Hepimiz için vazgeçilmez olan
dört değeri
logomuzda topladık;
Dünya
Hayatın Merkezi
Güneş
Bütün Canlıların Enerji Kaynağı
Koç
Kötülüklerin Kovucusu ve Gücün Simgesi
Doğan
Dürüstlük ve Zekanın Simgesi
GRUP
www.dogankoc.com.tr
Hakkımızda
Rekabet eden değil,
rekabet yaratan
Hakkımızda
1999 yılından itibaren DOĞANKOÇ GRUP markası altında; ülkemizde özel güvenlik ve hizmet sektörlerinin gelişiminde
öncü olmak, özel güvenlik hizmeti ve personel gereksinimlerine etkin çözümler sunmak amacıyla yola çıktık.
Grup bünyemizde Bütünleşik Güvenlik Felsefesi çerçevesinde fiziki güvenlik hizmeti veren Doğankoç Özel Güvenlik,
elektronik güvenlik teknolojilerinin temin edilmesi ve geliştirilmesi faaliyetlerini yürüten Doğankoç Elektronik Güvenlik
firmalarımızın yanı sıra; proje bazlı destek ve hizmet personeli istihdamı sağlayan, Nilfisk endüstriyel temizlik
sistemlerinin distribütörlüğünü gerçekleştiren Ayışığı Lojistik ve İnsan Kaynakları firmamız faaliyet göstermektedir. Grup
firmalarımızın yanında profesyonel haşere ve kemirgen kontrolü hizmeti sunan Ekokontrol Çevre Sağlığı ve İlaçlama
Hizmetleri firmamıza “Melek Yatırımcı Projesi” kapsamında destek vermekteyiz.
Sahip olduğumuz değerlere ek olarak iş ortaklarımıza sunduğumuz optimal çözümler, kurduğumuz uzun vadeli ilişkilerle
kazandığımız tecrübe ve referanslar sayesinde, ülkemizde ve sonraki dönemde Avrupa’da en kaliteli hizmeti sunmayı
kendine hedef olarak belirlemiş bir Türk Markası olmayı amaçlıyoruz.
Süregelen düzenli yatırımlarımıza devam ederek; Ege, Marmara, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde şimdilik
30 ilde yapılandırılan organizasyonlarımız ile saygın iş ortaklarımıza güvenilir hizmet sunmanın haklı gururunu taşıyoruz.
ÖZEL GÜVENLIK
ELEKTRONİK GÜVENLİK
www.dogankoc.com.tr
EKOKONTROL
LOJİSTİK ve İNSAN KAYNAKLARI
Çevre Sağlığı ve İlaçlama Hizmetleri
Güvenlik anlayışı
ile
değişiyor.
görmezler
bilmezler
duymazlar
www.dogankoc.com.tr
görür, bilir, duyar
ÖZEL GÜVENLIK
www.dogankocguvenlik.com.tr
Güvenliğiniz için; fiziki güvenlik uygulamaları ile
elektronik güvenlik sistemleri
aynı çatı altında devreye sokulmalıdır.
Türkiye’nin en kapsamlı
güvenlik paketi
Güvenlik sektörüne kazandırmış olduğumuz, bilgi ve
Güvenlik
teknolojiye dayalı Bütünleşik
Felsefemiz ile müşterilerimize Türkiye’nin en
kapsamlı güvenlik paketini sunuyoruz.
Bu felsefeyle ve en ileri teknolojiyi kullanarak
oluşturduğumuz altyapı imkanlarımızın katkısıyla,
Avrupa’nın en kaliteli güvenlik hizmetini sağlayan bir
Türk markası olmayı amaçlıyoruz.
• Danışmanlık
• Risk Değerlendirme
• Rutin / Acil Durum Prosedürleri
• Projelendirme
• Fiziki Güvenlik
• Elektronik Güvenlik
• Eğitim
• Denetim
• Montaj Denetimi
• Sınamalar
• Tatbikatlar
• Raporlama
www.dogankocguvenlik.com.tr
ÖZEL GÜVENLIK
Bütünleşik Güvenlik Felsefesi
Güvenliğe ilişkin tehditlerin gittikçe arttığı dünyamızda, kişisel ve kurumsal
güvenlik tehditleri ancak profesyonel ve etkin güvenlik çözümleri ile önlenebilir.
Profesyonel ve etkin çözümler "güvenlikle ilgili tüm unsurların" eş zamanlı devreye
alınması ve denetlenmesi ile mümkündür.
Ülkemizde elektronik güvenlik sistemleri şirketleri ile fiziki güvenlik şirketleri ayrı
ayrı yapılanmıştır ve birbirlerinden ayrı sektörler olarak görülmektedir. Bu yüzden,
güvenliğini sağlamak isteyen işletme, her iki sektörden firma ile ayrı ayrı görüşüp,
ayrı satınalma yapmak durumunda kalmaktadır. Ancak bu durum hem ek bir maliyet
getirmekte, hem de sistemlerin birbiriyle uyumu ve denetimi açısından ciddi
sorunlar ortaya çıkarmaktadır.
Oysa ki yukarıda bahsedilen konular, koruma ve korunma kavramları içerisinde
bütünlük arzeden ve birbirinden ayrı düşünülmemesi gereken olgulardır. Asıl olan
bu unsurların iyi bir organizasyonla bütünleşik hareketinin sağlanmasıdır.
DOĞANKOÇ Bütünleşik Güvenlik Felsefesi, işletme tarafından hiçbir ek yatırım
yapılmaksızın, güvenlik tedbirleriyle ilgili tüm unsurların bir arada devreye
sokulduğu bir sistemdir. Bu sistemin Türkiye'de ve Avrupa'da bir örneği daha
bulunmamaktadır.
DOĞANKOÇ, Bütünleşik Güvenlik Sistemi ile size özel bir güvenlik planı sunar. Daha
sonra iş yerinize yüksek kalitede kamera, alarm gibi elektronik güvenlik sistemleri
kurarak güvenlik personeli için takip sistemi oluşturur. Projenize uygun güvenlik
personellerini seçerek, oryantasyon eğitimi sonrasında işbaşı yaptırır. Verdiği
hizmeti kendi bünyesindeki ”Doğankoç Mobese ve Alarm İzleme Merkezi"
vasıtasıyla 7 gün 24 saat izler. Bu uygulama güvenlik personelinden kaynaklanacak
olası olumsuzlukları (uyuma, görev yerini geçici terk, hırsızlık gibi uygunsuz
davranışlar) sonlandırmış olmakla birlikte, güvenlik personelinin güvenliğinin
sağlanmasına da katkı sağlar.
www.dogankocguvenlik.com.tr
Risk Analizi ve
Elektronik Güvenlik
Sistemlerinin Kurulumu
• Uzman teknik ekibimiz ve saha yönetmenlerimiz tarafından
risk analizi ve güvenlik değerlendirmesi yapılır.
• Güvenlik hizmetleri ile ilgili hazırlanan proje planı
teklif halinde sunulur.
• Teknik ekibimiz güvenlik sistemlerinin
kurulumunu ücretsiz olarak yapar.
KAMERA SİSTEMLERİ
ALARM SİSTEMLERİ
Hareket algılayıcı
Cam kırılması algılayıcı
Manyetik kontak
Işın bariyeri
Yangın dedektörü
Gaz dedektörü
Su baskını dedektörü
Acil durum butonu
Kapalı devre kamera sistemleri, projelerde kullandığımız elektronik
güvenlik sistemlerinin en önemli unsurlarındandır. Bu sistemler suç ve
suçluyla mücadelede caydırıcı etkisi, suç oluştuktan sonra faillerinin
tespiti ve delillendirilebilmesi açısından büyük bir öneme sahiptir.
Doğankoç Özel Güvenlik, tesisinizin stratejik öneme sahip bölümlerine
hareket algılamalı alarm sistemleri kurmaktadır. Bu sayede mesai
saatleri dışında gerçekleşmesi muhtemel çeşitli suç girişimlerine karşı
son derece etkili bir caydırıcılık getirmektedir.
Kamera sistemleri, yukarıda belirtilen faydaların yanı sıra, projelerde
görev yapan güvenlik personelimizi Doğankoç Mobese ve Alarm İzleme
Merkezi tarafından, güvenlik kulübelerinin içleri de dahil olmak üzere
7/24 denetlenmesine olanak sağlar. Bu uygulama güvenlik hizmetimizi
24 saat denetlenebilir kılmakla birlikte, iş sağlığı ve güvenliği
kapsamında personelimizin güvenliğinin sağlamasına büyük katkıda
bulunur.
Uzman teknik ekibimiz tarafından gerçekleştirilen keşif çalışması
neticesinde ihtiyaç görülen alanlarda kurulumu yapılan hareket
algılamalı alarm sistemi 7 gün 24 saat görev yapan Doğankoç Mobese ve
Alarm İzleme Merkezi tarafından takip edilmektedir.
www.dogankocguvenlik.com.tr
ÖZEL GÜVENLIK
DOĞANKOÇ AKGS
DOĞANKOÇ ADKS
Akıllı Kayıt ve Geçiş Sistemi
Akıllı Devriye Kontrol Sistemi
Yazılımı Doğankoç Elektronik Güvenlik tarafından geliştirilen ve RFID
tanımlama teknolojisiyle çalışmakta olan Doğankoç Akıllı Kayıt ve Geçiş
Sistemi, tesisinizin ana giriş kapısına yerleştirilen RFID anten ve kontrol
ünitesinden oluşan bir sistemdir. Firma araçlarınızın tesisinize girişlerini
ve tesisinizden çıkışlarını kayıt altına almaktadır. Buna ek olarak araçlı ve
yaya ziyaretçilerin tesisinize giriş çıkışlarını da kayıt altına almaktadır.
Kayıt işlemi bilgisayar ortamında gerçekleşeceği için insan hatalarından
kaynaklanabilecek sorunlar en alt seviyeye indirgenmiş olmaktadır.
Alınan kayıtlar periyodik olarak müşterilerimizle paylaşılmaktadır.
Doğankoç Akıllı Devriye Kontrol Sistemi, yazılımı Doğankoç Elektronik
Güvenlik tarafından geliştirilmiş bir devriye kontrol sistemi olup;
güvenlik personellerinin devriye görevlerini zamanında ve gerektiği gibi
yapıp yapmadıklarını anlık olarak denetlemek amacını taşımaktadır. Bu
sistem GPS takibi sayesinde güvenlik personelimizi anlık olarak
denetlerken, GSM desteği vasıtasıyla personelimizin acil durumlarda
Doğankoç Mobese ve Alarm İzleme Merkezi ile bağlantı kurmasına
olanak sağlamaktadır.
www.dogankocguvenlik.com.tr
Personel Seçimi ve Eğitimi
• 5188 sayılı yasa ve projeye uygun elemanlar seçilir.
• Projeye özel görev yeri talimatları oluşturulur.
• Projede görevlendirilecek güvenlik personeli
teorik ve tatbiki eğitime alınır.
• Görev süresince eğitimlere düzenli olarak devam edilir.
Elektronik güvenlik önlemlerinin tek başına insandan soyut olarak bir anlam
Projede görev yapan güvenlik personelleri, 5188 sayılı yasa kapsamındaki temel
ifade etmeyeceği gerçeği göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle güvenlik ve
eğitimlerin yanı sıra ayda bir gerçekleştirilen "Hizmet İçi Eğitimleri"ne de tabi
koruma hizmetlerinin öncelikle bir uzmanlık konusu olduğu inancında olan
tutulmaktadır. Bu eğitimlerde "Temel Güvenlik Eğitimlerine" ek olarak, görev
Doğankoç Özel Güvenlik, en üst düzeyde eğitimli ve deneyimli personel
anında işyerlerinde kameralar tarafından tespit edilmiş olaylar, eğitimde bir kez
istihdamına özen göstermektedir.
daha izlenir ve konu ile ilgili çözümlemeler, uzman eğitimciler eşliğinde
gerçekleştirmektedir.
Güvenlik personelleri sistemin işleyişini sağlamakta, belirlenen noktalarda
devriye gerçekleştirmekte, beklenmeyen durumlarla karşılaştıklarında daha
önce kendilerine verilmiş olan talimatları uygulamaktadır.
www.dogankocguvenlik.com.tr
ÖZEL GÜVENLIK
HİZMET İÇİ
EĞİTİM
KONULARIMIZ
• Baskı Altında Çalışma
• Beden Dili ve İletişim
• Şüpheli Şahısların Tespiti
• Kalabalık Yönetimi
• İlk Yardım Eğitimi
• Temel İş Sağlığı ve Güvenliği
• Patlayıcılar
• Arama Metotları
• Yangın ve Yangın Güvenliği
• Olay Yeri Koruma
• Elektronik Güvenlik
Sistemleri ve Kullanımı
www.dogankocguvenlik.com.tr
Sürekli İzleme ve Denetim
•
•
•
•
Doğankoç Mobese ve Alarm İzleme Merkezi tarafından anlık izleme yapılır.
Saha yönetmenleri tarafından yerinde denetlemeler yapılır.
Bağımsız denetim şirketi tarafından denetlemeler yapılır.
Raporlama yapılır.
Tehditlerin arttığı dünyamızda
çözüm; profesyonel ve etkin
güvenlik tedbirleri ile
sağlanabilir.
Güvenlik personelinin görevlerini tam olarak yapıp yapmadıklarının
tespiti büyük bir önem taşımaktadır. Dolayısıyla projenin önemli
aşamalarından birini de denetim ayağı oluşturmaktadır. Bu nedenle
güvenlik hizmeti sunduğumuz tüm projeler Doğankoç Mobese ve
Alarm İzleme Merkezi tarafından izlenerek güvenlik personellerimiz
7 gün 24 saat denetlenmektedir.
Doğankoç Mobese ve Alarm İzleme Merkezi üzerinden projelerdeki
kamera görüntülerinin izlenmesinin yanı sıra, bireysel ve kurumsal
müşterilerimize
kurmuş
olduğumuz
elektronik
güvenlik
sistemlerinin (hırsız ve yangın alarm sistemleri, akıllı devriye takip
sistemleri, akıllı kayıt ve geçiş sistemi vb.) sinyal takibi de
yapılmaktadır. İzleme ve takip raporları detaylı ve periyodik olarak
müşterilerimiz ile paylaşılmaktadır.
Doğankoç Mobese ve Alarm İzleme Merkezi denetimine ek olarak,
saha yönetmenlerimiz tarafından yerinde denetimler yapılmakta ve
personelimizin görev bilinci en üst seviyede tutulmaktadır. Ayrıca
firmamız yılda iki defa olmak üzere bağımsız bir denetim şirketi
tarafından denetlenmektedir.
TÜR
İLK
www.dogankocguvenlik.com.tr
KİYE
’DE
ve T
MOB
İZLE ESE ve A
ME M LAR
ERK M
EZİ
EK
ÖZEL GÜVENLIK
www.dogankocguvenlik.com.tr
ÖZEL GÜVENLIK
Klasik Güvenlik Anlayışı ile
Güvende misiniz ?
TEK BOYUTLUDUR
DELİL SUNAMAZ
Klasik güvenlik anlayışıyla hizmet veren firmalar sadece fiziki güvenlik
personeli temin edebilmektedir.
Güvenlik kavramı içinde sorunu tespit etmek kadar önemli olan bir diğer
olgu da delil sağlayabilme özelliğidir. Klasik güvenlik şirketlerinin adli
makamlarca kabul edilebilir delil sunma yetenekleri personellerinin
beyanıyla sınırlıdır.
GÜVENLİK PERSONELİNİN GÜVENLİĞİ SAĞLANAMAZ
Projede görevli güvenlik personeline bir saldırı olması durumunda veya
personelin ani sağlık problemiyle karşılaşması durumunda personel büyük
oranda savunmasızdır.
KISITLI GÖRÜŞ ALANI VARDIR
Güvenlik personeli sadece görüş alanındaki alana hakimdir. Güvenliğinden
sorumlu olduğu bütün alanı göremez, dolayısıyla kontrol edemez.
TEPKİSELDİR
Klasik güvenlik anlayışında güvenliğin yalnızca tek bir boyutuyla
sağlanmaya çalışılması, önleyici güvenlik anlayışıyla hizmet verilmesini
engeller ve caydırıcılık seviyesinin kısıtlı olmasına sebep olur. Dolayısıyla
problem ortaya çıkmadan önce önlem almak olanaksızdır. Ortaya çıkan
sorunlara da kalıcı ve etkin çözümler sunulamaz.
KISITLI DENETİM SAĞLAR
Güvenlik personelinin olumsuz davranışlarını ancak tesadüfen tespit
edebilir. Hizmet verdikleri sürenin % 0,3 kadarını denetleyebildikleri
için yaşanan olumsuzluklar en erken bir sonraki vardiyada anlaşılmaktadır.
www.dogankocguvenlik.com.tr
ÖZEL GÜVENLIK
TAM DENETİM SAĞLAR
Bütünleşik Güvenlik Felsefesi ile
DOĞANKOÇ saha yönetmenleri çok şanslıdır. Sorumlu oldukları projelerde
görev yapan personellerini bilgisayar ortamında görebilir, dinleyebilir ve
hatta son 1 ay içerisindeki herhangi bir zaman dilimini tekrar izleyebilir.
Yani güvenlik personelinin her gününü, saatini ve dakikasını
denetleyebilir.
Fark Yaratıyor.
ÇOK BOYUTLUDUR
GÜVENLİK PERSONELİ OLUMSUZ DAVRANIŞLAR SERGİLEYEMEZ
DOĞANKOÇ; güvenliği her boyutuyla ayrılmaz bir bütün olarak görür.
Dolayısıyla projelerdeki fiziki güvenlik personeline ek olarak her türlü
elektronik güvenlik sistemin yatırımını kendi kaynaklarından sağlar.
Güvenlik personelinin görev zamanı %99 oranında denetlenir. Doğankoç
Mobese ve Alarm İzleme Merkezi tarafından izlendiğinin bilincinde olan
personel, görev yeri talimatlarına bağlı kalarak görevini sürdürür.
GÜVENLİK PERSONELİ DAHA GÜVENDEDİR
DELİL SAĞLAR
Projede görevli güvenlik personeline bir saldırı olma riski, saldırganın
yakalanma ihtimali yüksek olduğu için daha düşüktür. Ayrıca personelin
ani sağlık problemiyle karşılaşması durumunda "Doğankoç Mobese ve
Alarm İzleme Merkezi" durumu algılar ve gerekli müdahaleyi zaman
kaybetmeden gerçekleştirerek personelinin de güvenliğini sağlar.
DOĞANKOÇ Bütünleşik Güvenlik Sistemi sayesinde adli vakalarda kamera
görüntüleri gibi geçerli deliller ortaya konabilmektedir.
HAZIRLIKLIDIR
Caydırıcılık en üst düzeydedir. Fiziki güvenlik personeline destek veren
elektronik güvenlik sistemlerinin varlığı sebebiyle, potansiyel tehditlerin
önceden tespit edilmesi ve önlem alınmasına yönelik önleyici hizmet
sunulmaktadır. Bu da Bütünleşik Güvenlik Sistemi’nin sağladığı en önemli
faydalardan biridir.
ÇOK AÇILI GÖRÜŞ ALANI SUNAR
Güvenlik personeli güvenlik kulübesinden, DOĞANKOÇ tarafından kurulan
kameraların ve diğer sistemlerin yardımıyla sorumlu olduğu bütün alanı
görür ve kontrol eder.
sorumluluk
öngörü
odaklanma
kararlılık
sadakat
Güvenlik İhtiyaçlarınıza
Profesyonel Bir Yaklaşım
www.dogankocguvenlik.com.tr
www.dogankocelektronik.com.tr
ELEKTRONİK GÜVENLİK
www.dogankocelektronik.com.tr
ELEKTRONİK GÜVENLİK
Elektronik Güvenlikte
Mükemmeli
Arayanlar İçin;
Kaliteli markalarımız ve uzman
teknik servisimiz ile güvenilir
çözüm ortağınız.
Doğankoç Elektronik Güvenlik, 1999 yılından bu yana Doğankoç
Grup çatısı altında faaliyet göstermektedir. Elektronik güvenlik
sistemlerine dair her türlü ihtiyaca inovatif, kaliteli ve makul
maliyetlerle fonksiyonel çözümler sunmaktadır.
Elektronik güvenlik sistemlerinin satışı, kurulumu ve teknik
servis desteği alanlarında müşterilerine en üst seviyede hizmet
veren Doğankoç Elektronik Güvenlik; bir çok güvenilir markanın
dağıtıcısı konumundadır. Bu sayede hesaplı ve kaliteli elektronik
güvenlik çözümleri sunmaktadır.
Sürekli gelişen teknolojiyi yakından takip ederek, güvenliğinizi
en üst seviyeye çıkarmak için yatırımlarına kesintisiz olarak
devam etmektedir.
Kurulumunu yaptığımız bu sistemler; tesisinizin güvenliğini ve
kontrolünü sağlarken, yatırımlarınıza değer katar.
www.dogankocelektronik.com.tr
ELEKTRONİK GÜVENLİK
Her Boyutuyla Elektronik Güvenlik
Hizmetleri Sunuyoruz.
Alarm İzleme Hizmetleri
Ev ve işyerlerine kurduğumuz alarm sistemleri, bir alarm durumunda Doğankoç Mobese ve
Alarm İzleme Merkezi’ne sinyal göndererek, operatörlerimizi uyarmakta ve alarmın cinsine göre
(hırsızlık, yangın, sağlık vb.) kolluk kuvvetlerinin, itfaiye ve sağlık birimlerinin olay yerine
yönlendirilmesini sağlamaktadır.
Doğankoç Mobese ve Alarm İzleme Merkezi, kamera izleme ve alarm takibinin yanı sıra, soğuk
zincir sinyal takibi de yapabilmektedir. Doğankoç Elektronik Güvenlik‘in uzman operatörleri
365 gün 24 saat görev yapmaktadır.
Projelendirme Hizmetleri
Doğankoç Elektronik Güvenlik; mobese ve alarm izleme merkezi ve elektronik güvenlik sistemleri
alanlarında 15 yıllık tecrübeye sahiptir. Sektöründe deneyimli profesyonel teknik personeli ile
her türlü güvenlik ihtiyacınıza özel proje hizmeti sunmaktadır.
Bu kapsamda aşağıdaki hizmetleri vermektedir:
• Proje analizi
• Alan tespiti
• Bütçelendirme
• Ürün karşılaştırma ve satınalma danışmanlığı
• Proje denetleme ve kontrol hizmetleri
• Projenin sürdürülebilirlik aşamalarının yürütülmesi
• Teknik destek ve bakım
Fiber Altyapı Hizmetleri
Doğankoç Elektronik Güvenlik, projenin boyut ve kapsamına göre fiber altyapı
çözümleri sunmaktadır. Fiber optik kablo kurulum hizmetleri kapsamında mevcut
ihtiyacı yerinde inceleme, projelendirme, kablolama, fiber optik sonlandırma ve
test raporu hazırlama işlemlerini yapmaktadır.
www.dogankocelektronik.com.tr
ELEKTRONİK GÜVENLİK
Son Teknoloji Ürünü
Sistemlerimizle
Yatırımlarınız Artık Daha Güvende
Kamera Sistemleri
Her boyuttaki elektronik güvenlik ihtiyacınıza çözüm getirebilen kamera sistemleri; suç
ve suçluyla mücadelede caydırıcı etkisi kadar, suç oluştuktan sonra faillerinin tespiti ve
delillerin sağlanabilmesi açısından da büyük bir öneme sahiptir. Kamera sistemlerimizle,
yatırımlarınızı ve yaşantınızı daha güvenli hale getirebilirsiniz. Doğankoç Elektronik
Güvenlik sahip olduğu son derece geniş ürün yelpazesiyle; isterseniz geniş alanlarda
veya açık arazilerde, isterseniz kapalı alanlarda kullanabileceğiniz kaliteli, hesaplı ve
güvenilir kamera sistemleri sunmaktadır.
• Sabit Güvenlik Kameraları
• Dome Güvenlik Kameraları
• IR Güvenlik Kameraları
• Speed Dome Kamera Sistemleri
• Plaka Tanıma Kameraları
• Yüz Tanıma Kameraları
Alarm Sistemleri
Elektronik güvenlik sistemleri içerisinde en yüksek caydırıcı etkiye sahip olan alarm
sistemleri; maddi ve manevi değerlerinizin korunması açısından oldukça etkin bir
çözümdür. Suç girişimleri üzerindeki caydırıcı etkisinin yanı sıra; yangın, gaz kaçağı ve
sağlık problemleri gibi acil durumlarda da devreye girerek, can ve mal güvenliğinin
sağlanması bakımından büyük rol oynamaktadır. Alarm sistemleri tek başına etkin bir
şekilde kullanılabilecekleri gibi, kamera sistemleri ile birlikte kombine edilerek
kullanılabilir ve bu sayede daha etkili bir güvenlik sistemi elde edilmiş olur. Doğankoç
Elektronik Güvenlik; alarm sistemlerinin satışı, kurulumu ve satış sonrası desteği
konularında sahip olduğu tecrübeyle ihtiyacınız olan her yerde güvenli alanlar
oluşturmanız için hizmet vermektedir.
Dedektörler İşlevlerine Göre;
• Gaz Yoğunluğunu Algılama
• Dumanın Artışını ve Yoğunluğunu Algılama
• Isının Hızlı Değişimi ya da Isı Eşiğini Algılama
• Hareket Dedektörü, Sıcak Hareketli Cismi Algılama
• Manyetik Kontak
• Cam Kırılma Dedektörü
• Işın Bariyerleri
• Yangın Alarm Sistemleri
Geçiş Kontrol Sistemleri
Geniş bir kullanım alanına sahip olan geçiş kontrol sistemleri, temel anlamda belirlenmiş
bölgelere yalnızca yetkilendirilmiş kişi veya araçların giriş çıkış yapmalarını sağlamak
amacıyla kullanılmaktadır. Güvenlik seviyesinin yüksek olduğu tesis veya binalarda; ana
giriş kapıları, bina içi bölümleri ve araç otopark girişi gibi alanlara konumlandırılarak
otokontrol imkanı yaratmaktadır. Ayrıca firma araçlarınızın ve personelinizin takibinin
sağlayabilir, dilerseniz ziyaretçilerinizin tesise giriş çıkışlarını ve tesis içindeki
hareketlerini kontrol altına alabilirsiniz. Geçiş kontrol sistemlerinin yazılımı Doğankoç
Elektronik Güvenlik tarafından geliştirilmektedir.
www.dogankocelektronik.com.tr
• Akıllı Kayıt ve Geçiş Sistemi
• Şifre Tanıma
• Kartlı Geçiş
• Parmak Izi Tanıma
• Biometrik
İris Tanıma
Yüz Tanıma
El Geometrisi Tanıma
Ses Tanıma
ELEKTRONİK GÜVENLİK
Kamera Sistemleri
Alarm Sistemleri
Geçiş Kontrol Sistemleri
www.dogankocelektronik.com.tr
İhtiyaçlarınıza fonksiyonel çözümler
www.ayisigiltd.com.tr
LOJİSTİK ve İNSAN KAYNAKLARI
www.ayisigiltd.com.tr
LOJİSTİK ve İNSAN KAYNAKLARI
PROJE BAZLI
PERSONEL TEMİN
HİZMETLERİ
Dış kaynak kullanımı ve çözüm ortaklığı, günümüzde firmaların sıklıkla tercih
ettiği bir hizmet alım şeklidir. Personel ve ekipman yatırımı olmadan şirketlerin
temizlik ve diğer hizmetleri, çözüm ortaklığı çerçevesinde yaptırmaları önemli
avantajlar sağlamaktadır. Günümüzdeki hızlı değişim ve artan küresel rekabet,
işletmelerin giderek daha esnek yapılara sahip olmasını gerektirmektedir.
Ayışığı Temizlik ve Destek Hizmetleri; çözüm ortaklarına işe alım süreci, eğitim
ve gelişim, personel faaliyetleri, denetleme ve bordrolama hizmetleri
sunmaktadır.
Müşterilerimize uygulama
alanlarına göre istenilen
özelliklerde ve uzmanlıkta
personel temin işlemi yapmaktayız.
İhtiyacınıza özel çalışma
uygulamalarımız ile temiz alanlar
artık çok kolay.
Sözleşmeli personel avantajları
• Personel arama sürecindeki zaman ve maliyetler ortadan kalkar.
• Personelin tüm yasal sorumluluklarının yüklenici firmaya ait olur.
(SGK, Vergi, Hak edeceği Tazminatlar, Maaş)
• Personelden kaynaklanan memnuniyetsizlik halinde, ilgili personel 7 iş
günü içinde yüklenici firma tarafından değiştirilir.
• Hizmet karşılığında kesilecek hak ediş faturası gider olarak
gösterilebildiğinden, işletmeye yıllık bazda vergi avantajı sağlayarak
ekstra maliyeti ortadan kaldırmaktadır.
www.ayisigiltd.com.tr
LOJİSTİK ve İNSAN KAYNAKLARI
NİLFİSK ÜRÜN SATIŞI
106 yılık tecrübesi, güvenilirliği, devamlılığı, doğa dostu ve maliyet verimliliği ile
dünyada kendini kalitesiyle ispatlamış Nilfisk markasının ürünlerini sunuyoruz. Dünya
çapında birçok kalite ödülüne layık görülen Nilfisk profesyonel temizlik ekipmanları temin
ederek, ihtiyacınız olan her yerde hijyenik alanlar yaratmanıza yardımcı oluyoruz.
www.ayisigiltd.com.tr
EKOKONTROL
Çevre Sağlığı ve İlaçlama Hizmetleri
Siz İşinize Odaklanın,
Haşere Probleminizi
Ekokontrol Çözsün
Ekokontrol Çevre Sağlığı ve İlaçlama Hizmetleri, 2014
yılında genç girişimci Ümit Mert tarafından tasarlanan
projenin KOSGEB onayı sonrasında, DOĞANKOÇ Grup
yönetim kurulunun desteği ile “Melek Yatırımcı Projesi”
kapsamında kurulmuştur. Sektöründe lider hizmetler
sunan DOĞANKOÇ Grup bünyesinde; haşere ve kemirgen
mücadelesi, peyzaj ve havuz bakımı konularında hizmet
veren bir kuruluştur. Alanında uzman kadrosu, yenilikçi,
güvenilir ve müşteri odaklı yaklaşımları ile sektöründe
lider olmayı hedeflemektedir.
EKOKONTROL
Çevre Sağlığı ve İlaçlama Hizmetleri
www.ekokontrol.com.tr
EKOKONTROL
Çevre Sağlığı ve İlaçlama Hizmetleri
Çözümlerimiz
Yürüyen Haşere İlaçlama
• İşyeri ve ofis İlaçlama
Yürüyen haşereleri kontrol altına alabilmek için; barındıkları,
üredikleri, gezindikleri bölgelere, duvar ve zemin kenarlarına
özel ilaçlama uygulanır.
• Endüstriyel Tesis İlaçlama
Kemirgen Haşere İlaçlama
• Hastane İlaçlama
Kemirgen kontrolünün ele alınmasına yönelik uygulamalarda,
kemirgenlerin barındığı ve gezindiği yerlerde inceleme yapılması
populasyon
yoğunluğunun
ve
türünün
belirlenmesi
gerekmektedir.
• Restaurant / Yemekhane İlaçlama
• Konut / Apartman İlaçlama
Uçan Haşere İlaçlama
• Otel İlaçlama
• Peyzaj
Uçan haşere kontrolünde en etkili yöntem, tecrit etme
yöhtemidir. Bununla birlikte kapılar ve pencereler kapalı
tutulmalı hatta sabit sineklik takılmalıdır.
• Havuz Bakımı
Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri
Gelişen teknoloji ve yenilenen teknikler ile bireysel bir
müdahaleye gerek duyulmaksızın, Sağlık Bakanlığı ve Dünya
Sağlık Örgütü tarafondan onaylanan teknik ve ekipmanlarla,
ilaçlama hizmeti sunmaktadırlar.
30
Gün Garanti
Pt
Sa
Ça
Pe
Cu
Sun
Mon
Tue
Wed
Thr
Fri
Sat
7
14
21
28
1
8
15
22
29
2
9
16
23
30
3
10
17
24
31
4
11
18
25
5
12
19
26
6
13
20
27
Ct
Pa
Periyodik
Hizmet
www.ekokontrol.com.tr
%100 WHO
Onaylı
GRUP
Şimdilik 5 bölge ve 30 ilde,
yüzlerce personeli ve teknolojiye
harcadığı 5.000.000 TL' lik
altyapı yatırımıyla,
İzmir'den Türkiye'ye
açılan güven kapınız.
www.dogankoc.com.tr
GRUP
www.dogankoc.com.tr
KALİTE VE FAALİYET BELGELERİMİZ
Download

Kataloğu görüntülemek için tıklayınız.