Argus Turkish Solid Fuels 2014
2-3 Nisan | İstanbul, Türkiye
Erken Kayıt Yaptıranlara
İndirim
Erken kayıt yaptırarak 120€’ya kadar
kazanç sağlayın. Yararlanmak için
31 Ocak’a kadar kayıt yaptırın.
Türkiye kömür ve katı yakıt piyasasının buluşma noktası
argusmedia.com/solidfuels
Argus Türkiye Katı Yakıt Konferansı 2014, tedarik zincirinin her safhasından
üreticileri, tüccarları ve son tüketicileri buluşturan Türkiye’ye odaklı tek
uluslararası kömür ve katı yakıt konferansıdır.
Konuşmacılardan bazıları:
Bu konferans elektrik üretimi, çimento ve çelik sektörleri için alternatif
yakıtlar, kok kömürü, petrokok ve buhar kömürü arzını ve talebini etkileyen
önemli konuları anlama ve tartışma fırsatını sunuyor.
Oğuz Türkyılmaz
Makine Mühendisleri Odası Enerji
Komisyonu Başkanı
• Elektrik ve çimento üreticileri – Buhar kömürü ve petrokok
piyasasının dinamiklerini anlayıp mevcut ve yeni yakıt tedarikçilerini
değerlendirmeye alarak işletme sermayenizden tasarruf edebilirsiniz
• Çelik üreticileri – Fiyatlandırma eğilimlerini tartışarak ve
metalürjik kömür tedarikinizi çeşitlendirerek üretim sürecinizdeki
maliyetlerinizden tasarrufa gidebilirsiniz
• Kömür ticareti yapanlar ve aracı şirketler – Ticari ağınıza Türkiye’den
ve başka yerlerden üreticiler ve son tüketiciler katarak ağınızı
genişletebilirsiniz
• Katı yakıt üreticileri ve tedarikçileri – Mevcut ve yeni müşterilerle
tanışarak Avrupa’nın en hızlı büyüyen pazarında ihracatınızı
artırabilir, işinizi büyütebilirsiniz
Medya Ortakları
Milton Catelin
Baş Yönetici, Dünya Kömür Birliği
Sırrı Uyanık
Genel Müdür, İSKEN
Tamer Turna
İcra Kurulu Başkanı, Yıldırım Enerji
Yatırımları A.Ş.
Nejat Tamzok
Planlama Müdürü, Türkiye Kömür
İşletmeleri Kurumu
Önder Kartal
Şirket Müdürü, AURUM
Aşkın Soyer
Baş Yönetici, Kömür Aracısı, CAPEX
Industries
Giorgio Ruscito
Genel Müdür, Fuelmed
Howard Gatiss
İcra Kurulu Başkanı, CMC
Konferansa dair daha fazla bilgi için lütfen argusmedia.com/solidfuels
adresini ziyaret edin [email protected] adresine e-posta gönderin
Kömür
piyasaları aydınlatıyor
Piyasa raporları
Danışmanlık
Toplantılar
Program: 1 Gün
2 Nisan 2014
09.00 – 09.50
Kayıt ve Kahve Servisi
09.50 – 10.00
Başkanın Açılış Konuşması
10.00 – 10.20
Açılış Oturumu: Türkiye’nin Enerji Politikasında Geleceğe
Yönelik Gelişmelerin İncelenmesi
• Türkiye’nin enerji dağılımı ve 2023 ulusal vizyonu
• Katı yakıt piyasaları için gelecekteki gelişmeler ve politika
inisiyatifleri
• Gaz ithalatına olan bağımlılığı azaltma ve Türkiye’nin
enerji güvenliğini artırma
• Kömürden elektrik üretmedeki gelecekteki gelişmeleri
değerlendirme
10.20 – 10.40
Açılış Oturumu: Küresel Enerji Piyasalarını İncelenmesi
• Küresel enerji piyasalarını ve karbon kullanımının gözden
geçirilmesi
• Amerikan kaya gazının getirileri ve diğer küresel
gelişmeler
• Küresel enerji politikasının ve güvenliğinin ve kömür
piyasasıyla ilişkisinin geleceği
10.40 – 11.00
Küresel Kömür ve Petrokok Fiyat Dinamikleri
• Küresel kömür endüstrisinin karşı karşıya olduğu başlıca
zorlukları değerlendirme
• 2014 yılında ve sonrasında kömürdeki fiyat trendlerini
saptama – önemli faktörler ve sürükleyen unsurlar
• Türkiye’de ve Doğu Akdeniz’de talep nasıl bir seyir izliyor?
• Türkiye’ye kömür ihracatı yapanların konumunu, değerini
ve rekabetçiliğini değerlendirme
11.00 – 11.30: Sabah Kahve Molası
• Mısır ve Libya gibi kendilerini yeniden toparlayan
ekonomilerin piyasalar üzerinde ne gibi etkileri olacak?
12.10 – 12.30
Örnek Olay İncelemesi
12.30 – 13.00
Kömür Kalitesindeki Kısıtlamalar, Kömür Harmanlama ve
Kömür Temini Üzerindeki Etkileri
• Ulusal kömür kalitesi hedefleri piyasaya arzı nasıl
etkiliyor?
• Kalitede tutarlılık sağlamak için neler yapılabilir ve ticaret
yapanlar ve üreticiler nasıl uyum gösteriyorlar?
13.00 – 14.30: Öğle Yemeği
14.30 – 15.10
Tartışma Paneli: 2023 Yıllık 100 Milyar MegaWatt saat/yıllık
Elektrik Üretimi Hedefinin Ne Kadarı Kömürden Elektrik Üreten
Santrallerden Karşılanacak?
• Kömürden elektrik üretme piyasasını ve Türkiye’de
elektrik üretiminde beklenen büyümeyi gözden geçirme
• Mevcut ve planlanan, kömürden elektrik üretme projeleri
– hangi yeni santraller yapım aşamasında ve kömür talebi
üzerindeki etkileri ne olacak?
• Türkiye’nin 2023 vizyonu gelecek 5-10 sene içindeki
kömür talebini nasıl şekillendirecek? Türkiye, gaz
ithalatına olan bağımlılığını azaltabilir mi?
• Yurtiçinde üretilen linyit ve kömür ile ithal kömürün
karşılaştırılması – Türkiye’deki santraller hükümetin
hedeflerini karşılayabilir mi? Hedefleri tutturmanın
ekonomik bir faydası var mı?
15.10 – 15.30
Örnek Olay İncelemesi
15.30 – 15.50
Örnek Olay İncelemesi: İSKEN Sugözü Elektrik Santrali
15.50 – 16.20: Öğleden Sonra Kahve Molası
Sponsorluk veya Konuşmacı Olma Fırsatları
Seçkin konukların arasına katılıp daha fazla görünürlük
sağlayarak yeni iş bağlantıları kurun. Daha fazla bilgi
için Jonathan Kinash ile +44 (0) 20 7199 4800 numaralı
telefondan veya [email protected]
e-posta adresinden bağlantı kurun
11.30 – 12.10
Tartışma Paneli: Çimento Sektörü Türkiye’nin Kömür ve
Petrokok Talebini Ne Ölçüde Sürüklüyor?
• Küresel ticari akış, Türk çimentosuna olan talebi,
petrokokta ve kömürdeki fiyat dinamiklerini
değerlendirme
• Orta Doğu’daki çimento tüketimi daha ne kadar
büyüyecek ve Türkiye’nin kömür ve petrokok talebini
nereye kadar sürükleyecek?
argusmedia.com/solidfuels
Karadeniz, Amerika Kıtası, Afrika arasında karşılaştırma –
Türkiye Pazarına Kömür İhracatını İnceleme ve Tüketicilere En
Fazla Faydayı Hangi Bölgenin Sunduğunu Değerlendirme
16.20 – 16.40
Türkiye Kömür Piyasasına En Fazla İhracat Yapan Ülke Olarak
Konumunu Sağlamlaştıran Rusya
16.40 – 17.00
Afrika Amerika Kıtası, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Rusya
İle Yarışarak Akdeniz Bölgesine En Fazla İhracat Yapanlar
Arasına Katılabilir mi?
17.00 – 17.10
Başkanın Kapanış Konuşması
17:10 – 19:30
İçkili Kaynaşma Resepsiyonu
İstanbul, Türkiye
Program: 2. Gün
3 Nisan 2014
09.30 – 10.00
Kayıt ve Kahve Servisi
10.00 – 10.10
Başkanın Açılış Konuşması
10.10 – 10.30
Açılış Oturumu: 2014’te Türkiye’nin Enerji Görünümü
10.30 – 11.10
Tartışma Paneli: Türkiye’nin Katı Yakıt ve Kömür Talebi Ne
Ölçüde Yurtiçinden Karşılanabilir?
• Türkiye’nin yurtiçi taş kömürü ve linyit üretimini ve
katı yakıt ithalatına olan talep üzerindeki etkisini
değerlendirme
• Yurtiçinde üretilen kömür ile ithal kömürün
karşılaştırılması – Son tüketiciler katı yakıt ihtiyaçlarında
ne ölçüde esnekler?
• Türkiye’nin madencilik ve maden çıkarma tesislerinin
özelleştirilmesinde hangi adımlar atıldı?
11.10 – 11.40: Sabah Kahve Molası
11.40 – 12.20
Tartışma Paneli: Türk Çeliğine Olan Talebi ve Türkiye Kömür
Piyasası Üzerindeki Etkisini Değerlendirme
• 2014’te ve sonrasında, küresel metalürjik kömür ve çelik
piyasa fiyatları
• Türk çelik üreticileri metalürjik kömür tedarikini
çeşitlendirmek için hangi adımları atıyorlar?
• Çelik üreticileri kömür harmanlama ve tedariki yoluyla
fiyatlarda nasıl avantajlar sağlayabilirler?
Karadeniz, Amerika Kıtası, Afrika arasında karşılaştırma –
Türkiye Pazarına Kömür İhracatını İnceleme ve Tüketicilere En
Fazla Faydayı Hangi Bölgenin Sunduğunu Değerlendirme
12.20 – 12.40
Kolombiya’ya Türkiye Pazarına Kömür Sağlayan Kaynaklardan
Birisi Olarak Neden Güvenilmeye Devam Edilebilir?
12.40 – 13.00
Türkiye Pazarında Ukraynalı Kömür Üreticilerinin Karşı Karşıya
Olduğu Zorluklar ve Fırsatlar
13.00 – 13.20
ABD Kaya Gazındaki Genişleme Işığında, Gelecek 12 ila 24 Ay
İçinde ABD’nin Türkiye’ye İhracatında Bir Artış Bekleyebilir
miyiz?
13:20 – 14:40: Öğle Yemeği
14:40 – 15:10
Kömür ve Katı Yakıt Ticareti ve Temininde Risk Yönetiminin
Önemi
• F inansal riskten korunma politikası (hedging) belirleme
ve finansal riskten korunma programı hayata geçirme –
ana hatlarıyla zorluklar, çözümler ve pratik uygulamalar
argusmedia.com/solidfuels
• Takas (swap), opsiyon, vadeli işlemler (forward); borsa
üzerinden veya borsa dışından yapılan işlemlerin
karşılaştırılması – Piyasada olan başlıca enstrümanlar
ve ürünler neler ve bunlar nasıl kullanılabilir?
• Hedging yapmanın nispi maliyetleri nedir? Bir işletmeye
ne gibi faydalar sağlayabilir?
15.10 – 15.40
Lojistik ve Nakliyat – Son Tüketicilerin Küresel Katı Yakıt
Tedarikçilerine Erişimini Artırmak İçin Hangi Adımların
Atılması Gerekiyor?
• 2014’te ve sonrasında navlun fiyatlarının ve lojistik
maliyetlerinin görünümü
• Türkiye’de buhar kömürü, linyit, kok kömürü ve petrokok
endüstrilerinin karşılaştığı başlıca zorlukların analizi
15.40 – 16.00
Akdeniz Kömür Piyasasında Türkiye’nin Kapsamlı Rolünü
İnceleme
• Gelecek 12 ile 36 ay içinde Akdeniz’de kömür talebi ve
büyüme tahminleri
• Türkiye pazarının gelişimi ile Akdeniz ve Avrupa’daki
kömür ithalatlarını karşılaştırma ve farklılıkları bulma
16.00 – 16.15
Başkanın Kapanış Konuşması
Konferansın Sonu
“Türkiye’nin gelecekteki elektrik ihtiyacı için
kömür güvenli, sürdürülebilir ve stabil bir
enerji kaynağı olarak yerini korumaya devam
ediyor. Bu yüzden, kömürden elektrik üretimi
çevresel duyarlılığı ve verimliliği artırmaya
odaklanarak önümüzdeki yıllarda daha da
geliştirilmek zorunda. Argus Türkiye Katı Yakıt konferansı,
bu anlayışı ilerletmeye ve iş bağlantıları kurmak için iyi bir
fırsat oluşturmaya hatırı sayılır bir katkı yapacak.”
Sırrı Uyanık, Genel Müdür, İSKEN
“Argus Katı Yakıt Konferansının tüm sektör
için zaman ayırmaya son derece değer bir
toplantı olacağına inanıyorum. Sektörde önde
gelen tüm ulusal ve uluslararası temsilcilerin
katılacağını biliyorum; bu yüzden, konferans
katılımcıların sektördeki küresel ve ulusal
zorlukları anlaması bakımından inanılmaz bir fırsat olacak.”
Nejat Tamzok, Planlama Müdürü, Türkiye Kömür
İşletmeleri Kurumu
“Argus Türkiye Katı Yakıt konferansının,
Akdeniz’de en fazla gelecek vaat eden
buhar kömürü pazarı olan Türkiye’deki
gelecekteki gelişmelere dair derin bir kavrayış
sağlayacağını umuyorum.”
Giorgio Ruscito, Genel Müdür, Fuelmed
İstanbul, Türkiye
Kayıt
E-POSTA:
FAKS
POSTA:
[email protected]
Bu formu doldurarak faksla gönderin
+44 (0) 870 441 9873
Bu formu doldurarak aşağıda verilen adresi yollayın
TARİHLER
2-3 Nisan 2014, İstanbul, Türkiye
KAYIT FORMU
Lütfen büyük harflerle YAZIN ve aşağıdaki adrese
gönderin:
ERKEN KAYIT YAPTIRANLAR İÇİN SÜPER ÜCRETLER (31 Ocak 2014’e kadar Attn: Simon Deslandes, Argus Media, Argus House, 175 St
John Street, London EC1V 4LW United Kingdom
yararlanılabilir)
Tel: +44 (0) 20 7780 4341|Faks: +44 (0) 870 441 9873
1.075€
1.390 US$
İki günlük giriş kartı: 895£
[email protected]
STANDART KAYIT ÜCRETLERİ
İki günlük giriş kartı: 995£
1.195€
ŞİRKET BİLGİLERİ:
1.545US$
Şirket Adı: Adres: Şehir: Posta Kodu: Ülke: Vergi Numarası: Konferans ücretlerine nelerin dahil olduğunu görmek için aşağıdaki
adresi ziyaret edin www.argusmedia.com/solidfuels
ÖDEME YÖNTEMİ
Faturayı şirketime gönderin
İlişikteki çekle ödeyeceğim (“Argus Media Limited” adına ciro edilmeli)
1. DELEGENİN BİLGİLERİ
Kredi kartı
Kredi kartı tipi (birine işaret koyun): Visa
Amex
Mastercard
Kart numarası: Kart sahibinin adı: Güvenlik kodu: Son Kullanma Tarihi: /
/
Ad: Dr/Bay/Bayan: İş Ünvanı: Telefon: E-posta: Özel beslenme/engelli istekleri (varsa):
2. DELEGENİN BİLGİLERİ
İmza: Ad: Dr/Bay/Bayan: İş Ünvanı: Telefon: E-posta: Özel beslenme/engelli istekleri (varsa):
Argus Media Vergi Numarası: GB229714941 – Şirket tescil numarası. 1642534
Kredi kartı için fatura adresi: Kodu: web
ŞART VE KOŞULLAR
Bu Şart ve Koşullar metnindeki “biz”, “bize” ve “bizim” kelimeleri 01642534 ticari tescil numarasıyla
İngiltere’de kurulmuş olan ve tescilli şirket merkezi Argus House, 175 St John Street, Londra, EC1V 4LW
adresinde bulunan Argus Media Limited şirketini, “siz” ve “sizin” kelimeleri sizi ifade eder. Konferans için
rezervasyon taleplerini yer durumuna bağlı olarak çevrimiçi, elektronik veya posta yoluyla gönderilen
kayıt formuyla kabul ediyoruz. Rezervasyon talebinizi kabul ettiğimizi size bildirir bildirmez (e-posta
dahil), bu Şart ve Koşullar metnini kapsayan ve yasal yönden bağlayıcı olan bir sözleşme aramızda oluşur.
Ödeme 1. Rezervasyon sırasında ödeme eksiksiz olarak tahsil edilmemişse, aşağıdaki ikinci
paragraf uyarınca ödeme eksiksiz biçimde tahsil edilene dek rezervasyonunuz geçici olacaktır. Nihai
olmayan nitelikteki rezervasyonlar için garanti veremeyeceğimizi kabul etmektesiniz. 2. Konferans
ücreti fatura tarihinden itibaren 30 gün içinde ödenmelidir ve ödeme her şart altında konferanstan 7
gün önce eksiksiz olarak alınmış olmalıdır. 3. Ücretler sabittir ve konferansın tümüne iştirak etmeyi
arzu etmediğiniz takdirde, aksi belirtilmedikçe, ücrette indirim ve kesinti yapılmaz. 4. Erken kayıt
yaptıranlara yönelik indirimden yararlanmak için, üstte belirtilen ve fatura üzerindeki tarihten önce
rezervasyon talebi ve ödeme eksiksiz olarak alınmalıdır. 5. İngiltere Gider Vergisi Mevzuatına göre,
her ülkeden gelen delegelerin İngiltere’de yer alan tüm etkinliklerde KDV ödemesi gerekir.
İptaller ve Başkalarını Gönderme 6. Konferansa iştirak edemezseniz, konferansın başlamasından en
az 48 saat önce [email protected] adresine yazılı olarak bilgi vermek şartıyla yerinize bir
başkasını gönderebilirsiniz. 7. 3 Mart 2014 tarihinden önce [email protected] adresine
yazılı olarak başvurularak yapılan iptallerde, idari masraflar için %15 kesinti yapıldıktan sonra
bakiye iadesi yapılacaktır. 3 Mart 2014 tarihinde veya sonrasında yapılan iptal talepleri için para
iadesi yapılmayacaktır. 8. Konferansın tümüne ve bir kısmına her ne sebeple olursa olsun iştirak
edememek, geç iptal olarak işlem görecek ve para iadesi yapılmayacaktır. 9. Bizden kaynaklanan
herhangi bir nedenle konferans iptal edilirse, bu durumda kayıt ücreti eksiksiz olarak iade edilecektir.
Bu tür iptalle bağlantılı olarak, herhangi bir kayıp, zarar ve maliyet (seyahat, vize ve konaklama
masrafları da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmayanlar) bir yükümlülüğümüz bulunmamaktadır. Para
iadeleri 25 iş günü sürebilir.
Toplantılar 10. Konferans programlarımız hazırlandıkları tarih itibarıyla doğrudur; ancak,
konferansın içeriği, konuşmacıları, yeri ve/veya zamanında çeşitli düzeltmeler yapmak gerekli
Argus Daily International dergisinin ücretsiz örnek
sayısını istemek için buraya işaret koyun
olabilir. 11. Lütfen rezervasyon yaparken özel ihtiyaçlarınızı (erişim ve beslenme ihtiyaçları gibi) bize
bildirin. 12. Toplantılara katılımı herhangi bir sebeple dolayı reddetme hakkını saklı tutmaktayız.
13. Konferansta ifade edilen görüşler Argus’un görüşleri olmayabilir. Size verilen tüm konferans
materyalleri “olduğu” gibi sunulur ve bu tür materyallerin eksiksiz olduğu veya doğruluğu ilgili
güvence vermeyiz. 14. Aksi açıkça belirtilmedikçe, tüm konferans materyallerinin ve delege
listelerinin tüm fikri mülkiyet haklarının sahibi olduğumuzu kabul etmektesiniz. 15. Önceden yazılı
iznimiz olmadan, konferansın tamamını veya herhangi bir bölümünü filme alamaz, fotoğrafını
çekemez veya başka biçimde kaydedemezsiniz. 16. Konferans ile ilgili yürürlükteki tüm kanuni ve
sağlık ve güvenlik gereklerine uymalısınız.
Gizlilik ve Pazarlama 17. İfşa ettiğiniz kişisel veriler 1998 Veri Koruma Kanunu ve gizlilik politikamıza
göre işlem görecektir. 18. Kişisel verileriniz, sizin ilginizi çekebilecek ürünler ve hizmetler hakkında
telefon, posta ve/veya e-posta yoluyla size bilgi vermek için bizim tarafımızdan dikkatle seçilen
üçüncü taraflar tarafından kullanılabilir. Bu tür pazarlama bilgileri almayı arzu etmiyorsanız, lütfen
bizimle iletişime geçin 19. Şirketinizin adını bu konferans ile bağlantılı pazarlama promosyonlarında
kullanabileceğimizi kabul etmektesiniz. 20. Konferansın tamamını veya bir bölümünü (sesli ve/
veya görsel araçlarla) kaydedebiliriz. Bu tür kayıtları eğitim, tanıtım ve belgelendirme amacı için
kullanabileceğimizi ve dağıtabileceğimizi kabul etmektesiniz.
Genel 21. Konferansa katılımınız için uygun sigorta sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır. 22.
Toplantılarda, kişilere veya mülkiyete vereceğiniz zarardan veya kayıptan tamamen sorumlu ve
yükümlü olacaksınız. 23. Sahtekarlık veya bizim ihmalkarlığımızdan kaynaklanan ölüm veya kişisel
yaralanma haricinde, konferans ile ilgili toplam yükümlülüğümüz sizin tarafınızdan ödenen ücret ile
sınırlıdır. 24. Kendi eşyalarınızı etkinlik süresince korumaktan sorumlusunuz. Eşyalarınızın zarar
görmesi, çalınması veya kaybı ilgili hiçbir yükümlülük kabul etmemekteyiz. 25. Kayıt formu ile birlikte
bu Şart ve Koşullar aramızdaki anlaşmanın tamamını düzenler. 26. Bu Şart ve Koşulların (tümünün
veya bir kısmının) herhangi bir hükmü yetkili bir merci tarafından yürürlüğe konamaz veya yasadışı
bulunursa, hükümlerin geri kalanı yürürlükte kalır. 27. Bu Şart ve Koşullar İngiltere kanunlarına
tabidir ve İngiliz mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine tabi olmayı kabul etmektesiniz.
piyasaları aydınlatıyor
argusmedia.com/solidfuels
Ticari marka bildirimi:
ARGUS, ARGUS MEDIA, ARGUS logosu, DEWITT, FMB, FUNDALYTICS, ARGUS yayın adları ve ARGUS endeks adları Argus Media Limited’in ticari markalarıdır.
Daha fazla bilgi için www.argusmedia.com/trademarks adresini ziyaret edin.
Download

Argus Turkish Solid Fuels 2014