1. Adı Soyadı
ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATI)
: Elif İnan
2. Doğum Tarihi
: 09.07.1987
3. Unvanı
: Araştırma Görevlisi
4. Öğrenim
Durumu
: Yüksek Lisans
Derece
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Alan
Beslenme ve Diyetetik
Gıda Güvenliği ve Kalite
Yönetim Sistemleri
Beslenme ve Diyetetik
Üniversite
Hacettepe Üniversitesi
Yıl
2010
University of Greenwich
2012
Hacettepe Üniversitesi
Halen
5. Akademik Unvanlar
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan
bildiriler.
1. İnan E, İleri Keçeli T, Uzamış Tekçiçek M, Gökmen Özel H. Hacettepe
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Kliniğine Başvuran 6-12
Yaşlarındaki Bir Grup Sağlıklı Çocukta Beslenme Durumu ve Diş Çürüğü İlişkisi.
Sözel Bildiri: VII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, İstanbul, Türkiye (14-18
Nisan 2010).
2. İnan E, Tengilimoğlu Metin M, Gümüş D, Dikmen D, Kızıl M, Uyar F. Toplu
Beslenme Hizmetlerinde Çalışan Personele Verilen Hijyen Eğitiminin Etkinliğinin
Değerlendirilmesi. Sözel Bildiri: IX. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi,
Ankara, Türkiye (2-5 Nisan 2014).
3. İnan E, Büyüktuncer Demirel Z. Çocuklarda Vücut Bileşimi Analizi ve KIDMED
Beslenme Skorunun Değerlendirilmesi: Bir Pilot Çalışma. Poster Bildiri: IX.
Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Ankara, Türkiye (2-5 Nisan 2014).
4. İnan E. Avrupa Birliği Üyeliği Sürecinde Yeni Türk Gıda Yasası. Poster Bildiri: IX.
Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Ankara, Türkiye (2-5 Nisan 2014).
5. İnan E, İleri Keçeli T, Gökmen Özel H, Uzamış Tekçiçek M. Hacettepe
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Kliniğine Başvuran 6-12
Yaşlarındaki Bir Grup Sağlıklı Çocukta Sağlıklı Yeme İndeksi ve Diş Çürüğü
İlişkisi. Poster Bildiri: IX. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Ankara, Türkiye
(2-5 Nisan 2014).
6. Gümüş D, Ekinci Z, Erdem NB, Dumankaya FB, Arslan D, Aydoğan M, Egeli D,
İnan E, Tengilimoğlu Metin M, Kızıl M, Uyar F, Dikmen D. Beslenme Eğitimi
Alma Durumuna Göre 19 – 25 Yaş Arası Üniversite Öğrencilerinin Atıştırmalık
Besin Tüketim Durumunun Saptanması. Poster Bildiri: IX. Uluslararası Beslenme ve
Diyetetik Kongresi, Ankara, Türkiye (2-5 Nisan 2014).
7. Gümüş D, Tengilimoğlu Metin M, İnan E, Kızıl M, Dikmen D, Uyar F. Gelir
Düzeyinin
İlköğretim
Öğrencilerinin
Besin
Tercihlerine
Etkisinin
Değerlendirilmesi. Poster Bildiri: IX. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi,
Ankara, Türkiye (2-5 Nisan 2014).
8. Tengilimoğlu Metin M, İnan E, Gümüş D, Kızıl M, Dikmen D, Uyar F. 12-15 Yaş
Grubu Öğrencilerde Beslenme Alışkanlıkları ve Beslenme İnanışları ile
Antropometrik Ölçümleri Arasındaki İlişki. Poster Bildiri: IX. Uluslararası Beslenme
ve Diyetetik Kongresi, Ankara, Türkiye (2-5 Nisan 2014).
9. İnan E. Sporcularda Menü Planlama İlkeleri: Toplu Beslenme Sistemlerinde Özel
Gruplarda Menü Planlama Kursu. Sözel Bildiri: IX. Uluslararası Beslenme ve
Diyetetik Kongresi, Ankara, Türkiye (2-5 Nisan 2014).
10. İnan E, İleri Keçeli T, Uzamış Tekçiçek M, Gökmen Özel H. Hacettepe
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Kliniğine Başvuran 6-12
Yaşlarındaki Bir Grup Sağlıklı Çocukta Beslenme Durumu ve Diş Çürüğü İlişkisi.
Sözel Bildiri: VII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, İstanbul, Türkiye (14-18
Nisan 2010).
11. Inan E, Yuruk A. Changing and Developing Turkish Food Law Within the
Framework of European Union Membership Process and the New Turkish Food
Law. Poster Bildiri: 14th International Nutrition and Diagnostics Conference, Prag, Çek
Cumhuriyeti (2-5 Eylül 2014).
7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.
7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. İnan E, İleri Keçeli T, Gökmen Özel H, Uzamış Tekçiçek M. Hacettepe
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Kliniğine Başvuran 6-12
Yaşlarındaki Bir Grup Sağlıklı Çocukta Beslenme Durumu ve Diş Çürüğü İlişkisi.
J Nutr and Diet, 2013;41(1): 10-17.
7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
7.6 Diğer Yayınlar
1. İnan E. Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Kliniğine
Başvuran 6-12 Yaşlarındaki Bir Grup Sağlıklı Çocukta Beslenme Durumu ve Diş
Çürüğü İlişkisi. Lisans Mezuniyet Tezi, Ankara, 2010.
2. İnan E. Changing and Developing Turkish Food Law in Within the Framework of
European Union Membership Process and the New Turkish Food Law. Yüksek
Lisans Mezuniyet Tezi, Londra, Birleşik Krallık, 2012.
8.Projeler
9.İdari Görevler
Erasmus Koordinatör Yardımcısı
10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri
11.Ödüller
2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Jean Monnet Burs Programı Bursiyeri
12.Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler
Akademik Yıl
Dönem
Dersin Adı
* İşaretli dersler, yüksek lisans dersleridir.
Haftalık Saati
Öğrenci
Teorik
Uygulama Sayısı
Download

Araş. Gör. Elif İnan - Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik