:1
ÇANAKKALE
TİCARET VE SANAYİ ODASI
eBülten
Sayı: 62
01 – 15 Ocak 2014
ETKİNLİKLER ………….……… ………
DUYURULAR………………………..
İHALELER……..… …….…………….
FUARLAR …………………...………….
DIŞ TİCARET TALEPLERİ .………….
İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ ……………….
MEVZUAT…………………….………..
1
14
16
17
18
ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Bülend
Engin, Cumhuriyet’in Çanakkale
ruhuyla kurulduğunu, 2023 için
hedeflenen ekonomik büyümenin de
yine aynı ruhla gerçekleşeceğini ifade
etti. Sanayi gazetesinin sorularını
cevaplayan Başkan Bülend Engin
“hedefimiz Çanakkale’yi Güney
Marmara’da kalkınmanın lokomotifi
yapmak” diyerek, 2023 yılında
tamamlanması planlanan Çanakkale
Boğazı Köprüsü’nün bölgenin en
önemli sorunu olarak görülen ulaşım
problemini çözeceğini
kaydetti.
Bülend Engin, son
dönemlerde yatırımcıların
ilgisini çeken Çanakkale’nin
konumu itibariyle İstanbul’a
denk tek yerleşim bölgesi
olduğunu anlatarak, kentin
bu konumuna rağmen uzun
yıllar ulaşılamayan bir bölge
olarak görüldüğünü,
bugünse bunun değiştiğini
söyledi. Bölgenin lojistik ve
ulaşım ağı bakımında
iyileştirildiğine de dikkat
çeken Engin, oda olarak
öncelikli hedeflerinin,
Çanakkale’yi planlı bir
yatırım merkezi haline
getirerek, rekabet gücü
yüksek, bölge ve ülke
kalkınmasına katkı sağlayan bir sanayi
kenti inşa etmek olduğunu söyledi.
ÇTSO BAŞKANI BÜLEND ENGİN, SANAYİ
GAZETESİNİN SORULARINI CEVAPLADI
Cumhuriyet Çanakkale
ruhuyla kuruldu, 2023 hedefi
yine aynı ruhla sağlanmalı
ÇTSO Başkanı Bülend Engin'e
yöneltilen sorular ve cevapları şöyle:
Bölgenizdeki sanayinin gelişmesine,
daha nitelikli ve katma değeri
yüksek ürünler üretmesine yönelik
ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?
Çanakkale’nin son dönemde
yatırımcıların ilgi alanlarına girdiğini
görüyoruz. Ülkemizde konumuyla
İstanbul’a eşdeğer tek coğrafya
Çanakkale’dir. Çanakkale; sanayinin
geliştiği büyük kentlere olan coğrafi
yakınlığı, lojistik bağlantılarının yakın
gelecekte tamamlanacak olması,
doğal kaynaklarının zenginliği ve
çevresindeki büyük merkezlere
alternatif arayan sanayinin bölgede
yerleşmek istemesi, iş dünyasının
dinamizmi, iklim şartları gibi önemli
nedenlerle gelişmeye açık bir
bölgedir.
Çanakkale bu konumuna karşın
yıllardır ulaşılamayan, dış yatırımlara
kapanık bir yapıya sahip idi. Duble
yollarımız bitmek üzere, sıcak asfaltla
Organize Sanayi Bölgesi, Bursa Yolu, 7. Km, No: 1 ÇANAKKALE
Tel : +90 286 2171014 Pbx
Fax : +90 286 2130595
[email protected] http://www.canakkaletso.org.tr
1
:1
ÇANAKKALE
TİCARET VE SANAYİ ODASI
eBülten
Sayı: 62
01 – 15 Ocak 2014
kaplanıyor. Daha da önemlisi,
Gelibolu - Lapseki Boğaz Köprüsü
geçişi kentin ivme kazanmasına büyük
katkı yapacaktır. Çok yakın pisti
uzatılan havaalanımız uçuşlara
açılacaktır. Böylece iç ve dış hatlarda
daha yüksek kapasiteli uçaklar inip
kalkabilecek. Gestaş da deniz ulaşımı
konusunda başarılı bir gelişim
içindedir.
Yoğunlaşan altyapı yatırımları ve
Odamızın Çanakkale için gelişimi için
ortaya koyduğu Yat Limanı, Lapseki
Balıkçı Barınağı ve Marinası,
Kruvaziyer İskelesi, ÇTSO Çanakkale
Evi gibi projeler ile Çanakkale adını
ekonomi dünyasında duyurmaya
başlamıştır.
Odamızın Çanakkale Organize Sanayi
Bölgesi'nde bir yıldan kısa bir sürede
tamamlayarak
Çanakkalelilerin
hizmetine
sunduğu Kongre
ve Fuar Merkezi
kongre turizmi
konusunda
önemli bir adımdır. Bu gelişmeleri bir
karede birleştirdiğiniz zaman
Çanakkale potansiyeli fark edilir
şekilde ortaya çıkıyor.
Kentimizde tarıma dayalı sanayi
kolları gelişmektedir. İçdaş, Akçansa,
Kale Grubu ve Doğtaş gibi alanında
Türkiye'nin önde gelen firmalarına ev
sahipliği yapmasına rağmen, sanayide
çalışanların toplam istihdama oranı
bakımından Türkiye ortalamasının
altındadır.
Oysa Çanakkale yatırım için her şeyi
mevcut ve gerçekten bakir bir kenttir.
Çanakkale, AB Çevre Mevzuatı ve
Çevre Bakanlığı Çevre Yönetmeliği
kapsamında yapılacak her türlü
üretime açıktır.
Şu anki hali Çanakkale’nin kabuğunu
kırmadan, sıçrama yapmadan önceki
halidir. Bizim de Oda olarak öncelikli
hedefimiz, Çanakkale’yi planlı bir
yatırım merkezi haline getirmek,
üyelerimizin rekabet gücünü artırarak
bölge ve ülke kalkınmasına katkı
sağlamaktır.
Bölgenizde faaliyet gösteren sanayi
kuruluşlarıyla diyaloglarınız nasıl?
Sorunlarıyla ilgileniyor musunuz,
çözüm konusunda ne gibi
destekleriniz oluyor?
Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası,
Çanakkale’de teknolojik, katma değeri
yüksek; endüstri, tarım ve turizm
dallarındaki üretimleri
desteklemektedir. ÇTSO yönetimi
olarak, Çanakkale'de işsizlik ile
mücadele konusunda en ön saflarda
yer alıyoruz. Yoksulluk ile mücadele
yeni iş alanları yaratmakla, yatırım ve
üretimle olur. Bundan dolayı,
Çanakkale’mizde ticaret ve sanayinin
güçlenmesini, yatırım ve üretimi
artırmayı hedefliyoruz.
Çanakkale'nin
potansiyelinin,
rekabet gücünün
ve girişimci
heyecanının
Türkiye
ortalamasının
üzerinde
olduğunu
rahatlıkla
söyleyebiliriz.
2013 yılında
Çanakkale iş
dünyasının
kıpırdanışı da
ilimizin rekabet
gücündeki artışı
ortaya koyuyor.
Odamız
girişimcilerin bu
heyecanını,
çeşitli projeler
ve eğitim programları ile
desteklemektedir.
İşletme bazlı birçok projenin
geliştirilmesi, Güney Marmara
Kalkınma Ajansı'na birçok nitelikli
proje ile başvurulması, Çanakkale
Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki
girişimcilik eğitimlerine gelen yoğun
talep ve katılımcıların ancak kura ile
belirlenebilmesi; Çanakkale
dinamiklerinin, girişimci gücünün
heyecanını yansıtan gelişmeler.
Üreten Türkiye’nin dinamosu
konumunda bulunan OSB’lerle
ilişkileriniz nasıl, birlikte
yürüttüğünüz çalışmalar var mı,
varsa neler?
ÇTSO, Çanakkale Organize Sanayi
Bölgesi'nin gelişmesine ve geleceğine
katkı sağlama yolunda önemli bir
adım atarak, burada Kongre ve Fuar
Merkezi inşa etmiş. 2013 yılından
itibaren Odanın faaliyetlerini de bu
merkezdeki ofisinde sürdürmeye
başlamıştır. Bu adım ile OSB'de gözle
görülür bir canlılık kaydedilmiştir.
Çanakkale’de iki adet organize sanayi
bölgesi bulunmaktadır. Bunlardan biri
Çanakkale
Merkez'de diğeri
ise Biga'dadır.
Çanakkale
Organize Sanayi
Bölgesi’nde
bulunan 67
parselden 48
adedi
yatırımcılara
tahsis edilmiş
olup, 22 yatırımcı
inşaatını
tamamlayarak
üretime
geçmiştir. 16
yatırım inşaat ve
proje
aşamasındadır.
Her türlü
altyapısı
tamamlanmış
Organize Sanayi Bölgesi, Bursa Yolu, 7. Km, No: 1 ÇANAKKALE
Tel : +90 286 2171014 Pbx
Fax : +90 286 2130595
[email protected] http://www.canakkaletso.org.tr
2
:1
ÇANAKKALE
TİCARET VE SANAYİ ODASI
eBülten
Sayı: 62
01 – 15 Ocak 2014
olan Çanakkale OSB’de
faaliyet alanlarına göre ağırlık
gıda, orman ürünleri, plastik,
kimya ve inşaat malzemeleri
sektöründedir.
Biga Organize Sanayi
Bölgesi’nde ise 58 adet
parselin 54 adedinin
yatırımcılara tahsisi yapılmış
olup 13 işletme faaliyete
geçmiş 15 adedi inşaat ve
proje aşamasındadır. 13
fabrikayla yaklaşık 250 kişiye
istihdam sağlayan Biga
OSB’de iki adet Yunanlı
yatırımcı da faaliyet
göstermektedir. Artan talep
nedeniyle OSB yönetimi
bölgenin yanındaki tarım arazilerini
kamulaştırmak suretiyle bünyesine
katmak için çalışmalara başlamıştır.
Çanakkale’deki önemli üreticiler
arasında, sektöründe ülkemizin lider
demir çelik üreticisi İÇDAŞ’ı, çimento
sektöründe Akçansa, seramikte Kale
Grubu ve mobilya sektöründe
Doğtaş'ı belirtmek gerekir.
Çanakkale’de tarıma dayalı sanayinin
ön plana çıkması normaldir. Tarımsal
üretimin bu kadar yoğun olduğu
kentimizde, bu ürünleri işleyerek,
markalaştıran tesisler de artacaktır.
Önümüzdeki 5 yılda mevcut
koşullarda yeni fabrika sayısının
Çanakkale ve Biga’daki OSB’lerle
birlikte 40’a ulaşması beklenebilir. Biz
Çanakkale’nin geleceğinden
umutluyuz.
Oda olarak, ülkemizin belirlemiş
olduğunu 2023 yılı hedeflerinin
yakalanmasına yönelik planlı bir
şekilde yürüttüğünüz çalışmalar var
mı? 2023 yılı hedeflerinin
yakalanabilmesi için önerileriniz
neler?
2023 Cumhuriyetimizin kuruluşunun
100. yılı. Ülkemizin 2023 hedefi var.
Ülkemizin kuruluşunda Çanakkale’ye
ayrı bir paragraf açmak gerek.
"Çanakkale Ruhu" bu topraklarda
doğdu ve toprak “Çanakkale Ruhuyla”
vatan oldu. Bu ruhu yaşatmak için
Cumhuriyetimizin 100. yılında en
büyük gelişmeyi bu topraklarda
sağlayalım istiyoruz.
Ülkemizin kalkınmasında, turizm,
döviz geliri, üretim, istihdam, ihracat
gelirleriyle, Cumhuriyetimizin 2023
ekonomik hedeflerine en büyük
katkıyı sunan illerden bir olmak
istiyoruz. Güney Marmara’da
kalkınmanın lokomotifi Çanakkale
olacaktır.
2023 yılına gelindiğinde Çanakkale
Boğaz Köprüsü ve TekirdağÇanakkale-Balıkesir Otoyolu
projesinin tamamlanmış olduğunu
görmek istiyoruz. Ulaştırma
Bakanımız Binali Yıldırım da
hedeflerinin projeyi 2023 yılına kadar
gerçekleştirmek olduğunu belirtiyor.
Köprü yapımı planlanırken çevre sahil
bandımızı ülkemiz ekonomisine ivme
kazandıracak, küresel rekabet
gücümüzü geliştirecek, yüksek katma
değer üretecek sanayi ve ticaret
yatırımları için değerlendirmeyi
düşünmeliyiz. Çanakkale Boğaz
Köprüsü sadece ulaşım yapısı
olmamalı. Aynı zamanda Güney
Marmara’nın gelişim projesi olarak
planlanmalı.
Çanakkale üretimin
yanında bir turizm
kentidir. Potansiyeli
gereği kentimizde turizm
yatırımları her zaman
gündemdedir. Çanakkale
merkez sahili sadece rant
peşinde koşmayan üretim
amaçlı (turizm, sağlık,
üniversite, vs.) yatırımlara
açık olmalıdır.
Çanakkale’nin Lapseki’den
Bandırma’ya kadar olan
Kuzey sahilleri üretime
ayırmamız gerekir.
Çanakkale’den Edremit
Körfezi’ne kadar olan
güney sahillerimiz ise
kesinlikle turizme ayrılmalıdır.
Buralara rant amaçlı konutlar yerine
turistik tesisler inşa edilmelidir.
Yakın bir gelecekte hazırlanması
gereken master plan dâhilinde
Çanakkale’de endüstri bölgeleri ve
serbest ticaret bölgeleri oluşturularak
Ayrıca Çanakkale demiryolu gündeme
alınmalı, Köprü ve çevre yolları ile
birlikte Çanakkale konteyner limanı
da kazanmalıdır. Bu projeler
gerçekleşirse, birbirini bütünleyen,
geliştiren, iş ve istihdam yaratacak
sanayi yatırımlarının sayısı misli misli
artacaktır.
2023 yılı için biz iş adamlarına düşen
ise, üretime, istihdama, rekabet
gücümüze ve 2023 ihracat hedefimize
öncelik vermek olacak. Aziz
önderimizin dediği gibi ihtiyacımız
olan tek şey gerçekten “çalışmak,
çalışmak, çalışmak…”
Daha ileri ve gelişmiş bir Çanakkale
için önerileriniz nelerdir?
ÇTSO olarak kalkınmış bir Çanakkale
için önerilerimizi şöyle sıralayabiliriz:
• Çanakkale Yat Limanı’nın süratle
Çanakkale’ye kazandırılması
• Lapseki ilçemizin gerçek balıkçı
barınağı ve marinaya sahip olması
• Kruvaziyer İskelesi'nin yapılması
• Boğaz Köprüsü'nün yapılması
Organize Sanayi Bölgesi, Bursa Yolu, 7. Km, No: 1 ÇANAKKALE
Tel : +90 286 2171014 Pbx
Fax : +90 286 2130595
[email protected] http://www.canakkaletso.org.tr
3
:1
ÇANAKKALE
TİCARET VE SANAYİ ODASI
eBülten
Sayı: 62
01 – 15 Ocak 2014
• Ayvacık altı iskele projesi, Gökçeada
gümrük kapısı ile Midilli arasında
ticaret ve turizm köprüsü
oluşturulması
• Karacaören İskelesi Projesi hayata
geçirilerek Akbaş- Karacaören hattı
ulaşımı sağlanmalıdır.
• Açılmış olan Gökçeada Havaalanı ile
Çanakkale havaalanının pist
uzatımından sonra uçuşların
çeşitlendirilmesi
• İlimize demiryolu ulaşımının
sağlanması
• Sarıçay’ın ıslah edilmesi ve turizme
kazandırılması
• Dünya üniversiteleri ile rekabet
edebilecek ikinci, üçüncü, dördüncü
üniversitelerin ilimize kazandırılması
• İlimiz esnafının birleşerek AVM
kurması ve dışarıdan gelen
yatırımcılara karşı esnafımızın
korunması
• Kamu kurumları ve küçük sanayi
sitelerinin kent dışına taşınması
• Askeri tesisler ve kamu
lojmanlarının ekonomiye
kazandırılması
• Çarpık kentleşmenin yaşanabilir
kent haline gelmesi için sahil şeridine
dolgu yapılması, sahil alanlarının
genişletilmesi, tünel vb. projelerin
hayata geçirilmesi
• Çarşı projesinin hayata geçirilmesi
• Anafartalar Otelinin yıkılması ve o
adanın kente kazandırılması
• Organize Sanayi Bölgesinde altyapı
yatırımlarının tamamlanarak Bölgenin
cazip hale getirilmesi, yeni
yatırımcıların gelmesinin sağlanması
• Troya Müzesi projesinin
tamamlanması
• Projesi yapılmış olan Güzelyalı
Gençlik ve Spor Merkezi’nin
Çanakkale’ye kazandırılması
• Gelibolu Yarımadası’nda
projelendirilen Alçıtepe Sosyal
Kültürel Altyapı ve Abide Sosyal
Kültürel Alt yapı projelerinin 2015
Çanakkale’sinde hayata geçirilmiş
olması,
• Adaların turizme kazandırılması
yönünde daha fazla proje üretilmesi
• Tarımsal sanayiye yoğunlaşılması
(Boylama, paketleme, üretimde
markalaşılması)
Bölgenizde faaliyet gösteren
kalkınma ajansının endüstriye
yönelik desteklerini yeterli buluyor
musunuz? Ajansın faaliyetleri
üyelerinizin beklentilerini karşılıyor
mu?
Çanakkale'nin aynı zamanda bir
turizm olduğundan hareketle Odamız,
Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile
ortak projeler sürdürmektedir.
Bunlardan birincisi, daha önce
ÇTSO’nun hizmet binası olan tarihi
binanın yerli ve yabancı turistlere ilk
adımda verilen hizmetin kalitesini
artırmak amacıyla Çanakkale Evi'ne
dönüştürülmesi projesidir. Diğeri de,
GMKA'nın desteği ile yürütülen
"Çanakkale Turizmde Yeni Markasını
Ve Değerlerini Ortaya Çıkartıyor"
projesidir. Bu proje, Çanakkale’nin
turizmde marka şehir olması ve kıyı
ve deniz turizmi, gastronomi turizmi,
termal turizm, kültür ve inanç turizmi
gibi alternatif turizm değerlerinin
ortaya çıkartılmasını ve tüm
kurumların onayı ile kentimiz için
ortak bir logo yaratılmasını
hedeflemektedir.
‘Üniversite-Sanayi İşbirliği’nde bir
türlü arzu edilen başarı
yakalanamadı. Sizce bunun sebebi
nedir? Bu işbirliğinin arzu edilen
seviyelere gelebilmesi için sizce neler
yapılmalıdır?
ÇTSO olarak, üniversite-sanayi
işbirliğinde adımızı bizzat kentimize
bir üniversite kazandırma yolunda
atıyoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’ne (TOBB) bağlı Ekonomi ve
Ticaret Üniversitesi’nin iki fakültesini
Çanakkale Savaşları’nın 100. Yılı olan
2015 yılına kadar Çanakkale’de
eğitime kazandırmak, Oda olarak
hedefimizdir. Bu konuda Kasım
2012'de ÇTSO Kongre Fuar
Merkezimizin açılışında TOBB ile bir
protokol imzaladık. Üniversite için
Organize Sanayi Bölgesi’nde 110
dönüm arazi tahsis ettirdik.
Fakültemizin biri; içerisinde
Mühendislik Bölümlerinin olacağı
Teknolojik Bilimler Fakültesi, diğeri ise
Ticari İlimler Fakültesi. YÖK onay
aşamasında sona gelinmiş olup, YÖK
onayını müteakip inşaatımız derhal
başlayacaktır
Üniversite-sanayi işbirliğinde
gerçekleştirdiğimiz bir başka proje de,
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’ne
bağlı Teknopark’ın ilk binası olarak
temelini Haziran ayında attığımız ve
Eylül ayında hizmete açılan ÇTSO ArGe Merkezi'dir. ÇOMÜ Teknopark
TSO Ar-Ge Merkezi, Çanakkale'mizin
rekabet gücünü artırırken, ortaya
konulacak teknolojik yenilikler
yarınımızın güvencesi olacaktır.
Organize Sanayi Bölgesi, Bursa Yolu, 7. Km, No: 1 ÇANAKKALE
Tel : +90 286 2171014 Pbx
Fax : +90 286 2130595
[email protected] http://www.canakkaletso.org.tr
4
:1
ÇANAKKALE
TİCARET VE SANAYİ ODASI
eBülten
Sayı: 62
01 – 15 Ocak 2014
ÇTSO ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
Güven Barış Yüksel: TOBB
ETÜ iki fakültesi için YÖK
onayı alındı, Başbakan’ın
imzası bekleniyor
 Üye aidatlarıyla, hizmet ücretleri tarifemizde
indirim yaptık, belgelerden alınan ücretleri
kaldırdık
 Games of Troy in Çanakkale yarışması 2014
yılında Türkiye genelinde, 2015 yılından itibaren
uluslararası düzeyde yapılacaktır
 Çanakkale'yi tanıtacak kiosklar çok yakında
belirlenen yerlere konacak
 Lapseki Yat Limanı, ihalesi yapılmak üzere
Ulaştırma Bakanlığı’na devredildi
Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası’nın
Aralık ayı Meclis toplantısı, 25 Aralık
tarihinde Kongre ve Fuar Merkezi
İÇDAŞ Salonu’nda yapıldı. 2013 yılının
son Meclis toplantısını, Meclis
Başkanı Osman Okyay yönetirken,
toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı
Bülend Engin ve yönetim kurulu
üyeleri katıldı.
Toplantıda, Meclis Başkanı Osman
Okyay’ın açılış konuşmasının ardından
Yönetim Kurulu Üyesi Güven Barış
Yüksel, Yönetim Kurulu adına bir
konuşma yaptı. Güven Barış Yüksel’in
konuşması şöyle:
“2013 yılının son Meclis toplantısını
gerçekleştiriyoruz. Kasım
toplantımızdan bu yana
faaliyetlerimiz hakkında sizleri kısaca
bilgilendirmek istiyorum.
2014 yılı bütçemizi ve tarifemizi
sizlere bugün arz etmek için hazırlık
çalışmalarımızı gerçekleştirdik.
Öncelikle söylemek istediğim
odamızın giderlerini kıstık ve böylece
üye aidatlarıyla, hizmet ücretleri
tarifemizde indirim yaptık.
Üyelerimizin yoğunlukla kullandığı
belgelerden alınan ücretleri kaldırdık.
Giderlerimizi kısarken komitelerimizin
bütçelerini kısmadık, aksine arttırdık.
Çünkü Komitelerimiz Odamızın
omurgasıdır ve çalışmaları Yönetim
Kurulumuza yön ve ışık vermektedir.
Bütçelerini kullanma konusundaki
tasarrufu da komite başkanlarımızın
komitelerinde alacakları karar ile
kendi iradelerine bıraktık. 7
komitemiz kendi sosyal
faaliyetlerinde kullanmayı tercih
ederken, 5 komitemiz kendi fuar
etkinliğinde, 1 Komitemiz burs fonuna
aktarmak, 1 komitemiz de ilimizin
emniyet ve güvenliği için çalışan
teşkilatımızın araç donanımının
Organize Sanayi Bölgesi, Bursa Yolu, 7. Km, No: 1 ÇANAKKALE
Tel : +90 286 2171014 Pbx
Fax : +90 286 2130595
[email protected] http://www.canakkaletso.org.tr
5
:1
ÇANAKKALE
TİCARET VE SANAYİ ODASI
eBülten
Sayı: 62
01 – 15 Ocak 2014
iyileştirilmesi yönünde
kullandırılması için karar
almışlardır. 21 Komitemizin
2014 yılında da bütçelerini
en uygun şekilde
kullanmaya devam
edeceğine inancımız tamdır.
Kepengini kapatmamak için
mücadele eden, evine aş,
çalışanına maaş için
çabalayan üyemizin
aidatlarını har vurup
harman savuranların Odası
olmadık, olmayacağız.
Üyelerimizin,
Çanakkale’mizin ve
ülkemizin çıkarlarını ön
planda tuttuk. Üyeleri ile
bütünleşmiş, harcanan her kuruşun
hesabını veren, tüm üyelerimizin
hesap sorabildiği kurumsallaşmış
Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odasını
bizden sonrakilere teslim etmeyi
amaç edindik. Bu amaç
doğrultusunda çalışmalarımız
sırasında yapılacak harcamalarda,
azami tasarruf ile en etkin ve verimli
sonuca ulaşılması için gösterdiğimiz
hassasiyet artarak devam edecektir.
Kent Konseyi, Çanakkale Kenti
Seçmen Beyannamesi ile ilgili
görüşmek üzere Odamızı ziyaret etti.
14 maddeden oluşan Beyanname ile
ilgili görüşlerimizi, beklentilerimizi
kendilerine ilettik. Çanakkale’nin artık
bekleyecek zamanı, “yapacağız
edeceğiz” ile geçirilecek güne
tahammülü kalmadığını, çözüm
üretilmesi gerektiğini söyledik.
Çanakkale Gümrük Müdürlüğü’nün
yetkisinin kaldırılarak ve deniz yolu ile
Çanakkale Limanı’ndan ithalatın
mümkün olamayacağına dair
Yönetmelik, üyelerimizin
mağduriyetine yol açacaktır. Bu
nedenle Çanakkale Gümrük
Müdürlüğü’nün de yetkilendirilmesi
için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na
girişimde bulunduk.
Komitelerimizden gelen talepleri
yerine getiriyor, ilgili mercilere
iletiyor ve takip ediyoruz.
Üyelerimizden gelen talep üzerine
Odamızın TSE hizmetlerinden yerinde
yararlanması için girişimde bulunduk
ve TSE İl Temsilciliği açılmasını istedik.
20 Aralık günü ev sahipliğimizde
gerçekleşen toplantı ile de TSE ile
hizmet protokolü imzaladık.
Üyelerimiz bu protokol ile bazı TSE
hizmetlerinden indirimli
faydalanacaklar. Temsilcilik açılması
için gerekli potansiyelin
sağlanmasında da üyelerimizin
desteğine ihtiyacımız var.
MERSİS uygulaması ile ilgili sizleri
geçen ay bilgilendirmiştik. Kuruluş
işlemleri ile başladığımız sisteme 2014
yılı ile birlikte tüm işlemler nezdinde
geçeceğiz. Üyelerimizin e-imza ve
kayıtlı elektronik postalarını uygun
fiyatta ve yetkili kurumdan almaları
için Türkiye Noterler Birliği ile
anlaşma imzaladık ve önümüzdeki
günlerde bir bilgilendirme toplantısı
düzenleyeceğiz.
Yönetim Kurulu toplantılarımızın
gündeminde her hafta muhakkak
Çanakkale’ye dair projelerimizi
görüşüyoruz. 1/100.000 imar planı
Resmi Gazetede yayımlanmak üzere.
Bu plana göre de demiryolu ağının en
önemli geçiş noktası Lapseki’ye
ulaşacak. Güzergah, Çanakkale
Boğazı’nda yapılacak olan köprü ile
Avrupa kıtasına ulaşacak. Entegre
ulaşım ağı sayesinde demiryolu ağının
devamı olarak da otoyoldan direkt
olarak Edirne ve dolayısıyla Avrupa’ya
bağlantı gerçekleşecek. Bu ulaşım ağı
sayesinde Çanakkale önemli bir aks
özelliğini daha da arttırarak, İzmir ve
Ege Bölgesi ile de daha entegre bir
ekonomik kazanımlara yol alacaktır. .
Lapseki Yat Limanı ile ilgili Bakanlıkça
incelemeler yapıldı ve ihalesi
yapılmak üzere Maliye Bakanlığı’ndan
Ulaştırma Bakanlığı’na devredildi.
Oybirliği ile destekleme kararı ile
takip ettiğimiz kruvaziyer iskelenin
GESTAŞ’a devredilmesi bekleniyor.
Çanakkale’ye kruvaziyer iskele
kazandırmak için ÇTSO olarak
üzerimize düşen her türlü desteği
vermeye hazırız. Kaynak yaratacak
güce de sahibiz.
Çanakkale Yat Limanı ile ilgili son
gelişmeleri sizlerle Kasım ayı
bilgilendirmemizde ve geçen ayki
Meclis toplantımızda paylaştık.
Odamızın hiçbir kurumla kavgası,
polemiğe girmesi söz konusu olamaz.
Çanakkale’ye hizmet etme
heyecanımız ve Çanakkale sevgimiz,
yazılara aylarca cevap beklemeye,
Organize Sanayi Bölgesi, Bursa Yolu, 7. Km, No: 1 ÇANAKKALE
Tel : +90 286 2171014 Pbx
Fax : +90 286 2130595
[email protected] http://www.canakkaletso.org.tr
6
:1
ÇANAKKALE
TİCARET VE SANAYİ ODASI
eBülten
Sayı: 62
01 – 15 Ocak 2014
“bugün git yarın gel” lere,
verilen sözlerden
dönmelere sessiz
kalamayacak kadar
fazladır ve tüm tepkimiz
bunadır. Çanakkale
ihmale, kaderine terk
edilmeye değil hizmete
layık bir şehirdir. Tek
isteğimiz, Çanakkale’de
nefes alan tüm bireylerin,
ayakta duran tüm
kurumların bu düşünce ile
çalışması, Çanakkale’ye
kazandırmak için gayret
göstermesidir.
ÇTSO’nun ve
Çanakkale’mizin
markalaşması için
çalışmalarımız sürüyor.
Logo yarışmamız
sonuçlandı ve tescil
işlemlerimizi başlattık.
İlimizin tanıtımı için,
projemiz kapsamında kiosklarımız çok
yakında belirlenen yerlere konacak,
yazılım çalışmaları tamamlanmak
üzere. Böylelikle önemli bir eksiklik
ÇTSO sayesinde tamamlanarak ilimize
kazandırılacak.
Son Yönetim toplantımızda Odamız
himayesinde, İlimizin değerlerinin ön
plana çıkarılacağı bir fuar organize
etmeye ve geleneksel hale getirmeye
karar verdik.
Çanakkale Savaşları’nın 100.
yıldönümü sebebiyle bu kutsal
topraklarda yeni bir heyecan
yaratmak amacı ile ulusal ve
uluslararası pek çok kategoride
düzenlenecek olan bir yarışmaya ev
sahipliği yapacağız.
2014 yılında Türkiye genelinde, 2015
yılından itibaren ise uluslararası,
özellikle Çanakkale’de savaşmış
milletlerden katılımcılarla yapılması
düşünülen yarışmanın hazırlıkları
devam ediyor. Çanakkale Teknopark
arazisinde düzenlenecek olan “Games
of Troy in Çanakkale” projemizin
Çanakkale’mize yeni bir heyecan ve
dinamizm katacağına, ekonomik ve
sosyal hayatına katkı sunacağına
inanıyoruz.
ÇTSO Çanakkale Evine talep her geçen
gün artıyor ve ilimizin tanıtımına
yönelik gelişimi devam ediyor.
Bildiğiniz gibi 21 Kasım 2012 tarihinde
Sayın Bakanımızın huzurunda TOBB
ETÜ & ÇTSO Eğitim Birimleri
protokolünü imzaladık ve Yüce
Meclisimizin onayı ile yürürlüğe girdi.
TOBB ETÜ’ye bağlı 2 Fakültenin
kazandırılması eğitime olduğu kadar
Çanakkale’mize ve Çanakkale
Organize Sanayi Bölgesi’ne de büyük
katkı sunacaktır. YÖK onayı alınmış
olup Sayın Başbakanımıza arz
edilmiştir. Son onay aşamasını
müteakip Kongre Fuar
Merkezimizden de faydalanılması
hususunda Meclisimize bilgi
verilecektir.
2014 Bütçemizde Üniversitemiz için
20.000 TL iz ödenek konmuştur.
Gerekli yasal izinler tamamlandıktan
sonra yapılacak harcamalar
Yönetmelik gereği Bakanlık
onayı ile ihtiyatlardan
karşılanacaktır.
Eğitime yapılan yatırım
insana yapılan yatırımdır ve
diğer alanlara yapılacak
yatırımların önünü açar,
dolayısı ile geleceğe yapılan
en önemli yatırımdır.
Çanakkale Ticaret ve Sanayi
Odası İş Merkezi kira
gelirlerinden burs verilmesi
ve TOBB ETÜ ÇTSO Eğitim
Birimleri protokolü
imzalanması ile 2012 yılında
Oda tarihinin belki de en
hayırlı işi gerçekleştirilmiştir.
İnşallah bu dönemde de
elbirliği ile Çanakkale OSB’de
2 fakültemiz eğitime
armağan edilecektir.
Ama ne yazıktır ki şehrin
içinde kalmış olmasına
rağmen Çanakkale OSB’nin henüz
kanalizasyon alt yapısı yoktur.
Günümüzde artık köylerde bile olan
kanalizasyon şebekesi yerine foseptik
çukurları ile iptidai şartlarda
yaşamımızı sürdürmek zorunda
bırakılmış durumdayız.
Kanalizasyon şebekesine bağlantısı
olmayan OSB’miz maalesef ancak
hizmet sektörüne yönelik firmaların
ihtiyacını karşılayabilmektedir. Çevre
illerde Organize Sanayi Bölgeleri
dışında sanayi yatırımına izin
verilmez, sanayiciler OSB’lere
yönlendirilirken ne yazık ki Çanakkale
OSB’ye müracaat eden yatırımcılar
atığı olmayan firmaların tercih edildiği
cevabını alarak adeta
uzaklaştırılmaktadır. Bu sanayinin
gelişiminde büyük bir engeldir.
Bildiğiniz gibi GMKA 2014 yılı Mali
Destek Programı açıklandı. Tüm
üyelerimize açıklandığı gün duyurduk.
23 Aralık 2013 Pazartesi günü de
2014 yılı Öncelikli Sektörler Mali
Destek Programı ve Sosyal Kalkınma
Organize Sanayi Bölgesi, Bursa Yolu, 7. Km, No: 1 ÇANAKKALE
Tel : +90 286 2171014 Pbx
Fax : +90 286 2130595
[email protected] http://www.canakkaletso.org.tr
7
:1
ÇANAKKALE
TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sayı: 62
eBülten
01 – 15 Ocak 2014
Mali Destek Programlarının tanıtımı
amacıyla Kongre Fuar Merkezimizde
GMKA tarafından bir bilgilendirme
toplantısı düzenlendi. Sadece
Kalkınma Kurulu Üyelerinin davet
edildiği toplantıyı biz tüm üyelerimize
çağrı yaptık. Ancak ne yazık ki yeterli
seviyede katılım olamadı. Çanakkale
olarak amacımız; nüfus yoğunluğuna
göre belirlenen oranı tersine çevirip
daha da fazlasını almaktır. Bu da
ancak çok iyi çalışılmış, sağlıklı
projeleri sunmak ile mümkündür. Biz
Yönetim Kurulu ve personelimiz
olarak bu konuda üyelerimize tüm
katkı ve desteği vermeye kadro olarak
hazırız.
Oda olarak iki yıldır verdiğimiz proje
yazma eğitimlerine bu yıl da devam
edeceğiz.
Bu kaynaklardan üyelerimizin daha
fazla yararlanmaları için her zaman ve
özellikle hibe programlarının
açıklandığı dönemlerde Odamız
tarafından; üyelerimizin
faydalanabildiği tüm hibe programları
hakkında bilgilendirme, çağrıya çıkan
hibe programlarının faaliyet
konularına ve yapacakları yatırıma
uygun olup olmadığının tespiti,
üyelerimiz tarafından hazırlanan
projelerin genel değerlendirme ve
kontrollerinin yapılması, hibe almaya
hak kazanan üyelerimizin projelerinin
uygulama süreçleri konularında
teknik destek hizmetlerimiz devam
edecektir.
Tüm oda ve borsalara yazı yazarak
2015 yılında bir organ toplantılarını
Çanakkale’de yapmaya, kendi illeri ile
ilgili bir projelerini Çanakkale’de
açıklamaya davet ettik.
Odalarımızdan güzel dönüşler
alıyoruz.
Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası’nın
varlık sebebi üyeleridir ve asli görevi
üyelere hizmet; üyelerinin mesleki
faaliyetlerini kolaylaştırmak, iş
dünyasının önünü açmaktır. Bunu
üyelerimizin cebine para koyarak ya
da gezip tozarak yapamayız. Bunun
yolu; İlimizin ekonomik hayatını
canlandırmak, dışarıdan gelenlerin
kalış sürelerini uzatmak, lafla kuru
gezilerle değil layıkıyla tanıtım
yapmak, mevcut potansiyeli
ekonomik kazanca dönüştürmek için
çalışmak ve proje üretmekle
mümkündür. Gücümüzü içi boş
eleştirilere, boş laflara değil icraate
harcamalıyız.
Çalışmadan zenginleşmenin, tasarruf
etmeden kalkınmanın, yatırım
yapmadan büyüme ve gelişmenin
mümkün olmadığını Çanakkale
yıllardır tecrübe etmektedir ve
bedelini de ağır bir şekilde
ödemektedir. Çanakkale atalarının
tarihte gösterdiği asil mücadeleyi
artık ekonomik olarak zaferle
tamamlamalıdır. Her zaman
söylediğimiz gibi bu güce de fazlası ile
sahiptir.
Bu vesile ile 2014 yılının Çanakkale’ye
ve Ülkemize hizmet etme aşkı ile dolu
bir yıl olması temennimiz ile tüm
üyelerimize sağlık, huzur ve başarı
dolu bir yıl dileriz.”
Organize Sanayi Bölgesi, Bursa Yolu, 7. Km, No: 1 ÇANAKKALE
Tel : +90 286 2171014 Pbx
Fax : +90 286 2130595
[email protected] http://www.canakkaletso.org.tr
8
:1
ÇANAKKALE
TİCARET VE SANAYİ ODASI
eBülten
Sayı: 62
01 – 15 Ocak 2014
ÇTSO’da Ortak Komite
Toplantısı yapıldı, en yaşlı ve
en genç üyeler ödüllendirildi
Çanakkale
Ticaret ve
Sanayi
Odası’nda
komite
üyelerinin
katılımı ile
Ortak
Komite
Toplantısı
yapıldı ve
Meclis
üyeleri ile
komite
üyelerinin
katılımı ile Yılsonu Yemeği yenildi.
Meclis Başkanı Osman Okyay’ın
yönettiği Ortak Komite Toplantısı’nda
ÇTSO’nun en eski ve büyük üyesi
Lütfü Doğan ve en genç üyeleri Suat
Can Gönül ile Mehmet Can Öztürk’e
de plaket verildi.
Ticaret ve Sanayi Odası’nın Aralık ayı
olağan Meclis Toplantısından sonra,
Kongre Fuar Merkezi İÇDAŞ
Salonu’nda, Meclis Üyeleri ile 21
meslek komitesinin üyelerinin katılımı
ile Ortak Komite Toplantısına geçildi.
ÇTSO Meclis
Başkanı
Osman
Okyay,
toplantının
açılışında yaptığı konuşmada, aile içi
bir toplantı olan Ortak Komite
Toplantısı’na katılımları için Meclis ve
komite üyelerine teşekkür etti.
Meclis Başkanı Osman Okyay’ın
ardından kürsüye gelen Yönetim
Kurulu Üyesi Güven Barış Yüksel de,
Yönetim Kurulu olarak komite
çalışmalarına son derece önem
verdiklerini belirterek, “ÇTSO olarak
üyelerimizle ve üyelerin organize bir
şekilde oluşturduğu komitelerimizle
varız. Komiteler, görüşlerini ve
projelerini bizlere ne kadar çok
aktarırsa o kadar başarılı oluruz”
dedi.
Yeni dönemde komitelerin aktif
biçimde çalışması hakkında
Çanakkale’den ve diğer şehirlerdeki
ticaret ve sanayi odalarından övgüler
aldıklarını ifade eden Güven Barış
Yüksel, “Gerçekten bu dönem
komiteler aktif bir şekilde toplanıyor,
gündemlerini çok güzel oluşturuyor.
Yönetim Kurulu’na çeşitli öneriler
geliyor. Bunlarla son derece meşgul
olduğumuzu bilmenizi isterim” diye
konuştu.
Komitelerin
bütçelerini
artırdıklarını ve
nasıl
kullanacakları
konusundaki
tasarrufu da
komite
başkanlarının
komitelerinde
alacakları karar
ile kendi
iradelerine
bıraktıklarını
ifade eden
Güven Barış
Yüksel, Yönetim
Kurulu’nun ve komitelerin faaliyetleri
hakkında bilgi verdi.
Organize Sanayi Bölgesi, Bursa Yolu, 7. Km, No: 1 ÇANAKKALE
Tel : +90 286 2171014 Pbx
Fax : +90 286 2130595
[email protected] http://www.canakkaletso.org.tr
9
:1
ÇANAKKALE
TİCARET VE SANAYİ ODASI
eBülten
Sayı: 62
01 – 15 Ocak 2014
Konuşmaların ardından Komite
faaliyetlerinin değerlendirilmesine
geçildi. Bu bölümde, 21 Meslek
Komitesinin üyeleri, sırayla ayağa
kalkarak kendilerini tanıttılar. Daha
sonra, her Komitenin sözcüsü, temsil
ettiği meslek
gruplarının
faaliyetlerini,
karşılaştığı
sorunları,
önerilerini ve
2014 yılından
beklentileri
içeren kısa bir
konuşma
yaptı.
Ardından
ÇTSO’nun en
yaşlı ve en
genç üyesine
plaket
verilmesi
törenine
geçildi. Genel
Sekreter
Sema
Sandal’ın
sahneye
çağırdığı,
Odanın en
yaşlı üyesi
1933
doğumlu
Çanakkale
Ekmek Sanayi
ortağı Lütfü
Doğan’a
plaketini,
Yönetim
Kurulu
Başkanı
Bülend Engin
ve Meclis
Başkanı
Osman Okyay
verdiler.
Daha sonra
ÇTSO’nun en
genç üyeleri
1995 doğumlu Troya Özgönül Ortağı
Suat Can Gönül ile 1996 doğumlu
Damla Gıda ortağı Mehmet Can
Öztürk’e plaketleri Bülend Engin ve
Osman Okyay tarafından verildi.
Ortak Komite Toplantısının ardından
Kongre Fuar Merkezi’ndeki Assos
Kafeterya’da akşam yemeğine geçildi.
Fasıl eşliğindeki yemeğe Yönetim
Kurulu Başkanı Bülend Engin ve
Meclis Başkanı Osman Okyay ile
birlikte Yönetim Kurulu, Meclis ve
komite üyeleri ile Genel Sekreter
Sema Sandal, Oda çalışanları ve basın
mensupları da katıldı.
Organize Sanayi Bölgesi, Bursa Yolu, 7. Km, No: 1 ÇANAKKALE
Tel : +90 286 2171014 Pbx
Fax : +90 286 2130595
[email protected] http://www.canakkaletso.org.tr
10
:1
ÇANAKKALE
TİCARET VE SANAYİ ODASI
eBülten
Sayı: 62
01 – 15 Ocak 2014
ÇTSO Başkan Yardımcısı Sadık Aydoğan: Yeni logo
Çanakkale’nin tanıtımına katkı yapacak
ÇANAKKALE LOGOSUNU BULDU
Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası’nın
düzenlediği ulusal yarışma ve
ardından kentteki sivil toplum
kuruluşlarının oylaması sonucunda
seçilen Çanakkale Logosu’nun gözden
geçirilerek revize edilmiş hali
kamuoyuna sunuldu.
ÇTSO Çanakkale Evi’nde 26 Aralık
tarihinde düzenlenen tanıtım
toplantısında konuşan ÇTSO Başkan
Yardımcısı Sadık Aydoğan, yeni
logonun Çanakkale’nin tanıtımına
katkı noktasında artıları olacağını
söyleyerek, “Çanakkale değerlerini
gösteren, Çanakkale’nin tüm
kurumların ve sivil toplum
kuruluşlarının görüşlerini alarak
hazırladığımız bir logomuz oldu. Bu
logonun Çanakkale ile ilgili her
konuda yaygın olarak kullanılması için
basın yayın kuruluşlarına büyük görev
düşüyor” dedi.
Çanakkale Logosu’nun tanıtımı
toplantısına ÇTSO Başkan Yardımcıları
Sadık Aydoğan, Mert Mildon, Yönetim
Kurulu Üyeleri Hikmet Sezen, Güven
Barış Yüksel, ÇTSO Genel Sekreteri
Sema Sandal, ÇTSO turizm meslek
komitesinden Meclis Üyesi Armağan
Aydeğer ve ÇTSO Proje Uzmanı
Gökhan Doğru katıldı. Tanıtım
toplantısında Çanakkale Logo
Yarışmasının Koordinatörü Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.
Doç. Dr. Seyhan Boztepe ve Logo
Yarışmasının birincisi Atilla Akın da
yer aldı.
ÇTSO Meclis Üyesi Armağan Aydeğer,
yaptığı konuşmada, Türkiye çapında
duyurusu 17 Eylül’de yapılan
Çanakkale Logo Yarışması’nın Türkiye
genelinde büyük ilgi gördüğünü
belirterek, "Çanakkale Logo
Yarışması’na 287 katılımcının 478
eseri katıldı. 26 Ekim tarihinde
Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür
Gökhan, Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat
Laçiner ile alanında uzman dört
öğretim görevlisinin katıldığı ön
elemede 478 logo çalışması arasından
7 eser seçildi" diye konuştu.
Aydeğer, daha sonra ÇTSO Kongre
Fuar Merkezi’nde 4 Kasım Pazartesi
günü, Çanakkale’deki 36 kamu kurum,
kuruluş ve sivil toplum kuruluşunun
temsilcilerinin katıldığı jüri
oylamasında, finale kalan 7 logo
çalışması arasından Atila Akın’ın logo
çalışmasının birinci seçildiğini ifade
etti.
Logonun teknik şartnamesinde
bulunan kıstaslar çerçevesinde
yeniden gözden geçirilerek son
halinin verildiğini ifade eden Aydeğer,
"Bizim için önemli olan tüm STK'ların
katıldığı toplantıda yapılan oylama
sonucu Çanakkale logosunun
belirlenmesidir" diye konuştu.
Logo Yarışması’nın birincisi Atilla
Akın da, yaratım sürecinde, çok basit
bir logo da yaratabileceğini ancak
Çanakkale’yi ifade eden çok fazla
değer olduğunu, bu nedenle belli
başlı değerleri kullanmadan logo
yaratmanın doğru olmayacağını
düşündüğünü belirtti. Yeni
düzenlemede, sadeleştirme adına
renk sayısını azalttıklarını söyleyen
Akın, “Ben bu logo ile sadece
Çanakkale’yi anlatmak istedim” dedi.
Organize Sanayi Bölgesi, Bursa Yolu, 7. Km, No: 1 ÇANAKKALE
Tel : +90 286 2171014 Pbx
Fax : +90 286 2130595
[email protected] http://www.canakkaletso.org.tr
11
:1
ÇANAKKALE
TİCARET VE SANAYİ ODASI
eBülten
Sayı: 62
01 – 15 Ocak 2014
Akdeniz ve Gemileri Maket
Gemi Sergisi” ÇTSO
Çanakkale Evi’nde açıldı
Çanakkale Valiliği’nin düzenlediği Piri
Reis Günleri kapsamında “Fora
Yelken: Akdeniz ve Gemileri Maket
Gemi Sergisi” 30 Aralık tarihinde
ÇTSO Çanakkale Evi’nde açıldı.
Akdeniz Üniversitesi ve Akdeniz
Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü
projesi kapsamında sanatçı Ümit
Durak’ın hazırladığı 18 gemi maketi ile
çizim ve panolardan oluşan serginin
açılışını Çanakkale Valisi Ahmet Çınar
yaptı.
ÇTSO Çanakkale Evi’ndeki sergide,
sanatçı Ümit Durak’ın aslına sadık
kalarak inşa ettiği M.Ö. 14. yüzyıldan
günümüze kadar Akdeniz’de seyahat
eden 18 gemi maketinin yanı sıra,
Mikail Patrick Duggan’ın 14
karakalem gemi çizimi ile dönemi ve
gemilerin tarihsel gelişimini anlatan
panolar yer alıyor.
ÇTSO Çanakkale Evi’nde sergi açılışına
Vali Ahmet Çınar, Belediye Başkan
Yardımcısı Ali Sürücü, ÇOMÜ Rektörü
Prof.Dr. Sedat Laçiner, İl Jandarma
Komutanı Jandarma Kd. Albay Enver
yanında çektirme, Akdeniz guleti,
İnebolu yelkenlisi gibi günümüzden
de örnekler yer alıyor. Fora Yelken:
Akdeniz ve Gemileri Maket Gemi
Sergisi, 31 Ocak’a kadar devam
edecek.
Vali Ahmet Çınar, sergiyi gezdikten
sonra, “Bu gemi maketleri ve tablolar
ortak hafıza ve arşivimizin oluşması
bakımından çok önemli” dedi.
Serginin ardından ÇTSO Çanakkale Evi
Konferans Salonu’nda Piri Reis
Belgeseli izlendi. Vali Ahmet Çınar,
belgesel gösteriminin ardından
Çanakkale Evi Hatıra Defteri’ne
sergiyle ilgili görüşlerini yazdı. Vali
Çınar, “Büyük Türk denizcisi ve
bilimadamı Piri Reis’in 500. Yılı
etkinlikleri çerçevesinde yapılan
etkinliklerin sonuncusunu konferans
ve sergilerle tamamladık. Büyük
değerlerimize küçük kıymet. Emeği
geçenlere teşekkür ederim” diye
yazdı.
Aydın, İl Emniyet Müdürü Osman
Zoroğlu, ÇTSO Başkan Yardımcısı
Sadık Aydoğan, ÇASİAD Başkanı Salih
Yıldız, ÇTSO Genel Sekreteri Sema
Sandal, kamu görevlileri,
akademis
yenler ve
davetliler
katıldı.
Açılışın
ardından
Vali
Ahmet
Çınar’a
sergiyi
gezdiren
sanatçı
Ümit
Durak,
gemi
maketleri
ve
dönemleri hakkında bilgi verdi.
Sergide, Uluburun Batığı, Osmanlı
Kadırgası, Ceneviz Fırkateyni, Venedik
Kalyonu gibi tarihi gemi maketlerinin
Organize Sanayi Bölgesi, Bursa Yolu, 7. Km, No: 1 ÇANAKKALE
Tel : +90 286 2171014 Pbx
Fax : +90 286 2130595
[email protected] http://www.canakkaletso.org.tr
12
:1
ÇANAKKALE
TİCARET VE SANAYİ ODASI
eBülten
Sayı: 62
01 – 15 Ocak 2014
ÇTSO’NUN 9.
GİRİŞİMCİLİK
EĞİTİMİ’NE
KATILACAKLAR
KURAYLA
BELİRLENDİ VE
EĞİTİMLER
BAŞLADI
Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası ile
KOSGEB Çanakkale Müdürlüğü’nün
işbirliği ile gerçekleştirilen
‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’nin
dokuzuncu dönemine katılacaklar, 3
Ocak'ta Çanakkale 1. Noteri
huzurunda çekilen kurayla belirlendi.
‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’nin
dokuzuncu dönemi de 7 Ocak
tarihinde başladı.
‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ne
katılmak üzere 111 kişinin başvurması
üzerine, programa katılacak 30 kişi
ÇTSO Kongre Fuar Merkezi İÇDAŞ
Salonu’nda Çanakkale 1. Noter Vekili
Elif Irmak huzurunda kura ile
belirlendi. Çekilişe, ÇTSO Yönetim
Kurulu Üyesi Güven Barış Yüksel ve
Genel Sekreter Sema Sandal ve
Girişimcilik Eğitimi Koordinatörü
Engin Erdoğan katıldı.
ÇTSO Yönetim Kurulu Üyesi Güven
Barış Yüksel, yaptığı konuşmada, daha
önceki kursları bitirip işyeri açanlar ve
destek kredisi için KOSGEB’e
başvuranlar olmasının memnuniyet
verdiğini belirtti. Yüksel, girişimcilik
eğitim programlarına yoğun bir ilgi
olduğunu, ÇTSO’nun bu eğitimleri
düzenlemeyi sürdüreceğini
vurgulayarak, “Kazanamayanlar hayal
kırıklığına uğramasın, muhakkak bir
sonraki eğitim programı için yeniden
başvuru yapsın” dedi.
Çanakkale 1. Noter Vekili Elif Irmak’ın
başvuru yapan 111 kişinin tek tek
ismini okumasından sonra kuraya
geçildi. ÇTSO
Yönetim
Kurulu Üyesi
Güven Barış
Yüksel’in
gerçekleştird
iği ve bir
bölüm
başvuru
sahibinin de
izlediği kura
sonucunda
30 asil ve 5
yedek
katılımcı
belirlendi.
Çanakkale 1.
Noteri
huzurunda
çekilen kura
sonucunda
eğitime
katılacak 30
asil ve 5
yedek kişi
şöyle:
Asil Başvuru
Sahipleri: 1Fatih Gül, 2Burak Umur
Usta, 3-Gülcan Çevik Aydın, 4-Gülay
Özgül, 5-Hasan Yavaş, 6-Sevil Yetim,
7-Nejdet Erdoğan Güneş, 8-Aysun
Çeşmeli, 9-Nurcan Gür, 10-Cemal
Gökman, 11-Hilal Çimentepe, 12Fulden Erön, 13-Alev Çağla Uzun, 14Süleyman Seyyar, 15-Canan Gezer,
16-Ayfer Yavaş, 17-Bülent Gözen, 18Önder Kaya, 19-Hüseyin Engin Billur,
20-Aslı Kayhan, 21-Selim Kağan
Yılmaz, 22-Ayla Tekin, 23-Oğuzhan
Küçüksemerci, 24-Ayşe Yücel, 25Feride Bilici, 26-Sevgi Kanar, 27-Filiz
Orhan, 28-Mustafa Aydın, 29-Hasan
Fatih Alpaslan, 30-Öznur Yılmazer.
Yedek Başvuru Sahipleri: 1-Nilay
Birgül, 2-Yeliz Kocaeren, 3-Hafize
Çırpan, 4-Büşra Karaoğus, 5-Mürvet
Şahin.
Organize Sanayi Bölgesi’ndeki ÇTSO
Kongre ve Fuar Merkezi’nde 7-17
Ocak tarihleri arasında yapılacak olan
eğitimin süresi 70 ders saatini
bulacak. Girişimcilik kurslarının
sonunda katılımcılar uygun
bulunurlarsa 30 bin liraya kadar
“hibe” alabilecekler. Ayrıca geri
dönüşümlü olmak üzere 70 bin liralık
yatırım kredisi de alınabilecek. ÇTSO
ile KOSGEB Çanakkale Şube
Müdürlüğü’nün işbirliği ile
düzenlenen eğitimleri konunun
uzmanı eğitimci Barış Göker veriyor.
Eğitimlerin ilk gününde dersleri Barış
Göker ile birlikte, KOSGEB Çanakkale
Müdürlüğü’nden uzmanlar Nazım
Tuhan ve Sedat Akay verdi. Derslerde
“girişimci kişilik, iş planı ve KOSGEB
destekleri” gibi konular işlendi.
Organize Sanayi Bölgesi, Bursa Yolu, 7. Km, No: 1 ÇANAKKALE
Tel : +90 286 2171014 Pbx
Fax : +90 286 2130595
[email protected] http://www.canakkaletso.org.tr
13
:1
ÇANAKKALE
TİCARET VE SANAYİ ODASI
eBülten
Sayı: 62
01 – 15 Ocak 2014
TAPDK BELGELERİNİ
TARIM BAKANLIĞI
VERECEK
Tütün mamulü ve alkollü içki satışı
yapan kişi ve kuruluşların alması
gereken TAPDK Belgelerinin 26 Aralık
tarihinden itibaren Çanakkale Ticaret
ve Sanayi Odası yerine Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı
müdürlüklerinden alınacağı açıklandı.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan
Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası
Genel Sekreteri Sema Sandal, yeni
düzenleme çerçevesinde, 26 Aralık
2013 tarihinden itibaren söz konusu
işlemlerin Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri
sekretaryasında yürütüleceğini
bildirdi.
ÇTSO Genel Sekreteri Sema Sandal’ın
yaptığı açıklama şöyle:
“Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme
Kurumu (TAPK) ile TOBB arasında
yapılan 26.12.2008 tarihli protokol
kapsamında 2009 yılından itibaren
Odamız da Perakende Tütün ve/veya
Alkol Belgesi, Açık Alkollü İçki Belgesi
ve Toptan Satış Belgelerini
düzenlemeye yetkili kılınmış olup bu
tarihten beri de yetki belgeleri
Odamızca verilmekte idi.
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme
Kurumu’ndan alınan bir yazı ile
Kurum ile İçişleri Bakanlığı arasında
düzenlenen protokol doğrultusunda
26.12.2013 tarihinden itibaren söz
konusu işlemlerin Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı İl ve İlçe
Müdürlükleri sekretaryasında mülki
amirliklerce yürütülmeye başlanacağı
iletilmiştir. “
E-İMZA ALIMINDA
ÜYELERİMİZE
KOLAYLIK VE BÜYÜK
İNDİRİM
SAĞLANMIŞTIR
24.05.2013 Cuma günü tarihi
itibarıyle yeni kuruluşlara ilişkin
MERSİS uygulaması Ticaret Sicil
Müdürlüğümüzde kullanıma
açılmıştır. 2014 yılı itibarıyle de tüm
Ticaret Sicil işlemlerinde geçilmiş,
müracaatlar sistemden online
alınmaya başlanmış olacaktır.
MERSİS Projesi ile birlikte elektronik
imza( e-imza) da bir gereklilik haline
gelmiştir. İşlem yapacak gerçek kişi
veya kişilerin ( gerçek kişi ise
kendilerinin, tüzel kişilik ise temsile
yetkili kişilerin) elektronik imzaya
sahip olması gerekmektedir.
Yapılan düzenleme ile ayrıca anonim,
limited ve sermayesi paylara
bölünmüş komandit şirketlere,
elektronik yolla tebligat yapılması
zorunluluğu da getirilmiş olup bu
düzenleme kanunun karşılık ilkesi
gereğince de kendilerine zorunlu
olarak elektronik yolla tebligat
yapılması gereken muhatapların
kayıtlı elektronik posta (kep) adresi
almaları ve kendilerinin yapacakları
tebligatları da elektronik olarak
yapmalarını gündeme getirmiştir.
Üyelerimizin e- imza almalarına
kolaylık ve indirim sağlamak için
yetkili kurumlardan teklifler alınmış
ve yapılan değerlendirme ve
pazarlıklar sonucunda üyelerimizin
menfaatlerine en uygun teklifi veren
Türkiye Noterler Birliği ile işbirliği
protokolü imzalanmıştır.
Bu protokol kapsamında üyelerimiz 3
yıllık elektronik imza için KDV dahil
170,00 TL ödeyeceklerdir.
Yine 3 yıllık olmak üzere diğer bir
seçenek de e- imza + 21’lik kayıtlı
elektronik posta ücreti de 250,00 TL
KDV dahildir.
ÇTSO'NUN HİBE
PROGRAMLARI
UYGULAMA
SÜREÇLERİNDE
VERECEĞİ TEKNİK
DESTEK
Ülkemizdeki işletmelerin neredeyse
tamamını oluşturan, istihdama ve
bölgesel kalkınmaya, ihracata önemli
katkıları olan KOBİ’lerin temel
sorunlarından biri finansman
sorunudur.
Üyelerimizin kapasitelerini ve rekabet
güçlerini artırmak, yeni fikirlerini
hayata geçirmek için ihtiyaç
duydukları mali desteğe ulaşmaları
hibe programlarıyla da mümkün
olabilmektedir.
Bilindiği üzere GMKA 2014 Yılı
Öncelikli Sektörler Mali Destek
Programı açıklanmıştır.
Bu kaynaklardan sizlerin daha fazla
yararlanmaları için Odamız
tarafından;
-KOBİ statüsünde faaliyet gösteren
üyelerimizin faydalanabildiği tüm hibe
programları hakkında bilgilendirme,
-Çağrıya çıkan hibe programlarının
faaliyet konularına ve yapacakları
yatırıma uygun olup olmadığının
tespiti,
-Üyelerimiz tarafından hazırlanan
projelerin genel değerlendirme ve
kontrollerinin yapılması,
-Hibe almaya hak kazanan
üyelerimizin projelerinin uygulama
süreçleri konularında teknik destek
hizmeti verilmesi,
konularında Odamız bünyesinde
istihdam edilmiş olan uzman
Organize Sanayi Bölgesi, Bursa Yolu, 7. Km, No: 1 ÇANAKKALE
Tel : +90 286 2171014 Pbx
Fax : +90 286 2130595
[email protected] http://www.canakkaletso.org.tr
14
:1
ÇANAKKALE
TİCARET VE SANAYİ ODASI
eBülten
Sayı: 62
01 – 15 Ocak 2014
personelimiz bu süreçlerde
üyelerimize yardımcı olacaktır.
İrtibat için:
Gökhan Doğru 217 10 14 /123
[email protected]
TARIM VE KIRSAL
KALKINMA 12.
ÇAĞRI: "YEREL
ÜRÜNLER VE MİKRO
İŞLETMELERİN
GELİŞTİRİLMESİ"
Çanakkale Tarım ve Kırsal Kalkınmayı
Destekleme Kurumu (TKDK)
tarafından 12. Çağrı programında "
Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin
Geliştirilmesi" kapsamında yeni bir
çağrı programı yayınlayacaktır.
Bu kapsamda projelerde, fabrika satış
mağazası veya tanıtım stantları
kurulması da dahil üretim tesisilerinin
ve idari binaların inşaası,
modernizasyonu veya geliştirilmesi,
yerel ürünlerin üretim ve
paketlenmesine ve el sanatları
faaliyetlerine yönelik makineekipman alımı, proje hazırlığı için
hizmet alımı harcamalarına %50 hibe
desteği sağlanacaktır.
Yöresel (Gıda ve Gıda Olmayan)
Ürünlerin Adları:
Elma, Şeftali, Nektarin, Çilek, Prinç,
Domates, Biber, Soğan, Kuru Fasulye,
Nohut, Taze Fasulye, Bakla, Doğal
Mantar, Bayramiç Beyazı, Şarap,
Sirke, Pekmez, Turşu, Salça, Reçel,
Tarhana, Ev Makarnası, Köy Ekmeği,
Nohut Ekmeği, Kurutulmuş Domates,
Bamya Kurusu, Közlenmiş Biber,
Kesme Makarnası, Kuskus, Yufka,
Keşkek, Koruk Suyu, Gelincik Şerbeti,
Kekik Yağı, Kekik Suyu, Nar Ekşisi,
Meyve Suyu, Meyve Kurusu, Sebze
Kurusu, Bitki Çayı, Bulgur, Yarma,
Peynir Tatlısı, Lokum, Peynir Helvası,
Höşmerim, Tahin Helvası, Basma
Helva, Kağıt Helva, Mevlevi Tatlısı,
Bademli Kurabiye, Damla Sakızlı
Kurabiye, Kadayıf, Pişmaniye, Akide
Şekeri, Susamlı Helva, Ezine Peyniri,
Tuzlu Balık, Balık Konservesi, Keçi
Peyniri, Sucuk, Köfte, (Zeytin,
Zeytinyağı, Zeytin Mamulleri) Prina
Yağı, Kuru Prina, Prina Tozu ve Suyu
2014 YILI SERBEST
MUHASEBECİ MALİ
MÜŞAVİRLİK VE
YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLİK ASGARİ
ÜCRET TARİFESİ
3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik
Kanununun 46 ncı maddesi ile
02/01/1990 tarihli ve 20390 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan Serbest
Muhasebeci, Serbest Muhasebeci
Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir
Ücretlerinin Esasları Hakkında
Yönetmelik hükümleri uyarınca
hazırlanan ve 2014 yılında meslek
mensuplarınca uygulanacak olan
asgari ücret tarifesi aşağıdaki linkde
verilmiştir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskile
r/2013/12/20131225-11.pdf
GERÇEK USULDEN
BASİT USULE
GEÇMEK MÜMKÜN
Bilindiği üzere yakın döneme kadar
basit usule tabi olmanın şartlarını
kaybedenler ile herhangi bir şekilde
gerçek usulde vergilendirilmiş olanlar
bir daha hiçbir şekilde basit usule
dönememekteydi. Hatta bu kişilerin
aynı türden iş yapan eş ve çocukları
da bu faaliyetleri nedeniyle basit
usulden yararlanamıyordu. Bu durum,
ilgili kişilerin işlerini terk etmelerine
veya kayıt dışı olarak çalışmalarına
neden olabilmekteydi.
6322 Sayılı Yasa ile Gelir Vergisi
Kanunu'nda yapılan değişiklik sonrası
bu mağduriyet ortadan kaldırıldı.
Gelir İdaresi Başkanlığı da geçen hafta
yayımladığı 93 seri no'lu Gelir Vergisi
Sirküleri ile uygulamaya ilişkin
ayrıntıları netleştirdi.
Basit usul avantajlı mı?
Basit usule tabi olmanın vergi yükü
üzerinde bir etkisi yok. Yani gerçek
usulde vergilendirilen mükellefler
hangi oranda gelir vergisi ödüyorsa,
basit usule tabi olanlar da o oranda
ödüyor. Ancak basit usule tabi olmak,
pratikte bazı kolaylıklara sahip olmayı
da beraberinde getiriyor.
Örneğin, basit usule tabi olanların;
yasal defter tutma zorunluluğu, geçici
vergi ödeme yükümlülüğü, vergi
tevkifatı yapma sorumluluğu
bulunmuyor. Bunlara ek olarak, basit
usule tabi olanların mal teslimi ve
hizmet ifaları katma değer
vergisinden istisna.
Basit usule tabi olmanın şartları
neler?
Her şeyden önce, basit usule tabi
olmak isteyen gerçek kişinin gelir
vergisi mükellefinin kendi işinde bilfiil
çalışması veya bulunması
gerekmekte. Ancak yardımcı işçi ve
çırak kullanmak bu şartı bozmuyor.
Diğer taraftan işyeri mülkiyetinin iş
sahibine ait olması halinde emsal kira
bedelinin, kiralanmış olması halinde
ise yıllık kira bedeli toplamının; 2013
yılı için, büyükşehir belediyesi sınırları
içinde 5300 TL, diğer yerlerde 3700
TL'yi aşmaması gerekiyor.
Bu genel şartları taşımak doğrudan
basit usule tabi olmayı sağlamıyor.
Ayrıca; satın aldıkları malları olduğu
gibi veya işledikten sonra satanların
yıllık alımları tutarının, 2013 hesap
dönemi için 75000 TL'yi veya yıllık
satışları tutarının 110000 TL'yi
aşmaması; bu işlerden farklı türde
işlerle uğraşanların ise bir yıl içinde
Organize Sanayi Bölgesi, Bursa Yolu, 7. Km, No: 1 ÇANAKKALE
Tel : +90 286 2171014 Pbx
Fax : +90 286 2130595
[email protected] http://www.canakkaletso.org.tr
15
:1
ÇANAKKALE
TİCARET VE SANAYİ ODASI
eBülten
Sayı: 62
01 – 15 Ocak 2014
elde ettikleri gayri safi iş hasılatının
37000 TL'yi geçmemesi gerekiyor.
Gerçek usulden basit usule geçişin
şartları
Yeni düzenlemeye göre, gerçek
usulde vergilendirilen mükelleflerden;
-Basit usule tabi olmanın genel
şartlarını taşıyan,
-Arka arkaya iki hesap döneminin iş
hacmi basit usul için belirlenen
hadlerin altında kalan,
-Yazılı talepte bulunanlar, bu şartların
gerçekleşmesini takip eden takvim
yılından başlayarak basit usule
geçebilecekler.
Örneğin; Ankara'da öteden beri
gerçek usulde vergilendirilen kuaför
Ayşe Hanım, 2012 ve 2013 yıllarında
yukarıda belirttiğimiz şartların
tamamını sağladıysa, yazılı talebi
üzerine 01/01/2014'ten itibaren basit
usulden faydalanabilecek.
Sahte belge düzenleyenlerin durumu
Düzenlemeye göre; işin eş ve
çocuklara devri halinde iş hacminin
hesabında devirden önceki süreler de
dikkate alınacak.
Diğer taraftan, sahte veya
muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge
düzenledikleri tespit edilenler hiçbir
suretle basit usulde
vergilendirilmeyecekler.
yapılacaktır. İlgili telefon 0312 585 60
00'dır.
ÖZEL İDARE ERKEK
YETİŞTİRME YURDU
YAPTIRACAK
Çanakkale Özel İdaresi Yatırım ve
İnşaat Müdürlüğü, Çanakkale Erkek
Yetiştirme Yurdu (Sevgi Evleri Sitesi)
prefabrik bina yapım işini açık ihale
usulü ile ihale edecektir. İhale 27
Ocak günü saat 10.30'da Barbaros
Mahallesi, Atatürk Cad. No: 215,
Merkez Çanakkale adresinde
yapılacaktır. İlgili telefon 0286 218 10
55'dir.
ÖZEL İDARE BİNA
İNŞAATI
YAPTIRACAK
Çanakkale Özel İdaresi Yatırım ve
İnşaat Müdürlüğü, Yenice İlçesi
Engelsiz Yaşam Merkezi yapımı işini
açık ihale usulü ile ihale edecektir.
İhale 3 Şubat günü saat 10.30'da
Barbaros Mahallesi, Atatürk Cad. No:
215, Merkez Çanakkale adresinde
yapılacaktır. İlgili telefon 0286 218 10
55'dir.
SOSYAL GÜVENLİK
KURUMU BİNA
İNŞAATI
YAPTIRACAK
Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve
Emlak Daire Başkanlığı, Çanakkale
Ayvacık ve Çanakkale Çan Sosyal
Güvenlik Merkezi hizmet binaları
yapım işini açık ihale usulü ile ihale
edecektir. İhale 16 Ocak günü saat
10.30'da Adakale Sokak No 30,
Yenişehir Ankara adresinde
BELEDİYE REKLAM
PANOLARINI
İHALEYE ÇIKARIYOR
Çanakkale Belediyesi sınırları
dahilindeki şahir mobilyalarının
(reklam raketli otobüs durağı, raket,
bilboard, reklam kulesi, megalight,
harita panosu, raketsiz kapalı otobüs
durağı) yapımı, bakım ve onarımı ile
reklam amacı ile kiralanması işini açık
ihale usulü ile ihale edecektir. İhale
21 Ocak günü saat 13.30'da
Çanakkale Belediyesi Meclis Salonu
adresinde yapılacaktır. İlgili telefon
0286 216 00 12'dir.
BELEDİYE PARKLAR
İÇİN PERSONEL
ALACAK
Çanakkale Belediyesi Park ve Bahçeler
Müdürlüğü park bakım işleri personel
hizmet alımı işini açık ihale usulü ile
ihale edecektir. İhale 17 Ocak günü
saat 11.00'de Namık Kemal Mahallesi,
Köprübaşı Caddesi'ndeki Belediye
Binası'nın 2. katındaki Destek
Hizmetleri Birimi'nde yapılacaktır.
İlgili telefon 0286 216 00 12'dir.
BELEDİYE ÖZEL
GÜVENLİK ALACAK
Çanakkale Belediyesi Zabıta
Müdürlüğü özel güvenlik personeli
hizmet alım işini açık ihale usulü ile
ihale edecektir. İhale 17 Ocak günü
saat 10.00'da Namık Kemal Mahallesi,
Köprübaşı Caddesi'ndeki Belediye
Binası'nın 2. katındaki Destek
Hizmetleri Birimi'nde yapılacaktır.
İlgili telefon 0286 216 00 12'dir.
Organize Sanayi Bölgesi, Bursa Yolu, 7. Km, No: 1 ÇANAKKALE
Tel : +90 286 2171014 Pbx
Fax : +90 286 2130595
[email protected] http://www.canakkaletso.org.tr
16
:1
ÇANAKKALE
TİCARET VE SANAYİ ODASI
eBülten
Sayı: 62
01 – 15 Ocak 2014
ARAŞTIRMA
UYGULAMA
HASTANESİ İLAÇ VE
SERUM ALACAK
GESTAŞ
SİGORTACILIK
HİZMETİ ALACAK
GESTAŞ Deniz Ulaşım Turizm Ticaret
A. Ş. tekne makine sigortası hizmet
alımı işini açık ihale usulü ile ihale
edecektir. İhale 20 Ocak günü saat
14.00'de GESTAŞ Deniz Ulaşım Turizm
Ticaret A. Ş. Cevatpaşa Mah. Kayserili
Ahmet Paşa Cad. No: 26 Çanakkale
adresinde yapılacaktır. İlgili telefon
0286 217 44 52'dir.
GESTAŞ AKARYAKIT
SATIN ALACAK
GESTAŞ Deniz Ulaşım Turizm Ticaret
A. Ş. motorin alımı işini açık ihale
usulü ile ihale edecektir. İhale 3 Şubat
günü saat 14.00'de GESTAŞ Deniz
Ulaşım Turizm Ticaret A. Ş. Cevatpaşa
Mah. Kayserili Ahmet Paşa Cad. No:
26 Çanakkale adresinde yapılacaktır.
İlgili telefon 0286 217 44 52'dir.
CEZAEVİNE ERZAK
SATIN ALINACAK
Yüksek Öğrenim Kurumları Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma
ve Uygulama Hastanesi 226 kalem ilaç
ve alımı işini açık ihale usulü ile ihale
edecektir. İhale 14 Ocak günü saat
10.00'da ÇOMÜ Araştırma ve
Uygulama Hastanesi Kepez /
Çanakkale adresinde yapılacaktır. İlgili
telefon 0286 263 59 51'dir.
>14.01.2014-19.01.2014
Çukurova 7.Kitap Fuarı
Kitap, Süreli Yayın
Tüyap Adana Uluslararası Fuar ve
Kongre Merkezi
>16.01.2014- 19.01.2014
26.Uluslararası Anne Bebek Çocuk
Ürünleri Fuarı
Anne, Bebek ve Çocuk Ürünleri,
Taşıma Araç Gereçleri, Bisiklet,
Güvenlik, Hazır Giyim, Oyuncak,
Mobilya, Ev Tekstili, Kozmetik, Gıda,
Beslenme Araçları
İstanbul Fuar Merkezi, Yeşilköy
>16.01.2014-19.01.2014
8.Uluslararası Kapı Fuarı
Ahşap, Çelik, Endüstriyel ve Otomatik
Kapı ve Kapı Yan Sanayi
İstanbul Fuar Merkezi, Yeşilköy
>16.01.2014-19.01.2014
3.Kapak, Profil ve Raydolap Fuarı
Kapak, Profil ve Raydolap ve Mobilya
Aksesuarları
İstanbul Fuar Merkezi, Yeşilköy
Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı
Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevi
Müdürlüğü 54 kalem erzak alımı işini
açık ihale usulü ile ihale edecektir.
İhale 16 Ocak günü saat 10.00'da E
Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
Müdürlüğü Çanakkale adresinde
yapılacaktır. İlgili telefon 0286 217 29
57'dir.
Organize Sanayi Bölgesi, Bursa Yolu, 7. Km, No: 1 ÇANAKKALE
Tel : +90 286 2171014 Pbx
Fax : +90 286 2130595
[email protected] http://www.canakkaletso.org.tr
17
:1
ÇANAKKALE
TİCARET VE SANAYİ ODASI
eBülten
Sayı: 62
01 – 15 Ocak 2014
01.01.2014 TARİHİNDEN
İTİBAREN GEÇERLİ
OLMAK ÜZERE DEĞERLİ
KÂĞIT BEDELLERİ
ARTIRILMIŞTIR
210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun
2343 sayılı Kanunla değişik 1' inci
maddesinde, "Bu Kanuna bağlı
tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler
"değerli kağıt" sayılır.
Bu Kanunun kapsamına giren veya
diğer kanunlarla kapsama alınacak
olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı
ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve
esasları ve bu kağıtların bedellerini
tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir."
hükmü yer almaktadır.
Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli
Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan
değerli kağıt bedelleri 1/1/2014
tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere 2013/1 sayılı Değerli Kağıtlar
Genel Tebliği ile yeniden tespit
edilmiş (R.G. 30.12.2013 – 28867
mükerrer) ve aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.
Değerli Kağıdın Cinsi
1 - Noter kağıtları:
a) Noter kağıdı 7,55
b) Beyanname 7,55
c) Protesto, vekaletname, re’sen
senet 5,10
2 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)
3 – Pasaportlar 75,00
4 - Yabancılar için ikamet tezkereleri
206,00
5 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)
6 - Nüfus cüzdanları
6,75
7 - Aile cüzdanları 69,00
8 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)
9 - Sürücü belgeleri 92,50
10 - Sürücü çalışma belgeleri
(karneleri) 92,50
11 - Motorlu araç trafik belgesi 92,50
12 - Motorlu araç tescil belgesi 69,50
13 - İş makinesi tescil belgesi 69,50
14 - Banka çekleri (Her bir çek
yaprağı)
4,75
15- Mavi Kart (Ek:9/5/2012-6304/9
md.) 6,75
Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli
kâğıtlar, 01.01.2014 tarihinden
itibaren muhasebe birimleri, yetkili
memurlar, noterler ve noterlik
görevini yapan memurlar ile bankalar
tarafından yukarıda belirtilen yeni
bedelleri üzerinden satılacaktır.
Muhasebe birimleri ve yetkili
memurlarda, mevcut değerli
kâğıtların yeniden değerlendirilmesi
ve muhasebeleştirilmesi işlemleri
Merkezi Yönetim Muhasebe
Yönetmeliği hükümlerine göre
yürütülür.
KAYITLARIN
ELEKTRONİK ORTAMDA
OLUŞTURULMASI,
MUHAFAZASI VE İBRAZ
EDİLMESİ
Maliye Bakanlığı Vergi Usul
Kanununun 175, 242 ve mükerrer 257
nci maddelerine istinaden yayımladığı
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra
No: 431) (Tebliğ) ile bazı mükelleflere,
Tebliğ ekinde yer alan konular
itibarıyla belirlenen asgari içeriklere
uygun kayıtları, elektronik ortamda
oluşturmak ve istenildiğinde ibraz
etmek üzere elektronik ortamda
muhafaza etme zorunluluğu
getirmiştir. Bu kapsamda
oluşturulacak kayıtların, söz konusu
mükelleflerin tüm faaliyetlerine ilişkin
olarak hazırlanması mecburidir.
1. ASGARİ KAYIT SAKLAMA
GEREKSİNİMİ KAPSAMINA GİREN
MÜKELLEFLER:
Zorunluluk kapsamına giren
mükellefler şunlardır:
a) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi
(ÖTV) Kanunu ekinde yer alan (I) sayılı
liste kapsamında ÖTV mükellefiyeti
olanlar ile ÖTV mükellefiyeti olmasa
dahi aşağıdaki faaliyetlerde
bulunanlar;
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu
kapsamında bayilik, taşıma, dağıtıcı,
depolama (deniz taşıtları dâhil),
madeni yağ, serbest kullanıcı, ihrakiye
teslimi, iletim, rafinerici ve işleme
lisanslarından herhangi birisine sahip
olanlar,
4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu
kapsamında CNG, depolama, toptan
satış, dağıtım, iletim, ithalat ve
ihracat lisanslarından herhangi
birisine sahip olanlar,
5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları
(LPG) Piyasası Kanunu kapsamında
dağıtıcı, depolama, taşıma ve otogaz
bayilik lisanslarından herhangi birisine
sahip olanlar,
b) Özel Tüketim Vergisi Kanunu
ekinde yer alan (III) sayılı listenin B
cetvelinde yer alan ürünlerle ilgili
olarak,
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme
Kurumundan Tütün Ticareti Yetki
Belgesi almış gerçek ve tüzel kişiler,
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme
Kurumundan Üretim ve Faaliyet
Uygunluk Belgesi almış gerçek ve
tüzel kişiler
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme
Kurumundan Üretim ve Faaliyet
Uygunluk Belgesi almış gerçek ve
tüzel kişilerin mamullerinin, Toptan
Satış Belgesi sahibi mükelleflere
pazarlama ve dağıtımını
gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiler.
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve
Kontrol Kanunu kapsamındaki kurum,
kuruluşlar, kamu iktisadi kuruluşları
ve sermayesinin yüzde 50 veya daha
fazlası kamuya ait olan kurum ve
kuruluşlar yukarıda belirlenen
kapsamın dışındadır.
2. ASGARİ KAYIT SAKLAMA
GEREKSİNİMİ BELİRLENEN KONULAR:
Organize Sanayi Bölgesi, Bursa Yolu, 7. Km, No: 1 ÇANAKKALE
Tel : +90 286 2171014 Pbx
Fax : +90 286 2130595
[email protected] http://www.canakkaletso.org.tr
18
:1
ÇANAKKALE
TİCARET VE SANAYİ ODASI
eBülten
Sayı: 62
01 – 15 Ocak 2014
Tebliğ ekinde, asgari kayıt saklama
gereksinimi belirlenen konular
aşağıdaki gibi belirlenmiştir,
- Satış kayıtları,
- Alış kayıtları,
- Dönem başı ve dönem sonu mal
stoklarına ilişkin envanter kayıtları,
- İthalat kayıtları,
- İhracat kayıtları,
- Üretim kayıtları,
- Diğer kayıtlar.
3. KAYITLARIN OLUŞTURULMASI,
OLUŞTURULMA ZAMANI,
MUHAFAZASI VE İBRAZI:
Tebliğ ile belirlenen usul ve esaslara
uygun kayıtların, elektronik ortamda
oluşturulması ve istenildiğinde ibraz
edilmek üzere yine elektronik
ortamda muhafaza edilmesi
zorunludur. Söz konusu kayıtlar,
Tebliğ ekinde belirlenen asgari içeriğe
sahip olacak şekilde ve yasal
defterlerin tutulduğu para birimi
kullanılarak oluşturulur. Ancak
mükellefler, ihtiyaç duymaları halinde
söz konusu kayıtlara, belirlenen asgari
içeriğe ilave bilgiler de ekleyebilirler.
Bu durumda, muhafaza ve ibraz
yükümlülüğü ilave bilgileri de kapsar.
Mükellefler, bu Tebliğ kapsamındaki
kayıtlara ilişkin oluşturma işlemini,
işlemlerin yasal defterlere
kaydedilmesi ile birlikte tamamlamak
zorundadırlar.
4. BİLGİ SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ:
Tebliğ ekinde yer alan konulara ilişkin
kayıtların elektronik ortamda
oluşturulması ve istenildiğinde ibraz
edilmek üzere muhafaza edilmesi
sırasında kullanılacak olan bilgi
sisteminin (yazılım ve donanım)
taşıması gereken asgari özellikler
Tebliğin 5 inci bölümünde yer
almaktadır.
5. SORUMLULUK VE CEZA
UYGULAMASI:
Oluşturulan kayıtlarda yer alması
gereken asgari unsurlar ile söz konusu
kayıtların elektronik ortamda
muhafazası ve istenildiğinde ibrazına
ilişkin olarak bu Tebliğ ile getirilen
zorunluluklara uymayanlar hakkında,
Vergi Usul Kanununun ceza hükümleri
tatbik olunur. (Tebliğ Md. 6/1)
Mevcut yasal düzenlemeler
çerçevesinde bu zorunluluğa
uymamanın cezası Vergi Usul
Kanununun mükerrer 355 inci
maddesi ile belirlenen özel usulsüzlük
cezası olup, 2013 YILINDA KURUMLAR
İÇİN GEÇERLİ CEZA MİKTARI 1.200
TL’dir.
6. YÜRÜRLÜK:
Tebliğ (dolayısıyla kayıt saklama
gereksinimine ilişkin zorunluluk)
1/7/2014 tarihinde yürürlüğe
girecektir. Bizim anlayışımıza göre,
zorunluluk kapsamına bu tarihten
itibaren gerçekleştirilen işlemlere
ilişkin kayıtlar girmektedir. Ancak
zorunluluğun bu tarihten itibaren
yapılması gereken kayıtlar olarak
anlaşılması da mümkündür.
ASGARİ KAYIT SAKLAMA GEREKSİNİMİ
BELİRLENEN KONULAR
Satış kayıtları
MADDE 1 – (1) Satılan mal veya
sunulan hizmetler dolayısıyla (iadeler
dâhil) düzenlenen fatura ve fatura
yerine geçen belgelere ilişkin
oluşturulacak elektronik kayıtlarda,
asgari olarak aşağıdaki unsurlara yer
verilmesi gerekmektedir.
a) Yevmiye tarihi,
b) Yevmiye numarası,
c) Belge tarihi,
ç) Belge seri-sıra no (Belgelerin,
kurumsal kaynak planlama
yazılımlarında takibi için ayrı bir
referans numarası kullanan
mükellefler için belge üzerinde yer
alan referans numarası),
d) Alıcının adı veya unvanı,
e) Alıcının soyadı,
f) Alıcıya (Vergi Usul Kanununun 232
nci maddesinin birinci fıkrasında
sayılanlar) ait vergi kimlik numarası
(gerçek kişi mükellefler için TCKN),
g) Ürün Kodu,
ğ) Satılan her bir mal veya sunulan
her bir hizmetin cinsi (ad, marka,
model ve benzeri ayırt edici
özellikler),
h) Satılan her bir mal cinsine ilişkin
miktar,
ı) Ölçü birimi (lt, adet, kg, saat vb.),
i) Satılan her bir mal veya sunulan her
bir hizmet cinsine ilişkin birim fiyat,
j) Satılan her bir mal veya sunulan her
bir hizmet cinsine ilişkin tutar,
k) Her bir vergi türü itibarıyla satış
belgesi üzerinde gösterilmesi gereken
vergisel yükümlülükler (KDV, ÖTV vb.)
ile söz konusu yükümlülüklere ilişkin
tecil, istisna, mahsup ve benzeri
unsurlar,
l) Belge üzerinde yer alan indirim ve
iskonto gibi unsurlar,
m) Belge toplam tutarı.
(2) Ödeme Kaydedici Cihazlar
tarafından düzenlenen belgeler ile
ilgili olarak oluşturulacak kayıtlar,
düzenlenen belge üzerinde yer alan
bilgiler ile sınırlıdır.
(3) Mükellefler, satış belgelerine
ilişkin kayıtlarda mal ve hizmet
tanımlamaları için kullanacakları
ifadelerin tekilliğini sağlamak, diğer
bir ifade ile aynı mal veya hizmet cinsi
için birden fazla isim ve kod
kullanmamak konusunda gerekli
önlemleri almak zorundadır.
Alış kayıtları
MADDE 2 – (1) Temin edilen mal veya
hizmetler dolayısıyla (iadeler dahil)
alınan fatura ve fatura yerine geçen
belgelere ilişkin oluşturulacak
elektronik kayıtlarda,asgari olarak
aşağıdaki unsurlara yer verilmesi
gerekmektedir.
a) Yevmiye tarihi,
b) Yevmiye numarası,
c) Belge tarihi,
ç) Belge seri-sıra no,
d) Satıcının adı veya unvanı,
e) Satıcının soyadı,
f) Satıcıya ait vergi kimlik numarası
(gerçek kişi mükellefler için TCKN),
g) Ürün Kodu,
Organize Sanayi Bölgesi, Bursa Yolu, 7. Km, No: 1 ÇANAKKALE
Tel : +90 286 2171014 Pbx
Fax : +90 286 2130595
[email protected] http://www.canakkaletso.org.tr
19
:1
ÇANAKKALE
TİCARET VE SANAYİ ODASI
eBülten
Sayı: 62
01 – 15 Ocak 2014
ğ) Alınan her bir mal veya hizmetin
cinsi (ad, marka, model ve benzeri
ayırt edici özellikler),
h) Alınan her bir mal cinsine ilişkin
miktar,
ı) Ölçü birimi (lt, adet, kg, saat vb.),
i) Alınan her bir mal veya sunulan her
bir hizmet cinsine ilişkin birim fiyat,
j) Alınan her bir mal veya sunulan her
bir hizmet cinsine ilişkin tutar,
k) Her bir vergi türü itibarıyla alış
belgesi üzerinde gösterilmesi gereken
vergisel yükümlülükler (KDV, ÖTV vb.)
ile söz konusu yükümlülüklere ilişkin
tecil, istisna, mahsup ve benzeri
unsurlar,
l) Belge toplam tutarı.
(2) Ödeme Kaydedici Cihazlar
tarafından düzenlenen belgeler ile
ilgili olarak oluşturulacak kayıtlar,
düzenlenen belge üzerinde yer alan
bilgiler ile sınırlıdır.
(3) Mükellefler, alış belgelerine ilişkin
kayıtlarda yer alan mal ve hizmet
tanımlamaları için kullanacakları
ifadenin tekilliğini sağlamak
zorundadır.
Dönem başı ve dönem sonu mal
stoklarına ilişkin envanter kayıtları
MADDE 3 – (1) Dönem başı ve dönem
sonu mal (ilk madde malzeme, yarı
mamul, mamul, ara girdi ve ticari mal)
mevcutlarına ilişkin kayıtların, her bir
mal cinsi ile ilgili olmak üzere asgari;
a) Ürün kodu,
b) Cinsi (ad, marka, model ve benzeri
ayırt edici özellikler),
c) Ölçü birimi (lt, adet, kg vb.),
ç) Miktar,
d) Varsa üretim süreci
tamamlanmayan yarı mamullerin
tamamlanma yüzdesi,
e) Birim maliyet,
f) Toplam tutar bilgilerini ihtiva
edecek şekilde tutulması
gerekmektedir.
(2) Mükellefler, envanterlerine ilişkin
kayıtlarda yer alan mal tanımlamaları
için kullanacakları ifadenin tekilliğini
sağlamak zorundadır.
İthalat kayıtları
MADDE 4 – (1) İthalat işlemleri ile
ilgili olarak oluşturulacak elektronik
kayıtlarda, asgari olarak aşağıdaki
unsurlara yer verilmesi
gerekmektedir;
a) Yevmiye tarihi,
b) Yevmiye numarası,
c) Belge tarihi,
ç) Belge seri-sıra no,
d) Satıcının adı veya unvanı,
e) Satıcının soyadı,
f) Satıcının ülkesi,
g) Satıcının kodu,
ğ) İthalatın gerçekleştirildiği gümrük
idaresi,
h) Fiili ithalat tarihi,
ı) Fiili ithalat miktarı,
i) Gümrük beyannamesi tescil tarihi,
j) Gümrük beyannamesi tescil
numarası,
k) İthal edilen malın G.T.İ.P. numarası,
l) Ürün kodu,
m) İthal edilen her bir mal veya
sunulan her bir hizmetin cinsi (ad,
marka, model ve benzeri ayırt edici
özellikler),
n) İthal edilen her bir mal cinsine
ilişkin brüt miktar,
o) İthal edilen her bir mal cinsine
ilişkin net miktar,
ö) Ölçü birimi (lt, adet, kg vb),
p) İthal edilen her bir mal veya
sunulan her bir hizmet cinsine ilişkin
birim fiyat,
r) İthal her bir mal veya sunulan her
bir hizmet cinsine ilişkin toplam tutar,
s) İthalat işlemleri ile ilgili her bir vergi
türü itibarıyla vergi yükümlülükleri
(KDV, ÖTV gibi.),
ş) Belge toplam tutarı,
t) İthalat bedelinin ödendiği hesaba
ilişkin bankanın adı/şubesi ve IBAN’ı.
(2) Mükellefler, ithalat işlemlerine
ilişkin kayıtlarda yer alan mal ve
hizmet tanımlamaları için
kullanacakları ifadenin tekilliğini
sağlamak zorundadır.
İhracat kayıtları
MADDE 5 – (1) İhracat işlemleri ile
ilgili olarak oluşturulacak elektronik
kayıtlarda,asgari olarak aşağıdaki
unsurlara yer verilmesi
gerekmektedir.
a) Yevmiye tarihi,
b) Yevmiye numarası,
c) Belge tarihi,
ç) Belge seri-sıra no,
d) Alıcı adı veya unvanı,
e) Alıcı soyadı,
f) Alıcının ülkesi,
g) Alıcının kodu,
ğ) İhracatın gerçekleştirildiği gümrük
idaresi,
h) Fiili ihracat tarihi,
ı) Gümrük beyannamesi tescil tarihi,
i) Gümrük beyannamesi tescil
numarası,
j) İhraç edilen malın G.T.İ.P. numarası,
k) Ürün kodu,
l) İhraç edilen her bir mal veya
sunulan her bir hizmetin cinsi (ad,
marka, model ve
benzeri ayırt edici özellikler),
m) İhraç edilen her bir mal cinsine
ilişkin brüt miktar,
n) İhraç edilen her bir mal cinsine
ilişkin net miktar,
o) Ölçü birimi (lt, adet, kg vb),
ö) İhraç edilen her bir mal veya
sunulan her bir hizmet cinsine ilişkin
birim fiyat,
p) İhraç edilen her bir mal veya
sunulan her bir hizmet cinsine ilişkin
toplam tutar,
r) Belge toplam tutarı,
s) İhracat bedelinin ödendiği hesaba
ilişkin bankanın adı/şubesi ve IBAN’ı.
(2) Mükellefler, ihracat işlemlerine
ilişkin kayıtlarda yer alan mal ve
hizmet tanımlamaları için
kullanacakları ifadenin tekilliğini
sağlamak zorundadır.
Üretim kayıtları
MADDE 6 – (1) Gerçekleştirilen
üretim faaliyetlerinin, envanter ve
randıman teknikleri kullanılarak
kontrolüne yönelik olmak üzere
oluşturulacak kayıtlarda asgari olarak
Organize Sanayi Bölgesi, Bursa Yolu, 7. Km, No: 1 ÇANAKKALE
Tel : +90 286 2171014 Pbx
Fax : +90 286 2130595
[email protected] http://www.canakkaletso.org.tr
20
:1
ÇANAKKALE
TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sayı: 62
eBülten
01 – 15 Ocak 2014
aşağıdaki unsurlara yer verilmesi
gerekmektedir;
a) Üretim girdileri için;
1) Dönem başlangıcı,
2) Dönem bitişi,
3) Girdi malın ürün kodu,
4) Girdi malın cinsi (ad, marka, model
ve benzeri ayırt edici özellikler),
5) Miktarı,
6) Ölçü birimi (lt, adet, kg vb),
7) Birim maliyet,
8) Toplam maliyet.
b) Üretim çıktıları için;
1) Dönem başlangıcı,
2) Dönem bitişi,
3) Üretilen malın ürün kodu,
4) Üretilen malın cinsi (ad, marka,
model ve benzeri ayırt edici
özellikler),
5) Miktarı,
6) Ölçü birimi (lt, adet, kg vb),
7) Birim maliyet,
8) Toplam maliyet.
c) Üretim süreci için;
1) Mamul ya da yarı mamulü
üretebilmek için kullanılması gereken
ilk madde ve malzeme, yarı mamuller
ile üretim süreci sonunda elde
edilecek ürünlerin miktar bilgileri ile
tarif edildiği ürün reçeteleri,
2) Hammadde, malzeme ve mamuller
ile ilgili olarak stok, sevk ve üretim
süreçlerinde oluşan fire ve zayiatın
cinsi, miktarı ve ürün kodu.
(2) Üretim süreci tamamlanmayan
yarı mamullere ait kayıtlar çıktılar
arasına dâhil edilmeden ayrı takip
edilecektir.
(3) Mükellefler, üretimlerine ilişkin
kayıtlarda yer alan mal ve hizmet
tanımlamaları için kullanacakları
ifadenin tekilliğini sağlamak
zorundadır.
Diğer kayıtlar
MADDE 7 – (1) Tebliğin üçüncü
maddesinde ifade edilen
mükelleflerden Özel Tüketim Vergisi
Kanunu ekinde yer alan (I) ve (III)
sayılı listelerdeki mallar dolayısıyla
mükellefiyeti bulunanlar, söz konusu
mallarla ilgili oluşturacakları
kayıtlarında, ilgili malların Gümrük
Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.)
bilgilerine de yer vermek
zorundadırlar.
İNDİRİMLİ ORANA TABİ
İŞLEMLERDE İADE
EDİLECEK KDV’NİN 2014
YILINDA GEÇERLİ
OLACAK ALT SINIRI
17.700 TL
Bilindiği gibi KDV Kanunu’nun 29’uncu
maddesi gereğince, indirimli orana (%
1 ve %8) tabi işlemler nedeniyle
yüklenilen ve indirim yoluyla
giderilemeyen KDV’nin Bakanlar
Kurulu’nca tespit edilen sınırı
aşmayan kısmının yılı içinde
mahsuben, yılı içinde mahsuben iade
edilmeyen tutarların ise izleyen yıl
içinde nakden ve/veya mahsuben
iadesi mümkündür.
Bakanlar Kurulu 2006/10379 sayılı
Kararı ile söz konusu sınırı 10.000 TL
olarak belirledikten sonra, sınırın
izleyen yıllarda yeniden değerleme
oranında artırılmak suretiyle
uygulanacağını; hesaplama sırasında
50 TL ve daha düşük tutarların
dikkate alınmayıp, 50 TL’den fazla
olan tutarların ise 100 TL’nin en yakın
katına yükseltileceğini hükme
bağlamıştır. 123 no.lu KDV Genel
Tebliği ile (R.G.30.12.2013 – 28867(Mükerrer) ;
İndirimli orana tabi işlemlerden
doğan KDV iadesi taleplerinde,
yüklenilen ve indirim yoluyla
giderilemeyen KDV’nin iade
edilmeyecek kısmı 2014 yılında
17.700 TL olarak tespit ve ilan
edilmiştir. Söz konusu sınırın 2013
yılına ilişkin sınırın (17.000 TL’nin)
2013 yılı yeniden değerleme oranında
(%3,93) artırılması suretiyle
hesaplandığı anlaşılmaktadır.
Organize Sanayi Bölgesi, Bursa Yolu, 7. Km, No: 1 ÇANAKKALE
Tel : +90 286 2171014 Pbx
Fax : +90 286 2130595
[email protected] http://www.canakkaletso.org.tr
21
Download

eBülten - Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası