Ar. Gör. Uz. Fzt. Sercan ÖNAL
Lisans eğitimine 2002 yılında Hacettepe Üniversitesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek
Okulu’nda başladı ve buradan 2007 yılında mezun oldu. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi,
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Spor Fizyoterapistliği Yüksek Lisans Programı’na kabul edildi.
2009 yılında ““Farklı Servikal Bölge İzometrik Egzersiz Tiplerinin Karşılaştırılması” başlıklı
teziyle bilim uzmanlığı ünvanını aldı. 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri
Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde araştıma görevlisi olarak çalışmaya
başladı. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Programı’nda doktoraya başladı. Halen Hacettepe Üniversitesi, Sağlık
Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Ortopedik Rehabilitasyon
Ünitesi’nde klinik çalışmalarını sürdürmekte ve doktorasını devam ettirmektedir.
Çalışma alanı: Ortopedik rehabilitasyon
E-posta : [email protected]; [email protected]
Tel: 0312 305 25 25 / 187
Fax: 0312 305 20 12
Download

Uzm. Fzt. Sercan ÖNAL - Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü