Download

Oznámenie o zámere predaja majetku obce priamym predajom