Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1218
Ağustos 2014-2683
ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARINA İLİŞKİN ÇİZELGEDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR ÇİZELGE
SIRA
NO
7
ATAMAYA ESAS
OLAN ALAN
Beden Eğitimi
MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM
PROGRAMI/FAKÜLTE
OKUTACAĞI DERSLER

Beden Eğitimi

Trafik ve İlk Yardım

Sağlık Bilgisi

Spor Etkinlikleri

Halk Oyunları

Güzel Sanatlar ve Spor
Liselerinin Spor Alanı ile ilgili
Dersleri

Beden Eğitimi ve Sporla ilgili
diğer dersler

Beden Eğitimi ve Spor

Spor ve Fiziki Etkinlikler

Bilişim Teknolojileri Alanının;
• Bilgisayar Teknik Servisi
• Ağ İşletmenliği
• Web Programcılığı
• Veri Tabanı Programcılığı
dallarının alan/dal dersleri

Diğer alanların Bilişim
Teknolojileri alanına ait alan/dal
dersleri ve modülleri

Bilişim Teknolojileri

Küreselleşen Toplumda İletişim
Teknolojileri
10. İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (*) (**)

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
11. Bilgisayar Teknolojisi
Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve
Bilişim Sistemleri Bölümü (*) (**)

Medya Okuryazarlığı
1. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
2. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (*)
3. Spor Bilimleri Fakültesi (*)
1. Bilgisayar Öğretmenliği
2. Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği
3. Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği
4. Elektronik ve Bilgisayar
Öğretmenliği/Eğitimi
5. Bilgisayar Mühendisliği(*)
6. Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği (*)
7. Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği (*)
8. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Öğretmenliği (**)
9. Matematik-Bilgisayar Bölümü (*) (**)
8
Bilişim Teknolojileri
12. Bilgi Teknolojileri (*) (**)
13. Yazılım Mühendisliği (*)
14. Bilişim Sistemleri Mühendisliği (*)
15. Bilgisayar ve Kontrol Teknolojisi
Öğretmenliği
16. Elektronik ve Bilgisayar Bölümü (*)
17. Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim
Sistemleri Bölümü(*)
18. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (*)
19. Bilgisayar Bilimleri(*)
(**) Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarına
Atanamazlar.
Ağustos 2014-2683
SIRA
NO
ATAMAYA ESAS
OLAN ALAN
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM
PROGRAMI/FAKÜLTE
1. Gazetecilik (*)
OKUTACAĞI DERSLER

Gazetecilik Alanının;
• Yazılı Basın Muhabirliği
• TV Muhabirliği
• Sayfa Sekreterliği
• Foto Muhabirliği
dallarının alan/dal dersleri

Diğer alanların Gazetecilik
Alanına ait alan/dal dersleri ve
modülleri

Küreselleşen Toplumda İletişim
Teknolojileri

Resim

Görsel Sanatlar

Sanat Etkinlikleri

Sanat Tarihi
1. Resim Öğretmenliği
2. Resim - İş Öğretmenliği

Görme Engelliler Okulları
Modelaj-İş
3. Resim (*)

Güzel Sanatlar ve Spor
Liselerinin Görsel Sanatlar alanı
ile ilgili dersleri

Diğer alanların Resim ile ilgili
dersleri

Görsel Sanatlar (Resim,
Geleneksel Sanatlar, Plastik
Sanatlar v.b) (Ortaokul)

Ebru

İmam Hatip Lisesi Meslek
Dersleri

Temel İslam Bilimleri Dersleri

Osmanlı Türkçesi

Arapça

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
1. İlahiyat Fakültesi (*)

Din Kültürü ve Meslek Ahlakı
2. İlahiyat Bilimleri Fakültesi (*)

İmam Hatip Ortaokullarında
okutulan Kur’an-ı Kerim, Hz
Muhammed’in Hayatı ve Temel
Dinî Bilgiler Dersleri

Ortaokullarda ve Liselerde
Okutulan Din, Ahlak ve
Değerler alanındaki dersler

Türk İslam Sanatları dersleri (**)
2. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler (*)
3. Televizyon Gazeteciliği (*)
4. Medya İletişim Sistemleri (*)
5. Medya ve İletişim Sistemleri (*)
25
Gazetecilik
1219
6. Basım ve Yayımcılık (*)
7. Basın ve Yayın (*)
8. İletişim (*)
9. İletişim Sanatları (*)
10. Medya ve İletişim (*)
11. İletişim Tasarımı ve Yönetimi (*)
29
Görsel Sanatlar
4. Geleneksel Türk Sanatları (*)
5. Geleneksel Türk El Sanatları (*)
38
İmam- Hatip Lisesi
Meslek Dersleri
3. Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi
(*)
4. Dinî İlimler Fakültesi (*)
5. İslami İlimler Fakültesi (*)
(**) Öncelikli olarak bu derslerle ilgili
sertifikası olan ve/veya
lisans/lisansüstü öğrenimleri
sırasında bu dersleri aldığını
belgelendiren tüm alan öğretmenleri
tarafından okutulur.
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1220
SIRA
NO
ATAMAYA ESAS
OLAN ALAN
Ağustos 2014-2683
MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM
PROGRAMI/FAKÜLTE
OKUTACAĞI DERSLER

46
Konaklama ve
Seyahat Hizmetleri
1.
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
Öğretmenliği
2.
Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği
3.
Turizm Öğretmenliği
4.
Turizm ve Otelcilik Grubu Öğretmenliği
5.
Turizm İşletmeciliği Öğretmenliği/Eğitimi
6.
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Öğretmenliği/Eğitimi
7.
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
(*)
8.
Turizm İşletmeciliği (*)
9.
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Yüksekokulu (*)
10. Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu (*)
11. Turizm ve Otel İşletmeciliği (*)




12. Konaklama İşletmeciliği (*)
13. Seyahat İşletmeciliği (*)

14. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (*)
15. Turizm ve Büro Yönetimi (*)
16. Turizm ve Rehberlik (*)

17. Turizm ve Otelcilik (*)



SIRA
NO
ATAMAYA ESAS
OLAN ALAN
MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM
PROGRAMI/FAKÜLTE
OKUTACAĞI DERSLER


57
Muhasebe ve
Finansman
1.
Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği
2.
İşletme Öğretmenliği/Eğitimi
3.
İktisat (*) (**)
4.
İşletme (*) (**)
5.
Maliye (*) (**)
(**) 1, 2’nci sıradaki bölüm mezunlarınca
ihtiyacın karşılanamaması durumunda
atanırlar.
Konaklama ve Seyahat
Hizmetleri Alanının;
• Ön Büro
• Kat Hizmetleri
• Operasyon
• Rezervasyon
dallarının alan/dal dersleri
Yiyecek İçecek Hizmetleri
Alanının;
• Servis
• Bar
• Hosteslik
dallarının alan/dal dersleri
Eğlence Hizmetleri Alanının;
• Animatörlük
• Çocuk Animatörlüğü
dallarının alan/dal dersleri
Pazarlama ve Perakende
Alanının;
• Satış Elemanlığı
• Sigortacılık
• Emlak Komisyonculuğu
• Gıda Satış Elemanlığı
dallarının alan/dal dersleri
Ön Büro Teknolojisi Alanının
teorik ve uygulamalı meslek
dersleri
Kat Hizmetleri Teknolojisi
alanının teorik ve uygulamalı
meslek dersleri
Yiyecek ve İçecek Servisi
Teknolojisi
Alanının teorik ve uygulamalı
meslek dersleri
Diğer alanların Konaklama ve
Seyahat Hizmetleri alanına ait
alan/dal dersleri ve modülleri
İşletme Bilgisi ve Toplam Kalite
Yönetimi
Girişimcilik




Muhasebe ve Finansman
Alanının;
• Bilgisayarlı Muhasebe
• Dış Ticaret Ofis Hizmetleri
• Finans ve Borsa Hizmetleri
dallarının alan/dal dersleri
Pazarlama ve Perakende
Alanının;
• Satış Elemanlığı
• Sigortacılık
• Emlak Komisyonculuğu
• Gıda Satış Elemanlığı
dallarının alan/dal dersleri
Ulaştırma Hizmetleri Alanının;
• Lojistik
dalının alan/dal dersleri ve
modülleri
Diğer alanların Muhasebe ve
Finansman alanına ait alan/dal
dersleri ve modülleri
İşletme Bilgisi ve Toplam Kalite
Yönetimi
• Girişimcilik
Ustalık Dönemi Ortak Dersler
(**)
(**) Ustalık döneminde okutulan
muhasebeye ait ortak dersler
Ağustos 2014-2683
SIRA
NO
ATAMAYA ESAS
OLAN ALAN
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1221
MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM
PROGRAMI/FAKÜLTE
OKUTACAĞI DERSLER

Pazarlama ve Perakende
Alanının;
• Satış Elemanlığı
• Sigortacılık
• Emlak Komisyonculuğu
• Gıda Satış Elemanlığı
dallarının alan/dal dersleri

Ulaştırma Hizmetleri Alanının;
• Lojistik Dalının alan/dal
dersleri

Muhasebe ve Finansman
Alanının;
• Dış Ticaret ve Ofis
Hizmetleri
• Finans ve Borsa Hizmetleri
dallarının alan/dal dersleri

Diğer Alanların Pazarlama ve
Perakende alanına ait alan/dal
dersleri ve modülleri
• Ayakkabı, Deri ve Yan
Ürünleri Satış Elemanlığı
• Elektrik ve Elektronik
Malzemeler Satış
Elemanlığı
• Giyim ve Giyim Aksesuarları
Satış Elemanlığı
• İnşaat Malzemeleri Satış
Elemanlığı
• Kantin İşletmeciliği
• Kırtasiye ve Kitap Satış
Elemanlığı
• Meyve ve Sebze Satış
Elemanlığı
• Mobilya Satış Elemanlığı
• Oto Yedek Parça Satış
Elemanlığı
• Saat, Elektrikli Aletler ve
Elektronik Araçlar Satış
Elemanlığı
• Sanayi Makineleri Satış
Elemanlığı
• Şarküteri, Bakkal Gıda
Pazarlama Satış Elemanlığı
• Tarım Ürünleri Satış
Elemanlığı
• Tıbbî Araçlar ve
Malzemeleri Satış
Elemanlığı
• Su ve Deniz Ürünleri Satış
Elemanlığı dallarının alan
ortak dersleri

Ustalık Dönemi Ortak Dersler
1. Pazarlama Öğretmenliği
2. Muhasebe ve Finansman
Öğretmenliği (**)
3. Büro Yönetimi Öğretmenliği (**)
4. İşletme Öğretmenliği/Eğitimi (**)
5. Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği (**)
63
Pazarlama ve
Perakende
6. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Öğretmenliği/Eğitimi (**)
7. İktisat (*) (**)
8. İşletme (*) (**)
9. Maliye (*) (**)
(**) 1’inci sıradaki bölüm mezunlarınca
ihtiyacın karşılanamaması durumunda atanırlar.
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1222
SIRA
NO
ATAMAYA ESAS
OLAN ALAN
Ağustos 2014-2683
MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM
PROGRAMI/FAKÜLTE
1. Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü (*)
OKUTACAĞI DERSLER

Radyo - Televizyon Alanının;
• Radyo - Televizyon
Programcılığı
• Grafik - Animasyon
• Kameramanlık
• Teknik Yapım - Yayın
dallarının alan/dal dersleri

Diğer alanların Radyo Televizyon alanına ait alan/dal
dersleri ve modülleri

Medya Okuryazarlığı
2. Radyo, TV ve Sinema (*)
3. Radyo, Televizyon ve Sinema (*)
4. Radyo ve Televizyon Bölümü (*)
5. Radyo-TV-Sinema (*)
6. Radyo-TV-Sinema ve Görsel Sanatlar (*)
7. Sinema ve Televizyon Bölümü (*)
66
Radyo Televizyon
8. Medya İletişim Sistemleri (*)
9. Medya ve İletişim Sistemleri (*)
10. İletişim (*)
11. İletişim Sanatları (*)
12. Televizyon Haberciliği ve
Programcılığı (*)
13. Medya ve İletişim (*)
14. İletişim Tasarımı ve Yönetimi (*)
Download

öğretmenlik alanları, atama ve ders okutma