FON BÜLTENİ
2014
2.
ÇEYREK
Değerli
Katılımcımız
Geleceğinizin güvencesi Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yatırım aracı seçenekleri olan
emeklilik yatırım fonlarımızın performansı ve içeriği ile ilgili bilgiler bu bültende özet olarak
sunulmuştur.
Emeklilik fonları, portföylerindeki varlıkları cari piyasa değerlerine göre değerlemekte olup
fon performansları piyasa koşullarını yansıtmaktadır. Birikimlerinizin değeri de günlük
olarak piyasa koşullarından etkilenmektedir. Yatırım yaptığınız fonların risk seviyesine
bağlı olarak, piyasalardaki yatırım aracı fiyat değişimleri nedeniyle hesabınızdaki fon
paylarının cari değerinin günden güne değişmesi sistemin doğası gereğidir. Bu değişim
bazı günlerde yukarı, bazı günlerde ise aşağı yönlü olabilecektir. Buradan hareketle riski
çok sevmeyen katılımcılarımıza daha düşük riskli fon ve fon karmalarımızı öneririz. Böylece
piyasa koşullarının birikim değerleri üzerindeki etkisi daha az olacaktır. Uzun vadede daha
iyi getiri elde etmek için daha yüksek risk almak isteyen, birikim değerindeki daha sert iniş
çıkışlardan rahatsız olmayacak katılımcılarımız ise daha riskli fon ve fon karmalarımızı
tercih edebilirler. Ödeme tutarınız ve sistemde kalma süreniz de birikim değerinizi
etkileyen diğer faktörlerdir.
Mevzuat gereği, tercih etmiş olduğunuz fon dağılımını yılda 6 defa değiştirme hakkına
sahipsiniz. Fon dağılımınızı değiştirme hakkınızı kullanmak istediğinizde öncelikle piyasalar
ve fon tercihleri ile ilgili profesyonel destek almanızı öneririz. Bu konuda her türlü
sorunuzu cevaplamak ve bilgi edinmek için 444 0 638 (MET) numaralı MetLife İletişim
Merkezi’ni arayabilirsiniz.
Fonlarımızın strateji, içerik ve performansları ile ilgili her türlü detaylı bilgiyi
www.metlife.com.tr internet sitemizde “Emeklilik Yatırım Fonları” sayfasından güncel
olarak takip edebilirsiniz.
1
2014
2.
ÇEYREK
Birikimimi
Nasıl
Yönetmeliyim?
• Getiriyi sorgularken alınan riskin düzeyini de dikkate almak gerekir.
• Emeklilik fonlarının riskleri birbirinden farklıdır.
• Risk kavramından anlaşılması gereken “getiri oynaklığı”dır.
• Riski düşük fonların getiri oynaklığı düşüktür. Riski yüksek olan fonların getiri
oynaklığı yüksektir.
• Tavsiyemiz, risk getiri algılamanıza ve yatırım deneyiminize uygun olan fonları
genel olarak tercih etmenizdir.
• Uzun vadeli bir sistem olan BES’de birikimlerin değerini ve fon performanslarını
kısa dönemde sorgulamak ve buna göre aksiyona geçmek doğru bir yaklaşım
olmayacaktır.
• Yılda 6 kez ile sınırlı olan fon dağılımınız değiştirme hakkınızı kullanırken, kendi risk
seviyenizi ve fonlarımızın risk seviyesini dikkate almanızı öneririz.
• Örneğin, emeklilik sisteminin düzenli ödemelerle beslenen bir yapı olduğunu
düşünerek, yükselen piyasa ortamında daha düşük riskli fonları, düşen piyasa
ortamında da daha yüksek riskli fonları tercih etmek doğru bir strateji olabilir.
• Fon karmanızı değiştirme kararını vermeden önce profesyonel destek almak için
şirketimizle temasa geçmenizi öneririz. 444 0 638 (MET)
2
2014
2.
ÇEYREK
Ekonomik Görünüm ve
Yakın Dönem
Beklentilerimiz
3
30 Mart yerel seçimlerinin yarattığı stresi atan piyasalarımız 2014 yılı ikinci çeyreği ile birlikte yeni bir
ralliye başladı. Mart sonundaki yerel seçimlerde iktidarın bu süreci çok az hasarla atlatmış olduğunun
anlaşılması, normalizasyon sürecini hızlandırdı. Cari işlemler açığının daralma eğiliminde olduğu bir
dönemde nakit finansman kaynaklarının artışı, ucuzlayan TL ile birleştiğinde yatırım eğilimini artırdı.
Bu dinamizmin Mayıs-Haziran aylarında sönmeye yüz tuttuğunu ve dünya ekonomisiyle birlikte iki
önemli kaygının ülkemizde de hissedilmeye başladığını gördük: Çin’deki yavaşlama kaygısı ve ABD
Merkez Bankası FED’in tahvil alım programını tümüyle sıfırlayarak faiz yükseltmeye başlaması
zamanının yaklaştığı kaygısı. Buna karşılık Avrupa Merkez Bankası’ndan (ECB) durgun ekonomik
aktiviteyi canlandırmak için genişleyici para politikası uygulamaları beklentisi gelişmekte olan
piyasalara güç vermeye devam etti. Diğer yandan Ukrayna ile Rusya arasında baş gösteren ihtilaf,
Suriye ve Irak’taki karışıklıklardan huzursuz olan yabancı yatırımcıların bölgede istikrarlı bir ülke olarak
Türkiye’ye bu ülkelerdeki fonların bir kısmını kaydırmaları da Türkiye’ye yaradı. Türkiye ihracatı, bu
dönemde hem TL’nin ucuzlaması, hem de iç belirsizliğin yerel seçimler sonrasında büyük ölçüde
dağılmasıyla çok tatmin edici bir performans gösterdi. Bu olumlu beklenti ve gerçekleşmelerle birlikte
bono faizlerinin piyasada düşmesi, yüksek seyreden enflasyona rağmen TCMB’nin fonlama faizlerini
yavaş yavaş düşürmesine fırsat verdi. Zira son aylarda bozulan enflasyon görünümünün geçici olduğu
konusunda TCMB piyasaları ikna etmiş göründü. Döviz girişinin sürmesi ve düşen cari açık nedeniyle
düşen faizlerin kur üzerinde yükseltici bir etkisi gözlenmedi. Ekonomi de ilk çeyrekte beklentinin biraz
üzerinde %4.3 büyüme gösterdi. Bu olumlu algılanan ortama rağmen sanayi üretiminde daralmanın
devam etmesi, Irak ile ticaretin IŞİD olaylarının ardından %35 civarında güç kaybetmesi, en büyük
1000 firmanın karlılıklarının düşmeye borçlarının da yükselmeye devam etmesi, kredi büyüme hızında
geçen yıla göre yavaşlama, dışarıda ABD Merkez Bankası FED’in varlık alım programını bu yıl bitirerek
2015 yılında faiz artırmaya başlayacak olması, yakın bölgemizdeki uluslararası ihtilafların derinleşmesi
ihtimali gibi olumsuz faktörleri göz önünde bulundurarak temkinliliği kaybetmemekte fayda
görüyoruz.
Bu çerçeveden yola çıkarak temel piyasalarla ilgili beklentilerimizi aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.
Hisse Senetleri Piyasası: 2014 yılı ikinci çeyreğinde BIST 100 endeksi 69.736 – 81.672 arasında
dalgalanarak %12.55 performans gösterdi. Düşen faizlerin etkisiyle banka karlarının yükseleceği,
TCMB’nin faiz indirimlerinin devam edeceği beklentileri borsayı güçlü tutuyor. Yakın vadede iç siyaset
daha belirleyici olabilir. Zira dış piyasalar iyi ABD verilerine rağmen çok sakin. Cumhurbaşkanlığı
seçimlerinde piyasanın beklentisine göre bir sonuç çıkması mevcut durumda yüksek ihtimal görünüyor
ki bu da yakın gelecek için pozitif algılanıyor.
Sabit Getirili Menkul Kıymet Piyasası: Enflasyondaki gidişatın ana indikatör olarak takip edildiği
piyasalarda, gösterge bono faizlerinin üçüncü çeyrekte %10.78 -%8.09 bandında hareket ettiğini
görüyoruz. TCMB’nin Ocak ayında sert yüselttiği faizleri yavaş yavaş düşürmesi ve bu beklentinin
devamı bonolarda iyimserliği halen devam ettiriyor.
Döviz Piyasası: Dövizde Ocak ayında yaşanan sert hareketler istikrara kavuştu. TCMB şok faiz artırımı
ile kontrol altına aldığı döviz fiyatları, sonradan fonlama faizlerinde gerçekleşen düşüşlere rağmen
istikrarını koruyor. Esasında mevcut TL/USD kurunda mevcut 2.10 seviyeleri daha altı kalıcı olarak pek
de istenmiyor diyebiliriz. Zira ihracat bu durumdan pozitif etkilendi ve enflasyondaki kura dayalı
yükselmenin geçici olduğu beklentisi devam ediyor. Yine de geçmiş yıllardan farklı olarak dövizde
yurtiçi yerleşiklerin döviz talebi gerçek manada zayıflamış değil. Kısa vadeli döviz yükümlülüklerimizin
yüksek miktarını ve 2015 yılında FED’den gelmesi beklenen faiz artırımını düşündüğümüzde döviz
fiyatlarının yukarı yönlü potansiyelinin, düşüş ihtimalinden daha fazla olduğunu düşünüyoruz.
Dövizde fiyatı belirleyecek temel unsur dış kaynak girişlerinin düzeyi olacaktır.
Risk
2014
2.
ÇEYREK
Gruplarımız
Risk; fon birim fiyatının oynaklık (dalgalanma=volatilite) ölçüsüdür. Bir Fon'un yatırım yaptığı varlıkların riski
ne kadar yüksekse, fonun fiyatının yukarı ve aşağı yönlü değişim marjı da o kadar fazla olacaktır.
Fon Karması; bir veya birden fazla fondan oluşan bir yatırım sepetidir. Fon karmanızın içeriğini her sözleşme
yılında 6 defa ile sınırlı olmak üzere istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.
Fonlarımız ve Riskleri
10
Risk Ölçüsü
Riskmetre
8,80
8
6
4
2
1,99
1,37
2,11
1,99
2,80
2,87
2,98
0
Likit EYF
Katkı EYF
Alternatif Katkı
Tahvil Bono
Alternatif Standart
EYF
Standart EYF
EYF
Esnek EYF
Döviz EYF
Hisse Senedi EYF
*Markowitz'in portföy riski ölçüm modeline göre hesaplanmıştır.
Fon Karması Önerilerimiz ve Riskleri
Önerilen 1
Risk: 2,86
Tahvil Bono Standart Fon : %40
Esnek Fon : %50
Hisse Fon : %10
Birikim değerinin dalgalanmasından rahatsızık duymakla birlikte, uzun vadede daha iyi getiri elde etme beklentisiyle orta miktarda risk alabilen
katılımcılara uygun bir fon karmasıdır. Bu gruptaki katılımcıların ilgi duyduğu yatırım araçları ağırlıklı olarak mevduat, likit fon, ters repo, orta vadeli
devlet ve özel sektör tahvili ve bonoları ve %20'yi aşmayacak oranda hisse senedidir.
Önerilen 2
Risk: 3,64
: : %20
Tahvil Bono Standart Fon
Esnek Fon : %60
Hisse Fon : %20
Birikim değerinin kısa ve orta vadede dalgalanmasından fazla rahatsızık duymayan, uzun vadede daha yüksek getiri beklentisiyle orta düzeyin üzerinde
risk almak isteyen katılımcılara uygun bir fon karmasıdır. Bu gruptaki katılımcıların ilgi duyduğu yatırım araçları her vadedeki davlet ve özel sektör tahvil ve
bonoları, %20'yi aşmayacak oranda mevduat ile %50'yi aşmayacak oranda hisse senedidir.
Önerilen 3
Risk: 2,35
Tahvil Bono Standart Fon : %50
Esnek Fon : %50
Tasarruflarını korumak ve düzenli fazla risk almadan getiri elde etmek isteyen, piyasalarda ilgili risklerden çekinen, az risk alabilen katılımcılara
uygun fon karmasıdır. Bu gruptaki katılımcıların ilgi duyduğu yatırım araçları genel olarak mevduat, likit fon, ters repo, orta vadeli devlet ve özel
sektör tahvil ve bonoları ile %10'u aşmayacak oranda hisse senedidir.
Standart
Tahvil Bono Standart Fon : %100
Risk: 2,11
Bireysel emeklilik sistemine giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan katılımcılara yönelik olarak sunulmaktadır. Birikim değerinin
kısa ve orta vadede dalgalanmasından pek hoşlanmayan, orta ve uzun vadede fazla risk almadan getiri sağlamak isteyen katılımcılara uygun fon
karmasıdır. Bu gruptaki katılımcıların ilgi duyduğu yatırım araçları en az %60 oranında kamu borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri, borsada
işlem gören ve yeterli derecelendirme notuna sahip özel ihraçcıların ihraç ettiği borçlanma araçları, en fazla %20 oranında mevduattır.
Faizsiz Standart
Alternatif Standart Fon : %100
Risk: 2,80
4
Hiçbir şekilde faiz geliri elde etmek istemeyen katılımcılarımız için uygun olan fon karmasıdır. Orta seviyelerde piyasa riski taşıyan bu fon karmasında
ağırlıklı yatırım aracı kamu kira sertifikalarıdır. Bu gruptaki katılımcıların ilgi duyduğu yatırım araçları en az %60 oranında kamu kira sertifikaları,
ortalama %20 oranında Borsa İstanbul Katılım Endeksine tabi olan seçilmiş hisse senetleri, SPK kaydında bulunan özel sektör kira sertifikaları, en
fazla %25 oranında katılım bankalarındaki katılım hesaplarıdır.
2014
2.
ÇEYREK
Fon Karmaları
Getiri Gelişimi
% 10
%8
%6
%4
%2
%0
% -2
% -4
Önerilen 1
Önerilen 2
Standart
Önerilen 3
29.06.2014
Faizsiz Standart
Yılbaşı - 31.03.2014
2013
2012
2011
Önerilen 1
% 7,06
% 0,78
% 18,32
% -0,76
% 8,84
% 33,17
Önerilen 2
% 8,09
% -0,46
% 23,12
% -3,38
% 11,04
% 36,98
Önerilen 3
% 6,05
% 2,14
% 14,09
% 2,04
% 6,89
% 31,02
Standart
% 5,90
% 1,50
% 11,27
% 1,08
% 5,65
% 22,67
Fon Karma Önerilerimiz
22.06.2014
15.06.2014
08.06.2014
01.06.2014
25.05.2014
18.05.2014
11.05.2014
04.05.2014
27.04.2014
20.04.2014
13.04.2014
06.04.2014
30.03.2014
23.03.2014
16.03.2014
09.03.2014
02.03.2014
23.02.2014
16.02.2014
09.02.2014
02.02.2014
26.01.2014
19.01.2014
12.01.2014
05.01.2014
29.12.2013
22.12.2013
15.12.2013
08.12.2013
01.12.2013
24.11.2013
17.11.2013
10.11.2013
03.11.2013
27.10.2013
20.10.2013
13.10.2013
06.10.2013
29.09.2013
22.09.2013
15.09.2013
08.09.2013
01.09.2013
25.08.2013
18.08.2013
11.08.2013
04.08.2013
28.07.2013
21.07.2013
14.07.2013
07.07.2013
30.06.2013
% -6
2010
18.11.2009 - 30.06.2014*
*Fon karması içindeki fonlar 18.11.2009 tarihinde halka arz edilmiştir.
Faizsiz Standart
2014 Haziran
%0,98
2014 Mayıs 2014 Nisan 2013 Mart
%1,49
%1,34
%-0,04
2013 Şubat 18.11.2009 - 30.06.2014**
%0,64
** Fon karması içindeki fon 13.01.2014 tarihinde halka arz edilmiştir.
Emeklilik Yatırım Fonlarının geçmiş dönem performansı, gelecek dönem için bir garanti unsuru olarak
algılanmamalıdır.
5
%4,95
2014
2.
ÇEYREK
Fonlarımız
Likit Fon
Fon Büyüklüğü
Katılımcı Sayısı
27.384.461
34.508
Fon kodu: MHL
Risk: Düşük
Fon Toplam
Fon İşletim
Gider Kesintisi (Yıllık) Gideri Kesintisi (Yıllık)
% 1,09
% 1,02
Düşük riskli ve sabit getirili fonumuzdur. Gecelik fonlama faizlerine paralel bir getiri sağlar.
Hangi Katılımcılara Uygun?
Tasarruflarını korumak ve düzenli getiri elde etmek isteyen katılımcılar için uygundur. Riski yani oynaklığı (volatilite) en düşük
fonumuzdur. Piyasalarda geçerli olan fonlama faizi düzeyinde getiri sağlar. Tahvil Bono Standart Fonları’ndan en büyük farkı,
çok düşük vade yapısında olması nedeniyle bono faizlerinin kalıcı olarak yükseldiği dönemler Tahvil Fon fiyatlarını düşürürken
Likit Fon için daha fazla getiri elde etmede bir fırsat olabilir.
GENEL FON YAPISI
%80
Ters Repo
SON 1 YIL GETİRİ GELİŞİMİ
%10
%9
Kısa vadeli
devlet tahvili
%1
TL mevduat Kısa vadeli
özel sektör
tahvili
%8
%7
%6
%5
%4
%3
%2
%1
29.06.2014
15.06.2014
01.06.2014
18.05.2014
04.05.2014
20.04.2014
06.04.2014
23.03.2014
09.03.2014
23.02.2014
09.02.2014
26.01.2014
12.01.2014
29.12.2013
15.12.2013
01.12.2013
17.11.2013
03.11.2013
20.10.2013
06.10.2013
22.09.2013
08.09.2013
25.08.2013
11.08.2013
28.07.2013
14.07.2013
30.06.2013
%0
Emeklilik Yatırım Fonlarının geçmiş dönem performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
PORTFÖY DAĞILIMI
KARŞILAŞTIRMALI GETİRİLER
% 100
Yılbaşı - 30.06.2014
% 90
% 80
% 70
% 60
% 50
% 40
2013
2012
2011
2010
%4,35
%5,10 %6,69 %5,67 %4,94
%30,57
Fon Standart Sapma
%0,02
%0,02 %0,02 %0,02 %0,01
%0,02
BENCHMARK
%4,78
%5,88 %8,01 %7,29 %7,02
%38,69
Benchmark Standart Sapma
%0,02
%0,01 %0,02 %0,02 %0,02
%0,02
KYD-DİBS 91
%4,83
%6,42 %9,67 %7,24 %7,82
%42,71
Mevduat (Aylık Net)
%3,84
%6,09 %7,64 %6,59 %6,57
%35,74
% 30
*Fonun halka arz tarihi 18.11.2009 tarihi olduğu için
son 5 yıllık getiri yerine bu dönem getirileri verilmiştir.
% 20
% 10
6
Vadeli Mevduat
Takasbank Para Piyasası
30.06.2014
16.06.2014
02.06.2014
19.05.2014
05.05.2014
21.04.2014
07.04.2014
24.03.2014
10.03.2014
24.02.2014
10.02.2014
27.01.2014
13.01.2014
30.12.2013
16.12.2013
02.12.2013
18.11.2013
04.11.2013
21.10.2013
07.10.2013
23.09.2013
09.09.2013
26.08.2013
12.08.2013
29.07.2013
15.07.2013
01.07.2013
%0
Özel Sektör Tahvili
18.11.2009 - 31.03.2014*
LİKİT FON
Ters Repo
Hazine Bonosu
2014
2.
ÇEYREK
Fonlarımız
Tahvil Bono Standart Fon
Fon Büyüklüğü
Katılımcı Sayısı
152.216.712
110.072
Fon kodu: MHK
Risk: Orta
Fon Toplam
Fon İşletim
Gider Kesintisi (Yıllık) Gideri Kesintisi (Yıllık)
% 1,91
% 1,86
Orta riskli ve sabit getirili fonumuzdur. Olumlu veya olumsuz piyasa koşullarından belirli ölçüde etkilenir.
Hangi Katılımcılara Uygun?
Kamu borçlanma araçlarından faiz geliri elde etmek suretiyle reel bazda tatminkar getiri sağlamayı hedefleyen katılımcılara hitap
eder. Her piyasa koşulunda Likit Fon gibi performans hareketi göstermesi beklenmemelidir. Normal piyasa koşullarında Likit
Fon’dan daha fazla getiri sağlaması beklenir. Katılımcılar, piyasa faiz hareketlerindeki oynaklıkların sertliği ölçüsünde kısa ve orta
vadede negatif getirinin de oluşabileceğini dikkate almalıdırlar. Faizlerin gerilediği ortamlarda Likit Fon’dan daha fazla, faizlerin
yükseldiği ortamlarda ise Likit Fon’dan daha az getiri sağlaması normaldir.
GENEL FON YAPISI
%91
%6
Devlet Tahvili
%2
TL Mevduat
%1
Özel Sektör
Tahvili
SON 1 YIL GETİRİ GELİŞİMİ
Ters Repo
%7
%6
%5
%4
%3
%2
%1
%0
% -1
29.06.2014
15.06.2014
01.06.2014
18.05.2014
04.05.2014
20.04.2014
06.04.2014
23.03.2014
09.03.2014
23.02.2014
09.02.2014
26.01.2014
12.01.2014
29.12.2013
15.12.2013
01.12.2013
17.11.2013
03.11.2013
20.10.2013
06.10.2013
22.09.2013
08.09.2013
25.08.2013
11.08.2013
28.07.2013
14.07.2013
30.06.2013
% -2
Emeklilik Yatırım Fonlarının geçmiş dönem performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
PORTFÖY DAĞILIMI
KARŞILAŞTIRMALI GETİRİLER
% 100
Yılbaşı - 30.06.2014
% 90
% 80
% 70
% 60
% 50
% 40
% 30
% 20
2012
2011
2010
%1,50 %11,27 %1,08 %5,65
%28,34
Fon Standart Sapma
%0,14
%0,18 %0,10
%0,12
BENCHMARK
%7,39
%2,36 %14,84 %4,20 %11,24
%46,62
Benchmark Standart Sapma
%0,15
%0,21 %0,10
%0,14
KYD-DİBS 547
%7,59
%1,95 %15,66 %3,44 %12,01
%48,27
KYD-Tüm Bono Endeksl
%9,65
%-0,56 %16,56 %4,36 %11,04
%48,30
Vadeli Mevduat
Takasbank Para Piyasası
30.06.2014
16.06.2014
02.06.2014
19.05.2014
05.05.2014
21.04.2014
07.04.2014
24.03.2014
10.03.2014
24.02.2014
10.02.2014
27.01.2014
13.01.2014
30.12.2013
16.12.2013
18.11.2013
02.12.2013
04.11.2013
21.10.2013
07.10.2013
23.09.2013
09.09.2013
26.08.2013
12.08.2013
29.07.2013
15.07.2013
01.07.2013
%0
Özel Sektör Tahvili
18.11.2009 - 30.06.2014*
%5,90
%0,11 %0,04
%0,12 %0,06
*Fonun halka arz tarihi 18.11.2009 tarihi olduğu için
son 5 yıllık getiri yerine bu dönem getirileri verilmiştir.
% 10
7
2013
TAHVİL BONO STANDART FON
Ters Repo
Devlet Tahvili
2014
2.
ÇEYREK
Fonlarımız
Döviz Fonu
Fon Büyüklüğü
Katılımcı Sayısı
8.551.085 TL
5.494
Fon kodu: MHD
Risk: Orta
Fon Toplam
Fon İşletim
Gider Kesintisi (Yıllık) Gideri Kesintisi (Yıllık)
% 1,91
% 1,86
Orta riskli, döviz sepetinin getirisini hedefleyen fonumuzdur. Euro ve Dolar'ın ortalama hareketini hedefler.
Hangi Katılımcılara Uygun?
Ağırlıklı olarak tüm vadelerdeki eurobondlar ve dövize endeksli devlet iç borçlanma araçlarına yatırım yapmak suretiyle dövizin
hareketine paralel getiri sağlamak isteyen katılımcılara uygundur. Hem USD hem de AVRO bazında yatırım yaparak parite riskini
de dengeleyen bir fondur.
%40
GENEL FON YAPISI
%40
%91 %16
USD bazlı
TC Eurobond
EURO bazlı
TC Eurobond
%1 %1 %1 %1
Ters Repo
TL
USD
Mevduat Mevduat
EURO
Mevduat
Devlet
Tahvili
SON 1 YIL GETİRİ GELİŞİMİ
% 20
% 15
% 10
%5
%0
29.06.2014
15.06.2014
01.06.2014
18.05.2014
04.05.2014
20.04.2014
06.04.2014
23.03.2014
09.03.2014
23.02.2014
09.02.2014
26.01.2014
12.01.2014
29.12.2013
15.12.2013
01.12.2013
17.11.2013
03.11.2013
20.10.2013
06.10.2013
22.09.2013
08.09.2013
25.08.2013
11.08.2013
28.07.2013
14.07.2013
30.06.2013
% -5
Emeklilik Yatırım Fonlarının geçmiş dönem performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
PORTFÖY DAĞILIMI
KARŞILAŞTIRMALI GETİRİLER
% 100
Yılbaşı - 30.03.2014
% 90
% 80
% 70
% 60
2013
2012
2011
2010
18.11.2009 - 31.03.2014*
DÖVİZ FON
%6,51
%8,66 %14,68 %15,85 %-2,90
Fon Standart Sapma
%0,53
%0,53 %0,49 %0,52 %0,36
%0,50
BENCHMARK
%8,26
%12,60 %11,95 %19,32 %7,64
%76,38
%47,92
Benchmark Standart Sapma
%0,49
%0,42 %0,30 %0,45 %0,27
%0,39
% 50
Euro
%-1,24
%24,75 %-4,04 %18,92 %-4,09
%31,35
% 40
Amerikan Doları
%0,37
%19,49 %-5,89 %22,85 %3,38
%43,71
% 30
*Fonun halka arz tarihi 18.11.2009 tarihi olduğu için
son 5 yıllık getiri yerine bu dönem getirileri verilmiştir.
% 20
% 10
Vadeli Mevduat
8
Takasbank Para Piyasası
Ters Repo
30.06.2014
16.06.2014
02.06.2014
19.05.2014
05.05.2014
21.04.2014
07.04.2014
24.03.2014
10.03.2014
24.02.2014
10.02.2014
27.01.2014
30.12.2013
13.01.2014
16.12.2013
02.12.2013
18.11.2013
04.11.2013
21.10.2013
07.10.2013
23.09.2013
09.09.2013
26.08.2013
12.08.2013
29.07.2013
15.07.2013
01.07.2013
%0
Eurobond
2014
2.
ÇEYREK
Fonlarımız
Esnek Fon
Fon Büyüklüğü
Risk: Orta
Fon Toplam
Fon İşletim
Gider Kesintisi (Yıllık) Gideri Kesintisi (Yıllık)
% 2,28
% 2,21
Katılımcı Sayısı
131.831.772 TL
Fon kodu: MHG
97.515
Orta riskli, borçlanma araçlarına ve daha az miktarda olmak üzere hisse senetlerine yatırım yapan fonumuzdur.
Hangi Katılımcılara Uygun?
Yatırım tercihini belirlemek yerine birikimlerin yatırıma ne şekilde yönlendirileceği konusunda kararı portföy yöneticisine bırakan ve
piyasa koşullarına göre portföy yöneticisinin en uygun portföy dağılımını gerçekleştireceğini düşünen katılımcılara uygundur. Olumlu
piyasa koşullarında Tahvil Bono Standart Fon’dan daha fazla getiri sağlaması beklenir. Katılımcılar, piyasa faiz hareketlerindeki
oynaklıkların sertliği ölçüsünde kısa ve orta vadede negatif getirinin de oluşabileceğini dikkate almalıdırlar.
%57
GENEL FON YAPISI
%20
Devlet Tahvili
%15
Hisse Senedi
%5 %1 %1 %1
Özel Sektör
Tahvili
Ters Repo
A Tipi Fon B Tipi Fon TL Mevduat
SON 1 YIL GETİRİ GELİŞİMİ
% 10
%8
%6
%4
%2
%0
% -2
29.06.2014
15.06.2014
01.06.2014
18.05.2014
04.05.2014
20.04.2014
06.04.2014
23.03.2014
09.03.2014
23.02.2014
09.02.2014
26.01.2014
12.01.2014
29.12.2013
15.12.2013
01.12.2013
17.11.2013
03.11.2013
20.10.2013
06.10.2013
22.09.2013
08.09.2013
25.08.2013
11.08.2013
28.07.2013
14.07.2013
30.06.2013
% -4
Emeklilik Yatırım Fonlarının geçmiş dönem performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
PORTFÖY DAĞILIMI
KARŞILAŞTIRMALI GETİRİLER
% 100
Yılbaşı - 30.06.2014 2013
% 90
% 80
% 70
% 60
% 50
% 40
2012
2011
2010
%6,19
%2,79 %16,92
%0,01 %8,14
Fon Standart Sapma
%0,116
%0,34 %0,17
%0,38 %0,20
%0,28
BENCHMARK
%9,07
%0,91 %19,06
%1,63 %12,30
%53,67
Benchmark Standart Sapma
%0,32
%0,41
%0,31 %0,32
%0,34
KYD A Tipi Endeks
%12,88
%-8,72 %36,84 %-16,63 %20,58
%49,61
KYD DİBS Tüm
%9,65
%-0,56 %16,56
%48,30
%0,22
%4,36 %11,04
% 30
% 20
*Fonun halka arz tarihi 18.11.2009 tarihi olduğu için
son 5 yıllık getiri yerine bu dönem getirileri verilmiştir.
% 10
9
Vadeli Mevduat
Hisse Senedi
01.06.2014
01.05.2014
01.04.2014
01.03.2014
01.02.2014
01.01.2014
01.12.2013
01.11.2013
01.10.2013
01.09.2013
01.08.2013
01.07.2013
%0
Özel Sektör/Finansman Bonosu
Takasbank Para Piyasası
Devlet Tahvili
18.11.2009 - 30.06.2014*
ESNEK FON
Ters Repo
%45,82
2014
2.
ÇEYREK
Fonlarımız
Hisse Fon
Fon Büyüklüğü
Fon kodu: MHH
Fon Toplam
Fon İşletim
Gider Kesintisi (Yıllık) Gideri Kesintisi (Yıllık)
% 2,28
% 2,21
Katılımcı Sayısı
27.528.608 TL
Risk: Yüksek
24.100
Yüksek riskli, hisse senetlerine yatırım yaparak İMKB-100 hisse senetleri endeksinin getirisini hedefleyen fonumuzdur.
Hangi Katılımcılara Uygun?
Katkı paylarının bir kısmını veya tamamını hisse senetlerine yatırarak sermaye kazancı ve temettü geliri elde etmek isteyen
katılımcılara hitap eder. Uzun vadede yüksek getiri sağlamak için ara dönemlerde tasarruflarının değer kaybetme ihtimalini göze
alabilen katılımcılar için uygundur. Bir başka deyişle yatırım karakteri olan, hisse senetlerine ilgi duyan katılımcılar için emeklilik fon
alternatifidir.
%90
GENEL FON YAPISI
%10
Ters Repo
Hisse Senedi
SON 1 YIL GETİRİ GELİŞİMİ
% 10
%5
%0
% -5
% -10
% -15
29.06.2014
15.06.2014
01.06.2014
18.05.2014
04.05.2014
20.04.2014
06.04.2014
23.03.2014
09.03.2014
23.02.2014
09.02.2014
26.01.2014
12.01.2014
29.12.2013
15.12.2013
01.12.2013
17.11.2013
03.11.2013
20.10.2013
06.10.2013
22.09.2013
08.09.2013
25.08.2013
11.08.2013
28.07.2013
14.07.2013
30.06.2013
% -20
Emeklilik Yatırım Fonlarının geçmiş dönem performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
PORTFÖY DAĞILIMI
KARŞILAŞTIRMALI GETİRİLER
% 100
Yılbaşı - 30.06.2014 2013
% 90
2012
2011
2010 18.11.2009 - 31.03.2014*
% 80
HİSSE FON
%16,00
% 70
Fon Standart Sapma
%1,23
%1,69 %0,97 %1,38 %0,97
%1,32
% 60
BENCHMARK
%1,74
%-11,10 %48,59 %-18,06 %22,56
%65,37
% 50
Benchmark Standart Sapma
%1,26
%1,71 %1,00 %1,54 %1,15
%1,42
% 40
İMKB 100
%15,76
%-13,31 %52,55 %19,90 %21,16
%69,08
% 30
KYD A Tipi Endeks
%12,88
%-8,72 %36,84 %16,63 %20,58
%49,61
%-12,18 %53,57 %-27,01 %25,12
% 20
*Fonun halka arz tarihi 18.11.2009 tarihi olduğu için
son 5 yıllık getiri yerine bu dönem getirileri verilmiştir.
% 10
Takasbank Para Piyasası
10
Ters Repo
Hisse Senedi
30.06.2014
16.06.2014
02.06.2014
19.05.2014
05.05.2014
21.04.2014
07.04.2014
24.03.2014
10.03.2014
24.02.2014
10.02.2014
27.01.2014
13.01.2014
30.12.2013
16.12.2013
02.12.2013
18.11.2013
04.11.2013
21.10.2013
07.10.2013
23.09.2013
09.09.2013
26.08.2013
12.08.2013
29.07.2013
15.07.2013
01.07.2013
%0
%61,43
2014
2.
ÇEYREK
Fonlarımız
Katkı EYF
Fon Büyüklüğü
Risk: Orta
Fon Toplam
Fon İşletim
Gider Kesintisi (Yıllık) Gideri Kesintisi (Yıllık)
%0,37
%0,35
Katılımcı Sayısı
46.769.729 TL
Fon kodu: MHT
98.940
Sadece devlet katkılarının değerlendirildiği bu fon, devlet katkılarını yüksek riskten uzak tutmaya çalışırken, yüksek getiri beklentisi olan
yatırım araçlarının getirilerinden de belli ölçüde faydalanmaya çalışan bir yönetim yaklaşımıyla tüm katılımcılar için uygun bir fondur.
%80
%10
%10
Mevduat
Hisse ÖST- FB
Orta / Uzun Vadeli Bono
SON 1 YIL GETİRİ GELİŞİMİ
% 10
%8
%6
%4
%2
%0
% -2
29.06.2014
22.06.2014
15.06.2014
08.06.2014
01.06.2014
25.05.2014
11.05.2014
18.05.2014
04.05.2014
27.04.2014
20.04.2014
13.04.2014
06.04.2014
30.03.2014
23.03.2014
16.03.2014
09.03.2014
02.03.2014
23.02.2014
16.02.2014
09.02.2014
02.02.2014
26.01.2014
19.01.2014
12.01.2014
29.12.2013
05.01.2014
22.12.2013
15.12.2013
08.12.2013
24.11.2013
01.12.2013
17.11.2013
10.11.2013
03.11.2013
27.10.2013
20.10.2013
13.10.2013
06.10.2013
29.09.2013
22.09.2013
15.09.2013
08.09.2013
01.09.2013
25.08.2013
11.08.2013
18.08.2013
04.08.2013
28.07.2013
21.07.2013
14.07.2013
07.07.2013
30.06.2013
% -4
Emeklilik Yatırım Fonlarının geçmiş dönem performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
PORTFÖY DAĞILIMI
KARŞILAŞTIRMALI GETİRİLER
% 100
Yılbaşı - 30.06.2014
% 90
02.05.2013-30.06.2014*
KATKI FON
%6,61
%5,12
Fon Standart Sapma
%0,15
%0,11
% 60
BENCHMARK
%6,52
%7,55
% 50
Benchmark Standart Sapma
%0,21
%0,15
% 40
KYD-DİBS 547
%7,59
%6,11
% 30
KYD-Tüm Bono Endeksi
%9,65
%5,12
% 80
% 70
% 20
*Fonun halka arz tarihi 02.05.2013 tarihi olduğu için halka arzdan
itibaren getiri olarak verilmiştir.
% 10
Takaslı Para Piyasası
11
Vadeli Mevduat
Ters Repo
30.06.2014
16.06.2014
02.06.2014
19.05.2014
05.05.2014
21.04.2014
07.04.2014
24.03.2014
10.03.2014
24.02.2014
10.02.2014
27.01.2014
13.01.2014
30.12.2013
16.12.2013
18.11.2013
02.12.2013
04.11.2013
21.10.2013
07.10.2013
23.09.2013
09.09.2013
26.08.2013
12.08.2013
29.07.2013
15.07.2013
01.07.2013
%0
Tahvil Bono
2014
2.
ÇEYREK
Fonlarımız
Alternatif Standart EYF
Fon Büyüklüğü
Katılımcı Sayısı
563.685 TL
4.384
Fon kodu: MHS
Risk: Orta
Fon Toplam
Fon İşletim
Gider Kesintisi (Yıllık) Gideri Kesintisi (Yıllık)
% 1,91
% 1,86
Faiz geliri içermeyen bir fondur. Orta riskli, kira sertifikalarına ve daha az miktarda BIST Katılım Endeksine tabi seçilmiş hisse
senetlerine ve katılım bankalarındaki katılma hesap larına yatırım yapan fonumuzdur.
Hangi Katılımcılara Uygun?
Ağırlıklı olarak kira sertifikalarına ilgi duyan, çok fazla riske girmeksizin yüksek getiri beklentisi olan seçilmiş hisse senetlerinden de
kazanç elde etmek isteyen ve hiç bir şekilde faiz geliri elde etmek istemeyen katılımcılar için uygun bir fondur. Katılımcılar, uzun
vadede tatminkar bir gelir elde etmeyi hedeflemekle birlikte piyasa fiyat hareketleri doğrultusunda belli dönemlerde negatif
getirinin de oluşabileceğini dikkate almalıdırlar.
%70
%20
Kamu Kira Sertifikası,
%8
BIST Katılım
Hisse Senedi
%2
TL Katılma
Hesabı
Özel Sektör
Kira Sertifikası
SON 1 YIL GETİRİ GELİŞİMİ
%6
%5
%4
%3
%2
%1
30.06.2014
23.06.2014
16.06.2014
09.06.2014
02.06.2014
26.05.2014
19.05.2014
12.05.2014
05.05.2014
28.04.2014
21.04.2014
14.04.2014
07.04.2014
31.03.2014
24.03.2014
17.03.2014
10.03.2014
03.03.2014
24.02.2014
17.02.2014
10.02.2014
03.02.2014
27.01.2014
20.01.2014
13.01.2014
%0
Emeklilik Yatırım Fonlarının geçmiş dönem performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
PORTFÖY DAĞILIMI
KARŞILAŞTIRMALI GETİRİLER
% 100
2014-Haziran 2014-Mayıs 2014-Nisan 2014-Mart 2014-Şubat 18.11.2009-31.03.2014*
% 90
% 80
% 70
% 60
% 50
% 40
% 30
ALTERNATİF STANDART FON
%0,98
%1,49
%1,34
%-0,04
%0,64
%4,95
Fon Standart Sapma
%0,09
%0,11
%0,06
%0,24
%0,05
%0,13
BENCHMARK
%0,92
%1,46
%1,79
%1,94
%0,98
%6,24
Benchmark Standart Sapma
%0,20
%0,18
%0,19
%0,35
%0,31
%0,26
İMKB 100
%-0,25
%6,67
%4,49
%7,38
%-0,90
%12,29
KYD A Tipi Endeks
%1,40
%2,16
%3,69
%1,30
%0,72
%8,44
% 20
*Fonun halka arz tarihi 13.01.2014 tarihi olduğu için
halka arzdan itibaren getiri olarak verilmiştir.
% 10
Hisse Senedi
12
Kira Sertifikası
24.06.2014
17.06.2014
10.06.2014
03.06.2014
27.05.2014
20.05.2014
13.05.2014
06.05.2014
29.04.2014
22.04.2014
15.04.2014
08.04.2014
01.04.2014
25.03.2014
18.03.2014
11.03.2014
04.03.2014
25.02.2014
18.02.2014
11.02.2014
04.02.2014
28.01.2014
21.01.2014
14.01.2014
%0
2014
2.
ÇEYREK
Fonlarımız
Alternatif Katkı EYF
Fon Büyüklüğü
Risk: Orta
Fon Toplam
Fon İşletim
Gider Kesintisi (Yıllık) Gideri Kesintisi (Yıllık)
% 0,37
% 0,35
Katılımcı Sayısı
536.685 TL
Fon kodu: MHA
369
Faiz geliri içermeyen bir fondur. Orta riskli, kira sertifikalarına ve daha az miktarda BIST Katılım Endeksine tabi seçilmiş hisse
senetlerine ve katılım bankalarındaki katılma hesap larına yatırım yapan fonumuzdur.
Hangi Katılımcılara Uygun?
Ağırlıklı olarak kira sertifikalarına ilgi duyan, çok fazla riske girmeksizin yüksek getiri beklentisi olan seçilmiş hisse senetlerinden de
kazanç elde etmek isteyen ve hiç bir şekilde faiz geliri elde etmek istemeyen katılımcılar için uygun bir fondur. Katılımcılar, uzun
vadede tatminkar bir gelir elde etmeyi hedeflemekle birlikte piyasa fiyat hareketleri doğrultusunda belli dönemlerde negatif
getirinin de oluşabileceğini dikkate almalıdırlar.
%85
Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikası,
%10
%5
Katılım Hesabı
Katılım HS.
SON 1 YIL GETİRİ GELİŞİMİ
%6
%5
%4
%3
%2
%1
%0
27.06.2014
20.06.2014
13.06.2014
06.06.2014
30.05.2014
23.05.2014
16.05.2014
09.05.2014
02.05.2014
25.04.2014
18.04.2014
11.04.2014
04.04.2014
28.03.2014
21.03.2014
14.03.2014
07.03.2014
28.02.2014
% -1,
Emeklilik Yatırım Fonlarının geçmiş dönem performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
PORTFÖY DAĞILIMI
KARŞILAŞTIRMALI GETİRİLER
% 100
2014-Haziran 2014-Mayıs 2014-Nisan 2014-Mart
% 90
28.02.2014-30.06.2014*
% 80
ALTERNATİF KATKI FON
%0,91
%1,47
%1,76
%0,68
%4,91
% 70
Fon Standart Sapma
%0,13
%0,21
%0,13
%0,05
%0,14
% 60
BENCHMARK
%0,99
%1,29
%1,32
%0,96
%4,65
Benchmark Standart Sapma
%0,06
%0,07
%0,05
%0,13
%0,08
KYD-DİBS 547
%1,06
%1,71
%3,01
%1,17
%7,13
KYD-Tüm Bono Endeksi
%1,40
%2,16
%3,69
%1,30
%8,82
% 50
% 40
% 30
% 20
*Fonun halka arz tarihi 28.02.2014 tarihi olduğu için
halka arzdan itibaren getiri olarak verilmiştir.
% 10
Hisse Senedi
13
Kira Sertifikası
30.06.2014
23.06.2014
16.06.2014
09.06.2014
02.06.2014
26.05.2014
19.05.2014
12.05.2014
05.05.2014
28.04.2014
21.04.2014
14.04.2014
07.04.2014
31.03.2014
24.03.2014
17.03.2014
10.03.2014
03.03.2014
%0
2014
2.
ÇEYREK
Tüm Fonlar
Getiri Gelişimi
% 25
% 20
% 15
% 10
%5
%0
% -5
% -10
% -15
% -20
Likit EYF
Tahvil Bono Standart EYF
Döviz EYF
Esnek EYF
Hisse EYF
Katkı EYF
Alternatif Standart
29.06.14
22.06.14
15.06.14
08.06.14
01.06.14
25.05.14
11.05.14
18.05.14
04.05.14
27.04.14
20.04.14
13.04.14
06.04.14
30.03.14
23.03.14
16.03.14
09.03.14
02.03.14
23.02.14
16.02.14
09.02.14
02.02.14
26.01.14
19.01.14
12.01.14
05.01.14
29.12.13
22.12.13
15.12.13
08.12.13
24.11.13
01.12.13
17.11.13
10.11.13
03.11.13
27.10.13
20.10.13
13.10.13
06.10.13
29.09.13
22.09.13
15.09.13
08.09.13
01.09.13
25.08.13
11.08.13
18.08.13
04.08.13
28.07.13
21.07.13
14.07.13
07.07.13
30.06.13
% -25
Alternatif Katkı
Likit Fon* Tahvil Bono Standart Fon* Döviz Fon* Esnek Fon* Hisse Fon* Alternatif Standart Fon**
Yılbaşı - 30.06.2014
2013
2012
2011
2010
Halka Arz - 30.06.2014
% 4,35
% 5,10
% 6,69
% 5,67
% 4,94
% 30,57
% 5,90
% 1,50
% 11,27
% 1,08
% 5,65
% 28,34
% 6,51
% 8,66
% 14,68
% 15,85
% -2,90
% 47,92
% 6,19
% 2,79
% 16,92
% 3,01
% 8,14
% 45,82
% 16,00
% -12,18
% 53,57
% -27,01
% 25,12
% 61,43
%4,95
Bu rapor MetLife ve Hayat A.Ş. tarafından müşterilerini bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Emeklilik yatırım fonlarının geçmiş getirileri gelecek dönem
performansı için gösterge sayılmaz. Bu rapordaki bilgiler, güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenmiştir. Burada yer alan bilgiler ışığında yapılan ve
yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından şirketimiz hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu raporda yer alan bilgilerin bir kısmı ya da tamamı
izin alınmak sureti ile kullanılabilir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti;
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde
sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile
risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.
Emeklilik Yatırım Fonlarının geçmiş dönem performansı, gelecek dönem için bir garanti unsuru olarak algılanmamalıdır.
* Fonun halka arz tarihi 18.11.2009 tarihidir.
** Fonun halka arz tarihi 13.01.2014 tarihidir.
14
MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Kavacık Ticaret Merkezi
Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak
B Blok No: 18 Kavacık Beykoz 34805 İstanbul
Sicil No: 388669
Mersis No: 0854006902900014
Tel: 444 0 638 (MET)
Faks: (0216) 538 94 94
www.metlife.com.tr
MetLife, Inc. (NYSE: MET) kendisine bağlı ortaklıkları ve iştirakleri (MetLife) aracılığıyla sigorta, yıllık gelir sigortası ve çalışan yan hakları programları alanlarında hizmet
veren öncü ve global bir şirkettir. MetLife Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Latin Amerika, Asya, Avrupa ve Ortadoğu’da pazar lideri konumundadır. Daha fazla bilgi için
www.metlife.com.tr adresini ziyaret ediniz.
Download

2014 II. Çeyrek Fon Bülteni - MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş.