T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
DSİ ILISU PROJESİ 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KAZAN BAKIM ONARIM İÇİN MALZEME ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ
Genel Özellikler
Bölge Müdürlüğümüzde kullanılan kalorifer kazanlarına ait ALARKO ALF 180/2,
ALARKO ALF 80/2 ve ÖGT ’de bulunan GÖKÇE marka brülörler için ihtiyaç duyulan
yedek parça malzemeleri aşağıdaki şartlar dikkate alınarak fiyat teklifi verilecektir.
A) Tüm malzemeler TSE standartlarına uygun, 1. Sınıf kalitede olacaktır.
B) Tüm malzemeler orijinal olmalıdır.
D) Tüm malzemeler belirtilen marka ve modellere uygun olmalıdır.
E) Tüm malzemeler en az 1 yıl garantili olmalıdır, garanti süresi içerisinde herhangi bir
üretim hatası vb. durum tespit edildiğinde firma 10 (on) iş günü içerisinde yenisi ile
değiştirme garantisi verecektir.
F) Garanti süresi malzemeler yüklenicinin idareye fatura kesildiği tarihten itibaren
başlayacaktır.
G) Firma satın alınan malzemenin kurulması, konfigüre edilmesi ve temel kullanımı ile
ilgili gerekli eğitimi vermeyi taahhüt edecektir.
H) Yüklenici firma şehir dışında ise ürünler kargo ile gönderildiği takdirde tüm kargo
masrafları yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Kargoda meydana gelecek tüm
hasarlar yüklenici firma tarafından karşılanmalıdır.
I) ALARKO ALF 180-2 İÇİN KOMPLE ISITICI tip:Al-3B ısıtma gücü max.:10,6kw yağ
debisi max.:180kg/h ayar aralığı 90-16 C˚ 380V
İ) ALF 180-2 çiftli burun parçası resim-1 gibi olacaktır.
Resim-1
1
Muayene ve Kabul Şekli.
A) Öncelikle tüm malzemelerden numune olarak birer adet sunulacaktır. Muayene
Komisyonuna sunulan numuneleri uygun görülmediği takdirde malzemeler uygun
ve daha kaliteli malzemeler ile değişecektir, komisyonca numunenin uygunluğuna
karar verildikten sonra malzemelerin tamamı getirilecektir. Yüklenici firma daha
önce numune olarak onaya sunmadığı malzemelerde muayene esnasında uygun
olmayan malzemelerin uygun olan malzeme ile belirtilen süre içerisinde
değiştireceğini ve doğacak her türlü zararı kabul etmiş sayılır.
B) Muayene esnasında lüzumlu her türlü alet araç, gereç, test ve ölçüm cihazı sarf
malzemeleri, doküman ve yardımcı personel yüklenici firma tarafından
karşılanacaktır.
C) Göz Muayenesi: Göz muayenesi normal gün ışığında numunelere bakılarak
yapılacaktır.
D) Ürünler tek seferde, işe başlama tarihine müteakip 10 (on) takvim günü içinde DSİ
ILISU PROJESİ 16.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AMBARLARINA eksiksiz olarak
teslim edilecektir. .
E) Ambalajdan hasarlı veya bozuk çıkan malzemeler firmaya aittir. Hasarlı ve bozuk
çıkan her malzeme muayene ve denetim yapılmadan firma yetkilisine teslim
edilecek ve 7 (yedi) gün içerisinde yenisi ile değiştirilecektir.
F) Malzemelerin Muayene ve Kabul aşamasında Muayene Kabul Komisyonu
tarafından tespit edilemeyen fakat ürün kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek eksik,
kusurlu ve orijinal olmayan, uyumlu olmayan malzemeler 10 (on) takvim günü
içerisinde yenisi ile değiştirilecektir.
G) Yüklenici tarafından zamanında değiştirilmeyen malzemelerden dolayı, KİK
mevzuatına göre işlem yürütüleceği gibi Bölge Müdürlüğümüz tarafından doğrudan
teminler ile ilgili olarak söz konusu firmalardan gelecek olan 1 (bir) yıla kadar
teklifler kabul edilmeyecek ve hiçbir işle ilgili olarak teklif alınmayacaktır.
H) Sözleşme imzalama tarihi, işe başlama tarihi olarak kabul edilecektir.
Bu teknik şartname 2 (iki) sayfadan oluşmaktadır.
…. / … /2014
Okudum
Teklifimi Bu Şartlara Göre Verdim.
Kabul Ediyorum
İsim-Soyadı-Kaşe-İmza
2
DEVLET SU İŞLERİ ILISU PROJESİ 16.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Makine İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü
KAZAN YEDEK PARÇASI
Teklif veren firma
:
Firma e-mail adresi :
Firma faks No
:
S.No
Malzeme/Hizmet adı
ALARKO ALF 180-2 İÇİN KOMPLE ISITICI
1
ALARKO SİRKÜLASYON POMPASI(HCP-AL 6/90)
2
ALARKO SİRKÜLASYON POMPASI(HCP-AL 6/75)
3
ALARKO SİRKÜLASYON POMPASI(HCP-AL 6/13)
4
ALARKO SİRKÜLASYON POMPASI(HCP-AL 6/10)
5
FOTOSEL
6
Birim
AD.
AD.
AD.
AD.
AD.
AD.
Miktarı
1
2
2
2
2
20
...... / ..... / 2014
Bir. Fiyatı
Tutarı
NOT1: KDV Hariç; Nakliye dahil olacaktır..
NOT2: Teklifimiz ekli teknik şartnamede belirtilen özelliklere haiz olduğunu taahhüt ediyoruz.
Firma Kaşesi
İmza
Yetkilinin Adı ve
Soyadı
3
Download

tc orman ve su işleri bakanlığı dsi ılısu projesi 16. bölge müdürlüğü