ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.OAİB.GSK.ORG.2014/1176-19435
İhracatta Kullanılan Ahşap Ambalaj Malzemeleri Hk.
Ankara, 24/09/2014
SİRKÜLER (A/2014)
Sayın Üyemiz,
T.C.Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığının yazısına atfen; ülkemiz menşeli ihraç ürünlerinde kullanılan ahşap ambalaj
malzemelerinin uluslararası mevzuata uygun olmaması cihetiyle muhtelif ülkelerden 53 adet bildirim
alındığı ve anılan malzemelerin Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve
İşaretlenmesine Dair Yönetmelik hükümlerine riayet edilmek suretiyle işaretlenmesi gerektiği
belirtilmektedir.
Bu çerçevede, Avrupa Birliği ülkeleri ve diğer ülkeler tarafından ülkemiz ihraç ürünlerine ilave
tedbirler getirilmemesini teminen, ihracatçı firmalarımızın ihracatta kullanılan ahşap ambalaj
malzemelerinin uluslararası mevzuata uygun olarak kullanılması yönünde uyarılmasında yarar görüldüğü
belirtilmektedir.
Bilgilerine sunulur.
S.Tansel KÜNBİ
Genel Sekreter a.
Şube Müdürü
Ayrıntılı bilgi için: Çelebi Aslan - Uzman
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ceyhun
Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : info@oaib.org.tr / www.oaib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince S. Tansel
Künbi (24.09.2014 14:18:02)
tarafından güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır.
ID:3118112362014924135414
Bu Kod İle http://evrak.oaib.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:3118112362014924135414. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Download

İhracatta Kullanılan Ahşap Ambalaj Malzemeleri Hk.