BERLINGO (B9) - B1BB015UP0 - Sıkma torkları : DV4C, DV6C, DV6DTED, DV6... Page 1 of 25
SıKMA TORKLARı : DV4C, DV6C, DV6DTED, DV6ETED, DV6UC MOTOR (EURO 5)
1. Silindir kapağı
1.1. Sıkma torkları
Şekil : B1BB0PMD
İşaret Tanım
(1) cıvatalar - Silindir kapağı (*)
Etap
Sıkma torku
Ön sıkma
2 daN.m
Sıkma
4 daN.m
Açısal sıkma 260 °
(2) cıvatalar - Arka üst eksantrik dişli kapağı (*) Sıkma
1 daN.m
(3) cıvatalar - Yağ giderici (*)
Ön sıkma
0,5 daN.m
Sıkma
1,3 daN.m
(4) cıvatalar - Eksantrik milleri yatakları bloğu (*) Ön sıkma
0,3 daN.m
Sıkma
1 daN.m
(5) cıvatalar - vakum pompası
Ön sıkma
0,5 daN.m
Sıkma
1,8 daN.m
(6) cıvatalar - vakum pompası
Ön sıkma
0,5 daN.m
Sıkma
2 daN.m
(7) cıvatalar - kaldırma ayağı
Sıkma
2 daN.m
(8) somunlar - Egzoz manifoldu ısı kalkanı
Sıkma
0,8 daN.m
(9) somunlar - Egzoz manifoldu
Sıkma
2,5 daN.m
(10) saplama - Egzoz manifoldu
Sıkma
1 daN.m
(11) Ön ısıtma bujileri
Sıkma
0,6 daN.m
(*) Sıkma sırasına uyunuz
1.2. Silindir kapağı 10 cıvatalarının (1) sıkma sırası
http://127.0.0.1:6091/affiche.do?ref=B1BB015UP0&refaff=B1BB015UP0&typeDoc=2...
2/5/2014
BERLINGO (B9) - B1BB015UP0 - Sıkma torkları : DV4C, DV6C, DV6DTED, DV6... Page 2 of 25
Şekil : B1DP1XKD
DİKKAT : Sıkma sırasına uyunuz.
1.3. Vidaların (2) ve (3) sıkma sırası
Şekil : B1BB0MID
(2) : cıvatalar - Arka üst eksantrik dişli kapağı .
(3) : cıvatalar - Yağ giderici.
http://127.0.0.1:6091/affiche.do?ref=B1BB015UP0&refaff=B1BB015UP0&typeDoc=2...
2/5/2014
BERLINGO (B9) - B1BB015UP0 - Sıkma torkları : DV4C, DV6C, DV6DTED, DV6... Page 3 of 25
DİKKAT : Sıkma sırasına uyunuz.
1.4. Eksantrik mili yatak kepleri bloklarının cıvatalarının (4) sıkma sırası
Şekil : B1DB01AD
DİKKAT : Sıkma sırasına uyunuz.
2. Silindir bloğu
2.1. Sıkma torkları
http://127.0.0.1:6091/affiche.do?ref=B1BB015UP0&refaff=B1BB015UP0&typeDoc=2...
2/5/2014
BERLINGO (B9) - B1BB015UP0 - Sıkma torkları : DV4C, DV6C, DV6DTED, DV6... Page 4 of 25
Şekil : B1BB0MJD
İşaret Tanım
(1) Silindir bloğu tapaları
(2) Biyel cıvataları
Etap
Sıkma torku
Sıkma
3,2 daN.m
Ön sıkma
0,5 daN.m
Sıkma
1 daN.m
Açısal sıkma
130 °
(3) Motor çiftli volan amortisörü (ekipmana göre) (*)
Ön sıkma
2,5 daN.m
Gevşetme
Ön sıkma
0,8 daN.m
Sıkma
3 daN.m
Açısal sıkma
90 °
Motor volanı (ekipmana göre) (*)
Ön sıkma
2,5 daN.m
Gevşetme
Ön sıkma
0,8 daN.m
Ön sıkma
1,7 daN.m
Açısal sıkma
75 °
(4) cıvatalar - Krank yatak kepleri bloğu (*)
Ön sıkma
0,6 daN.m
Sıkma
0,8 daN.m
(5) cıvatalar - Krank yatak kepleri bloğu (*)
Ön sıkma
0,6 daN.m
Sıkma
0,8 daN.m
(6) Yatak kepleri tespitleme cıvataları (*)
Ön sıkma
1 daN.m
Açısal gevşetme 180 °
Sıkma
3 daN.m
Açısal sıkma
140 °
(7) cıvatalar - Aksesuar kasnağı
Ön sıkma
3,5 daN.m
Açısal sıkma
190 °
(8) saplama - Katalizör/partikül filtresi grubu (ekipmana göre) Sıkma
0,6 daN.m
(*) Sıkma sırasına uyunuz
2.2. Motor volanının cıvatalarının (3) sıkma sırası
http://127.0.0.1:6091/affiche.do?ref=B1BB015UP0&refaff=B1BB015UP0&typeDoc=2...
2/5/2014
BERLINGO (B9) - B1BB015UP0 - Sıkma torkları : DV4C, DV6C, DV6DTED, DV6... Page 5 of 25
Şekil : B1CP0MMD
DİKKAT : Sıkma sırasına uyunuz.
2.3. Krank yatak keplerinin ve yatak kepleri bloklarının cıvatalarının sıkma sırası (4), (5),
(6)
Şekil : B1DB01BD
(4) : cıvatalar - Krank yatak kepleri bloğu ( cıvatalar M6 ).
(5) : cıvatalar - Krank yatak kepleri bloğu ( cıvatalar M6 ).
http://127.0.0.1:6091/affiche.do?ref=B1BB015UP0&refaff=B1BB015UP0&typeDoc=2...
2/5/2014
BERLINGO (B9) - B1BB015UP0 - Sıkma torkları : DV4C, DV6C, DV6DTED, DV6... Page 6 of 25
(6) : Yatak kepleri tespitleme cıvataları ( cıvatalar M9 ).
DİKKAT : Sıkma sırasına uyunuz.
Sıkma yöntemi :
 10 cıvataya (6) 1 daN.m torkla ön sıkma uygulanması (1 - 10)
 14 cıvataya (5) 0,6 daN.m torkla ön sıkma uygulanması (11 - 24)
 2 cıvatanın (4) 0,8 daN.m torkla sıkılması (motor volanı çanı içinde)
 Vidaların 180° lik gevşetilmesi (6)
 10 cıvatanın (6) 3 daN.m torkla sıkılması (1 - 10)
 Cıvataların (6) ile 140°’de açısal sıkması (1 - 10)
 14 cıvatanın (5) 0,8 daN.m torkla sıkılması (11 - 24)
3. Yağlama
3.1. Sıkma torkları
Şekil : B1FB00ZD
İşaret Tanım
(1) cıvatalar - Yağ pompa grubu (*)
Etap
Sıkma torku
Ön sıkma 0,5 daN.m
Sıkma
0,9 daN.m
(2) Yağ seviye sondası
Sıkma
3 daN.m
(3) cıvatalar - Turbo kompresörün yağlama borusu
Sıkma
3 daN.m
(4) cıvatalar - Turbokompresörün yağlama geri dönüş borusu Sıkma
0,8 daN.m
(5) kelepçeler - Turbokompresörün yağlama geri dönüş borusu Sıkma
0,3 daN.m
(6) Yağ filtresi kapağı
Sıkma
2,5 daN.m
(7) cıvatalar - Yağ filtresi mesnedi
Sıkma
1 daN.m
(8) cıvatalar - Turbokompresör elektrovana mesnedi
Sıkma
1 daN.m
(9) cıvatalar - yağ karteri
Sıkma
1,2 daN.m
(10) cıvatalar - su/yağ termik eşanjörü
Sıkma
1 daN.m
(11) boşaltma tapası
Sıkma
3,4 daN.m
(12) Yağ basıncı müşürü
Sıkma
3,2 daN.m
http://127.0.0.1:6091/affiche.do?ref=B1BB015UP0&refaff=B1BB015UP0&typeDoc=2...
2/5/2014
BERLINGO (B9) - B1BB015UP0 - Sıkma torkları : DV4C, DV6C, DV6DTED, DV6... Page 7 of 25
(13) cıvatalar - Yağ çubuğu kılavuzu
(14) saplama - yağ karteri
(15) cıvatalar - Yağ emme süzgeci
(16) cıvatalar - Piston eteği memeleri
(17) cıvatalar - Arıtma yağı geri dönüş borusu
(*) Sıkma sırasına uyunuz
Sıkma
Sıkma
Sıkma
Sıkma
Sıkma
0,8 daN.m
0,8 daN.m
1 daN.m
2 daN.m
1 daN.m
3.2. yağ karteri - DV6UC motor hariç
Şekil : B1FA00WD
(9a) : somun - yağ karteri.
(9b) : cıvatalar - yağ karteri.
(14) : saplama - yağ karteri.
3.3. yağ karteri - DV6UC motor
http://127.0.0.1:6091/affiche.do?ref=B1BB015UP0&refaff=B1BB015UP0&typeDoc=2...
2/5/2014
BERLINGO (B9) - B1BB015UP0 - Sıkma torkları : DV4C, DV6C, DV6DTED, DV6... Page 8 of 25
Şekil : B1BB1DCD
Alt yağ karteri :
 (9a) : somunlar (x2)
 (9b) : cıvatalar (x15)
 (14a) : saplama (x2)
Üst yağ karteri :
 (9c) : cıvatalar (x7)
 (9d) : somunlar (x2)
 (14b) : saplama (x2)
3.4. Cıvataların sıkma sırası- Yağ pompa grubu (1)
http://127.0.0.1:6091/affiche.do?ref=B1BB015UP0&refaff=B1BB015UP0&typeDoc=2...
2/5/2014
BERLINGO (B9) - B1BB015UP0 - Sıkma torkları : DV4C, DV6C, DV6DTED, DV6... Page 9 of 25
Şekil : B1FB010D
DİKKAT : Sıkma sırasına uyunuz.
4. Eksantrik
4.1. Sıkma torkları
Şekil : B1EB00ED
İşaret Tespitler
Sıkma yöntemi
http://127.0.0.1:6091/affiche.do?ref=B1BB015UP0&refaff=B1BB015UP0&typeDoc=2...
2/5/2014
BERLINGO (B9) - B1BB015UP0 - Sıkma torkları : DV4C, DV6C, DV6DTED, D...
(1)
Page 10 of 25
cıvatalar - Eksantrik mili kasnağı
2 daN.m torkla ön sıkma işlemi
50°’lik açısal sıkma
(2) cıvatalar - Eksantrik milleri yatak kepleri 0,3 daN.m torkla ön sıkma işlemi
1 daN.m torkla sıkma
(3) somun - Triger kayışının sargı makarası 3,7 daN.m torkla sıkma
(4) Saplama - Triger kayışının sargı makarası 0,6 daN.m torkla sıkma
(5) cıvatalar - Kayma önleyici köşebent
0,6 daN.m torkla sıkma
(6) cıvatalar - Motor devir sensörü
0,8 daN.m torkla sıkma
(7) cıvatalar - Eksantrik kayışı gergi kasnajı 3 daN.m torkla sıkma
(8) cıvatalar - Alt eksantrik dişli kapağı
0,5 daN.m torkla sıkma
(9) cıvatalar - Eksantrik dişli üst kapağı
0,4 daN.m torkla sıkma
(10) cıvatalar - Eksantrik mili konum sensörü 0,8 daN.m torkla sıkma
4.2. Eksantrik mili yatak kepleri bloklarının cıvatalarının (2) sıkma sırası
Şekil : B1DB020D
DİKKAT : Sıkma sırasına uyunuz.
5. Aşırı besleme devresi
5.1. DV6 EURO5 motor
http://127.0.0.1:6091/affiche.do?ref=B1BB015UP0&refaff=B1BB015UP0&typeDoc=2...
2/5/2014
BERLINGO (B9) - B1BB015UP0 - Sıkma torkları : DV4C, DV6C, DV6DTED, D...
Page 11 of 25
Şekil : B1BB0THD
İşaret Tanım
Etap Sıkma torku
(1) cıvatalar - Emme havası dozaj kutusu
Sıkma 0,8 daN.m
(2) cıvatalar - Emme havası basınç ve sıcaklık sensörü
Sıkma 0,8 daN.m
(3) cıvatalar - Hava filtresi haznesi
Sıkma 0,8 daN.m
(4) cıvatalar - Hava filtresi kapağı
Sıkma 0,5 daN.m
(5) cıvatalar - Hava filtre kutusu desteği
Sıkma 0,8 daN.m
(6) cıvatalar - Hava debimetresi
Sıkma 0,3 daN.m
(7) cıvatalar - Turbokompresör giriş borusu
Sıkma 0,7 daN.m
(8) somun - Değişken geometrili turbo kompresör elektrovanası
Sıkma 0,8 daN.m
(9) somun - turbo kompresör
Sıkma 2,6 daN.m
(10) cıvatalar - Aşırı besleme hava soğutucusu
Sıkma 0,8 daN.m
(11) kelepçeler - Borular
Sıkma 0,3 daN.m
(12) cıvatalar - Aşırı besleme hava soğutucusunun hava by-pass kutusu Sıkma 0,8 daN.m
(13) cıvatalar - Turbo kompresörün gürültü azaltma düzeneği
Sıkma 0,7 daN.m
(14) cıvatalar - Hava emme manifoldu
Sıkma 0,8 daN.m
5.2. DV4 EURO5 motor
http://127.0.0.1:6091/affiche.do?ref=B1BB015UP0&refaff=B1BB015UP0&typeDoc=2...
2/5/2014
BERLINGO (B9) - B1BB015UP0 - Sıkma torkları : DV4C, DV6C, DV6DTED, D...
Page 12 of 25
Şekil : B1BB0TID
İşaret Tanım
Etap Sıkma torku
(1) cıvatalar - Emme havası dozaj kutusu
Sıkma 0,8 daN.m
(2a) cıvatalar - Emme manifoldu basınç sensörü
Sıkma 0,8 daN.m
(2b) cıvatalar - Emme havası sıcaklık sensörü
Sıkma 0,8 daN.m
(3) cıvatalar - Hava filtresi haznesi
Sıkma 0,8 daN.m
(4) cıvatalar - Hava filtresi kapağı
Sıkma 0,5 daN.m
(5) cıvatalar - Hava filtre kutusu desteği
Sıkma 0,8 daN.m
(6) cıvatalar - Hava debimetresi
Sıkma 0,3 daN.m
(7) cıvatalar - Turbokompresör giriş borusu
Sıkma 0,7 daN.m
(8) somun - Değişken geometrili turbo kompresör elektrovanası Sıkma 0,8 daN.m
(9) somun - turbo kompresör
Sıkma 2,6 daN.m
(11) kelepçeler - Borular
Sıkma 2,5 daN.m
(13) cıvatalar - Turbo kompresörün gürültü azaltma düzeneği
Sıkma 0,7 daN.m
(14) cıvatalar - Hava emme manifoldu
Sıkma 0,8 daN.m
(15) kelepçeler - Borular
Sıkma 2,5 daN.m
(16) cıvatalar - Vakum devresi
Sıkma 0,8 daN.m
6. Egzos gazları geri dönüşüm devresi
http://127.0.0.1:6091/affiche.do?ref=B1BB015UP0&refaff=B1BB015UP0&typeDoc=2...
2/5/2014
BERLINGO (B9) - B1BB015UP0 - Sıkma torkları : DV4C, DV6C, DV6DTED, D...
Page 13 of 25
Şekil : B1KB006D
İşaret Tanım
Etap Sıkma torku
(1) cıvatalar - EGR eşanjörü modülü
Sıkma 0,8 daN.m
(2) cıvatalar - EGR borusu
Sıkma 0,8 daN.m
(3) somun - EGR eşanjörü modülü
Sıkma 0,8 daN.m
(4) cıvatalar - EGR eşanjörü modülü
Sıkma 2 daN.m
(5) somun - Egzoz gazlarının geri dönüşüm elektrovanası (EGR)
Sıkma 0,8 daN.m
(6) cıvatalar - Egzoz gazları geri dolaşım düzeneğinin (EGR) elektrovana mesnedi Sıkma 0,8 daN.m
(7) Su giriş kolektörünün tespitleme cıvatası
Sıkma 2 daN.m
(8) Su borusunun tespitleme cıvatası
Sıkma 0,8 daN.m
(9) cıvatalar - Vakum borusu mesnedi
Sıkma 0,8 daN.m
7. Motor soğutma devresi
7.1. Sıkma torkları
http://127.0.0.1:6091/affiche.do?ref=B1BB015UP0&refaff=B1BB015UP0&typeDoc=2...
2/5/2014
BERLINGO (B9) - B1BB015UP0 - Sıkma torkları : DV4C, DV6C, DV6DTED, D...
Page 14 of 25
Şekil : B1GB00DD
İşaret Tanım
Etap
Sıkma torku
(1) Su dağıtım kutusunun tespitlemeleri (*) Ön sıkma 0,3 daN.m
Sıkma
0,8 daN.m
(2) Su pompasının tespitleme cıvataları (*) Ön sıkma 0,5 daN.m
Sıkma
0,9 daN.m
(3) Su giriş kolektörünün tespitleme cıvatası Sıkma
2 daN.m
(4) Su borusunun tespitleme cıvatası
Sıkma
0,8 daN.m
(*) Sıkma sırasına uyunuz
7.2. Su dağıtım kutusunun 4 tespitleme cıvatasının (1) sıkma sırası
http://127.0.0.1:6091/affiche.do?ref=B1BB015UP0&refaff=B1BB015UP0&typeDoc=2...
2/5/2014
BERLINGO (B9) - B1BB015UP0 - Sıkma torkları : DV4C, DV6C, DV6DTED, D...
Page 15 of 25
Şekil : B1GB00ED
DİKKAT : Sıkma sırasına uyunuz.
7.3. Su pompasının tespitleme cıvatalarının (2) sıkma sırası
Şekil : B1BPS6QD
DİKKAT : Sıkma sırasına uyunuz.
http://127.0.0.1:6091/affiche.do?ref=B1BB015UP0&refaff=B1BB015UP0&typeDoc=2...
2/5/2014
BERLINGO (B9) - B1BB015UP0 - Sıkma torkları : DV4C, DV6C, DV6DTED, D...
Page 16 of 25
8. Enjeksiyon devresi
8.1. enjeksiyon CONTINENTAL (motor DV6C)
Şekil : B1HB0AWD
İşaret Tanım
(1) Dizel enjektörü üzerindeki rakor
Etap
Sıkma torku
Ön sıkma
2 daN.m
Sıkma
2,5 daN.m
(2) Yakıt yüksek basınç ortak enjeksiyon rampası üzerindeki rakorlar Ön sıkma
2 daN.m
Sıkma
2,5 daN.m
(3) Dizel yüksek basınç pompası üzerindeki rakor
Ön sıkma
2 daN.m
Sıkma
2,5 daN.m
(4) Üst tespitleme cıvatası - Dizel yüksek basınç pompası arka desteği Sıkma
1 daN.m
(5) bağlantı cıvataları - Dizel yüksek basınç pompası arka desteği
Sıkma
1 daN.m
(6) Dizel enjektör tespiti flanş vidası
Ön sıkma
0,7 daN.m
Açısal sıkma 85 °
(7) Dizel yüksek basınç pompası ön desteği
Sıkma
2 daN.m
(8) Destek üzerinde dizel enjeksiyon pompası
Sıkma
2 daN.m
(9) Dizel enjeksiyon pompası kasnağı
Sıkma
5 daN.m
(10) Alt tespit cıvatası - Dizel yüksek basınç pompası arka desteği
Sıkma
2 daN.m
(11) Motor bloğu üzerinde yakıt yüksek basınç ortak enjeksiyon rampası Sıkma
2 daN.m
(12) Düşük basınç yakıt algılayıcısı
Sıkma
4,5 daN.m
8.2. BOSCH enjeksiyon sistemi(DV EURO5 motor) (DV6C hariç tüm tipler)
http://127.0.0.1:6091/affiche.do?ref=B1BB015UP0&refaff=B1BB015UP0&typeDoc=2...
2/5/2014
BERLINGO (B9) - B1BB015UP0 - Sıkma torkları : DV4C, DV6C, DV6DTED, D...
Page 17 of 25
Şekil : B1BB0POD
İşaret Tanım
(1) Dizel enjektörü üzerindeki rakor
Etap
Sıkma torku
Ön sıkma
2 daN.m
Sıkma
2,5 daN.m
(2) Yakıt yüksek basınç ortak enjeksiyon rampası üzerindeki rakorlar Ön sıkma
2 daN.m
Sıkma
2,5 daN.m
(3) Dizel yüksek basınç pompası üzerindeki rakor
Ön sıkma
2 daN.m
Sıkma
2,5 daN.m
(4) Üst tespitleme cıvatası - Dizel yüksek basınç pompası arka desteği Sıkma
1 daN.m
(5) bağlantı cıvataları - Dizel yüksek basınç pompası arka desteği
Sıkma
1 daN.m
(6) Dizel enjektör tespiti flanş vidası
Ön sıkma
0,7 daN.m
Açısal sıkma 85 °
(7) Dizel yüksek basınç pompası ön desteği
Sıkma
2 daN.m
(8) Destek üzerinde dizel enjeksiyon pompası
Sıkma
2 daN.m
(9) Dizel enjeksiyon pompası kasnağı
Sıkma
5 daN.m
(10) Alt tespit cıvatası - Dizel yüksek basınç pompası arka desteği
Sıkma
2 daN.m
(11) Motor bloğu üzerinde yakıt yüksek basınç ortak enjeksiyon rampası Sıkma
2 daN.m
(12) Düşük basınç yakıt algılayıcısı
Sıkma
4,5 daN.m
8.3. Yakıt filtresi
http://127.0.0.1:6091/affiche.do?ref=B1BB015UP0&refaff=B1BB015UP0&typeDoc=2...
2/5/2014
BERLINGO (B9) - B1BB015UP0 - Sıkma torkları : DV4C, DV6C, DV6DTED, D...
Page 18 of 25
Şekil : B1BB0PPD
İşaret Tanım
Etap Sıkma torku
(13) cıvatalar - Yakıt filtresinin kapağı Sıkma 0,3 daN.m
(14) cıvatalar - Yakıt filtresi
Sıkma 0,8 daN.m
(15) cıvatalar - Yakıt filtresi mesnedi Sıkma 0,8 daN.m
9. Aksesuarlar- Stop and start olmadan
9.1. Alternatör- Stop and start olmadan
http://127.0.0.1:6091/affiche.do?ref=B1BB015UP0&refaff=B1BB015UP0&typeDoc=2...
2/5/2014
BERLINGO (B9) - B1BB015UP0 - Sıkma torkları : DV4C, DV6C, DV6DTED, D...
Page 19 of 25
Şekil : D1CB004D
İşaret Tanım
Etap Sıkma torku
(1) cıvatalar - Çok fonksiyonlu mesnet Sıkma 2 daN.m
(2) cıvatalar - Alternatör
Sıkma 4,9 daN.m
(3) somun - Alternatör güç devresi
Sıkma 1,6 daN.m
(4) cıvatalar - Alternatör
Sıkma 4,3 daN.m
9.2. Klimalı versiyon
Şekil : C5HB00OD
İşaret Tanım
Etap Sıkma torku
(2) cıvatalar - Alternatör
Sıkma 4,9 daN.m
(4) cıvatalar - Alternatör
Sıkma 4,3 daN.m
(5) cıvatalar - Klima kompresörünün mesnedi Sıkma 2 daN.m
(6) cıvatalar - Klima kompresörünün mesnedi Sıkma 2 daN.m
(7) cıvatalar - klima kompresörü
Sıkma 2,4 daN.m
(8) saplama - Klima kompresörünün mesnedi Sıkma 0,6 daN.m
9.3. Klimasız versiyon
http://127.0.0.1:6091/affiche.do?ref=B1BB015UP0&refaff=B1BB015UP0&typeDoc=2...
2/5/2014
BERLINGO (B9) - B1BB015UP0 - Sıkma torkları : DV4C, DV6C, DV6DTED, D...
Page 20 of 25
Şekil : B1BB0TKD
İşaret Tanım
Etap Sıkma torku
(2) cıvatalar - Alternatör
Sıkma 4,9 daN.m
(4) cıvatalar - Alternatör
Sıkma 4,3 daN.m
(5) cıvatalar - Aksesuar mesnedi Sıkma 2 daN.m
9.4. Dinamik gergi makarası - Elektrik takviyeli direksiyon - Stop and start olmadan
Şekil : B1BB0MKD
http://127.0.0.1:6091/affiche.do?ref=B1BB015UP0&refaff=B1BB015UP0&typeDoc=2...
2/5/2014
BERLINGO (B9) - B1BB015UP0 - Sıkma torkları : DV4C, DV6C, DV6DTED, D...
Page 21 of 25
İşaret Tanım
Etap Sıkma torku
(1) cıvatalar - Alternatör üst desteği
Sıkma 2 daN.m
(9) cıvatalar - Dinamik gergi makarası (Aksesuar kayışı ) Sıkma 2 daN.m
9.5. Dinamik gergi makarası - Hidrolik takviyeli direksiyon - Stop and start olmadan
Şekil : B1BB1DJD
İşaret Tanım
Etap Sıkma torku
(2) cıvatalar - Alternatör
Sıkma 4,9 daN.m
(3) Alternatör güç devresi
Sıkma 1,6 daN.m
(4) cıvatalar - Alternatör
Sıkma 4,1 daN.m
(10) cıvatalar - Rulman
Sıkma 4,5 daN.m
(11) cıvatalar - Otomatik gergi rulmanı (Aksesuar kayışı ) Sıkma 3 daN.m
(12) cıvatalar - Otomatik gergi rulmanı (Aksesuar kayışı ) Sıkma 2,1 daN.m
10. Aksesuarlar - STOP AND START versiyonu
10.1. Tersinir alternatör - STOP AND START versiyonu
http://127.0.0.1:6091/affiche.do?ref=B1BB015UP0&refaff=B1BB015UP0&typeDoc=2...
2/5/2014
BERLINGO (B9) - B1BB015UP0 - Sıkma torkları : DV4C, DV6C, DV6DTED, D...
Page 22 of 25
Şekil : B1BB1DLD
İşaret Tanım
Etap Sıkma torku
(1) cıvatalar - Çok fonksiyonlu mesnet
Sıkma 2 daN.m
(2) cıvatalar - Tersinir alternatör
Sıkma 4,3 daN.m
(3) somun - Alternatör güç devresi
Sıkma 1,6 daN.m
(5) cıvatalar - Klima kompresörünün mesnedi Sıkma 2 daN.m
(6) somunlar - Klima kompresörünün mesnedi Sıkma 2 daN.m
(8) saplama - Klima kompresörünün mesnedi Sıkma 0,6 daN.m
10.2. Klimalı versiyon - STOP AND START versiyonu
http://127.0.0.1:6091/affiche.do?ref=B1BB015UP0&refaff=B1BB015UP0&typeDoc=2...
2/5/2014
BERLINGO (B9) - B1BB015UP0 - Sıkma torkları : DV4C, DV6C, DV6DTED, D...
Page 23 of 25
Şekil : B1BB1DMD
İşaret Tanım
Etap Sıkma torku
(5) cıvatalar - Klima kompresörünün mesnedi Sıkma 2 daN.m
(6) somunlar - Klima kompresörünün mesnedi Sıkma 2 daN.m
(7) cıvatalar - klima kompresörü
Sıkma 2,4 daN.m
(8) saplama - Klima kompresörünün mesnedi Sıkma 0,6 daN.m
10.3. Klimasız versiyon - STOP AND START versiyonu
Şekil : B1BB1DND
http://127.0.0.1:6091/affiche.do?ref=B1BB015UP0&refaff=B1BB015UP0&typeDoc=2...
2/5/2014
BERLINGO (B9) - B1BB015UP0 - Sıkma torkları : DV4C, DV6C, DV6DTED, D...
Page 24 of 25
İşaret Tanım
Etap Sıkma torku
(13) cıvatalar - Aksesuarlar kayışı sargı makarası mesnedi Sıkma 2 daN.m
10.4. Dinamik gergi makaraları - STOP AND START versiyonu
Şekil : B1BB1DOD
İşaret Tanım
Etap Sıkma torku
(9) cıvatalar - Üst dinamik germe rulmanı (Aksesuar kayışı ) Sıkma 2 daN.m
(14) cıvatalar - Alt dinamik germe rulmanı (Aksesuar kayışı ) Sıkma 2 daN.m
11. Marş motoru
http://127.0.0.1:6091/affiche.do?ref=B1BB015UP0&refaff=B1BB015UP0&typeDoc=2...
2/5/2014
BERLINGO (B9) - B1BB015UP0 - Sıkma torkları : DV4C, DV6C, DV6DTED, D...
Page 25 of 25
Şekil : B1BB0PRD
İşaret Tanım
Etap Sıkma torku
(1) cıvatalar - Marş motoru
Sıkma 2 daN.m
(2) somun - Marş motorunun besleme kablosu Sıkma 1 daN.m
(3) somun - Marş motorunun tahrik kablosu Sıkma 0,5 daN.m
http://127.0.0.1:6091/affiche.do?ref=B1BB015UP0&refaff=B1BB015UP0&typeDoc=2...
2/5/2014
Download

1. Silindir kapağı - elektronikadam.net