DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ PROGRAMI
2013-2014 Öğretim Yılı BAHAR Dönemi GENEL SINAV Tarihleri
Dersin Kodu ve Adı
Genel Sınav Tarihi
Saati
Yeri
DPT 122 Hareketli Protezler II
28 Mayıs 2014
12.40-16.30
DPT Lab.
DPT 122 Hareketli Protezler II
29 Mayıs 2014
08.40-16.00
DPT Lab.
DPT 124 Staj I
29 Mayıs 2014
16.30-17.30
34-19
DPT 126 Sabit Protez II
30 Mayıs 2014
08.40-16.00
DPT Lab.
DPT 126 Sabit Protez II
02 Haziran 2014
10.40-12.00
DPT Lab.
DPT 162 Mesleki Uygulamalar II
02 Haziran 2014
13.30-16.00
DPT Lab.
DPT 162 Mesleki Uygulamalar II
04 Haziran 2014
13.40-15.30
DPT Lab.
PRO 142 İlkyardım
04 Haziran 2014
15.40-17.30
14-04
DPT 142 İlkyardım
04 Haziran 2014
15.40-17.30
14-04
AİT 104 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
02 Haziran 2014
08.40-10.30
14-04
İNG 127 Temel İngilizce I
03 Haziran 2014
11.15-12.15
Yabancı Diller Yüksekokulu
İNG 128 Temel İngilizce II
03 Haziran 2014
14.30-15.30
Yabancı Diller Yüksekokulu
TKD 104 Türk Dili I
27 Mayıs 2014
08.40-10.30
34-19
DPT 208 Çene Yüz Protezleri
DPT 204 Staj II
DPT 248 İmplant Üstü Protezleri
DPT 202 Porselen Protezler II
DPT 202 Porselen Protezler II
HAS 204 Halk Sağlığı ve Tıbbi Deontoloji
03 Haziran 2014
04 Haziran 2014
28 Mayıs 2014
26 Mayıs 2014
27 Mayıs 2014
06 Haziran 2014
08.40-12.00
10.00-12.30
08.40-12.30
08.40-16.00
10.40-16.00
13.40-15.30
DPT Lab.
DPT Lab.
DPT Lab.
34-19 / DPT Lab.
DPT Lab.
14-04
Genel Sınav Tarihlerinde değişiklik olabileceğinden günlük takip ediniz.
ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZ PROGRAMI
2013-2014 Öğretim Yılı BAHAR Dönemi GENEL SINAV Tarihleri
Dersin Kodu ve Adı
Genel Sınav Tarihi
Saati
Yeri
TKD 104 Türk Dili II
26 Mayıs 2014
10.40-12.30 14-07
AİT 104 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 02 Haziran 2014
08.40-10.30 14-04
İNG 127 Temel İngilizce I
03 Haziran 2014
11.15-12.15 Yabancı Diller Yüksekokulu
İNG 128 Temel İngilizce II
03 Haziran 2014
14.30-15.30 Yabancı Diller Yüksekokulu
PRO 106 Biyomekanik
29 Mayıs 2014
10.40-12.30 14-07
PRO 108 Protez Ortez Kliniği
27 Mayıs 2014
10.40-12.30 14-07
PRO 110 Protez Ortezde Kalite Yönetimi
27 Mayıs 2014
15.40-17.30 14-07
PRO 104 Kinezyoloji
28 Mayıs 2014
08.40-10.30 14-07
PRO 114 Protez Ortezde Temel İstatistik
28 Mayıs 2014
13.40-15.30 14-07
PRO 142 İlkyardım
04 Haziran 2014
15.40-17.30 14-04
PRO 192 Staj I
30 Mayıs 2014
10.40-12.30 14-07
PRO 210 Spinal Ortezler
PRO 206 Üst Ekstremite Protezleri
PRO 208 Üst Ekstremite Ortezleri
PRO 218 Vaka Çalışması
PRO 214 Protezde Proje Geliştirme
PRO 292 Staj II
HAS 204 Halk Sağlığı ve Tıbbi Deontoloji
26 Mayıs 2014
26 Mayıs 2014
27 Mayıs 2014
04 Haziran 2014
04 Haziran 2014
30 Mayıs 2014
06 Haziran 2014
08.40-10.30
13.40-15.30
13.40-15.30
10.40-12.30
13.40-15.30
13.40-15.30
13.40-15.30
14-07
14-07
14-07
14-07
14-07
14-07
14-04
Genel Sınav Tarihlerinde değişiklik olabileceğinden günlük takip ediniz.
İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI
2013-2014 Öğretim Yılı BAHAR Dönemi GENEL SINAV Tarihleri
Dersin Kodu ve Adı
Genel Sınav Tarihi
Saati
Yeri
TKD 104 Türk Dili II
28 Mayıs 2014
08.40-10.30 14-05
İNG 127 Temel İngilizce I
03 Haziran 2014
11.15-12.15 Yabancı Diller Yüksekokulu
İNG 128 Temel İngilizce II
03 Haziran 2014
14.30-15.30 Yabancı Diller Yüksekokulu
AİT 104 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
30 Mayıs 2014
13.40-15.30 14-04
ANA 134 Anatomi
28 Mayıs 2014
13.40-15.30 14-04
AYT 112 İletişim
27 Mayıs 2014
08.40-10.30 34-18
AYT 116 Acil Hasta Bakımı I
26 Mayıs 2014
10.40-12.30 34-12
AYT 114 Acil Sağlık Hizmetleri II
30 Mayıs 2014
10.40-12.30 14-05
AYT 204 Acil Hasta Bakımı III
AYT 206 Mesleki Uygulama II
AYT 208 Travma
AYT 296 Staj II
04 Haziran 2014
02 Haziran 2014
26 Mayıs 2014
06 Haziran 2014
08.40-10.30
10.40-12.30
13.40-15.30
10.40-12.30
34-12
14-05
14-05
14-05
Genel Sınav Tarihlerinde değişiklik olabileceğinden günlük takip ediniz.
ODYOMETRİ PROGRAMI
2013-2014 Öğretim Yılı BAHAR Dönemi GENEL SINAV Tarihleri
Dersin Kodu ve Adı
Genel Sınav Tarihi
Saati
Yeri
AİT 104 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 02 Haziran 2014
13.40-15.30 14-04
TKD Türk Dili I
27 Mayıs 2014
08.40-10.30 34-19
İNG 127 Temel İngilizce I
03 Haziran 2014
11.15-12.15 Yabancı Diller Yüksekokulu
İNG 128 Temel İngilizce II
03 Haziran 2014
14.30-15.30 Yabancı Diller Yüksekokulu
ODY 106 Objektif test Yöntemleri
26 Mayıs 2014
08.40-10.30 Eğitim Ünitesi
ODY 104 Kliniğe Giriş
27 Mayıs 2014
13.40-15.30 34-12
ODY 102 İşitme Kayıpları
29 Mayıs 2014
13.40-15.30 34-16
ODY 110 Gelişim Psikolojisi
28 Mayıs 2014
10.40-12.30 34-13
ODY 108 İlkyardım
04 Haziran 2014
15.40-17.30 14-04
ANA 138 Anatomi
29 Mayıs 2014
10.40-12.30 Anatomi Anabilim Dalı Başkanlığı
ODY 118 İşçi Sağlığı ve Güvenliği
05 Haziran 2014
13.40-15.30 14-04
RAD 150 Temel Sağlık
30 Mayıs 2014
10.40-12.30 14-04
RAD 150 Temel Sağlık
28 Mayıs 2014
13.40-15.30 34-16
RAD 150 Temel Sağlık
30 Mayıs 2014
13.40-15.30 34-16
RTT 212 Tıbbi Etik
ODY 214 Staj II
ODY 206 İleri Test Yöntemleri II
ODY 202 Vestibüler Sistem Test Yönteml.
ODY 204 Çocuk test Yöntemleri
ODY 208 Temel Bilgi Teknolojileri
HAS 204 Halk Sağlığı ve Tıbbi Deontoloji
27 Mayıs 2014
06 Haziran 2014
03 Haziran 2014
27 Mayıs 2014
04 Haziran 2014
05 Haziran 2014
06 Haziran 2014
10.40-12.30
10.40-12.30
10.40-12.30
13.40-15.30
13.40-15.30
09.40-12.30
13.40-15.30
34-21
Eğitim Ünitesi
Eğitim Ünitesi
Eğitim Ünitesi
Eğitim Ünitesi
Bilgisayar Laboratuvarı
14-04
Genel Sınav Tarihlerinde değişiklik olabileceğinden günlük takip ediniz.
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PROGRAMI
2013-2014 Öğretim Yılı BAHAR Dönemi GENEL SINAV Tarihleri
Dersin Kodu ve Adı
Genel Sınav Tarihi
Saati
Yeri
TKD 104 Türk Dili II
27 Mayıs 2014
14.40-16.30 34-19
İNG 127 Temel İngilizce I
03 Haziran 2014
11.15-12.15 Yabancı Diller Yüksekokulu
İNG 128 Temel İngilizce II
03 Haziran 2014
14.30-15.30 Yabancı Diller Yüksekokulu
AİT 104 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
30 Mayıs 2014
13.40-15.30 14-04
ANA 134 Anatomi
28 Mayıs 2014
13.40-15.30 14-04
RAD 168 Tıbbi Görüntüleme II
26 Mayıs 2014
10.40-12.30 34-13
RAD 130 Rad.Güven ve Radyas.Korunma
05 Haziran 2014
10.40-12.30 Radyoloji Anabilim Dalı
RAD 140 İletişim
29 Mayıs 2014
10.40-12.30 14-04
RAD 150 Temel Sağlık
30 Mayıs 2014
10.40-12.30 14-04
RTT 116 İlkyardım
30 Mayıs 2014
15.40-17.30 14-04
PRO 142 İlkyardım
04 Haziran 2014
15.40-17.30 14-04
HAS 204 Halk Sağlığı ve Tıbbi Deontoloji
RAD 264 Araştırma Yöntem ve Teknikleri
RAD 226 Bilgi ve İletişim Teknolojisi
RAD 254 Nükleer Tıp
RAD 282 Tıbbi Görüntüleme IV
RAD 260 Staj II
06 Haziran 2014
29 Mayıs 2014
02 Haziran 2014
26 Mayıs 2014
04 Haziran 2014
27 Mayıs 2014
13.40-15.30
13.40-15.30
09.40-12.30
13.40-15.30
13.40-15.30
10.40-12.30
14-04
34-19
Bilgisayar Lab.
34-12
Radyoloji Anabilim Dalı
34-13
Genel Sınav Tarihlerinde değişiklik olabileceğinden günlük takip ediniz.
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
2013-2014 Öğretim Yılı BAHAR Dönemi GENEL SINAV Tarihleri
Dersin Kodu ve Adı
Genel Sınav Tarihi
Saati
Yeri
İNG 127 Temel İngilizce I
03 Haziran 2014
11.15-12.15 Yabancı Diller Yüksekokulu
İNG 128 Temel İngilizce II
03 Haziran 2014
14.30-15.30 Yabancı Diller Yüksekokulu
TKD 104 Türk Dili
26 Mayıs 2014
08.40-10.30 34-21
AİT 104 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
02 Haziran 2014
13.40-15.30 14-04
TDS 126 Mesleki Etik
26 Mayıs 2014
10.40-12.30 34-18
TDS 124 Hastalıkl.Uluslararası Sınıflandırılması II
27 Mayıs 2014
08.40.10.30 Bilgisayar Laboratuvarı
TDS 128 Ekonomik Büyüme ve Gelişme
27 Mayıs 2014
13.40-15.30 34-18
TDS 112 Tıbbi Döküm II
04 Haziran 2014
08.40-10.30 34-18
TDS 116 Araştırma Teknikleri
28 Mayıs 2014
10.40-12.30 34-18
ANA 134 Anatomi
28 Mayıs 2014
13.40-15.30 14-04
TDS 146 Örnek Olay İncelemesi
04 Haziran 2014
15.40-17.30 34-18
TDS 114 On Parmak Yazım Teknik
30 Mayıs 2014
08.40-10.30 Bilgisayar Laboratuvarı
TDS 144 Temel Bilgi Teknolojileri
06 Haziran 2014
10.40.12.30 Bilgisayar Laboratuvarı
TDS 292 Staj II
TDS 210 Hastalıkların Uluslar arası Sınıflandırıl. IV
TDS 220 Tıbbi Dokümantasyon IV
TDS 274 Dosyalama ve Arşivleme
TDS 218 Tıb.Sek.Ter.
TDS 248 Tıp Kütüphaneciliği
TDS 226 Hastalıklar Bilgisi
HAS 204 Halk Sağlığı ve Tıbbi Deontoloji
TDS 246 İleri On Parmak Yazım Teknikleri
04 Haziran 2014
27 Mayıs 2014
27 Mayıs 2014
04 Haziran 2014
29 Mayıs 2014
29 Mayıs 2014
06 Haziran 2014
06 Haziran 2014
30 Mayıs 2014
10.40-12.30
10.40-12.30
13.40-15.30
13.40-15.30
08.40-10.30
13.40-15.30
08.40-10.30
13.40-15.30
13.40-15.30
34-18
Bilgisayar Laboratuvarı
34-16
34-18
34-18
34-18
14-04
14-04
Bilgisayar Laboratuvarı
Genel Sınav Tarihlerinde değişiklik olabileceğinden günlük takip ediniz.
TIBBİ LABORATUAR PROGRAMI
2013-2014 Öğretim Yılı BAHAR Dönemi GENEL SINAV Tarihleri
Genel Sınav
Dersin Kodu ve Adı
Saati
Yeri
Tarihi
AİT 104 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 02 Haziran 2014
10.40-12.30 34-16
TKD 104 Türk Dili II
26 Mayıs 2014
08.40-10.30 34-21
İNG 127 Temel İngilizce I
03 Haziran 2014
11.15-12.15 Yabancı Diller Yüksekokulu
İNG 128 Temel İngilizce II
03 Haziran 2014
14.30-15.30 Yabancı Diller Yüksekokulu
ANA 134 Anatomi
28 Mayıs 2014
13.40-15.30 14-04
TLA 128 Hematoloji
04 Haziran 2014
10.40-12.30 34-21
TLA 124 Tıbbi Mikrobiyoloji II
26 Mayıs 2014
13.40-15.30 34-21
TLA 120 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 27 Mayıs 2014
08.40-10.30 14-04
TLA 110 Parazitoloji
28 Mayıs 2014
08.40-10.30 34-21
TLA 118 İletişim
29 Mayıs 2014
10.40-12.30 14-04
BİK 104 Temel Biyokimya
30 Mayıs 2014
10.40-12.30 34-21
RAD 150 Temel Sağlık
30 Mayıs 2014
10.40-12.30 14-04
RAD 150 Temel Sağlık
28 Mayıs 2014
13.40-15.30 34-16
RAD 150 Temel Sağlık
30 Mayıs 2014
13.40-15.30 34-16
RTT 212 Tıbbi Etik
27 Mayıs 2014
10.40-12.30 34-21
RTT 116 İlkyardım
30 Mayıs 2014
15.40-17.30 14-04
PRO 142 İlkyardım
04 Haziran 2014
15.40-17.30 14-04
ODY 118 İşçi Sağlığı ve Güvenliği
04 Haziran 2014
13.40-15.30 34-12
TDS 226 Hastalıklar Bilgisi
TLA 220 Temel Laboratuvar Uygl.I
TLA 222 Temel Laboratuvar Uygl.II
06 Haziran 2014
02 Haziran 2014
02 Haziran 2014
08.40-10.30 14-04
13.40-15.30 34-21
15.40-17.30 34-21
Genel Sınav Tarihlerinde değişiklik olabileceğinden günlük takip ediniz.
ECZANE HİZMETLERİ PROGRAMI
2013-2014 Öğretim Yılı BAHAR Dönemi GENEL SINAV Tarihleri
Dersin Kodu ve Adı
Genel Sınav Tarihi
Saati
Yeri
AİT 104 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
26 Mayıs 2014
10.40-12.30 14-04
TKD 104 Türk Dili II
27 Mayıs 2014
12.40-14-00 34-20
İNG 127 Temel İngilizce I
03 Haziran 2014
11.15-12.15 Yabancı Diller Yüksekokulu
İNG 128 Temel İngilizce II
03 Haziran 2014
14.30-15.30 Yabancı Diller Yüksekokulu
HAS 104 Halk Sağlığı ve Tıbbi Deontoloji
26 Mayıs 2014
15.40-17.30 34-18
ECF 110 İlaç Zehirleme Bilgisi
27 Mayıs 2014
15.40-17.30 34-20
ECF 114 Biyokimya
04 Haziran 2014
10.40-12.30 34-20
ANA 134 Anatomi
28 Mayıs 2014
13.40-15.30 14-04
ECF 108 Eczacılıkta Temel Hesaplamalar
29 Mayıs 2014
10.40-12.30 34-20
ECH 112 Bilgisayar Kullanımı
05 Haziran 2014
13.40-15.30 Bilgisayar Lab.
RAD 150 Temel Sağlık
30 Mayıs 2014
10.40-12.30 14-04
RAD 150 Temel Sağlık
28 Mayıs 2014
13.40-15.30 34-16
RTT 212 Tıbbi Etik
27 Mayıs 2014
10.40-12.30 34-21
TLA 120 Araştırma Yöntem ve Teknikleri
27 Mayıs 2014
08.40-10.30 14-04
ECF 200 Eczane İşletmesi Sistemleri
ECF 206 Eczane Kayıtları ve Stok Yöntemi
ECF 210 İlaç Şekilleri ve Teknikleri II
ECF 212 Temel Eczane Uygulamaları
ECF 208 Tıbbi Bitkisel Ürünler
ECF 214 Eczane Hizmetleri Uygulamaları II Lab.
ECH 202 İlk Yardım
26 Mayıs 2014
28 Mayıs 2014
05 Haziran 2014
06 Haziran 2014
29 Mayıs 2014
30 Mayıs 2014
06 Haziran 2014
13.40-15.30
09.00-10.30
15.40-17.30
10.40-12.30
13.40-15.30
13.40-15.30
13.40-15.30
34-20
34-20
34-20
34-20
34-20
34-20
34-20
Genel Sınav Tarihlerinde değişiklik olabileceğinden günlük takip ediniz.
RADYOTERAPİ PROGRAMI
2013-2014 Öğretim Yılı BAHAR Dönemi GENEL SINAV Tarihleri
Dersin Kodu ve Adı
Genel Sınav Tarihi
Saati
Yeri
AİT 104 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
26 Mayıs 2014
12.40-14.00 34-13
TKD 104 Türk Dili II
28 Mayıs 2014
10.40-12.30 34-12
İNG 127 Temel İngilizce I
03 Haziran 2014
11.15-12.15 Yabancı Diller Yüksekokulu
İNG 128 Temel İngilizce II
03 Haziran 2014
14.30-15.30 Yabancı Diller Yüksekokulu
RTT 104 Temel Bilgi Teknolojileri
02 Haziran 2014
14.40-17.30 Bilgisayar Lab.
RTT 108 Simülasyon Tekniği
27 Mayıs 2014
13.40-15.30 Radyasyon Onkolojisi
ANA 134 Anatomi
28 Mayıs 2014
13.40-15.30 14-04
RTT 116 İlkyardım
30 Mayıs 2014
15.40-17.30 14-04
RTT 102 Röntgen Cihaz Yapısı
29 Mayıs 2014
10.40-12.30 34-12
RTT 114 Radyobiyoloji
05 Haziran 2014
13.40-15.30 34-12
PAT 104 Patoloji
06 Haziran 2014
13.40-15.30 34-12
RAD 150 Temel Sağlık
30 Mayıs 2014
10.40-12.30 14-04
RAD 150 Temel Sağlık
28 Mayıs 2014
13.40-15.30 34-16
RTT 292 Staj II
RTT 212 Tıbbi Etik
RTT 214 Dozimetri Stajı
05 Haziran 2014
27 Mayıs 2014
05 Haziran 2014
10.40-12.30
10.40-12.30
08.40-10.30
Radyasyon Onkolojisi
34-21
Radyasyon Onkolojisi
Genel Sınav Tarihlerinde değişiklik olabileceğinden günlük takip ediniz.
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI
2013-2014 Öğretim Yılı BAHAR Dönemi GENEL SINAV Tarihleri
Dersin Kodu ve Adı
Genel Sınav Tarihi
Saati
Yeri
AİT 104 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
26 Mayıs 2014
10.40-12.30 14-04
TKD 104 Türk Dili II
28 Mayıs 2014
12.40-14.00 34-13
İNG 127 Temel İngilizce I
03 Haziran 2014
11.15-12.15 Yabancı Diller Yüksekokulu
İNG 128 Temel İngilizce II
03 Haziran 2014
14.30-15.30 Yabancı Diller Yüksekokulu
ADS 106 Ağız Anatomisi
02 Haziran 2014
15.30-16.30 34-19
ADS 110 Klinik Uygulamalar I
04 Haziran 2014
08.40-10.30 34-16
ADS 104 Madde Araç Bilgisi
30 Mayıs 2014
08.40-10.30 34-16
ADS 102 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon
05 Haziran 2014
10.40-12.30 34-16
TLA 120 Araştırma Yöntem ve Teknikleri
27 Mayıs 2014
08.40-10.30 14-04
TDS 226 Hastalıklar Bilgisi
06 Haziran 2014
08.40-10.30 14-04
Genel Sınav Tarihlerinde değişiklik olabileceğinden günlük takip ediniz.
ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ PROGRAMI
2013-2014 Öğretim Yılı BAHAR Dönemi GENEL SINAV Tarihleri
Dersin Kodu ve Adı
Genel Sınav Tarihi
Saati
Yeri
AİT 104 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
02 Haziran 2014
10.40-12.30 34-16
TKD 104 Türk Dili II
26 Mayıs 2014
13.40-15.30 34-15
İNG 127 Temel İngilizce I
03 Haziran 2014
11.15-12.15 Yabancı Diller Yüksekokulu
İNG 128 Temel İngilizce II
03 Haziran 2014
14.30-15.30 Yabancı Diller Yüksekokulu
ENF 106 Meslek Etiği
26 Mayıs 2014
08.40-10.30 34-15
ENF 112 İlkyardım
27 Mayıs 2014
08.40-10.30 34-15
ENF 110 Nörolojik Hastalıklar
27 Mayıs 2014
13.40-15.30 34-21
TLA 120 Araştırma Yöntem ve Teknikleri
27 Mayıs 2014
08.40-10.30 14-04
ENF 102 ENMG-II
28 Mayıs 2014
10.40-11.30 34-15
ENF 108 Biyofizik
28 Mayıs 2014
13.40-15.30 Biyofizik Anabilim Dalı Başkanlığı
ENF 114 Nöropatoloji
04 Haziran 2014
13.40-15.30 34-15
ENF 104 EEG-II
28 Mayıs 2014
08.40-10.30 34-15
Genel Sınav Tarihlerinde değişiklik olabileceğinden günlük takip ediniz.
Download

Genel Sınav Tarihlerinde değişiklik olabileceğinden günlük takip