DİJİTAL FOTOKOPİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
(SİYAH/BEYAZ BASKI)
1. Makine dakikada en az 28 (yirmi sekiz) adet A4, dakikada enaz 16 (onaltı) adet A3
kağıdına baskı yapacaktır.
2. Makine dijital olacaktır.
3. Makine A3-A5 (A üç tire A beş) arası kağıt ebatlarına baskı yapacaktır.
4. Makine %25 (yüzde yirmibeş) ile % 400 (yüzde dört yüz) oranında %0,1 (binde b irilik
adımlarla büyütme ve küçütme yapacaktır.
5. Makinenin ısınma süresi en çok 25 (yirmi beş) saniye olacaktır.
6. Makinenin ilk kopya çıkış süresi tarama işleminin sona ermesinden itibaren A4 kağıdına
göre en çok 4,2 (Dört virgül iki)saniye olacaktır.
7. Makine en az 256 (iki yüz elli altı) kademeli gri tonlama yapacaktır.
8. Makine en az 9999 (dokuz bin dokuz yüz doksan dokuz) adede kadar araya girme
imkanlı çoklu kopyalama yapacaktır.
9. Makinenin kopya çözünürlüğü en az 600x600 (altı yüz çarpı altı yüz ) dpi olacaktır.
10.Makine, standart kasetlerle normal kağıda 60 -90 gr/m2 (altmış tire doksan ), elle
besleme yapılarak 60-210 gr/m2(altmış tire iki yüz on )arası kağıtlara baskı yapacaktır.
11.Makinede en az toplamda 1000 (bin) [80 gr/ m2 (seksen )] sayfa kağıt kapasitesine sahip
en az 2 (iki) adet kağıt kasedi olacaktır.
12.Makinede en az 150 (yüz e lli) [80 gr/ m2 (seksen)] sayfa kapasiteli elle besleme ünitesi
(bypass) olacaktır.
13.Makinede en az 100 (yüz) [80 gr/ m2 (seksen) ] sayfa kapasiteli çift taraflı otomatik
doküman besleme ünitesi olacaktır.
14.Makinede 60-90 gr/ m2 (altmış tire doksan arası kağıt kalınlığını ve A5-A3 (A beş tire a
üç) arası kağıt ebatlarını çevirebilen çift taraflı baskılama ünitesi (dublex) olacaktır.
15.Makinenin en az 2.048 (iki bin kırk sekiz) Megabyte RAM belleğe sahip olacaktır.
16.Makine network printer (yazıcı) ve network scanner (tarayıcı) olarak kullanılacaktır.
17.Makinenin yazdırma hızı dakikada en az 28 (yirmi sekiz) sayfa A4, dakikada en az 16 (on
altı) sayfa A3 olacaktır.
18.Makine USB flash bellekten yazdırma özelliğine sahip olacaktır.
19.Makinenin yazıcı çözünürlüğü 1800x600 (bin sekiz yüz çarpı altı yüz) dpi olacaktır.
20.Makinenin sayfa tanımlama dili PCL6, PLC5e/c, PostScript3 ve XPS olacaktır.
21.Makinenin yazıcı arabirimi 10 (on) base-T/ 100 (yüz) base-T/1000 (bin) base-T Ethernet
ve USB 2.0 olacaktır.
22.Makinenin tarama hızı dakikada en az 70 (yetmiş) [300 (üç yüz9 dpi] adet A4, dakikada
en az 42 (kırk iki)[600 (altı yüz)dpi] adet A4 olacaktır.
23.Makine Renkli tarama özelliğine sahip olacaktır.
24.Makinenin tarama modları en az; Network Twain tarama, e-postaya tarama FTP'ye
tarama, SMB'ye tarama , WebDAV'a tarama ve USB flash belleğe tarama olacaktır.
25.Makinenin dosya tarama formatları JPEG, TIFF, PDF, Kompakt PDF, şifreli PDF, XPS ve
Kompakt XPS olacaktır.
26.Makine Enerji Tasarruf fonksiyonuna sahip olacaktır.
27.Makine tekerlekli sehpası ile birlikte teslim edilecektir.
28.Makine imalatçı firmanın orijinal marka logosunu taşımalıdır.
29.Makine bir adet yedek tonerle birlikte teslim edilecektir.3
Download

1. Makine dakikada en az 28 (yirmi sekiz) adet A4, dakikada enaz 1