ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.OAİB.GSK.ARG3.2014/762-21287
Fas/Anti-Damping Soruşturması
Ankara, 20/10/2014
SİRKÜLER(D-2014)
Sayın Üyemiz;
Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda; AB ve ülkemiz menşeli “sıcak haddelenmiş sac” (72087208.10 ve 7208.450 hariç-, 7211.13, 7211.14 ve 7211.19 GTİP’li) ithalatına karşı Fas Ticaret, Sanayi,
Yatırım ve Sayısal Ekonomi Bakanlığınca (Bakanlık) yürütülen anti-damping soruşturması kapsamında,
Bakanlık tarafından ilgili üründe başlıca ihracatçılarımız olan Erdemir ve Çolakoğlu dahil olmak üzere,
tüm ihracatçılarımız için %11’lik anti-damping vergisi uygulamasına karar verildiğine dair 12 Ağustos
2014 tarihli ve Avis Public No:16/14 sayılı nihai kararın aynı tarihte Fas Ticaret, Sanayi, Yatırım ve
Sayısal Ekonomi Bakanlığı’nın web sitesinde yayımlandığı ifade edilmektedir.
Bu çerçevede; söz konusu nihai kararın 2 Ekim 2014 tarihli Fas Resmi Gazetesi’nde (Royaume Du
Maroc, Bulletin Officiel) (Ek-1) yayımlandığı ve mezkur önlemin anılan tarihte yürürlüğe girdiği
belirtilmektedir.
Yazıda devamla; 15 Ekim 2013 tarihli ve Avis aux Importateurs No: 11/13 sayılı Fas Ticaret,
Sanayi, Yatırım ve Sayısal Ekonomi Bakanlığınca duyurusunun ilan edildiği ve AB ile ülkemizden ilgili
ürünleri ithal eden firmalara uygulanmakta olan “izleme prosedürü”nün (surveillance procedure) 26 Eylül
2014 tarihli ve Avis aux Importateurs No:19/14 sayılı Bakanlık duyurusu (Ek-2) ile sonlandırıldığı ifade
edilmektedir.
Bilgilerine rica ederim.
Özkan AYDIN
Genel Sekreter
Ekler: 1) Fas Resmi Gazetesi (20 syf.)
2) Bakanlık Duyurusu (1syf)
Ayrıntılı bilgi için: Zeynep Dedeoğlu - Uzman Yrd.
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ceyhun
Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince Esra
Arpınar (20.10.2014 13:36:39)
tarafından güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır.
ID:61237511020141020101839
Bu Kod İle http://evrak.oaib.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:61237511020141020101839. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:61237511020141020101839. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:61237511020141020101839. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:61237511020141020101839. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:61237511020141020101839. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:61237511020141020101839. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:61237511020141020101839. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:61237511020141020101839. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:61237511020141020101839. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:61237511020141020101839. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:61237511020141020101839. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:61237511020141020101839. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:61237511020141020101839. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:61237511020141020101839. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:61237511020141020101839. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:61237511020141020101839. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:61237511020141020101839. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:61237511020141020101839. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:61237511020141020101839. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:61237511020141020101839. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:61237511020141020101839. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:61237511020141020101839. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Download

indir - OAIB