GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI
UNIVERSITE DE GALATASARAY –FACULTE DE DROIT/LE PROGRAMME DES EXAMENS FINALS
1.YARIYIL
Ders
Cours
Öğretim Üyesi
Enseignant
Gün
Jour
Tarih
Date
Saat
Heure
Sınıf
Salle
HUK 191 Genel Kamu Hukuku
Yrd. Doç. Dr. Birden Güngören Bulgan
Pazartesi
05.01.2015
13:00
O. İmregün-E. Teziç
TUR 101 Türkçe
Öğr. Gör. Ali Kırkar
Salı
06.01.2015
13:00
O. İmregün-E. Teziç
HUK 121 Medeni Hukuk I
Doç. Dr. Murat Develioğlu
Doç. Dr. Mehmet Erdem
Çarşamba
07.01.2015
13:00
O. İmregün-E. Teziç
FRA 105 Mesleki Fransızca I
Okutman Geneviéve Beygo
Perşembe
08.01.2015
13:00
L. Duran
TAR101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi
Prof. Dr. Rıdvan Akın
Cuma
09.01.2015
13:00
L. Duran
HUK 101 Roma Hukuku I
Prof. Dr. Havva Karagöz
Pazartesi
12.01.2015
13:00
O. İmregün-E. Teziç
HUK 103 Hukuka Giriş
Prof. Dr. Ahmet Ulvi Türkbağ
Doç. Dr. Zeynep Üskül Engin
Salı
13.01.2015
13:00
O. İmregün-E. Teziç
HUK 111 Anayasa Hukuku
Genel Esaslar
Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu
Yrd. Doç. Dr. Burak Çelik
Yrd. Doç. Dr. Valentin Retornaz
Çarşamba
14.01.2015
13:00
O. İmregün-E. Teziç
FLF 101 İleri Fransızca
Öğr. Gör. Güzin Aker
Perşembe
15.01.2015
13:00
O. İmregün
HUK 194 Hukuk Kültürü
Doç. Dr. Nami Başer
Cuma
16.01.2015
13:00
O. İmregün-E. Teziç
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI
UNIVERSITE DE GALATASARAY –FACULTE DE DROIT/LE PROGRAMME DES EXAMENS FINALS
3.YARIYIL
Ders
Cours
Öğretim Üyesi
Enseignant
Gün
Jour
Tarih
Date
Saat
Heure
Sınıf
Salle
Pazartesi
05.01.2015
16.00
L. Duran-R. Sarıca
Salı
06.01.2015
16.00
L. Duran-R. Sarıca
HUK 231 Ceza Hukuku Genel Hükümler I
Doç. Dr. Ümit Kocasakal
Doç. Dr. Vesile Sonay Evik
HUK 265 Hukuk Tarihi
Prof. Dr. İlber Ortaylı
FRA205 Mesleki Fransızca I II
Okutman Geneviéve Beygo
Çarşamba
07.01.2015
16.00
L. Duran
HUK 251 İdare Hukuku
Prof. Dr. Erdoğan Bülbül
Yrd. Doç. Dr. Çağla Tansuğ
Yrd.Doç.Dr.Özge Aksoylu
Cuma
09.01.2015
16.00
L. Duran-E. Teziç
HUK 221 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Doç. Dr. Murat Develioğlu
Doç. Dr. Mehmet Erdem
Pazartesi
12.01.2015
16.00
L. Duran-E. Teziç
HUK 293 Hukuk Sosyolojisi
Prof. Dr. Ahmet Ulvi Türkbağ
Doç. Dr. Zeynep Üskül Engin
Salı
13.01.2015
16.00
L. Duran
HUK 201 Karşılaştırmalı Kamu Hukuku
MCF. Dr. Julien Cazala
Çarşamba
14 .01.2015
16.00
L. Duran-O. İmregün
HUK 271 Milletlerarası Hukuk I
Prof. Dr. Emre Öktem
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Karlı
Cuma
16.01.2015
16.00
L. Duran
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI
UNIVERSITE DE GALATASARAY –FACULTE DE DROIT/LE PROGRAMME DES EXAMENS FINALS
5.YARIYIL
Ders
Cours
Öğretim Üyesi
Enseignant
Gün
Jour
Tarih
Date
Saat
Heure
Sınıf
Salle
HUK 351 İdari Yargılama Hukuku
Prof. Dr. Erdoğan Bülbül
Pazartesi
05.01.2015
09:00
L. Duran-E. Teziç
FRA305 Mesleki Fransızca V
Prof.Dr. Olivier Bouquet
Salı
06.01.2015
09:00
L. Duran
HUK 381 Medeni Usul Hukuku I
Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez
Doç. Dr. Güray Erdönmez
Çarşamba
07.01.2015
09:00
L. Duran-O. İmregün
HUK 311 İfade Özgürlüğü
Yrd. Doç. Dr. Burak Çelik
Perşembe
08.01.2015
09:00
E. Teziç
HUK 359 20. YY Siyasal Tarihi
Doç. Dr. Enis Tulca
Perşembe
08.01.2015
13:00
N. Şensoy
HUK 359 Siyasal Tarih
Prof. Dr. Rıdvan Akın
Perşembe
08.01.2015
13:00
N. Şensoy
HUK 333 Tüketici Hukuku
Doç. Dr. Mehmet Erdem
Perşembe
08.01.2015
13:00
R. Sarıca
HUK 353 Vergi Hukuku I
Prof. Dr. Hakan Üzeltürk
Cuma
09.01.2015
09:00
L. Duran-R. Sarıca
HUK 345 Ticaret Hukuku (Kıy. Evrak Tic.
İşl. Huk.)
Doç. Dr. Tolga Ayoğlu
Doç. Dr. Anlam Altay
Yrd. Doç. Dr.Ali Dural
Yrd. Doç. Dr.V alentin Retornaz
Pazartesi
12.01.2015
09:00
L. Duran-O. İmregün
Salı
13.01.2015
09:00
L. Duran-O. İmregün
HUK 321 Borçlar Hukuku Özel Hükümler I
Doç. Dr. Murat Develioğlu
Doç. Dr. Mehmet Erdem
Çarşamba
14.01.2015
09:00
L. Duran-E. Teziç
HUK 337 Kriminoloji
Yrd. Doç. Dr. Eylem Aksoy Retornaz
Perşembe
15.01.2015
09:00
O. İmregün
HUK 347 Fikri Haklar
Doç. Dr. Tolga Ayoğlu
Perşembe
15.01.2015
09:00
O. İmregün
HUK 301 Uluslararası Hukuk Pratiğine Giriş
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Karlı
Perşembe
15.01.2015
12:00
L. Duran
HUK 323 Eşya Hukuku I
Prof. Dr. Etem Saba Özmen
Cuma
16.01.2015
09:00
L. Duran
O. İmregün
HUK 303 Karşılaştırmalı Hukuk I
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI
UNIVERSITE DE GALATASARAY –FACULTE DE DROIT/LE PROGRAMME DES EXAMENS FINALS
7.YARIYIL
Ders
Cours
Gün
Jour
Tarih
Date
Saat
Heure
Sınıf
Salle
Prof. Dr. Ziya Akıncı
Prof. Dr. Hatice Kocasakal
Doç. Dr. İlhan Yılmaz
Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı
Pazartesi
05.01.2015
13:00
L. Duran
Salı
06.01.2015
13:00
L. Duran
Çarşamba
07.01.2015
13:00
L. Duran
HUK401 Uluslararası Huk. Seçme Konular
Prof. Dr. Yalçın Çakalır
Prof.Dr.Samim Ünan
Doç. Dr. Serap Amasya
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Karlı
Perşembe
08.01.2015
09:00
N. Şensoy
HUK 445 Sermaye Piyasası Hukuku
Doç. Dr. Tolga Ayoğlu
Perşembe
08.01.2015
13:00
O. İmregün
HİF 403 Uluslararası Kompleks Uzlaşmz.
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Karlı
Perşembe
08.01.2015
13:00
O. İmregün
HUK 431 Ceza Muhakemesi Hukuku I
Doç. Dr. Ümit Kocasakal
Doç. Dr. Vesile Sonay Evik
Cuma
09.01.2015
13:00
O. İmregün-E. Teziç
HUK 401 İş Hukuku
Prof. Dr. Murat Engin
Pazartesi
12.01.2015
13:00
L. Duran
FRA405 Mesleki Fransızca VII
Prof.Dr. Olivier Bouquet
Salı
13.01.2015
13:00
L. Duran
HUK 481 İcra İflas Hukuku I
Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez
Doç. Dr. Güray Erdönmez
Çarşamba
14.01.2015
13:00
L. Duran-R. Sarıca
HUK 469 Uluslararası Tahkim
Prof. Dr. Ziya Akıncı
Perşembe
15.01.2015
9:00
L. Duran
HUK 437 Karşılaştırmalı Ceza Hukuku ve
İnsan Hakları
Yrd. Doç. Dr. Eylem Aksoy Retornaz
Perşembe
15.01.2015
15:00
R. Sarıca
HUK 471 Avrupa Birliği Hukuku I
MCF. Dr. Julien Cazala
Cuma
16.01.2015
13:00
L. Duran
R. Sarıca
HUK 461 Milletlerarası Özel Hukuk I
MED 401 Adli Tıp
HUK 441 Deniz Ticaret Hukuku
Öğretim Üyesi
Enseignant
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI
UNIVERSITE DE GALATASARAY –FACULTE DE DROIT/LE PROGRAMME DES EXAMENS FINALS
Download

Hukuk Fakültesi 2014-2015 Güz Yarıyılı Yarıyıl Sonu Sınav Programı