T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
DSİ ILISU PROJESİ 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ÖZEL GÜVENLİK TESİSLERİNE AİT KLİMA İÇİN KLİMA YEDEK PARÇA
ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ
1) KULLANIM AMACI:
DSİ Ilısu Projesi 16.Bölge Müdürlüğü Dargeçit/MARDİN adresinde yer alan DSİ Özel
Gövenlik Tesislerinde kullanılmakta olan Sunny marka salon tipi Klimanın arızalanan 1 adet
45 btü klima kompresörü, 1 Adet 45 btü klima ana kartı, 4 Adet 100 A. Termik Manyetik
Şalter, 3 adet 125 A. Termik Manyetik Şalter ve 3 adet 150 A. Termik Manyetik Şalter alımı
işidir.
2) GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:
a) Yüklenici, teslim ettiği malın bir yıllık imalat hatalarına karşı garanti ettiği süresi
içerisinde evsafını kaybetmesi halinde, evsafını kaybeden malı yenisi ile değiştirme
garantisi verecektir.
b) Yüklenici, teklif formunu imzalamak suretiyle bu hususu kabul etmiş sayılacak olup,
fatura tarihi garanti süresi başlangıç tarihi kabul edilecektir.
c) Bu şartnamede belirtilen malzemeler sınıfının en kalitelisi ve istenilen amaca en
uygunu olacaktır. Kullanılan malzemeler nihai mamulü etkileyebilecek her türlü
bozukluk ve uygunsuzluktan arındırılmış olacaktır. Tüm malzemeler TSE ve/veya CE
standartlarına uygun, 1. Sınıf kalitede olacaktır. Alınacak malzemelerin cinsleri Birim
Fiyat Teklif Belgesi Üzerinde yazılı olan klima uygun olup idarenin gözetiminde
takılarak klimaların çalıştığı test edilecek alınan malzemelerin tamamı çalışır vaziyette
teslim edilecektir. Aksi durumda getirilen malzemenin akıbeti yükleniciye ait olup
ücreti idare tarafından ödenmeyecektir.
3) MUAYENE VE KABUL ŞEKLİ
a) Muayene esnasında lüzumlu her türlü alet araç, gereç, test ve ölçüm cihazı sarf
malzemeleri, doküman ve yardımcı personel yüklenici firma tarafından
karşılanacaktır.
b) Göz Muayenesi: Göz muayenesi normal gün ışığında numunelere bakılarak
yapılacaktır.
c) Ölçü Muayeneleri: Uygun hassasiyette kumpas, mikrometre ve sert metre kullanılarak
yapılacaktır.
d) Yüklenici tüm malzemelerde idarenin istediği renk ve modelleri getirmek zorundadır.
İdarenin onayına sunulmayan malzeme kabul edilmeyecektir.
e) Ürünler tek seferde idarece belirtilen adrese işe başlama talimatının tebliğine müteakip
10 (on) takvim günü içinde mal DSİ ILISU PROJESİ 16.BÖLGE AMBARLARINA
teslim edilecektir.
f) Malzemelerin Muayene ve Kabul aşamasında Muayene Kabul Komisyonu tarafından
tespit edilemeyen fakat garanti süresi içerisinde ürün kullanımı sırasında ortaya
1
çıkabilecek eksik, kusurlu ve orijinal olmayan, uyumlu olmayan malzemeler 10 (on)
takvim günü içerisinde yenisi ile değiştirilecektir.
g) Verilen sürede hizmet/iş yüklenici tarafından tamamlanamadığı takdirde 1 yıl süre ile
firmadan teklif alınmayacaktır.
h) Yüklenici tarafından zamanında değiştirilmeyen malzemelerden dolayı, KİK
mevzuatına göre işlem yürütülecektir.
i) Bölge Müdürlüğü tarafından onayını takiben yapılacak sözleşme tarihi, işe başlama
tarihi olarak kabul edilecektir.
4) İş bu teknik şartname 2 (iki) sayfadan oluşmaktadır.
…. / … /2014
Okudum
Teklifimi Bu Şartlara Göre Verdim.
Kabul Ediyorum
İsim-Soyadı-Kaşe-İmza
2
DEVLET SU İŞLERİ ILISU PROJESİ 16.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Makine İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü
KLİMA YEDEK PARÇASI ALIM İŞİ
Teklif veren firma:
Firma e-mail adresi:
S.No
Malzeme/Hizmet adı
1
45 btü kompresör
2
45 btü klima ana kartı
3
100 A Termik Manyetik Şalter
4
125 A Termik Manyetik Şalter
5
150 A Termik Manyetik Şalter
Birim
AD.
AD.
AD.
AD.
AD.
Miktarı
1
1
4
3
3
Tarih: …../….. / 20…..
Faks No:
Bir. Fiyatı
Tutarı
NOT1: KDV Hariç; Nakliye dahil olacaktır..
NOT2: Teklifimiz ekli teknik şartnamede belirtilen özelliklere haiz olduğunu taahhüt ediyoruz.
Firma Kaşesi
İmza
Yetkilinin Adı ve Soyadı
3
Download

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DSİ ILISU