BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans Programında Açılacak Dersler
DERS
KODU
DERSİN TÜRKÇE-ADI
DERSİN İNGİLİZCE-ADI
STATÜSÜ
(SeçmeliZorunlu)
DERSİN
DİLİ
TEORİK
SAAT
PRATİK
SAAT
AKTS
DERSİ VEREN
ÖĞRETİM ÜYESİ
AÇIKLAMA
(Yeni/Mevcut)
KİM 502
Kataliz İçin Teorik
Yöntemler
Theoretical Methods for
Catalysis
Seçmeli
Türkçe
3
0
6,5
Doç. Dr.
M. Ferdi FELLAH
Mevcut
KİM 505
Bilimsel Araştırma ve
Makale Yazımı
Scientific Research and Writing
an Article
Seçmeli
Türkçe
3
0
6,5
Doç. Dr.
M. Ferdi FELLAH
Mevcut
KİM 509
Biyorafineri Teknolojileri
Bio Refinery Technologies
Seçmeli
Türkçe
3
0
6,5
KİM 515
Membran Teknolojilerinin
Temel Prensipleri
Fundamental Principles of
Membrane Technologies
Seçmeli
Türkçe
3
0
6,5
CHE 513
Taşınım Olayları
Transport Phenomena
Seçmeli
İngilizce
3
0
6,5
KİM 517
Deneysel Tasarım
Experimental Design
Seçmeli
Türkçe
3
0
6,5
KİM 521
ISO 9001:2008 Kalite
Yönetim Sistemi
ISO 9001:2008 Quality
Management System
Seçmeli
Türkçe
3
0
6,5
Doç. Dr.
A. Kemal SEÇKİN
Mevcut
KİM 800
Uzmanlık Alan Dersi
Special Studies
Zorunlu
4
0
4
Tüm Öğretim Üyeleri
Mevcut
KİM 590
Seminer
Seminar
Zorunlu
0
1
6,5
Tüm Öğretim Üyeleri
Mevcut
KİM 500
Yüksek Lisans Tezi
Master’s Thesis (M.Sc.)
Zorunlu
0
0
26
Tüm Öğretim Üyeleri
Mevcut
Yrd. Doç. Dr.
H. Levent HOŞGÜN
Prof. Dr.
Mehmet ÇOPUR
Yrd. Doç. Dr.
Ertuğrul ERKOÇ
Doç. Dr. Nalan A.
AKGÜN
Mevcut
Mevcut
Mevcut
Mevcut
Download

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü 2014