1 / 15
GİB Portal’deki Faturaları eFinans Portal’e Taşıma
Geçmiş dönemden kalan faturalarınızı eFinans Portal’ e yükleyerek eFinans’ın arşivleme hizmetinden 10 yıl boyunca
faydalanabilirsiniz.
eFinans’ a taşımak istediğiniz GİB Portal’deki faturalarınızı ilk olarak bilgisayarınıza indirmeniz gerekir.
1)
GİB Portal’den Fatura İndirme
İnternet tarayıcısına https://portal.efatura.gov.tr/efatura/egiris.jsp adresi yazılarak Gelir İdaresi Başkanlığı Portali’ ne giriş
yapılır.
Gelen faturaların bulunduğu pencereyi açmak için İşlemler/Fatura İşlemleri/Gelen Kutusu butonuna tıklanır.
Açılan seçenekelerden “Zarf Bazında Listeleme” Seçeneğine tıklanır
2 / 15
GİB Portal’ den indirme işlemi ancak Arşiv görünümünden yapılabilmektedir. Bu nedenle faturaları ilk önce Arşiv
klasörüne taşımak gerekir. Arşiv klasörüne taşımak istenilen zarfın yanındaki onay kutusuna tıklanarak zarf seçilir.
Bu pencereden aynı anda birden fazla zarf seçilebilir. Ayrıca Tümünü Seç onay kutusu ile tüm zarflar da seçilebilir.
Zarfların içerisindeki faturalar, zarf çift tıklanarak Zarf içeriği alanından incelenebilir.
Seçilen Zarfları Arşive kaldırmak için “Arşive Kaldır” düğmesine tıklanır.
3 / 15
Seçilen Zarflar Arşive kaldırılmıştır. Açılan pencerede Arşive kaldırılan zarfların numaraları listelenmektedir. Pencereyi
kapatmak için “Tamam” Butonuna tıklanır.
Arşive kaldırılan Faturaları bilgisayarınıza indirmek için Arşiv klasörü açılmalıdır. Gelen Kutusu altındaki “Arşiv” butonuna
tıklanır
4 / 15
Arşive kaldırılan zarfların içerisindeki faturalar listelenmiştir. Bilgisayarınıza indirmek istediğiniz fatura ya da faturaları
seçmek için faturanın onay kutusuna tıklanır.
Seçilen faturaları indirmek için “İndir” düğmesine tıklanır.
GİB Portal’ e Gelen Faturalarınızı bilgisayarınıza indirme işlemi tamamlanmıştır. GİB Portal’ den gönderdiğiniz
faturalarınızı da aynı şekilde bilgisayarınıza indirebilirsiniz. .Birden fazla fatura seçerek indirilen dosyalar UBL zİp
formatında indirilir. Tek fatura indirdiğinizde ise dosya formatı UBL’ dir.
5 / 15
2) Faturaları eFinans Portale Yükleme
İnternet tarayıcısının adres çubuğuna www.portal.efinans.com.tr adresini yazarak ya da eFinans web sitesinin Ana
sayfasından Müşteri butonuna basarak Kullanıcı adı ve şifre ile portale giriş yapılır. Ardından Ana sayfadaki “Fatura
İşlemleri” butonuna tıklanır.
GİB Portal’ den indirdiğiniz Gelen/Giden faturaları eFinans Portal e yüklemek için “Taşınan Fatura İşlemleri” seçeneğine
tıklanır.
6 / 15
GİB Portal’ den gönderdiğiniz faturaları eFinans Portal’e yüklemek için “GİB’ den Giden Fatura Yükleme” seçeneğine, GİB
portal kullandığınız dönemde size Gelen faturaları eFinans Portal’ e yüklemek için ise Gelen Fatura bölümünden “GİB’ den
Gelen Fatura Yükleme” Seçeneğine tıklanır.
eFinans portale yükleyeceğiniz faturalarınızı görüntüleyebilir, taşıma işlemini gerçekleştirebilir ve sorgulayabilirsiniz.
Açılan Fatura Yükleme Penceresinde ilk olarak eFinans Portale yüklemek istenilen dosyanın formatı seçilmelidir. Dosya
formatını belirtmek için “Yükleme Formatı:” liste butonuna tıklanır.
7 / 15
Yüklenecek dosya tek bir XML dosyası ise açılan listeden dosya formatı olarak Fatura UBL seçeneği seçilmelidir.
Dosya formatı UBL Zip ise listeden Fatura UBL (zip) seçeneği seçilmelidir.
Yükleme Anahtarı: Bir dosyanın eFinans’ a ilk yüklenmesinde dosyaya vereceğiniz isimdir. Örneğin nisan ayının
faturaları ise bu dosyaya nisan adı verilebilir. Bir dosyanın ilk yüklemesinde Anahtardan yükle seçeneği işaretlenmez.
Konu Sayfa … detaylı olarak anlatılmaktadır
8 / 15
. GIB Portal’ den bilgisayarınıza indirdiğiniz dosyayı seçmek için “Dosya Seç” butonuna tıklanır.
Aç penceresi ile daha önce GİB Portalden bilgisayara indirilmiş olan dosyanın yeri bulunur ve dosya seçilir.
9 / 15
Seçilen dosyayı eklemek için “Aç” butonuna tıklanır.
Dosya seç butonunun altından dosyanın hazır hale getirilme durumu takip edilir. “Yükleme İşlemi Tamamlandı” mesajı
görülünce seçilen dosyayı eFinans’a yüklemek için “Yükle” butonuna tıklanır.
10 / 15
Yüklenen dosyanın içerisindeki gelen fatura ya da faturalar “Bilgi” alanında listelenir. Kullanıcı, bu alan üzerinden
yüklediği faturaların durumlarını HTML ya da PDF formatlarında görüntüleyebilir.
Bilgi alanındaki tabloda görüntülenmesi istenilen sütun başlığı listeden seçilerek “Ekle” butonuna basılır. Aynı şekilde
görüntülenmesi istenilmeyen sütunlar için de listeden ilgili sütun başlığı seçilerek “Çıkart” butonuna basılır.
Faturaların sistemdeki durumlarını kayıt altına almak için fatura ya da faturalar seçilip işlem seçilmelidir.İşlemden önce
ilgili işleme tabi olan fatura ya da faturalar seçilir.
11 / 15
Yüklenilen fatura ya da faturaların sistemdeki taşındığı bilgisini kaydedebilmek için“Taşınmış Olarak Kaydet” seçeneği
seçilir. Burada dikkat edilmesi gereken sadece gerekli kontrollerden başarıyla geçerek yüklenen yani Yükleme Durumu
“Yüklendi” olan faturalar üzerinden işlem yapılabiliyor olmasıdır. Hatalı faturalar için herhangi bir işleme gerek yoktur.
İşlem türünü seçilen faturalara uygulamak için “İşlemi Başlat” butonu’ na tıklanır.
Taşımaktan vazgeçilen ya da daha sonra taşınmasına karar verilen faturalar var ise bu faturalar seçilip “İşlem
Yapılmayacak Olarak İşaretle” seçeneği seçilmelidir. Bu faturaların taşınma/taşınmama durumunuda bu şekilde
kaydetmek için “İşlemi Başlat” butonu’ na tıklanır.
Yüklediğiniz dosya içerisindeki başarıyla yüklenmiş faturaların hepsinde işlem yaptığınızda isterseniz bu dosyayı
“Dosyayı Kapat” seçeneği ile kapatabilirsiniz. Böylece arkaplanda açık duran faturalar sistemde gereksiz yük olmazlar.
Kapatılan bir dosyaya, içeriği işlendiği için bir daha eFinans arayüzünden erişim gerçekleştirilemez, arka planda
arşivlenirler. Dosyalarınızı kapatmanızı öneririz.
12 / 15
3) Yüklenen Faturaları Listeleme
GİB Portal’ den yüklediğiniz faturaları listelemek için “Taşınan Fatura İşlemleri” butonuna tıklanır.
“Taşınan Fatura İşlemleri” menüsündeki “GİB’DEN Gelen Fatura Listesi”ekranında Sistemdeki Gelen tüm paketler
görülebilir. Birden çok ölçüte göre sorgulama işlemi yapılabilir.
“GİB’DEN Giden Fatura Listesi” ekranından da sistemdeki GİB’den Giden tüm paketler görülebilir. Birden çok ölçüte
göre sorgulama işlemi yapılabilir.
Burada dikkat edilmesi gereken nokta sadece açık olan paketlerin listeleniyor olmasıdır. Dosya kapatılmışsa bu ekran da
Kapanan Dosyanın ismi görünmez.
GİB’ den Gelen Faturaları listelemek için “GİB’ den Gelen Fatura Listesi” seçeneğine tıklanır.
13 / 15
Belirleyeceğiniz ölçütleri ilgili alanlara yazıp “Sorgula” butonuna basarak GIB’ den gelen faturalarınızı listeleyebilirsiniz.
Aşağıdaki örnekte bir VKN’ den gelen faturalar listelenmektedir.
Kriter belirlemeden Sorgula butonuna tıklarsanız GİB’ den Gelen tüm faturalarınızın listesine ulaşırsınız. Bu ekranda
sadece açık olan dosyalar listelenmektedir. Dosyayı Kapat işlemi yapılan dosyalar listelenmemektedir.
Anahtardan Yükleme İşlemi:
Daha önce bir kez yükleme yapılan hiç işlem türü belirtemeden ya da bazı faturaların işlem türü belirttiğiniz fakat
tamamını bitiremediğiniz dosyalar üzerinde daha sonra yeniden devam etmek istediğinizde Anahtardan yükleme
özelliğini kullanmanız gerekir. Anahtardan yükleme yapabilmek için dosyanın ilk yüklenmesinde belirlenen anahtar ismini
yazıp anahtardan yükle seçeneğini seçip Yükle butonuna basılması gerekir.
Not: Daha önceden yüklenmiş bir dosyayı tekrar dosya yükle butonu ile yüklemeye çalıştığınızda sistem dosya zaten
yüklüdür hatası verecektir.
14 / 15
Daha Önce
15 / 15
Download

Untitled - eFinans