T.C.
MELİKGAZİ KAYMAKAMLIĞI
Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik eğitim Merkezi
2014-­‐1-­‐TR01-­‐KA102-­‐005097 CNC Operatörlük Stajı
ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU
TC. Kimlik No
KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı
Sınıf Şube / Okul No
Doğum Yeri / Tarihi
Ev Adresi
Sabit Telefon
Öğrenci Cep Telefon No
Veli
Cep Telefon No
DERSLER
Öğrenci E-mail
Veli E-mail
10. Sınıf Akademik
Ortalama notu
Bilgisayar Destekli Çizim
Ders Notu
Mobilya Yapım Teknikleri
Ders Notu
İngilizce Ders Notu
Devamsızlık (2013-2014)
Daha önce Erasmus
projesine katıldınız mı?
Disiplin Cezası Aldınız mı?
Baba Mesleği
Okulumuzda uygulanmakta olan Erasmus + programı kapsamındaki CNC Operatörlük
Stajı programına katılmak istiyorum.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
Veli
İmza
..................
Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi
Tel: 0 (352) 290 7003 Fax: l: 0 (352) 290 7009
Organize Sanayi Bölgesi 9. Cadde. No:3 Melikgazi/ KAYSERİ
Öğrenci
İmza
....................
Download

CNC Operatörlük Stajı