Download

V2-2011, radca, Slovenská stavebná inšpekcia (.pdf)