T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ
İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI2014-2015 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİFİNAL SINAV PROGRAMI
Tarih
3 Ocak 2015
Cumartesi
4 Ocak 2015
Pazar
5 Ocak 2015
Pazartesi
6 Ocak 2015
Salı
7 Ocak 2015
Çarşamba
8 Ocak 2015
Perşembe
8 Ocak 2015
Perşembe
9 Ocak 2015
Cuma
Sınav Saati
Dersi Adı
Dersin Sorumlusu
1. SINIF
Sınav Salonu
11:30-13.30
Dinleme ve Sesletim I
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Kızıldağ
15:00.17:00
Bağlamsal Dilbilgisi I
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Kızıldağ
09:00-11:00
Bilgisayar I
Yrd. Doç. Dr. Haci Özışık
ED102 +206
09:00.1100
Türkçe Yazılı Anlatım I
Yrd. Doç. Dr. Erkan Salan
ED102+206
10:00.11:00
Eğt Bil Giriş
Yrd. Doç. Dr. Yunus Günindi
ED102+206
12:00-14:00
İleri Okuma ve Yazma Becerileri I
Yrd. Doç. Dr. VelemiraIvanova
ED102+206
09:00-11:00
Sözlü İletişim Becerileri I
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Kızıldağ
ED102+206
09:00-11:00
Etkili İletişim
YrdDoçDr Didem Kılıç
ED102+206
Eğt Fak Konferans
Salonu
Eğt Fak Konferans
Salonu
2. SINIF
3 Ocak 2015
Cumartesi
4 Ocak 2015
Pazar
5 Ocak 2015
Pazartesi
6 Ocak 2015
Salı
6 Ocak 2015
Salı
7 Ocak 2015
Çarşamba
9 Ocak 2015
Cuma
Eğt Fak Konferans
Salonu
Eğt Fak Konferans
Salonu
13:30-15:30
İng-Türk Çeviri
Öğr Gör Murat Demirekin
12:30.14:30
Dilbilim I
YardDoçDr Ayşe Kızıldağ
11:00-13:00
Öğr İlke ve Yönt
Yard Doç Dr Hasan Özcan
ED102
11:00-13:00
Anlatım Becerileri
Yrd. Doç. Dr. VelemiraIvanova
ED102
13:00-15:00
İngÖğrt Yaklaşımlar I
Öğr Gör Murat Demirekin
ED102
11:00-13:00
Türk Eğitim Tarihi
Yard Doç Dr Refik Turan
ED102
11:00-13:00
İngEdb I
Yrd. Doç. Dr. VelemiraIvanova
ED102
Gözetmen(ler)
3. SINIF
3 Ocak 2015
Cumartesi
3 Ocak 2015
Cumartesi
4 Ocak 2015
Pazar
5 Ocak 2015
Pazartesi
6 Ocak 2015
Salı
7 Ocak 2015
Çarşamba
9 Ocak2015
Cuma
Eğt Fak Konferans
Salonu
Eğt Fak Alt Kat
Bilgisayar Salonu
15:30-17:00
Dil Becerilerinin Öğrt I
Öğr Gör Murat Demirekin
13:30-15:30
Özel Öğretim Yöntemleri II
Yard Doç Dr Ayşe Kızıldağ
13:00-15:00
Çocuklara Yab Dil Öğrt I
Öğr Gör Murat Demirekin
ED102
13:00-15:00
Drama
Yard Doç Dr Sezgin Demir
ED102
13:00-15:00
Sınıf Yönetimi
Yard Doç Dr Kamil Yıldırım
ED102
13:00-15:00
Edb ve Dil Öğrt I
Yrd. Doç. Dr. VelemiraIvanova
ED102
13:00-14:00
İkinci Yab Dil-Almanca I
Okt Kadriye Şengül
ED102
4. SINIF
3 Ocak 2015
Cumartesi
5 Ocak 2015
Pazartesi
6 Ocak 2015
Salı
7 Ocak 2015
Çarşamba
8 Ocak 2015
Perşembe
9 Ocak 2011
Cuma
9 Ocak 2011
Cuma
9 Ocak 2011
Cuma
10:30-12:00
Materyal İnceleme ve Geliştirme
Öğr Gör Murat Demirekin
ED102
11:30-12:30
Atatürk İlke İnkılap Tarihi I
Yard Doç Dr Muhammet Sarı
ED206
15:00-17:00
Seçmeli I
Öğr Gör Murat Demirekin
ED102
15:00-17:00
Rehberlik
Yard Doç Dr Rezzan Gündoğdu
ED102
15:00-17:00
Özel Eğitim
Yard Doç Dr Hasan Özcan
ED102
14:00-15:00
İkinci Yabancı Dil-Almanca III
Okt Kadriye Şengül
ED102
15:00-16:00
Okul Deneyimi-GR1
Yard Doç Dr Ayşe Kızıldağ
Öğrt Üyesi Ofisi
16:00-17:00
Okul Deneyimi-GR2
Yard Doç Dr Ayşe Kızıldağ
Öğrt Üyesi Ofisi
Yard. Doç. Dr. Ayşe Kızıldağ
Yab Diller Eğitimi Böl Bşk
T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ
İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2014-2015 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİBÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI
Tarih
20 Ocak 2015
Salı
20 Ocak 2015
Salı
21 Ocak 2015
Çarşamba
21 Ocak 2015
Çarşamba
22 Ocak 2015
Perşembe
22 Ocak 2015
Perşembe
23 Ocak 2015
Cuma
23 Ocak 2015
Cuma
Sınav Saati
Dersi Adı
Dersin Sorumlusu
1. SINIF
Sınav Salonu
09:00.11:00
Dinleme ve Sesletim I
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Kızıldağ
ED102
11:00-13:00
Bağlamsal Dilbilgisi I
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Kızıldağ
ED102
09:00-11:00
Bilgisayar I
Yrd. Doç. Dr. Haci Özışık
ED102
11:00.13:00
Türkçe Yazılı Anlatım I
Yrd. Doç. Dr. Erkan Salan
ED102
09:00.11:00
Eğt Bil Giriş
Yrd. Doç. Dr. Yunus Günindi
ED102
11:00-13:00
Sözlü İletişim Becerileri I
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Kızıldağ
ED102
09:00-11:00
İleri Okuma ve Yazma Becerileri I
Yrd. Doç. Dr. VelemiraIvanova
ED102
11:00.13:00
Etkili İletişim
YrdDoçDr Didem Kılıç
ED102
2. SINIF
20 Ocak 2015
Salı
20 Ocak 2015
Salı
21 Ocak 2015
Çarşamba
22 Ocak 2015
Perşembe
22 Ocak 2015
Perşembe
23 Ocak 2015
Cuma
23 Ocak 2015
Cuma
11:00.13:00
İng-Türk Çeviri
Öğr Gör Murat Demirekin
ED102
13:00-15:00
Dilbilim I
YardDoçDr Ayşe Kızıldağ
ED102
11:00-13:00
İngÖğrt Yaklaşımlar I
Öğr Gör Murat Demirekin
ED102
11:00-13:00
Öğr İlke ve Yönt
YardDoçDr Hasan Özcan
ED102
13:00-15:00
Anlatım Becerileri
Yrd. Doç. Dr. VelemiraIvanova
ED102
11:00-13:00
İngEdb I
Yrd. Doç. Dr. VelemiraIvanova
ED102
13:00-15:00
Türk Eğitim Tarihi
YardDoçDr Refik Turan
ED102
Gözetmen(ler)
3. SINIF
20 Ocak 2015
Salı
21 Ocak 2015
Çarşamba
21 Ocak 2014
Çarşamba
22 Ocak 2015
Perşembe
22 Ocak 2015
Perşembe
23 Ocak 2015
Cuma
23 Ocak 2015
Cuma
13:00.15:00
Dil Becerilerinin Öğrt I
Öğr Gör Murat Demirekin
ED102
13:00-15:00
Özel Öğretim Yöntemleri II
YardDoçDr Ayşe Kızıldağ
ED102
13:00-15:00
İkinci Yab Dil-Almanca I
Okt Kadriye Şengül
ED102
13:00-15:00
Çocuklara Yab Dil Öğrt I
Öğr Gör Murat Demirekin
ED102
15:00-17:00
Drama
YardDoçDr Sezgin Demir
ED102
13:00-15:00
Sınıf Yönetimi
YardDoçDr Kamil Yıldırım
ED102
15:00-17:00
Edb ve Dil Öğrt I
Yrd. Doç. Dr. VelemiraIvanova
ED102
4. SINIF
20 Ocak 2015
Salı
20 Ocak 2015
Salı
21 Ocak 2015
Çarşamba
21 Ocak 2015
Çarşamba
22 Ocak 2015
Perşembe
23 Ocak 2011
Cuma
23 Ocak 2011
Cuma
23 Ocak 2011
Cuma
13:00.15:00
Materyal İnceleme ve Geliştirme
Öğr Gör Murat Demirekin
ED102
15:00-17:00
Seçmeli I
Öğr Gör Murat Demirekin
ED102
11:30-12:30
Atatürk İlke İnkılap Tarihi I
YardDoçDr Muhammet Sarı
ED102
15:00-17:00
Rehberlik
YardDoçDr Rezzan Gündoğdu
ED102
15:00-17:00
Özel Eğitim
YardDoçDr Hasan Özcan
ED102
15:00-17:00
İkinci Yabancı Dil-Almanca III
Okt Kadriye Şengül
ED102
15:00-16:00
Okul Deneyimi-GR1
YardDoçDr Ayşe Kızıldağ
16:00-17:00
Okul Deneyimi-GR2
YardDoçDr Ayşe Kızıldağ
Öğrt Üyesi
Ofisi
Öğrt Üyesi
Ofisi
“
Yard. Doç. Dr. Ayşe Kızıldağ
Yab Diller Eğitimi Böl Bşk
Download

İngiliz Dili Eğitimi - FİNAL ve BÜTÜNLEME