ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. / ASYAB 18.09.2014 12:58:28
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Ortaklığın Adresi
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks Numarası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum
Açıklamasının Tarihi
Özet Bilgi
Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz
Caddesi No:10 Ümraniye/İSTANBUL
: (0216) 633 50 00 - (0216) 633 50 50
: psi@bankasya.com.tr
:
: (0216) 633 59 60 - (0216) 633 50 24
: Hayır
: Hayır
: Hayır
: 28.03.2014
: Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Hk.
AÇIKLAMA:
İlgi: Borsa İstanbul A.Ş'nin 18.09.2014 tarih ve BİAŞ-4-GDD-211-02-2817/10153 sayılı
yazısı
Bankamız ile ilgili olarak, mevcut durum itibariyle kamuya açıklanmış olanlar haricinde,
kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Bu açıklama, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-15.1 no.lu "Özel Durumlar
Tebliği"nin Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri başlıklı 8. maddesi ve ilgide
belirtilen Borsa İstanbul A.Ş'nin yazısına istinaden yapılmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan
bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu,
konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Download

Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Hk.