ÖZGEÇMİŞ
MURAT DURAN
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
28.11.2014
Adres
: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü F5 Blok Meşelik
Kampüsü ESKİŞEHİR
Telefon
: 2222393750-2868
E-posta
: [email protected]
Doğum Tarihi
: 01.10.1972
Faks
: 2222393578
Kadro Yeri
: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/KİMYA
BÖLÜMÜ/ANORGANİK KİMYA ANABİLİM DALI/
Görev Yeri
:
Öğrenim Bilgisi
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ORGANİK KİMYA ANABİLİM DALI (DR)
Doktora
2000-2006
Tez adı: Biyolojik aktif ve ilaç öncüsü olan bazı tiyazol türevlerinin sentezi yapı-etki ilişkilerinin
deneysel ve teorik incelenmesi (2006)
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/KİMYA ANABİLİM DALI (YL)/ORGANİK KİMYA BİLİM DALI (YL) (TEZLİ)
Yüksek Lisans-Tezli
1997-2000
Tez adı: Bazı pirol makrohalkalarının tautomerik dengelerinin teorik incelenmesi (2000)
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/KİMYA BÖLÜMÜ/KİMYA PR.
Lisans-Anadal
1993-1997
Akademik Ünvanlar
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
1998
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/KİMYA
BÖLÜMÜ/ANORGANİK KİMYA ANABİLİM DALI
Yabancı Dil Bilgisi
Almanca
ÜDS,
2000 (Güz), Puan: 67.50
Üak Temel Alan
1
Temel Alan : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
Bilim Alanı : Kimya
Anahtar Kelime 1 : Organik Kimya
Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : (SSCI,SCI,SCI-EXPANDED,
AHCI)
1.DURAN MURAT, DEMİRAYAK ŞEREF (2013). Synthesis of 2-[4,5-dimethyl-1-(phenylamino)-1H-imidazol-2ylthio]-N-(thiazole-2-yl)acetamide derivatives and their anticancer activities. Medicinal Chemistry Research,
22, 4110-4124.
2.TAY FUNDA, DURAN MURAT, DEMİRAYAK ŞEREF (2014). A quantum chemical DFT/HF study on acidity
constants of some benzothiazole and thiazole derivatives. Indian Journal of Chemistry Section B-Organic
Chemistry Including Medicinal Chemistry, 53, 102-110.
3.YURTTAŞ LEYLA, DURAN MURAT, DEMİRAYAK ŞEREF, KARACA GENÇER HÜLYA , TUNALI YAĞMUR (2013).
Synthesis and initial biological evaluation of substituted 1-phenylamino-2-thio-4,5-dimethyl-1H-imidazole
derivatives. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 23, 6764-6768.
4.DURAN MURAT, CANBAZ MEHMET ÇETİN (2013). pKa determination of newly synthesized N-(benzothiazole2-yl)-2-(4,5-dimethyl-1-(phenylamino)-1H-imidazole-2-ylthio)acetamide derivatives. Industrial &
Engineering Chemistry Research, 52, 8355-8360.
5.ÇAKMAKCI İREM, DURAN BERRİN, DURAN MURAT, BEREKET GÖZEN (2013). Experimental and theoretical
studies on protective properties of poly(pyrrole-co-N-methyl pyrrole) coatings on copper in chloride media.
Corrosion Science, 69, 252-261.
6.DURAN MURAT, AYDEMİR SİNEM (2012). Ab initio studies on acidity and tautomeric equilibrium constants
of some benzoxa-, benzothia-, benzoselena-zolinone derivatives. Computational and Theoretical Chemistry,
989, 69-74.
7.DURAN BERRİN, BEREKET GÖZEN, DURAN MURAT (2012). Electrochemical synthesis and characterization
of poly(m-phenylenediamine) films on copper for corrosion protection. Progress in Organic Coatings, 73,
162-168.
8.ÖĞRETİR CEMİL, AYDEMİR SİNEM, DURAN MURAT, KILIÇKAYA M. SELAMİ (2010). Spectroscopic and
theoretical study on isomerism, prototautomerism, and acid dissociation constants of 2-hydroxy-3-(3-oxo-1phenylbutyl)chromen-4-one. Journal of Chemical and Engineering Data, 55, 1477-1485.
9.ÖĞRETİR CEMİL, DEMİRAYAK ŞEREF, DURAN MURAT (2010). Spectroscopic determination and evaluation of
acidity constants for some drug precursor 2-amino-4-(3- or 4-substituted phenyl) thiazole derivatives.
Journal of Chemical and Engineering Data, 55, 1137-1142.
10.ÖĞRETİR CEMİL, DURAN MURAT, AYDEMİR SİNEM (2010). Experimental and theoretical studies on
tautomerism and acid-base behavior of N-(2-oxo-2H-chromen-3-yl)acetamide. Journal of Chemical and
Engineering Data, 55, 5634-5641.
11.ÖĞRETİR CEMİL, DEMİRAYAK ŞEREF, TAY N. FUNDA, DURAN MURAT (2008). Determination and evaluation
of acid dissociation constants of some substituted 2-aminobenzothiazole derivatives. Journal of Chemical
and Engineering Data, 53, 422-426.
12.TOKAY NESRİN, ÖĞRETİR CEMİL, DURAN MURAT (2002). MNDO, AM1 and PM3 study of the protonation
tautomerization and valence tautomerization equilibria of some pyrrole macrocycles. Journal of Molecular
Structure (Theochem), 589, 43-53.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılmamış poster, sözlü bildiriler ve yapılan davetli konuşmalar
Poster
1.AYDEMİR SİNEM, DURAN MURAT, TAŞAL EROL, ÖĞRETİR CEMİL ,KILIÇKAYA M. SELAMİ (2008).
Computational determination of acid dissociation constants using first principles quantum chemical
simulations. 9th International Balkan Workshop On Applied Physics, Ovidius University
2.AYDEMİR SİNEM, DURAN MURAT, TAŞAL EROL, ÖĞRETİR CEMİL , KILIÇKAYA M. SELAMİ (2008).
Computational determination of pKa values and comparison of theoretical approaches. 9th International
Balkan Workshop On Applied Physics
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılmamış poster,
sözlü bildiriler ve yapılan davetli konuşmalar
2
Sözlü Bildiri
1.ÖĞRETİR CEMİL, BERBER HALİL, KANIŞKAN NEVİN, DURAN MURAT (1999). Bazı makrohalkalı pirol
bileşiklerinin tautomerik yapılarının fizikokimyasal yöntemlerle saptanması. XIII. Ulusal Kimya Kongresi
Poster
2.ÖĞRETİR CEMİL, DURAN MURAT (1999). Bazı 2-hidroksi, amino ve merkapto tiyazol türevlerinin tautomerik
dengelerinin semiempirik yöntemlerle incelenmesi. XIII. Ulusal Kimya Kongresi
3.ÖĞRETİR CEMİL, ARSLAN TANER, DURAN MURAT (2000). The determination of proton affinities and acidity
constants of some isoxazole derivatives with semi-empirical methods. Chemical Physics IV
4.TAY FUNDA, DURAN MURAT, DEMİRAYAK ŞEREF, İSPİR CİHAN (2011). 2-(4,5-Dimetil-1-(arilamino)-1Himidazol-2-iltiyo)-N-(4-ariltiyazol-2-il) asetamit türevlerinin spektroskopik olarak asitlik sabitlerinin
incelenmesi. Uluslararası Katılımlı XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi
Yayın Hakemliği
Dergi SCI-Expanded,
Journal of Molecular Modeling Hakemlik Sayısı:2
Medicinal Chemistry Research Hakemlik Sayısı:7
Letters in Drug Design & Discovery Hakemlik Sayısı:3
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements Hakemlik Sayısı:1
The Journal of Organic Chemistry Hakemlik Sayısı:3
Archiv der Pharmazie Hakemlik Sayısı:1
Drug Research Hakemlik Sayısı:1
Proje Görevleri
Araştırmacı
BAP:Bazı piridil substitue tiyazolil-triazol türevlerinin sentezi ve antimikrobiyal etkilerinin
2011-2013 araştırılması
Organik Sentez
BAP:Biyolojik aktifliği olan ilaç öncüsü bazı benzotiyazol ve piridil tiyazol türevleri üzerinde
2004-2007 kimyasal çalışmalar
Organik Sentez
Yönetici
BAP:Bazı ilaç öncüsü 2-ariloil-benzofuran türevlerinin sentezi ve antikanser etkilerinin
2009-2012 saptanması
Organik Sentez
3
Download

Murat DURAN - Fen Edebiyat Fakültesi