İÇERİK
1..ALÇAK GERİLİM SİLİNDİR (TÜP) TİP GÜÇ KONDANSATÖRLERİ…………..2
2..PPM / MKP TEKNOLOJİSİ………………………………………………………………...2
3..ÇALIŞMA KOŞULLARI……………………………………………………………………….2
3.1. VOLTAJ…………………………………………………………………………………………2
3.2.ORTAM SICAKLIĞI……………………………………………………………………….…3
3.3. MONTAJ………………………………………………………………………………….…..4
3.4. KONDANSATÖRLERİN DEŞARJI……………………………………………………..4
3.5. ANİ AKIM SINIRLAMA ……………………………………………………………..…4
3.6. HARMONİK……………………………………………………………………….…………4
3.7.AŞIRI BASINÇ DEVRE AYIRICISI……………………………………….……….…….4
3.8. AŞIRI AKIM/KISA DEVRE KORUMASI…………………………………………….5
3.9. TOPRAKLAMA………………………………………………………………..…………….5
3.10. DİELEKTRİK…………………………………………………………………………..…….5
3.11. İZOLASYON…………………………………………………………………………………5
3.12. KABLO VE SİGORTALAR…..………………………………………………………………5
4. EKON GENEL TEKNİK BİLGİLER………………………..……………..……………………………..7
5.GÜÇLERİNE GÖRE KONDANSATÖRLER………………………………………………8
1
1. ALÇAK GERİLİM SİLİNDİR(TÜP) TİP GÜÇ KONDANSATÖRLERİ
KRK EKON firmasının üretmiş olduğu tek faz ve üç faz güç kondansatörleri güç faktörünün
düzeltilmesi amacıyla kullanılmaktadır. KRK EKON kapasitörlerin üretiminde MKP teknolojisi
kullanılmaktadır. Dielektik sistemi ise kendini onarabilme özelliğine sahiptir.
Metal kaplama tabakası, gerilim arıza durumunda kısa devre noktasında buharlaşır ve
böylece kısa devre ortadan kalkar.Etkilenen yüzey çok küçük olduğundan kondansatör
normal çalışmasına devam eder.KRK EKON kondansatörlerinde Aşırı basınç devre ayırıcı
sistem mevcuttur. Bu özellik sayesinde elektriksel olarak aşırı zorlanmalarda kondansatörün
patlaması önlenmiş olur.MKP kapasitörler tek taraflı metalize PPM filmden
yapılmıştır.Bağlantı temas noktası , çinko püskürtmesi ile yapılır.Bu yapılandırma kurudur.
2. PPM / MKP TEKNOLOJİSİ
Metalize Polipropilen teknolojisi ( PPM – MKP ) vaküm buharlaştırma tekniği kullanarak
Polipropilen filmin tek tarafına çok ince bir şekilde metalize tabaka kaplanmasını sağlar.
Kondansatör elementleri ,bu teknolojiyi kullanarak iki propilen filmin sarılması ile
oluşturulmuştur. Kondansatör iki filmin metal yüzeyinden ibarettir ve dielektrik propilen
filmin kendisidir.
Kondansatörlerin metal kaplanmış tabakasıyla ana avantajı , kendi kendini onarabilme
kapasitesidir. Bu tabakalar arasında oluşabilecek kısa devrelere karşı elektriksel özelliklerini
onarabilme kapasitesi demektir.
Tabakaların kalınlığının azaltılmasıyla , kısa devrenin oluştuğu alanda , buharlaşma
yeteneğiyle kısa devrenin etkisini ortadan kaldırır. Böylece kısa devrenin etkisi , kayda değer
kapasite azalması olmadan ortadan kaldırılmıştır.
3. ÇALIŞMA KOŞULLARI
Kondansatörün ömrü ile ilgili olarak en iyi sonucu elde etmek için sıcaklık , gerilim ve
akım dikkatli bir şekilde kontrol edilmelidir.
3.1 Voltaj : Kondansatör sürekli olarak anma geriliminde (Un) çalışır.
Kondansatör için, aşağıdaki gibi aşırı gerilim miktarı en fazla :
+10% Un 8 saat için ( her 24saat te )
+15 % 30 dakika için ( her 24 saat te )
+20% 5 dakika için ( her 24 saat te )
+30% 1 dakika için
(her 24 saat te )
>15% den büyük aşırı voltaj kondansatörün ömrü boyunca 200 kez den fazla
olmamalıdır.
2
Tablo( 1 )MAKSİMUM İZİN VERİLEN VOLTAJ
Tip
Voltaj faktörüxUn
( r.m.s.)
Maksimum süre
Gözlem
Güç frekansı
1.00
sürekli
Kondansatör enerjilendirildiğinde
en yüksek ortalama değerde
Güç frekansı
1.10
her 24 saat
içersinde
8 saat
sistem voltaj regülasyonu ve
dalgalanmalar
Güç frekansı
1.15
her 24 saat te
30 dakika
sistem voltaj regülasyonu ve
dalgalanmalar
Güç frekansı
1.20
5 dakika
Hafif yükte voltaj yükselmesi
Güç frekansı
1.30
1 dakika
3.2 Ortam sıcaklığı
Birçok standart kondansatör için ortam sıcaklık kategorisi -25/D dir. Bu da
maksimum sıcaklık 55 °C, 24 saat teki ortalama sıcaklık 45 °C ,ve bir yıl içersindeki
ortalama sıcaklığın 35 °C yi aşmaması demektir.Dış mufaza sıcaklığı 60 °C yi
aşmamalıdır. Sıcaklık polipropilen tip kondansatörler için ana stres faktörüdür.
Sıcaklığın kondansatörün ömrü üzerinde önemli bir etkisi vardır. Yüksek sıcaklık
ihtiyacı için :
Tablo( 2 ): SICAKLIK DEĞERLERİ
Sembol
A
B
C
D
Max
40
45
50
55
Ortam sıcaklığı ( °C )
1 yıl içersinde en yüksek
ortalamalar
24 saat
1 yıl
30
35
40
45
20
25
30
35
3
3.3 Kondansatör Montajı
Kondansatörün montajını yapmadan önce sistem gücünün harmonik akımını kontrol ediniz.
Elektrik sisteminizdeki doğrusal olmayan yük toplam yükün 15% ‘in den fazla ise harmonik
den sıkıntı yaşayabilirsiniz. Kondansatörler , her montaj konumunda iç montaj için
uygundur.
Kondansatör ünitesi , set edilen sıcaklık değerinin (normal olarak 35 ºC ) aşılması
durumunda devreye girecek şekilde soğutma fanı ile kullanılmalıdır.Kondansatörler
ile birlikte uygun kondansatör kontaktörleri kullanılmalıdır. Kondansatörlerin
güvenli çalışmasını temin için periodik olarak kontroller yapılmalıdır.
3.4 Kondansatörün deşarjı
Kondansatörün tekrar anahtarlanması için anma geriliminin %10 ‘ na deşarj edilmesi
gerekir. KRK EKON kondansatörleri deşarj direncine sahiptir.( 1 dakika / 50 V )
3.5 Ani akım sınırlama
LV PFC kondansatörlerinin anahtarlanması sırasında ani akımlar 200 katını geçebilir.
Anma akımı , özellikle kondansatörler parallel bağlandığında , zaten enerjilenir.
Bu durum kontaktörleri zorlayacağı gibi , Kondansatör ve kontaktörlerin ömrünün
azalmasına neden olur. Ani akımlar güç kalitesinde olumsuz etkiler yapar. MKP
tasarım yüksek darbe işleme özelliği ile , ani akım sınırlaması için gereklidir.
3.6 Harmonikler
Harmonik , Voltaj ve akım frekansının, 50 Hz veya 60 Hz. besleme voltaj
frekansından farklı olması demektir. Harmonikler doğrusal ( lineer ) olmayan gerilimakım karekteristikleriyle elektriksel yüklerin çalışmasından kaynaklanmaktadır.
Konvertörler , Sürücüler ,Kaynak makineleri, kesintisiz güç kaynakları gibi cihazlar
harmonik üretirler. Kondansatör üzerinden geçen akımın, teknik özelliklerinde
verilen akımı geçmediğinden emin olunuz.Voltaj 1.1Un ‘i , ve tepe voltaj 1.6 Un ‘ i
geçmemelidir. True RMS ve tepe değeri ölçen bir voltmetre ile veya bir osilaskop ile
kontrol ediniz.
3.7 Aşırı basınç devre ayırıcı
Elektrik elemanları sınırsız yaşama sahip değildir. Bu kendi kendini onaran
kondansatörler içinde geçerlidir. Polipropilen tip kondansatörler nadiren belirgin bir
kısa devre üretikleri gibi , HRC sigortalar , devre kesiciler kendi başlarına yeterli
koruma sağlamazlar.Tüm KRK EKON kondansatörler aşırı basınca yanıt verecek
ayırıcı ile donatılmıştır. Şayet çok sayıda elektrik arızası oluşursa , termal veya aşırı
elektrik yüklemeleri nedeniyle oluşan gaz kapasitör kutusu içersinde basıncı
yükseltir.Bu uzunluğun değişmesi , kordonun genişlemesi gibi problemler
oluşturur.Belli bir noktadan sonra dahili bağlantılar (sigotalar ayrılır ) kopabilir,
kondansatörün bağlantısı kesilebilir.
,
4
3.8 Aşırı akım / Kısa devre koruma
Kısa devre koruması için HRC sigortalar veya devre kesiciler ( MCCBs )
kullanılmalıdır. Kısa devre koruma ekipmanları ve bağlantı kablosu , kondansatörün
anma akımının 1.5 katını karşılayacak şekilde boyutlandırıLmış olmalıdır.
Bağlantı kablosunun seçimi geçecek akıma göre boyutlandırılmalıdır.
HRC sigortalar kondansatörü aşırı yüklemeye karşı korumaz. HRC sigortalar yalnızca
kısa devre koruma içindir.MCCBs ve HRC sigorta oranları nominal kondansatör
akımının 1.6,,,1.8 katı olmak zorundadır. Aşırı yüklemeler için termal/magnetik aşırı
akım rölelerini kullanınız.
3.9 Topraklama
Kondansatörler metal kutusu ile montaj için topraklı olmalıdır (M12). Veya
3.10 Dielektrik
MKP / MKPg tip kondansatörler saf polipropilen filmden biçimlenmiş düşük kayıplı
dielektrik ‘e dayanmaktadır. Çok ince kendi kendini onarabilen bir Çinko ve
aluminyum karışımı , vaküm altında propilen filmin bir yüzüne kaplanmış metalize
tabakadır.
Plastik film , bir çok modern otomatik ekipmanlarla , iki kat olarak silindirik bir
şekilde sarılmış .Bu silindirik şeklindeki sarımın iki dairesl yüzüne metal
püskürtülerek terminaller ile sarım arasında yer alacak iletkenler lehimlenir.
3.11 İzolasyon
Kondansatör elementleri plastik tüpler içinde yüksek izolasyon seviyesine sahip
tamamen naturel, sağlığa zararlı olmayan , pliüretan reçine ile kaplanarak hava ile
taması kesilir. İzolasyon olmadan, metal kaplama zarar görür, kısmi deşarj sayısında
artışlar olur, kondansatörün kapasite değerinde fazlasıyla kayıplar oluşur , yüksek
dielektrik kayıplar oluşur ve çalışma ömrü düşer. Bu nedenle kondansatör
elementleri yerleştirildikten sonra özenle hazırlanmış vaküm kurutma işlemi hemen
başlatılmalıdır.
3.12 Kablo ve Sigortalar
Güç kondansatörlerinin anma akımına karşı sigorta koruması ve bağlantı kablolarının
boyutlandırılması yapılmalıdır. Kondansatörlerin anma akımları kondansatörlerin üzerindeki
etikette belirtilmiştir.
Sigortalar
Yüksek akımlara karşı , sigortalar kondansatörün anma akımının 1.6..- 2 katı olacak şekilde
seçilmelidir.
Kablolar
Kondansatörün besleme kablosu , anma akımının harmonikli olarak 30% artacak şekilde
düşünülerek boyutlandırılmalıdır. 30 °C ortam sıcaklığında ki bir çalışmada kullanılacak
kablo kesitleri ile ilgili bilgiler aşağıda ki tablo da sunulmuştur. Normal değerlerin dışında ,
yüksek sıcaklık , hormonik mevcut ise yüksek değerler seçilmelidir.
5
C GÜÇ (400V)
Q (kvar)
0.5
1
1,5
2
2,5
3
4
5
6
7,5
10
12,5
15
16,7
20
25
30
33,3
35
40
45
50
60
70
75
80
90
100
120
125
150
180
200
250
300
350
400
450
500
Her faz için Akım girişi(400 V)
I (A)
0.72
1,44
2,16
2,88
3,6
4,32
5,76
7,2
8,64
10,8
14,4
18
21,6
24
28,8
36
43,2
48
50,4
57,6
64,8
72
86,4
100,8
108
115,1
129,6
144
172,8
180
216
259,2
288
360
432
504
576
648
720
Besleme hattı
Cu (mm²)
4X1,5
4X1,5
4X1,5
4X1,5
4X1,5
4X1,5
4X1,5
4X2,5
4X2,5
4X2,5
4X2,5
4X6
4X10
4X10
4X10
4X16
4X16
4X16
4X25
4X25
3X35/16
3X50/25
3X50/25
3X70/35
3X70/35
3X95/50
3X95/50
3X95/50
3X120/70
3X120/70
3X150/70
3X240/120
3X240/120
2X3X150/70
2X3X185/95
2X3X240/120
2X3X240/120
4X3X120/70
4X3X150/70
Kablo ve Sigortalar( 3 )
Diğer 3 faz gerilim oranlari için kesit değerleri aşağıdaki değerler ile çarpılır.
230 V tablo da • 1.74
440 V tablo da • 0.91
480 V tablo da • 0.83
525 V tablo da • 0.76
6
Sigorta koruma
3x I (A )
10
10
10
10
10
10
10
16
16
16
25
35
35
35
50
63
80
80
80
100
100
125
125
160
160
200
200
250
250
250
315
400
400
500
630
2X400
2X400
2X500
2X500
EKON Alçak Gerilim Silindir Tip Güç kondansatörleri için Teknik Veriler Tablo(4)
Anma Voltajı
UN(V)
230 V Monofaze ,400 ,415,440,480,525 V Trifaze
Frekans
F(HZ)
50/60HZ
Aşırı Voltaj
U
UN+10%(max. 8saat günlük)/UN+15% (max.30 dk. günlük).UN +30%(max.1 dk. Günlük)
Aşırı Akım
Imax
Min.1.5 IN
Ani Akım
Is
Anma akımının 200 katı
Kayıplar(dielektrik)
≤0.20 W/KVar
Kapasite toleransı
-5%/+10%
Test Voltajı
terminal- terminal
Test voltajı
terminal –Dış
muhafaza
Ömür
UTT
2.15*UN, AC, 10S
UTC
Up to UN=≤660V:3000VAC, 10s;above UN=660V:6000 VAC, 10s
TLD(CO)
100,000 çalışma saati
Soğutma
Doğal hava soğutmalı
Ortam sıcaklık
kategorisi
LCT/
UCT
-25/D, max, 55Ċ, soğutma sistemi ile daha yüksek ortam sıcaklığında çalışma
İzin verilen
Maksimum Nem
İzin verilen
maksimum Rakım
Montaj pozisyonu
Hrel
95%
Max 4000 M ( deniz seviyesinden )
Her pozisyon , normal dik montaj
Montaj ve
topraklama
Güvenlik özellikleri
Gövdenin altında M12 vida kullanılır.
Dişarj direnci
Dahili deşarj modülü içerir, (<50V 1 dk.)
Dış muhafaza
Alüminyum profil
Koruma sınıfı
IP20, kapalı montaj ( İsteğe bağlı IP55 kapaklı )
Emprinye
Non-PCB, reçine ile
Terminal
Elektik çarpmalarına karşı koruma, 16 mm2 kablo kesiti
instalasyon
Kapalı / açık
Standart
TS EN 60831-1 , ISO – 9001: 20008
Dry teknoloji, Aşırı basınç devre ayırıcı , kendi kendini onarabilme,
7
230 V ALÇAK GERİLİM SİLİNDİR TİP MONOFAZE GÜÇ KONDANSATÖRLERİ
KRK EKON
Kod
GÜÇ
50 Hz.
AKIM
50 Hz.
GÜÇ
60 Hz.
AKIM
60 Hz.
KAPASİTANS
DXH
KRK-0.25-230-1P-C
KRK-0.5-230-1P-C
KRK-1-230-1P-C
KRK-1.5-230-1P-C
KRK-2-230-1P-C
KRK-2.5-230-1P-C
KRK-3-230-1P-C
KRK-4-230-1P-C
KRK-5-230-1P-C
kVar
0,25
0,5
1
1,5
2
2,5
3
4
5
A
1,9
2,2
4,4
6,5
8,7
10,9
13
17,4
21.7
kVar
0,3
0,6
1,2
1,8
2,4
3
3,6
4,8
6
Tablo(5)
A
2,3
2,6
5,3
7,8
10,4
13,1
15,6
20,9
26,0
µF
15,1
30,1
60,2
90,3
120
150,5
180
240
301
mm
65x90
65x90
65x90
65x90
85x120
85x120
85x170
85x170
85x170
400 V ALÇAK GERİLİM SİLİNDİR TİP TRİFAZE GÜÇ KONDANSATÖRLERİ
KRK EKON
Kod
GÜÇ
50 Hz.
AKIM
50 Hz.
GÜÇ
60 Hz.
AKIM
60 Hz.
KAPASİTANS
DXH
kVar
A
kVar
A
µF
mm
KRK-05-400-3P-C
0,5
0,7
0,6
0,9
3X3,32
65x90
KRK-1-400-3P-C
1
1,4
1,2
1,7
3X6,65
65x90
KRK-1,5-400-3P-C
1,5
2,2
1,8
2,6
3X10
65x90
KRK-2,5-400-3P-C
2,5
3,6
3
4,3
3X16,7
65x90
5
7,2
6
8,6
3X33,4
65x120
KRK-7,5-400-3P-C
7,5
10,8
9
13,0
3X50
65x120
KRK-10-400-3P-C
10
14,4
12
17,3
3X66,4
75x210
12,5
18,0
15
21,6
3X83
75x210
KRK-15-400-3P-C
15
21,6
18
25,9
3X101
85x120
KRK-20-400-3P-C
20
28,8
24
34,6
3X132
85x120
KRK-25-400-3P-C
25
36,0
30
43,2
3X165
85x280
KRK-30-400-3P-C
30
43,2
36
51,8
3X200
85x280
KRK-5-400-3P-C
KRK-12,5-400-3P-C
Tablo(6)
415 V ALÇAK GERİLİM SİLİNDİR TİP TRİFAZE GÜÇ KONDANSATÖRLERİ
8
KRK EKON
Kod
GÜÇ
50 Hz.
AKIM
50 Hz.
GÜÇ
60 Hz.
AKIM
60 Hz.
KAPASİTANS
DXH
kVar
A
kVar
A
µF
mm
KRK-05-415-3P-C
0,5
0,7
0,6
0,9
3X3,1
65x90
KRK-1-415-3P-C
1
1,4
1,2
1,7
3X6,2
65x90
KRK-1,5-415-3P-C
1,5
2,2
1,8
2,6
3X9,3
65x90
KRK-2,5-415-3P-C
2,5
3,5
3
4,2
3X15,4
65x90
5
7,0
6
8,4
3X30,9
65x120
KRK-7,5-415-3P-C
7,5
10,8
9
13,0
3X46,3
65x120
KRK-10-415-3P-C
10
13,9
12
16,7
3X61,7
75x210
KRK-12,5-415-3P
12,5
17,4
15
20,9
3X77,1
75x210
KRK-15-415-3P-C
15
20,9
18
25,1
3X92,5
85x120
KRK-20-415-3P-C
20
27,8
24
33,4
3X123
85x120
KRK-25-415-3P-C
25
34,8
30
41,8
3X154
85x280
KRK-30-415-3P-C
30
41,7
36
Tablo(7)
50,0
3X185
85x280
KRK-5-415-3P-C
440 V ALÇAK GERİLİM SİLİNDİR TİP TRİFAZE GÜÇ KONDANSATÖRLERİ
KRK EKON
Kod
GÜÇ
50 Hz.
AKIM
50 Hz.
GÜÇ
60 Hz.
AKIM
60 Hz.
KAPASİTANS
DXH
kVar
A
kVar
A
µF
Mm
KRK-05-440-3P-C
0,5
0,7
0,6
0,9
3X2,74
65x90
KRK-1-440-3P-C
1
1,3
1,2
1,6
3X5,5
65x90
KRK-1,5-440-3P-C
1,5
2,0
1,8
2,4
3X8,3
65x90
KRK-2,5-440-3P-C
2,5
3,3
3
4,0
3X13,7
65x90
5
6,6
6
7,9
3X27,5
65x120
KRK-7,5-440-3P-C
7,5
9,8
9
11,8
3X41,2
65x120
KRK-10-440-3P-C
10
13,1
12
15,7
3X54,9
75x210
12,5
16,5
15
19,8
3X68,6
75x210
KRK-15-440-3P-C
15
19,7
18
23,6
3X82,3
85x120
KRK-20-440-3P-C
20
26,3
24
31,6
3X110
85x120
KRK-25-440-3P-C
25
32,8
30
39,4
3X137
85x280
KRK-30-440-3P-C
30
39,4
36
47,3
3X164.5
85x280
KRK-5-440-3P-C
KRK-12,5-440-3P-C
Tablo(8)
9
480 V ALÇAK GERİLİM SİLİNDİR TİP TRİFAZE GÜÇ KONDANSATÖRLERİ
KRK EKON
Kod
GÜÇ
50 Hz.
AKIM
50 Hz.
GÜÇ
60 Hz.
AKIM
60 Hz.
KAPASİTANS
DXH
kVar
A
kVar
A
µF
Mm
KRK-05-480-3P-C
0,5
0,6
0,6
0,7
3X2,3
65x90
KRK-1-480-3P-C
1
1,2
1,2
1,4
3X4,6
65x90
KRK-1,5-480-3P-C
1,5
1,8
1,8
2,2
3X6,9
65x90
KRK-2,5-480-3P-C
2,5
3,0
3
3,6
3X11,6
65x90
5
6,0
6
7,2
3X23
65x120
KRK-7,5-480-3P-C
7,5
9,0
9
10,8
3X34,6
65x120
KRK-10-480-3P-C
10
12,0
12
14,4
3X46,1
75x210
12,5
16,4
15
19,7
3X57,6
75x210
KRK-15-480-3P-C
15
18,0
18
21,6
3X69,1
85x120
KRK-20-480-3P-C
20
24,0
24
28,8
3X92,2
85x120
KRK-25-480-3P-C
25
30,1
30
36,1
3X115,2
85x280
KRK-30-480-3P-C
30
36,1
36
43,3
3X138,3
85x280
KRK-5-480-3P-C
KRK-12,5-480-3P-C
Tablo(9)
525 V ALÇAK GERİLİM SİLİNDİR TİP TRİFAZE GÜÇ KONDANSATÖRLERİ
KRK EKON
Kod
GÜÇ
50 Hz.
AKIM
50 Hz.
GÜÇ
60 Hz.
AKIM
60 Hz.
KAPASİTANS
DXH
kVar
A
kVar
A
µF
mm
KRK-05-525-3P-C
0,5
0,6
0,6
0,7
3X1,93
65x90
KRK-1-525-3P-C
1
1,1
1,2
1,3
3X3,9
65x90
KRK-1,5-525-3P-C
1,5
1,7
1,8
2,0
3X5,8
65x90
KRK-2,5-525-3P-C
2,5
2,8
3
3,4
3X9,7
65x90
5
5,5
6
6,6
3X19,3
65x120
KRK-7,5-525-3P-C
7,5
8,3
9
10,0
3X28,9
65x120
KRK-10-525-3P-C
10
11,0
12
13,2
3X38,6
75x210
12,5
13,8
15
16,6
3X48,2
75x210
KRK-15-525-3P-C
15
16,5
18
19,8
3X57,8
85x120
KRK-20-525-3P-C
20
21,0
24
25,2
3X77,1
85x120
KRK-25-525-3P-C
25
27,5
30
33,0
3X96,3
85x280
KRK-30-525-3P-C
30
33,0
36
Tablo(10)
39,6
3X116
85x280
KRK-5-525-3P-C
KRK-12,5-525-3P-C
10
Download

içerik 1..alçak gerilim silindir (tüp) tip güç kondansatörleri