkut, 2014 yılı ilk üç
aylık dönemde kapasite artışı, idame tamamlama, enerji ve üretimde verimlilik artırmaya yönelik yapılan yatırım
harcamaları tutarının 58 milyon TL’nin üzerine çıktığını söyledi. Petkim’in önümüzdeki yılsonuna kadar tamamlanacak 4
yatırımla daha fazla değer üreten bir şirket haline geleceği bilgisini veren Korkut, şunları dile getirdi: “Yılsonunda bitecek
Etilen ve PTA fabrikaları kapasite artışı yatırımlarıyla üretim kapasitesi yıllık 3,2 milyon tondan, 3,6 milyon tona çıkacak.
Gelecek yıl içinde faaliyete geçecek Konteyner Limanı ile lojistik alanında gelir elde etmeye başlayacak. İlk fazı 2015 yılı
içinde üretime başlayacak Rüzgar Elektrik Santrali (RES)’yle de şirket, enerji verimliliği ve çeşitliliğini arttıracak. Aliağa
Kompleksi’nde 15 ana fabrika ve 7 yardımcı tesisi bulunan Petkim’in, Etilen ve Saf Tereftalik Asit (PTA) fabrikalarında
gerçekleştireceği kapasite artışı yatırımı toplamı 138 milyon Dolara ulaşacak. APM Terminals ile birlikte Petlim Limanı’nı,
dünyaca ünlü Alstom şirketiyle Rüzgar Elektrik Santrali’ni tamamlayacağız.”
Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut, 2014 yılı ilk çeyreğinde, önemli üretim bölgelerinde devam eden politik
belirsizlikler nedeniyle petrol fiyatlarının 110 USD seviyelerinde seyrettiğini belirterek, “Küresel büyümede gözlenen
yavaşlamaya ve rafineri kapasitelerindeki düşüşlere rağmen, özellikle Kuzey Amerika’da sürüş sezonunun erken
başlamasıyla yükselen benzin talebi ve fiyatları, petrol fiyatlarındaki yüksek seyrin bir nedeni oldu. Petrole bağımlı hareket
eden ana hammadde nafta fiyatları da yüksek seyrini sürdürdü. Yüksek seyreden girdi fiyatları maliyetleri olumsuz etkiledi.
Üreticiler maliyet tarafındaki artışları ürünlere aynı oranda yansıtmakta güçlük çekti.
Marjlarda bir miktar daralma hissedildi. Özellikle Çin ve Asya ekonomilerindeki büyüme hızlarındaki
düşüş petrokimyasal ürünlerin talebini olumsuz etkiledi.” ifadelerini kullandı.
Türkiye piyasasında döviz kurlarında yaşanan hareketliliğin yurt içi talebi yavaşlattığını 2014 ilk çeyreğinde,
sektördeki üreticilerin stoktan ziyade sadece ihtiyaçları kadar mal almaya başladığını anlatan Korkut, Avrupa piyasalarında
meydana gelen kısmi iyileşmenin ise özellikle plastik mamul üreten ve AB pazarını hedefleyen üreticilere daha olumlu etki
yaptığını kaydetti. Çin piyasasında polimer fiyatlarında dönem içinde görülen kısmi fiyat artışlarının, İran başta olmak
üzere Ortadoğu ürünlerinin Türkiye’den ziyade Çin piyasasına yönelmesine neden olduğunu ifade eden Korkut, bu
durumun Türkiye piyasasının daha dengeli hale gelmesini sağladığını belirtti. Korkut, Türkiye’nin ağırlıklı ihracat
pazarlarından olan Euro Bölgesi’ndeki büyüme tahminlerinin pozitif olmasının önümüzdeki dönemde Petkim’e olumlu
katkılar sağlamasını beklediklerini söyledi.
KURUMSAL İLETİŞİM:
Memduh Taşlıcalı
0232 616 32 40 (3520)/0555 969 13 55
e-posta: [email protected]
Ö.D.A. NO:15
31.03.2014 18:49:17
Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
Adres
Petkim Petrokimya holding A.Ş. 35800 Aliağa İZMİR
Telefon
232 - 6161240
Faks
232 - 6161248
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Telefon
232 - 6166127
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Faks
232 - 6164764
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi hk.
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Pay Grup Bilgileri
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek
Nakit Kar Payı - Brüt (TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek
Nakit Kar Payı - Net (TL)
A
Grubu,PETKM(Eski),TRAPETKM91E
0
0,0470000
0,0399500
B Grubu,İşlem
Görmüyor(İmtiyazlı),TREPTKM00027
0,0470000
0,0470000
C Grubu,İşlem
Görmüyor(İmtiyazlı),TREPTKM00019
0,0470000
0,0399500
Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
01.07.2014
Ö.D.A. NO:14
31.03.2014 17:57:06
Genel Kurul Kararları Tescili
Adres
Petkim Petrokimya holding A.Ş. 35800 Aliağa İZMİR
Telefon
232 - 6161240
Faks
232 - 6161248
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Telefon
232 - 6166127
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Faks
232 - 6164764
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
28.03.2014 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil Tarihi hk
Genel Kurul Türü
Olağan
Tarihi ve Saati
28.03.2014 13:30
Tescil Tarihi
31.03.2014
EK AÇIKLAMALAR:
28.03.2014 tarihinde gerçekleştirilen 2013 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 31.03.2014 tarihinde tescil edilmiştir.
Ö.D.A. NO:13
28.03.2014 20:57:15
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
:
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa
İZMİR
Telefon ve Faks Numarası
:
0-232- 616 12 40 - 0-232- 616 12 48 (Faks)
E-posta adresi
:
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
Numarası
:
0-232- 616 61 27 - 0-232- 616 47 64 (Faks)
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
:
Hayır
Özet Bilgi
:
Rüzgar Enerjisi Santrali kurulması hk.
AÇIKLAMA:
28/03/2014 tarihinde ALSTOM RENOVABLES ESPANA SLU (Alstom İspanya) ve ALSTOM Power ve Ulaşım A.Ş ' den (Alstom Türkiye) oluşan
konsorsiyumla, şirketimize 51 MW kapasiteye sahip Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) kurulması için, temel ve detay mühendislik, ekipman/malzeme
tedariki, inşaat ve elektrik işleri, montaj ve devreye alma işlerinin yaklaşık 55 Milyon Euro karşılığında yapılması konusunda sözleşme imzalanmıştır.
Bu santralle yaklaşık yıllık 200 GWh elektrik üretilmesi öngörülmektedir.
Sözleşme kapsamında RES'in 27 MW'lık ilk fazının 2015 yılında, 24 MW'lık ikinci fazının 2016 yılında devreye alınması planlanmaktadır. Mevcut RES
lisansımız 25 MW'lık olup lisansımızın 51 MW olarak tadili için EPDK'dan izin alınacaktır.
Ö.D.A. NO:12
28.03.2014 18:16:12
Özel Durum Açıklaması (Genel)
: Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa
İZMİR
Ortaklığın Adresi
:
Telefon ve Faks Numarası
: 0-232- 616 12 40 - 0-232- 616 12 48 (Faks)
E-posta adresi
: [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
Numarası
: 0-232- 616 61 27 - 0-232- 616 47 64 (Faks)
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
: Hayır
Özet Bilgi
: Yönetim Kurulu Komite Üyeleri Seçimi hk.
AÇIKLAMA:
Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde görev süreleri dolmuş bulunan mevcut komite üyelikleri için,
Bağımsız yönetim kurulu üyeleri Sn. İlhami ÖZŞAHİN (Başkan) ve Sn. Muammer TÜRKER 'in (Üye) Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine;
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hulusi KILIÇ (Başkan), Sn. Mehmet Hayati ÖZTÜRK (Üye), Sn. Farrukh GASSIMOV (Üye), Sn. Kenan YAVUZ
(Üye) ve İç Denetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü Sn. Mustafa ÇAĞATAY'ın Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine,
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Muammer TÜRKER (Başkan), Sn. İlhami ÖZŞAHİN (Üye) ve Sn. Süleyman GASIMOV'un (Üye) Riskin Erken
Saptanması Komitesi üyeliğine seçilmelerine karar verilmiştir.
Ö.D.A. NO:11
28.03.2014 18:14:32
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
:
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa
İZMİR
Telefon ve Faks Numarası
:
0-232- 616 12 40 - 0-232- 616 12 48 (Faks)
E-posta adresi
:
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
Numarası
:
0-232- 616 61 27 - 0-232- 616 47 64 (Faks)
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
:
Hayır
Özet Bilgi
:
Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Dağılımı hk.
AÇIKLAMA:
1. Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'nin 28 Mart 2014 tarihinde Olağan Genel Kurul toplantısının ardından yapılan yönetim kurulu toplantısında,
Yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımına ilişkin,
SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş
(Temsilcisi Vagif ALIYEV)
Yönetim Kurulu Başkanı
David MAMMADOV
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
(Temsilcisi Muammer TÜRKER)
Yönetim Kurulu Üyesi -Bağımsız
SOCAR İzmir Petrokimya A.Ş.
(Temsilcisi Farrukh GASSIMOV)
Yönetim Kurulu Üyesi
Kenan YAVUZ
Yönetim Kurulu Üyesi
İlhami ÖZŞAHİN
Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız
Süleyman GASIMOV
Yönetim Kurulu Üyesi
Hulusi KILIÇ
Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız
Mehmet Hayati ÖZTÜRK
Yönetim Kurulu Üyesi
seçilmesine karar verilmiştir
Ö.D.A. NO:10
28.03.2014 17:57:25
Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Adres
Petkim Petrokimya holding A.Ş. 35800 Aliağa İZMİR
Telefon
232 - 6161240
Faks
232 - 6161248
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Telefon
232 - 6166127
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Faks
232 - 6164764
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu hk.
Genel Kurul Türü
Olağan
Tarihi ve Saati
28.03.2014 13:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Alınan Kararlar
Şirketimizin 28.03.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul'unda
alınan önemli kararlar hakkında özet bilgi aşağıda sunulmaktadır:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında
yeniden düzenlenen "Kâr Dağıtım Politikası" Genel Kurul'da onaylandı.
Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri
çerçevesinde 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemi için düzenlenen
Konsolide Finansal Tablolarında 48.896.680 TL "Net Dönem Karı" elde
etmiştir. SPK'nın II-19.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde yönetim
kurulunun; 44.400.000 TL'si şirketin yasal kayıtlarından hesaplanan
84.412.674,28 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârından, 2.600.000 TL'si ise
dağıtılması öngörülen Olağanüstü Yedeklerden karşılanmak üzere toplam
47.000.000 TL temettünün 01.07.2014 tarihinde dağıtılması, Tam mükellef
kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı
elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza, %4.70 nispetinde ve 1,00 kr
nominal değerde bir adet hisse senedine 0,047 kr brüt=net nakit temettü
ödenmesi, diğer hissedarlarımıza %4,70 nispetinde ve 1,00 kr nominal
değerde bir adet hisse senedine 0,047 kr brüt, 0,03995 kr net nakit temettü
ödenmesi kararı Genel Kurul toplantısında onaylandı.
2014 yılı faaliyet dönemi denetimi için Yönetim Kurulu'nun önerdiği Güney
Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bir (1) yıl
süre ile denetçi olarak seçilmesine ilişkin gündem maddesi Genel Kurul'da
onaylandı.
28.03.2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar
listesi ektedir.
Alınan Kararlar Arasında Ticari
Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili
Hususu Var mı?
Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet
Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili
Hususu Var mı?
Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket
Merkezine İlişkin Ana Sözleşme
Tadili Hususu Var mı?
Hayır
Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü
mü?
Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Pay Grup Bilgileri
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek
Nakit Kar Payı - Brüt (TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek
Nakit Kar Payı - Net (TL)
A
Grubu,PETKM(Eski),TRAPETKM91E
0
0,0470000
0,0399500
B Grubu,İşlem
Görmüyor(İmtiyazlı),TREPTKM00027
0,0470000
0,0470000
C Grubu,İşlem
Görmüyor(İmtiyazlı),TREPTKM00019
0,0470000
0,0399500
Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
01.07.2014
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak
mı?
Hayır
Ö.D.A. NO:9
05.03.2014 17:49:37
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Adres
Petkim Petrokimya holding A.Ş. 35800 Aliağa İZMİR
Telefon
232 - 6161240
Faks
232 - 6161248
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
232 - 6166127
Birimi Telefon
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Faks
232 - 6164764
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
Kar dağıtımı hk.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05.03.2014
Konunun Görüşüleceği Genel Kurul
Tarihi
28.03.2014
Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme
Şekli
Peşin
Pay Grup Bilgileri
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi
Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi
Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
A
Grubu,PETKM(Eski),TRAPETKM91E
0
0,0470000
0,0399500
B Grubu,İşlem
Görmüyor(İmtiyazlı),TREPTKM00027
0,0470000
0,0470000
C Grubu,İşlem
Görmüyor(İmtiyazlı),TREPTKM00019
0,0470000
0,0399500
Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme
Tarihi
01.07.2014
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar
Payı Tutarı (TL)
Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif
Edilen Kar Payı (%)
A
Grubu,PETKM(Eski),TRAPETKM91E
0
0,000
0,00000
B Grubu,İşlem
Görmüyor(İmtiyazlı),TREPTKM00027
0,000
0,00000
C Grubu,İşlem
Görmüyor(İmtiyazlı),TREPTKM00019
0,000
0,00000
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemi için
düzenlenen Konsolide Finansal Tablolarında 48.896.680 TL "Net Dönem Karı" elde etmiştir.
SPK'nın II-19.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde yönetim kurulumuzca; 44.400.000 TL'si şirketin yasal kayıtlarından
hesaplanan 84.412.674,28 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârından, 2.600.000 TL'si ise dağıtılması öngörülen Olağanüstü
Yedeklerden karşılanmak üzere toplam 47.000.000 TL temettünün 01.07.2014 tarihinde dağıtılmasına,
Temettü dağıtım teklifinin 28.03.2014 tarihinde yapılacak Genel Kurulca kabulü halinde;
- Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum
ortaklarımıza, %4.70 nispetinde ve 1,00 kr nominal değerde bir adet hisse senedine 0,047 kr brüt=net nakit temettü
ödenmesine,
- Diğer hissedarlarımıza %4,70 nispetinde ve 1,00 kr nominal değerde bir adet hisse senedine 0,047 kr brüt, 0,03995 kr net
nakit temettü ödenmesine,
Bu kararın 2013 yılı faaliyet sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar verilmiştir.
Kar dağıtım tablosu Ek'te yer almaktadır.
Ö.D.A. NO:8
03.03.2014 08:20:27
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
:
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağaİzmir
Telefon ve Faks Numarası
:
0-232- 616 12 40 - 0-232- 616 12 48
(Faks)
E-posta adresi
:
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
Numarası
:
0-232- 616 61 27 - 0-232- 616 47 64
(Faks)
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
:
Hayır
Özet Bilgi
:
Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Hk.
AÇIKLAMA:
20.08.2013 tarihinde, Şirketimizin 2013 yılı Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notunu 8,91 olarak kamuya duyurmuştuk.
Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme izni bulunan Kobirate Uluslararası Kredi
Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. (Kobirate) tarafından, Şirketimizin 3.1.2014 Tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyumu ölçümlenmiştir. Kobirate, anılan ilkeler çerçevesinde oluşturduğu yeni
metodolojiyi kullanılarak bu kez Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum notunu 10 üzerinden 8,97 olarak güncellemiştir.
Kobirate tarafından hazırlanan çalışmada Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu, SPK'nın konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde farklı şekilde
ağırlıklandırılmış dört ana başlık altında yapılan değerlendirme sonucu belirlenmiştir. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu ana başlıklar itibarıyla;
Pay Sahipleri bölümünde 8.94, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık bölümünde 9.46, Menfaat Sahipleri bölümünde 9.56 ve Yönetim Kurulu bölümünde
8.40 olarak güncellenmiştir.
Ö.D.A. NO:7
28.02.2014 18:11:02
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
:
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. 35800 Aliağa
İZMİR
Telefon ve Faks Numarası
:
0-232- 616 12 40 - 0-232- 616 12 48 (Faks)
E-posta adresi
:
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
Numarası
:
0-232- 616 61 27 - 0-232- 616 47 64 (Faks)
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
:
Hayır
Özet Bilgi
:
2013 yılı faaliyet sonuçları açıklaması
AÇIKLAMA:
Şirketimizin 2013 yılı faaliyet sonuçlarına ilişkin basın açıklaması ektedir.
Bilgilerinizi rica ederiz.
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
BASIN BÜLTENİ
(28.02.2014)
PETKİM, PAZARA ODAKLANIP BRÜT KÂRINI YÜZDE 232 ARTTIRDI

Türkiye’nin petrokimyada tek hammadde üreticisi konumundaki Petkim, 2013 yılını 270
milyon TL brüt, 49 milyon TL net kâr rakamlarıyla tamamladı. Şirketin net satış rakamı 4
milyar 159 milyon TL ile bir önceki yıla yaklaşırken 2012 yılına göre brüt kâr artışı yüzde
232’ye ulaştı.

Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut, müşterilerle daha yakın ilişki kurma temeline dayalı
pazar odaklı dinamik planlama stratejisinin sonuçlarını almaya başladıklarını söyledi. 2014
yılında ekonomide bir miktar kırılganlık beklendiğini kaydeden Korkut, “Yerli üretici olarak
bu ortamda sanayicilerimiz için önemli bir iş ortağı olmaya devam edeceğiz. Döviz
hareketleri bizim güvenli liman olma özelliğimizi arttırıyor.” dedi.
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. 2013 yılında brüt kârını bir önceki yıla göre yüzde 232 arttırarak 270 milyon
TL’ye çıkardı. Şirketin yıllık finansal sonuçlarına göre; gerçekleşen 4 milyar 159 milyon TL net satışlar üzerinden 235
milyon TL FAVÖK (Faiz, Amortisman, Vergi Öncesi Kâr) değeri ortaya çıkarken net kâr rakamı da 2012’ye göre iki kat
artışla 49 milyon TL’ye ulaştı. Rakamlardaki değişim kâr marjlarına olumlu olarak yansıdı ve brüt kâr marjı artarak yüzde
6.5 olarak gerçekleşti. İç piyasanın yanısıra 38 ülkeye 816 milyon ABD doları değerinde ihracat yapan Petkim’in kapasite
kullanım oranı da yüzde 81.4 düzeyinde gerçekleşti.
Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut, piyasa koşullarını yakından takip ederek müşterilerle daha yakın ilişki
kurma temelinde pazar odaklı dinamik planlama politikasının başarılı olduğunu söyledi. Talepteki daralmaya bağlı olarak
önceki yıla göre daha düşük ciro gerçekleştiğini belirten Korkut, Türk Lirası’nın ABD doları ve Euro karşısındaki değer
kaybının olumsuz etkisine rağmen kâr marjlarının yükseldiğini kaydetti. Sürdürülebilir kârlılık hedefi kapsamında son dört
çeyrekte iyi bir trend yakalandığını vurgulayan Korkut, “Ciro ve pazar payından ziyade, kâr üretmeye odaklandık.
Üretimden lojistiğe kadar tüm süreçlerde operasyonel verimliliği ön planda tutarak ve kontrol edilebilen değişkenlere
ağırlık vererek karlılığı sürekli hale getirmek istiyoruz. Etkin bütçeleme ile satışta da verimlilik ön plana çıkıyor.” dedi.
Türkiye’nin tek petrokimya hammadde üretim tesisi olan Petkim’de geçen yıl, kapasite kullanım oranında yüzde
1.6 gibi bir azalma yaşandığını ifade eden Sadettin Korkut, bunun pazar odaklı yaklaşıma bağlı olarak satışı azalan
ürünlerden uzaklaşılırken satışı artan ürünlere ağırlık verilmesinden kaynaklandığını dile getirdi. Korkut, 2013 yılında enerji
tasarrufuna yönelik bir çok projeyi hayata geçirdiklerini bu sayede maliyetlerde önemli iyileşmeler gerçekleştiğini belirtti.
Kapasite artışı ve verimlilik artışına yönelik geçen yıl 112 milyon ABD doları yatırım yapıldığını aktaran Korkut, stratejik
yatırım teşvik belgesine sahip Etilen ve PTA fabrikalarındaki kapasite artışı yatırımlarının bu yıl içinde tamamlanacağını
söyledi.
İÇ PİYASADA DÖVİZ HASSASİYETİ ARTACAK
2013 yılında yükselen döviz kurlarının piyasalarda belirsizliğe yol açtığını, bu belirsizliğin talepte dalgalanmalara neden
olduğunu ve şirketler için kur zararlarının gündeme geldiğini belirten Korkut, şu değerlendirmeyi yaptı: “Petrokimyada
nafta ve doğalgaz yani temel hammadde fiyatlarımız çok yükseldi. Dövizdeki dalgalanmalarla birlikte bu durum üretim
maliyetlerinin artmasına yol açtı. Kimya sektörü ise özellikle son çeyrekte pozitif bir dönem yaşadı; talep ve fiyatların seyri
güçlü oldu. Yaşanan kırılganlıklar yerli üretimin gücünü ve önemini bir kez daha ortaya koydu. Ekonomik ve sosyal alandaki
gelişmelere aşırı duyarlı olan petrokimya sektörü yeniden yapılanma stratejisini 2013 yılında da başarıyla sürdürdü.”
2014 yılı beklentilerini de dile getiren Sadettin Korkut, “Bu yıl petrokimya açısından uluslararası piyasalar iyi
görünüyor. Buna bağlı olarak biz de ihracat pazarlarını ve ihracat tutarını artıracağız. İç piyasada daha kırılgan, yüksek
döviz hassasiyetinin öne çıkacağı bir yıl bekliyoruz. İç piyasadaki kırılganlık yerli üretici olarak bizim sanayiciler için
kesintisiz ve güvenilir hammadde kaynağı olarak öne çıkmamızı sağlayacak. Döviz hareketleri bizim güvenli liman olma
özelliğimizi öne çıkarıyor. Dalgalı kur ihracat potansiyelimizi arttıracak.” ifadelerini kullandı.
KURUMSAL İLETİŞİM:
Memduh Taşlıcalı
0232 616 32 40 (3520)/0555 969 13 55
Serkan Aksüyek
0232 616 32 40 (2232)/0555 969 13 08
e-posta: [email protected]
Ö.D.A. NO:6
25.02.2014 19:21:35
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
:
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa
İZMİR
Telefon ve Faks Numarası
:
0-232- 616 12 40 - 0-232- 616 12 48 (Faks)
E-posta adresi
:
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
Numarası
:
0-232- 616 61 27 - 0-232- 616 47 64 (Faks)
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
:
Hayır
Özet Bilgi
:
Bilgilendirme politikası revizyonu hk.
AÇIKLAMA:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca; Şirketimiz Bilgilendirme Politikasının, ekte yer aldığı şekilde
güncellenmesine ve 28.03.2014 tarihinde yapılacak olan 2013 yılı Olağan Genel Kurul'un bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.
Revize edilmiş Bilgilendirme Politikasına şirket web sitesinden (www.petkim.com.tr) ulaşılabilir.
Ö.D.A. NO:5
25.02.2014 19:02:10
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
:
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa
İZMİR
Telefon ve Faks Numarası
:
0-232- 616 12 40 - 0-232- 616 12 48 (Faks)
E-posta adresi
:
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
Numarası
:
0-232- 616 61 27 - 0-232- 616 47 64 (Faks)
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
:
Hayır
Özet Bilgi
:
2014 yılı için denetçi seçimi hk.
AÇIKLAMA:
Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca şirketimizin 2014 faaliyet dönemi denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi adayı olarak Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Ö.D.A. NO:4
25.02.2014 18:58:12
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
:
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa
İZMİR
Telefon ve Faks Numarası
:
0-232- 616 12 40 - 0-232- 616 12 48 (Faks)
E-posta adresi
:
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
Numarası
:
0-232- 616 61 27 - 0-232- 616 47 64 (Faks)
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
:
Hayır
Özet Bilgi
:
Kar dağıtım politikası revizyonu hk.
AÇIKLAMA:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca; Şirketimiz Kar Dağıtım Politikasının, ekte yer aldığı şekilde güncellenmesi için
28.03.2014 tarihinde yapılacak olan 2013 yılı Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Revize edilmiş Kar Dağıtım Politikasına şirket web sitesinden (www.petkim.com.tr) ulaşılabilir.
Ö.D.A. NO:3
25.02.2014 18:48:16
Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Adres
Petkim Petrokimya holding A.Ş. 35800 Aliağa İZMİR
Telefon
232 - 6161240
Faks
232 - 6161248
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Telefon
232 - 6166127
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Faks
232 - 6164764
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hk
Karar Tarihi
25.02.2014
Genel Kurul Türü
Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2013
Tarihi ve Saati
28.03.2014 13:30
Adresi
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa İZMİR
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2013 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,
müzakeresi ve onaylanması,
3. 2013 faaliyet yılı Denetçi Raporunun okunması,
4. 2013 faaliyet yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve
onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2013 yılı hesap ve faaliyetlerinden
dolayı ibra edilmeleri,
6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında
yeniden düzenlenen "Kâr Dağıtım Politikası"nın Genel Kurul'un onayına
sunulması,
7. 2013 faaliyet yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç
payları oranlarının belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin
görüşülerek karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara
bağlanması,
9. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca Denetçi seçimi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri X No:22 sayılı
"Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları" hakkındaki tebliğ
gereği 2014 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden
Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız
Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) sayılı Özel Durumlar Tebliği
kapsamında yeniden düzenlenen "Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel
Kurul'a bilgi verilmesi,
12. Şirketimiz tarafından 2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında
pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından
2014 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i
ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen
kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi
verilmesi,
15. Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu' nun 395 ve
396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi,
16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim
Tebliğ"inin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş
olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya
menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
17. Temenniler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari
Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili
Hususu Var mı?
Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet
Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili
Hususu Var mı?
Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket
Merkezine İlişkin Ana Sözleşme
Tadili Hususu Var mı?
Hayır
EK AÇIKLAMALAR:
Yönetim Kurulumuz, 25.02.2014 tarihinde yapılan toplantısında Şirketimiz 2013 Yılı Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul
Toplantısının 28 Mart 2014 tarihinde saat 13:30'da İzmir Aliağa'daki Şirket Merkezinde yapılmasına ve toplantı gündeminin
aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar vermiştir.
Söz konusu Olağan Genel Kurul vekaletname örneği ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.
Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2013 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2013 faaliyet yılı Denetçi Raporunun okunması,
4. 2013 faaliyet yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2013 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen "Kâr Dağıtım Politikası"nın
Genel Kurul'un onayına sunulması,
7. 2013 faaliyet yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunda Yönetim
Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması,
9. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca Denetçi seçimi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri X No:22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları"
hakkındaki tebliğ gereği 2014 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine
Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen "Bilgilendirme Politikası"
hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12. Şirketimiz tarafından 2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2014 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara
bağlanması,
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6)
maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15. Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu' nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin
verilmesi,
16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"inin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler
lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi
verilmesi,
17. Temenniler ve kapanış.
Ö.D.A. NO:2
17.02.2014 14:14:41
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Mali Tablonun Hesap Dönemi
:
01.01.2013-31.12.2013
Mali Tablonun Verildiği
Otorite
:
VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
:
GEÇİCİ VERGİ
BEYANNAMESİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
:
17.02.2014
EK AÇIKLAMALAR:
ŞİRKETİMİZİN 01.01.2013 - 31.12.2013 DÖNEMİNE AİT GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİNDE VERGİ DAİRESİNE SUNULAN VE SERMAYE
PİYASASI MEVZUATINA GÖRE DÜZENLENMEYEN GELİR TABLOSU EKTE SUNULMUŞTUR.
Ö.D.A. NO:1
03.02.2014 08:42:11
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
:
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağaİzmir
Telefon ve Faks Numarası
:
0-232- 616 12 40 - 0-232- 616 12 48
(Faks)
E-posta adresi
:
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
Numarası
:
0-232- 616 61 27 - 0-232- 616 47 64
(Faks)
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
:
Hayır
Özet Bilgi
:
İştirakimiz Petlim Limancılık AŞ hk.
AÇIKLAMA:
21.11.2013 tarihli özel durum açıklamamızda belirttiğimiz; %100 iştirakimiz olan Petlim Limancılık AŞ ("Petlim") ile ilgili olarak, hisse devri de dahil
olmak üzere stratejik finansal opsiyonların değerlendirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında Goldman Sachs International ve SOCAR Turkey
Enerji A.Ş. ile görüşmelere başlanmıştır.
Download

TARİH :16/01/1998 - Petkim PetroKimya Holding A.Ş.