ÖZYEĞİN UNIVERSITY TECHNOLOGY TRANSFER OFFICE
TUBITAK Supportsand Incentives for Horizon 2020 Programs
H2020 Programlarına Yönelik TÜBİTAK Destekleri ve Teşvikleri
DearFacultyMembers,
TÜBİTAK offersseries of supportsandincentivesforTurkishparticipants at Horizon 2020 Calls.
Theseincentivesaim at fosteringparticipation of Turkishresearchers in H2020 Calls,
increasingthesuccess
rate
byimprovingthequality
of
proposedprojects,
supportingsuccessfulresearchers,
andencouragingTurkishresearcherstolead
a
consortiumortotakeactiveparts at developingconsortiumsandproposals.
TheincentivesandSupports



Travel Support (Upto 1.500 EURO)
Pre-assessmentSupportfor Marie-Sklodowska-Curieand ERC Projects (Between 3.000
– 8.000 EURO depending on theprojecttype)
CoordinationSupport (Between 3.000 – 15.000 EURO depending on thetype of
service required)
Therewards:



Successfulresearchersandtheirteamswill be grantedupto 57.000 EURO depending on
theirshare at theprojectbudget.
Thecoordinatorswill be grantedupto 114.000 EURO depending on theprojectbudget
Researchers, whoseprojectswillpassthethreshold but fail to be awarded, will be
granted 3500 EURO iftheyarepartners, and 7000 EURO iftheyarecoordinators
For further information:
http://www.tubitak.gov.tr/tr/haber/tubitaktan-ab-programlarina-katilim-icin-buyuk-destek
http://www.h2020.org.tr
Researchers who would like to benefit or get more information are invited to contact
Technology Transfer Office
Best Regards,
Technology Transfer Office
----Değerli Hocalarımız,
TÜBİTAK Horizion 2020 Programı kapsamında Türk katılımcılara bir dizi destek ve teşvik
vermektedir. Bu teşvikler Türk araştırmacıların H2020 Çağrıları’ndakonsorsiyum lideri ve/veya
ortak olarak daha fazla yer almasını, ilgili başvuruların kalitelerinin yükseltilerek başarı
şanslarının artmasını amaçlamaktadır.
Teşvik Programı Destekleri:

Seyahat Desteği (1.500 EURO’ya kadar)


MSC ve ERC projeleri için ön değerlendirme desteği (Projenin türüne göre 3.000 –
8.000 EURO arası)
Koordinatör olma desteği (Alınacak hizmetin türüne göre 3.000 – 15.000 EURO arası)
Başarı ve Eşik Üstü Ödülleri:



Başarılı araştırmacılar ve projeler (Bütçe –ortaklık- payına göre 57.000 EURO’ya
kadar)
Koordinatör olma durumda (Proje bütçesine göre 114.000 EURO’ya kadar)
Projeleri eşik üstünde kalan ancak fonlanamayan araştırmacı ve/veya kurumlar
(Alınan puana göre ortaklara 3.500 Avro, proje koordinatörlerine 7.000 Avro’ya
kadar)
Detaylı bilgi için:
http://www.tubitak.gov.tr/tr/haber/tubitaktan-ab-programlarina-katilim-icin-buyuk-destek
http://www.h2020.org.tr
TÜBİTAK H2020 Teşvik ve Destek Programı’ndan faydalanmak veya program hakkında daha
fazla bilgi almak isteyen araştırmacılarımızı TTO’ya bekliyoruz.
Saygılarımızla,
Teknoloji Transfer Ofisi
Download

H2020 Programlarına Yönelik TÜBİTAK Destekleri ve Teşvikleri